KÖNYVISMERTETÉSEK
 

Összeállította: Radnai Rudolf

Samuels, L.E.: Light Microscopy of Carbon Steels
Materials Park, ASM, 1999, 502 p.
 

Az acél több mint 3 ezer év óta a szerkezetépítés egyik alapvető nyersanyaga. Ennek fő oka, hogy fizikai, mechanikai és vegyi tulajdonságait tekintve a legsokoldalúbb ipari fémnek számít, bizonyos mértékig hidegen is képlékenyen alakítható. Jellemzőit az alkalmazott gyártási eljárás és az ötvöző elemek, illetve a széntartalom határozzák meg. A mikroszkóp az anyagvizsgálat egyik leggyakrabban használt eszköze. A fémek felületének, szerkezetének, és összetételének vizsgálatához un. fordítómikroszkópot használnak, melynek függőleges tengelyű lencserendszere felett vízszintesen fekszik a tárgy. A fémmikroszkópok felbontóképessége igen nagy, a kiépítéstől függően akár mikrométeres nagyságrendig állítható. A vizsgálandó fémet előtte polírozni kell, hogy a felületéről eltűnjenek a durva, képlékeny alakítás rétegei. A csiszolat előállítását posztóval és gyémántpasztával, vagy elektrolitosan végzik. A fémmikroszkópokkal vizsgálva repedések, üregek, nemfémes, egymástól eltérő színű zárványok válnak jól láthatóvá. A fázishatárok is vizsgálhatóak, de ehhez maratni kell a fémet. A mikroszkópos vizsgálatok adataiból a fém számos tulajdonságára következtetni lehet, mivel szilárdsági, villamos, és mágneses jellemzők függnek az ötvöző anyagok mennyiségétől, alakjától, elhelyezkedésétől. 

Az ASM 1980-ban adta ki ennek a kitűnő könyvnek az első változatát. Az új, teljesen átdolgozott kiadás 12 fő fejezetet tartalmaz. Az egyes fejezetek más és más acélfajták szövetszerkezetének vizsgálatával foglalkoznak. Néhány fejezetcím a könyvből: Kis széntartalmú acélok; Kis széntartalmú szerkezeti acélok; Ausztenites szerkezetek; martenzit acélok; Felületi oxidálás stb. A mű jellegéből adódóan igen gazdagon illusztrált, kitűnő mikroszkópos felvételek és vonalas ábrák egészítik ki a szöveges információt. A könyv végén található Függelékben a témával foglalkozó minilexikon, maratási módszerek gyűjteményes leírása, és mértékegység-átszámító táblázatok kaptak helyet.

(ASM, 9639 Kinsman Rd., Materials Park, Ohio 44073-0002, USA, Fax: 440 338 4634, www.asm-intl.org)Morley, B.G. - Walport, M.J. Eds.: The Complement Facts Book
London, Academic Press, 2000, 228 p.

A fehérjék nagy molltömegű, a-aminósav részekből felépített vegyületek, amelyek az élő szervezetek szervesanyag állományának zömét alkotják. Bizonyos fehérjék jelenlététől függ az élő sejtek és szövetek szerkezete, így azt is mondhatjuk, hogy a fehérjék az életfunkciók teljességét hordozzák. Fajtaidegen fehérjék immunreakcióit az orvosi gyakorlatban fehérjeanyagok kimutatására és azonosítására használják. Az immunrendszer működésében játszanak szerepet a komplement fehérjék, amelyek a hemolizíshez szükséges szérumfaktorok. A biokémikusoknak sok gondot okoz a fehérjékkel (proteinekkel és proteidekkel) kapcsolatos alapvető adatok állandó kéznél tartása. Ezen a gondon kívántak segíteni az Academic Press kiadó szerkesztő a Factsbook című könyvsorozat elindításával. A komplement rendszer elemeiről készített adatgyüjtemény 45 szerző közös alkotása. Részletes információ található a könyvben a komplement rendszer elemeiről: elnevezés, fizikai-kémiai tulajdonságok, szerkezet és működés, genom szerkezet, cDNA szekvenciák. Az egyes elemekre vonatkozó adatokat egységes rendszerben, áttekinthető formában adják közre a szerzők, akiknek döntő többsége egyetemi kutató. A könyv elsősorban az immunkémia, az immunbiológia és mikrobiológia területén dolgozó kutatóknak és orvosoknak lehet állandó segédeszköze.

