A Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények szakmai cikkeinek tartalomjegyzéke (1991-2003)

A Közlemények előző számaiban sok értékes szakmai cikk jelent meg. Ez indokolja, hogy közreadjuk az elmúlt 10 évben megjelent cikkek jegyzékét. A felsorolásban szereplő cikkekről másolat igényelhető Szerkesztőségünktől (telefon: 481-1256, fax: 481-1197).

39. évfolyam, 72. szám, 2003

Kovács Attila: Az MTA-MMSZ Kft. minőségügyi hírei
Sigmund Gyula: Akkreditálás 2003, egy és más...
Bánkuti László: A hibatörvényektől a mérési bizonytalanságig (II)
Kiss József: A nemzetközi méréstechnikai szövetség (IMEKO) XVII. Világtalálkozójáról
András Emese: Felületi hőmérsékletmérő érzékelők kalibrálása a felület dőlésszögének függvényében
Zelenka Zoltán: Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága
Greguss Pál - Greguss Edit: Hajtogatott sugármenetű optika mesterséges hold helyzetmeghatározásához és egyidejüleg a földfelszín fényképezéséhez
Barati Róbert: Koordináta mérőgépek méréstechnikai problémái
Fekete Jenő - Ritz Ferenc: Olajmeghatározási módszerek 2.rész
Reményi Tibor: Az ipari nyomásmérés tipikus véletlen hibáinak áttekintése és értékeinek becslése
Ritz Ferenc: Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel
Dr. Lukács Gyula: Külföldi műszerújdonságok
Reményi Tibor: Miért mondjuk nem magyarul?
Kigyomláltuk
Dr. Lukács Gyula: A "végső szavak - utolsó mondatok" gyűjteményből
Dr. Lukács Gyula: A MOMCOLOR színmérők története
Radnai Rudolf: Könyvismertetések

39. évfolyam, 71. szám, 2003

Fedezzük fel a múltat
Bánkuti László: A hibatörvényektől a mérési bizonytalanságig 1. rész
Radnai Rudolf: A Műszeroldal fejlesztési szempontjai
Fekete Jenő: Olajmeghatározási módszerek 1.rész
Reményi Tibor: Ipari áramlásmérés
Ritz Ferenc: Analitikai mérések eredményeinek számítógépes nyilvántartása
Dr. Lukács Gyula: Külföldi műszerújdonságok
Hozzászólás
Kigyomláltuk
Radnai Rudolf: Könyvismertetések

38. évfolyam, 70. szám, 2002

Radnai Rudolf: A Műszeroldal újdonságai
Fekete Jenő - Ritz Ferenc: Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai alkalmazása
dr. Hargitai Róbert: A GPS és néhány alkalmazása
Reményi Tibor: Kerekasztal a metrológiáról 2.rész
Dr. Molnár János Albert: Kerekasztal a metrológiáról - Fejtegetések
Dr. Lukács Gyula: Külföldi műszerújdonságok
Madarász László: Korszerű tartalom, hagyományos forma az elektronika fejlődése során
Dr. Lukács Gyula: A jó könyvek
Radnai Rudolf: Könyvismertetések

38. évfolyam, 69. szám, 2002

Radnai Rudolf: Működik a Műszeroldal -www.muszeroldal.hu
Kovács Attila: Tanúsított irányítási rendszerek az MTA-MMSZ Kft-nél
Boksay Zoltán: Változások az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriumának életében
Rahne Eric: Költségkimélő karbantartás rezgésmérésen alapuló gépállapotfigyeléssel
Bánkuti László: Párbeszédek a metrológia témaköréből 2. rész
Reményi Tibor:
Kerekasztal a metrológiáról
Kezdetben vala a mérnök és a metrológus - és a kettő egy vala .
Végvári Lajos: Az Xmea Linux-alapú univerzális mérőrendszer
Borbás István: Elektronika tegnap - ma - holnap
Dr. Lukács Gyula: Útmutatások a jó életre
Radnai Rudolf: Könyvismertetések