 

(Academic Press, Harcourt Place, 32 Jamestown Road, London, NW1 7BY, United Kingdom, Fax: (0)20 7483 2293)


Pearsall, T.P. Ed.: Properties, processing and applications of Indium phosphide
Stevenage, IEE, 2000, 279 p.


Az indium-foszfid (InP) félvezetőket mikrohullámú tranzisztorokhoz és Gunn-oszcillátorokhoz alkalmazták elsőként. A nagy elektron-mozgékonyságnak köszönhetően ezeknek az építőelemeknek kimagasló jellemzőik voltak a gyors működést igénylő alkalmazásokban. Elterjedésüknek a bonyolult gyártási eljárás, illetve az ebből eredő igen magas ár szabott korlátokat. 1991-ben - felismerve a téma iránt megnyilvánuló érdeklődést - az IEE kiadta ezen könyv elődjét Properties of indium phosphide címmel. Azóta az InP mitsem vesztett jelentőségéből, sőt az optoelektronikai távközlés területén egyre nagyobb szerepet játszik. Az InP félvezetők egy másik jelentős felhasználási területét a nap-cellák jelentik, az anyag érzékenységi tartománya és sugárzásállósága jobb más félvezető anyagok azonos jellemzőinél. Az IEE-INSPEC Datareviews sorozatának szerkesztője Tom Pearsall 27 indium-foszfid kutatással foglalkozó szakember segítségével állította össze ezt az értékes adat-gyűjteményt. A kötet tartalmazza az 1991-es kiadás tömörített anyagát, ehhez az azóta eltelt időben megjelent mintegy 11000 cikk és előadás anyagából válogattak. Különösen sok újdonságot tartalmaz az új kiadás a gyártástechnológia és az alkalmazások területén. A gyűjteménynek hét fő témaköre van: Az InP eszközök alkalmazási területei; Mechanikai, hőmérsékleti, piezoelektromos és elektrooptikai tulajdonságok; Elektron-mozgékonysági sajátosságok; Sáv-struktúra; Optikai jellemzők; Szerkezeti hibák és azok érzékelése; Gyártási eljárások.

 

(IEE Book Publishing, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts, SG1 2AY, UK, Fax: +44 1438 360079, E-mail: sales@iee.org.uk)

 

Altria,K.D.: Analysis of Pharmaceuticals by Capillary Electrophosesis
Braunschweig, Vieweg, 1998, 285 p.


Az 1980-as évekig a gyógyszerek analízisére a nagynyomású folyadékkromatográfiát (HPLC) használták elsősorban. Más elválasztásos technikák, mint a gázkromatográfia és a vékonyréteg kromatográfia is szóbajöhetett, de ezek nem jelentettek a HPLC módszerrel azonos értékű megoldást. Az 1980-as évek végén kezdődött erőteljes kutatás az elektroforézis készülékek fejlesztése területén. Csakhamar megjelentek a kapilláris elektroforézis (CE) készülékek, amelyekkel a HPLC-hez hasonló analitikai teljesítmény és automatizálási szint volt elérhető. A kapilláris elektroforézis különösen alkalmasnak bizonyult gyógyszerek vizsgálatára többek között a hatékony királis elválasztási képesség miatt. Napjainkban is erőteljes kutatás folyik a CE készülékek fejlesztése területén, mindenekelött a kapilláris elektrokromatográfiás (CEC) módszerek tökéletesítésére. Kevin Altria könyvének fő célja a kapilláris elektroforézis módszer alkalmazási lehetőségeinek ismertetése. Az ábrákkal gazdagon ellátott műnek 17 fejezete van. Néhány fejezetcím a könyvből: A CE elmélete és a módszer használata gyógyszerek elemzésében; Enantiomerek elválasztása és mennyiségi meghatározása; Nyomelemek vizsgálata; Vitaminok meghatározása kapilláris elektroforézissel; Módszer érvényesítő ellenőrzés (validálás); Kapilláris elektrokromatográfia; Kemometriai módszerek használata a CE alkalmazások fejlesztésében; Radioaktív anyagok meghatározása kapilláris elektroforézissel stb.

 

(Vieweg Fachverlage, Abraham-Lincoln-str. 46, D-65189 Wiesbaden, Germany, Fax: 0611.7878-475, www.vieweg.de )

 

Quinn, J.A.: Composites Design Manual
 Lancaster, Technomic, 1999, 168 p.