37. évfolyam, 68. szám, 2001

Radnai Rudolf: Műszer- és méréstechnikai Web-portál készül 
Kapui Imre: Miniatűrizáció az elválasztástechnikában 
Vogel Miklós: Ipari robotjárművek helymeghatározó rendszerei 
Vajda Ferenc: Ipari szállító robotok tájékozódásának problémái, valamint néhány lehetséges megoldásuk 
Gyarmati Béla: SI - nem SI, avagy: az SI előtagok és a mintájukra létrehozott kettesrendszerű előtagok 
Bánkuti László: Párbeszédek a metrológia témaköréből 1. rész 
Bakos Koppány-Reményi Tibor: A metrológiai minőség kezelése a Flow-Cont Kft. gyakorlatában 
Dr.Palásti Kovács Béla-Kovács Kálmán-Pálinkás Tibor-Dr.Váradi Károly:
A topoSurf, PC-vezérelt 3D-s érdességmérő műszer 
Reményi Tibor:
Híranyag a "Hét krónikája" rovatunkhoz - ahogy tudósítónktól kaptuk 
Kigyomláltuk 
Új szolgáltatási iparág bontakozik ki a fejlett gazdaságú világban 
Radnai Rudolf: Könyvismertetések

37. évfolyam, 67. szám, 2001

Komáromi Tibor: Újra-akkreditált kalibráló laboratórium
Komáromi Tibor: Akkreditált laboratóriumok közötti összehasonlító mérések
Tomka Péter: A mérések szerepe a frekvenciagazdálkodásban III rész
Fekete Jenő-Hete Gabriella- Ritz Ferenc: Ionok meghatározásának korszerű módszerei
Radnai Rudolf: Az Internet egy mérnök szemével II. rész
Fekete András-Felföldi József-Deákvári József: Hordozható gyümölcs-keménység mérő műszer
Lambert Miklós: Bináris prefixumok
Kiss József: A nemzetközi metrológiai értelmező szótár kivonatos, háromnyelvű változata
Lukács Gyula: Az értelmiségi élet útjai és tévútjai
Radnai Rudolf: Könyvismertetések

36. évfolyam, 66. szám, 2000

Bánkuti László: Az SI-egységek többszöröseinek és törtrészeinek képzéséhez használt prefixumok
Tomka Péter: A mérések szerepe a frekvenciagazdálkodásban II. rész
Posgay György- Dr. Molnár Péter: Anyag- és feszültségvizsgálat mágneses Barkhausen-zaj mérésével
Radnai Rudolf: Az Internet egy mérnök szemével I. rész
Török Attila:A gázveszély-jelző műszerekben alkalmazott mérési módszerek áttekintése
Mincsovics Emil: Túlnyomásos rétegkromatográfia
Molnár Sándor: Ipari modem alkalmazása mérésadatgyűjtő berendezések távleolvasására
Vass Zoltán: Irányítástechnika, villamos energiaellátás, kalibrálás
Kiss József, Menyhárdt Alfréd: Mondjuk magyarull

36. évfolyam, 65. szám, 2000

Bánkuti László: Új elvárások a kalibráló laboratóriumokkal szemben az ezredfordulón
Komáromi Tibor: Kalibrálási szolgáltatások szerepe a minoségbiztosításban
Tomka Péter: A mérések szerepe a frekvenciagazdálkodásban.
Szépvölgyi János: Anyagok átalakítása magas homérsékletu plazmákban
Radnai Rudolf: A PROFIBUS terepi-busz szabvány 2.rész
Fehér Zoltán: EMC villámvédelem és túlfeszültség-védelem V. rész.
Dr. Jenes Barnabás: A GENEBOOSTERt a génbevitel korszeru eszköze növényekben és állatokban
Szabó József: Mérés számítógépes képfeldolgozási módszerekkel
Juhász Mihály: Digitális regisztráló fejlesztése
Kiss József: Mégegyszer a magyar muszaki nyelvrol

35. évfolyam, 64. szám, 1999

A magyar nyelv védelmében.
Bánkuti László: A maximális entrópia elve.
Kristyák Ernő: Ipari méréstechnikai feladatok gazdaságos megoldásának útja.
Kapui Imre: Analitikai műszerek méretének csökkentése
Radnai Rudolf : A PROFIBUS terepi-busz szabvány 1.rész.
Dióspatonyi Ildikó: Kémiai adatbázisok az Interneten.
Papp Róbert :Automatizált pormintavétel áramló gázból.
Dr. Lukács Gyula: A szinmérésről (alapvető problémák).

35. évfolyam, 63. szám, 1999

Bánkuti László: A mérési bizonytalanságról.
Elek Károly: Ultrahangos szintmérők érzékelői
Fehér Zoltán: EMC villámvédelem és túlfeszültség-védelem. IV.rész.
Kapasné Ty. Marija: VHR 1X regisztráló mérőműszer-család kisfeszültségű hálózatok ellenőrzéséhez.
Léb György: Mágneses indukciós áramlástávadók
Dr. Lukács Gyula: Az értelmiségi életforma

34. évfolyam, 62. szám, 1998

Radnai Rudolf: A NEESIR műszernyilvántartó program
Czitrovszky Aladár- Nagy Attila- Jani Péter: Berendezés folyadékok tisztaságának meghatározására, lebegő részecskék méreteloszlásának és koncentrációjának optikai mérésével.
Béres András: Különböző kellemetlen szagú technológiák szagkibocsátásának meghatározása
Fehér Zoltán: EMC villámvédelem és túlfeszültség-védelem. III.rész
Dr. Lukács Gyula: Az "ÉRTELMISÉG"-ről.

34. évfolyam, 61. szám, 1998

Radnai Rudolf: Műszerügyi projekt Pakisztánban
Gáti Ernő: A kovarianciák néhány metrológiai alkalmazása
Fehér Zoltán: Belső villámvédelem és túlfeszültség-védelem. II.rész
Hanti Jenő - Pekánovics László - dr. Wojnárovich Gábor: Elektrosztatikus kisülés (ESD) generátor kalibrálása.

33. évfolyam, 60. szám, 1997

Dr. Stokum Gyula: Műszerkölcsönzés az Európai Közösségben.
Krémer Péter: Hogyan válasszuk ki a céljainknak legmegfelelőbb mérőműszert
Re ményi Tibor: Ipari és folyamatirányítási mérőeszközök kalibrálásáról
Fehér Zoltán: EMC villám- és túlfeszültség-védelem

33. évfolyam, 59. szám, 1997

Kiss József: Kalibráló laboratórium műszeres hátterének létrehozása és a kalibrált mérőeszközök újrakalibrálási gyakoriságának meghatározása az MTA-MMSZ Kft-nél szerzett tapasztalatok alapján.
Kovács Attila: Felkészülésünk az ISO tanúsítására, avagy hogyan válik egy betűszó fogalommá.
Dr. Pataki Péter: A metrológia jelene és jövője.
Erődi Erzsébet: Validálás a vizsgálati tevékenységben. Akkreditált kalibráló szervezetek közhiteles nyilvántartása (Az Országos Mérésügyi Hivatal engedélyével, annak adatbázisából)
Radnai Rudolf: Számítógépek az ipari méréstechnikában I.rész.
Hanti Jenő: Elektromágneses zavartűrés.

32. évfolyam, 58. szám, 1996

Boksay Zoltán: Kérdések és válaszok a kalibrálásról.
Dr. Ring Rózsa: Akkreditálás Magyarországon
Dr.Bölöni Péter-Kocsis Sándor: Az etalonok szerepe a mérési eredmények visszavezethetőségének biztosításában.
Eördögh Imre-Dr. Verő Balázs-Szász Károly: Szemcseméret-eloszlás mérése törési felületen képanalízis segítségével.
Radnai Rudolf: Új módszerek és lehetőségek a műszaki informatikában

31. évfolyam, 57. szám, 1995/96

Komáromi Tibor: Dinamikus nyomásmérés hidrofonnal.
Dr. Bölöni Péter: Kalibráló laboratóriumok akkreditálása: társult tagság az Európai
Laboratórium-akkreditáló Szervezetek Szövetségében.
Kovács Attila: A minőségbiztosítás kalibrációs háttere
Radnai Rudolf: Interfészrendszerek a műszer- és méréstechnikában
Lapat Attila: Műszeres analitikai módszerek alkalmazása robbanóanyagok azonosítására, detektálására. II. rész.
Lambert Miklós: A hőmérsékletmérés módszerei és műszerei. III. rész

31. évfolyam, 56. szám, 1995

Dr. Pataki Péter: Mérés, visszavezethetőség, bizonytalanság
Kovács Attila: Ők már látják az alagút végét.. (Egy németországi tanulmányút tanulságai) Lapat Attila: Műszeres analitikai módszerek alkalmazása robbanóanyagok azonosítására, detektálására. I. rész
Danka Miklós-Lipták András: Új szabványok és megoldások a GP-IB technikában.
Lambert Miklós: A hőmérsékletmérés módszerei és műszerei. II. rész
Molnár Tibor: Berendezések a szünetmentes áramellátásra