Az erősített műanyagok - kompozit anyagok műanyagoknak nagyszilárdságú, rendszerint szálas vázanyagokkal társított rendszerei, amelyben a műanyag gondoskodik a terhelésnek a vázanyagra való egyenletes átadásáról. A műanyag sokféle lehet és a vázanyagot illetően is színes a választék. Ez utóbbi összetevő határozza meg nagyobb mértékben a rendszer mechanikai tulajdonságait. A két vagy több különböző szerkezeti anyagból összeépített kompozit anyagok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, és minél finomabb a szerkezetük, annál kifejezettebbek ezek az előnyök. A mesterséges kompozitok általában makroszkopikus szerkezetűek, a természetben viszont találhatók olyan kompozit anyagok, amelyeknek a szerkezete mikroszkópos vagy szubmikroszkópos léptékű. Ilyenek például a legszilárdabb élő anyagok, a csont és a kagylóhéj, és a legkeményebb élő anyag, a fogzománc.

A könyv hét fő fejezetből épül fel: Anyagok; Anyagjellemzők; Gyártási folyamatok; Szerkezeti elemzés; Tulajdonság előrejelzés; Tervezés; Irodalomjegyzék. Valamennyi fejezetben tömör, adatlapszerű tárgyalásmódot használ a szerző. A könyvben szereplő elméleti és gyakorlati tudnivalók sok más műben is megjelentek már, ami Quinn könyvének különlegessége az a korszerű anyagok jellemzőivel kapcsolatos temérdek közölt adat. A mű gyakorlati, tervezési segédeszköznek készült, ennek megfelelő kötéssel, és kivitelben készítették.

(Technomic Publishing, 851 New Holland Ave, Box 3535, Lancaster, PA 17604, USA, Fax: 717-295-4538, E-mail: marketing@techpub.com)


Automotive Terminology: English - German - French
Stuttgart, Robert Bosch, 1999, 378 p.

A nemzetközi nagyvállalatoknak gyakran okoz gondot az egyértelmű szakmai nyelvhasználat a különböző nyelvterületeken található üzemeik kapcsolatában. A német Robert Bosch cégnek, amelynek az automatizálás mellett egyik fő működési területe az autóipar, nagy üzemei vannak például francia és angol nyelvterületeken. Az egységes szóhasználat érdekében alkotta meg a cég a háromnyelvű autóipari angol-német-francia szótárat, amelyben a hivatalos szakszavak mellett a szakmai tolvajnyelv, a szakzsargon kifejezései is szerepelnek. A szótár három részből áll, mindegyikben egy-egy nyelv ABC sorrendjében található a mintegy 4700 kifejezés három alakja. A szótár jelentőségét felismerve a világ legnagyobb autóipari mérnöki szervezete a SAE (Society of Automotive Engineers) felvállalta a nemzetközi terjesztést. A társaságnak, mintegy 80 ezer tagja van a világ 97 országában. Hasonló célú szótárak a SAE kínálatában: Glossary of Automotive Terminology (Spanish-English/English-Spanish) és (French-English/English-French).

(SAE, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001, USA, Fax: (724) 776-0790, E-mail: publications@sae.org)


 

Loshin, P.: Big Book of Ipsec RFCs. Internet Security Architecture
San Francisco, Morgan Kauffmann, 1999, 560 p.