30. évfolyam, 55. szám, 1994

Komáromi Tibor: Kalibrálás-joghatással járó mérések
Irányelvek a mérési bizonytalanság specifikálásához "WECC Doc.19"
Akkreditált kalibráló laboratóriumok jegyzéke
Szeredai László-Nagy Márton-Papp József: Hazai automatizált analizátor hidrazin mérésére.
Hansági István: EMC-EMS mérések
Klausz Gábor-Csepregi István: Az örvényáramos vizsgálatok helye és szerepe ipari rendszerek állapotvizsgálatában.
Lambert Miklós: A hőmérsékletmérés módszerei és műszerei. I. rész

30. évfolyam, 54. szám, 1994

Kiss József: A minőségbiztosítás műszeres infrastruktúrájának szerepe és jelentősége
Komáromi Tibor: Elektromágneses zavarok és túlfeszültségek mérése
Dr. Nyiredi Szabolcs-Szeredai László-Lohász Márton- Papp József: Szilárd/folyadék extraktor és többfázisú folyadék extraktor fejlesztése
Bánhídi Béla: Gázösszetétel mérése az infravörös tartományban
Radnai Rudolf: Nagyértékű műszerek számítógépes nyilvántartása
Eördögh Imre-Szász Károly: Szemcseméret-eloszlás meghatározása számítógépes mikroszkópiai képfeldolgozással
Danka Miklós Dr. Juhász Bálint: A LabView programrendszer és a virtuális műszerek.
Radnai Rudolf: CD-ROM adatbázisok - új távlatok a műszaki informatikában

29. évfolyam, 53. szám, 1993

Monda László: Lízing kiskáté
Bánhídi Béla: Több komponenses emisszió mérő rendszerek
Radnai Rudolf: Modulos csatlakozórendszer a méréstechnikában: a VXI-busz. II. rész
Fekete Jenő-Morovján György-Szepesi Ildikó-Ratkai Tünde: A nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia analitikai alkalmazása. III. Többcsatornás UV, UV-VIS és diódasoros detektorok
Kiss Éva: Mérési módszerek és műszerek szilárd felületek, nedvesedésének vizsgálatára
Sass Attila: Az adiabatikus kaloriméterek működési elve
Dr. Kováts László Dezső-Dr. Sváb János: Gumihevederes szállítószalagok infratelevíziós műszaki diagnosztikája
Rahne Eric: Mérésadatgyűjtés és -feldolgozás eseménybázisú mintavételezéssel

29. évfolyam, 52. szám, 1993

Kovács Attila-Kemenczky Géza: A MŰSZERHÁZ új üzletpolitikája.
Kérészi Barnabás Lohász Márton Riesz Gábor: Immissziós és emissziós mérőállomások.
Radnai Rudolf: Modulos csatlakozórendszer a méréstechnikában: a VXI -busz. I. rész
Fekete Jenő-Morovján György-Szepesi Ildikó-Ratkai Tünde: A nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia analitikai alkalmazása.
II.Detektorok jellemzői,UV-VIS detektorok.
Karner Miklós: A valódi hőmérséklet meghatározása érintésmentes mérésnél
Pellionisz Péter: Anyag- és állapotvizsgálat akusztikus emisszióval.

28. évfolyam, 51. szám, 1992

Gellai Illés-Kovács Attila: Rió üzenete
Komáromi T ibor: Az oxigénmérés módszerei.
Radnai Rudolf. A szaktanácsadási munka új eszközei.
Fekete Jenő-Morovján György-Szepesi Ildikó-Ratkai Tünde: A nagyhatékonysági folyadékkromatográfia analitikai alkalmazása. I. Eluens szállítók.
Andor György Korner Miklós: Érintésmentes hőmérsékletmérés.
Dr. Bernolák Kálmán: Újdonságok a műszaki mikroszkópiában
Dr. Lukács Gyula: A színmérés néhány mai problémája

27. évfolyam, 50. szám, 1991

Komáromi Tibor: A mechanikai feszültségmentesítés ellenőrzési lehetőségei
Dr.Illényi András Dr. Vicsi Klára Barczikai Péter: Ember-gép kapcsolat tökéletesítése beszédfeldolgozással a méréstechnikai adatfeldolgozás során
Radnai Rudolf: Mérési adatgyűjtés és -feldolgozás személyi számítógépekkel
A Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények szakmai cikkeinek jegyzéke (1...49. számok)


A laprendszer készítője: UFE Bt.