Egyre több Internet felhasználónál jelentkezik a biztonságos adattovábbítás igénye. A hálózat-felügyelők fontos feladata, hogy a rendelkezésre álló eszközökből, eljárásokból a felhasználók igényeinek legmegfelelőbb biztonsági környezetet alakítsák ki. Az Internet elődjének számító ARPANet kezdeti fejlesztési időszakában nemigen voltak még hálózati szabványok. Ezért a kutató-fejlesztők kitaláltak egy meglehetősen egyedi módszert a "szabványosításra", az RFC-k (Request for Comments, Megjegyzések kérése) módszerét. Ha valakinek volt valamilyen javaslata valamilyen megoldásra, akkor közzétette ezt egy ún. előzetes RFC-ben (draft RFC), az ARPANet társadalom megvitatta, kiértékelte, javította a javaslatot, és végül megegyezéssel elfogadta az RFC-t. Az RFC kiadványok az érintettek közös munkájaként érték el végleges formájukat. Ekkor az RFC sorszámot kapott és ezzel szabvánnyá (Internet Standard) vált: a számával lehet hivatkozni rá. Nem mindegyik (valójában nagyon kevés) RFC ír le Internet szabványt, de minden Internet szabványt RFC-ként tesznek közzé. Manapság az RFC-k száma meghaladja a 2000-et. Néhány évvel ezelőtt az IP Security Protocol Working Group megkezdte a TCP/IP környezetben szabványosítható adatvédelmi rendszer tervezését. Célja az volt, hogy a már létező, jó hibatűrésű, változtatható, egyben legerőteljesebben fejlődő eljárásgyűjteménybe ágyazza az adatvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat. A szabványkezdeményezés IPsec néven ismert. A tervezés során figyelembe vették az IP új változata az IPv6 felépítését is, ezzel az ajánlás a jelenlegi Internet kommunikációs protokollt rövidesen felváltó környezetben is hatékony megoldás marad. Loshin könyve a legteljesebb IPsec gyűjtemény, amely eddig egyetlen kötetben megjelent. Ráadásul a kötet tartalmaz egy kitűnő mini lexikont a témakör szakjargonjának feloldására, és egy részletes index fejezetet, az eligazodás megkönnyítésére. Néhány fogalom, amelynek részletes magyarázata megtalálható a könyvben az arra vonatkozó RFC leírásában: ESP, Encapsulating Security Payload (RFC 2406); AH, Authentication Header (RFC 2402); IKE, Internet Key Exchange (RFC 2409); ISAKMP, Internet Security Association and Key Management Protocol (RFC 2408).


(Morgan Kaufmann Publishers, 340 Pine St., 6th FL, SF, CA94104-3205, USA, Fax: 415-982-2665, E-mail: mkp@mkp.com)

 

 

Huber, L.: Validation and Qualification in Analitical Laboratories
Buffalo Grove, Interpharm, 1999, 325 p.

A kémiai elemző vizsgálatok célja vagy minőségi elemzés: milyen elemeket, vegyületeket, molekulákat stb. tartalmaz a minta, vagy mennyiségi elemzés: mennyi az alkotók relativ töménysége (koncentrációja), mekkora a várható töménység tartomány. Csak Magyarországon több millió mérést végeznek évente elsősorban a klinikai vizsgálatok, a termékek minőségellenőrzése, a környezeti minták elemzése, kriminológia stb. területén. A mérések költsége nagy, a döntések kockázata a megbizható elemző mérésekkel csökkenthető. Ezért nagy jelentőségű az elemző módszerek érvényesítő ellenőrzése (validálása). Az érvényesítő ellenőrzés olyan tevékenységek összesége, amelyek a müködési jellemzők becslésére irányulnak és annak megerősítése, hogy a kidolgozott elemzői módszer alkalmas az adott feladat megoldására. Az elemzői módszerek érvényesítő ellenőrzése különösen fontos a gyógyszer- és élélmiszeripari és ezekkel összefüggő területeken, mivel ott egy esetleges hibás eredmény közvetlen életveszélyt eredményezhet. A könyv szerzője Dr. Ludwig Huber a Hewlett-Packard (jelenleg Agilent Technologies) cég értékesítési vezetője, aki a cég érvényesítő ellenőrzési tanfolyamait világszerte 20 országban vezette, több mint 100 ezer résztvevő előtt. Óriási előadási gyakorlata jól érződik a könyvben is, amely lépésről lépésre vezeti be az olvasót az egészségügyi elemzői laboratóriumok érvényesítő ellenőrzésének és minősítésének gyakorlatába. Főbb fejezetek a könyvből: Előírások, szabványok, útmutatók; Az érvényesítő ellenőrzés elnevezés rendszere és általános célkitűzései; A tervezés minősítése; Az üzembehelyezés minősítése; A működés minősítése; Elemzői eljárások érvényesítő ellenőrzése; Adat-érvényesítő ellenőrzés és mérési bizonytalanság kiértékelés; Laboratóriumok auditálása.


(Interpharm Press, 1358 Busch Pkwy, Buffalo Grove, IL 60089, USA, Fax: USA+1+847 459 6644; www.interpharm.com)

 

 

Computer Telephony Integration: Integrating Enterprise Communications
Charleston, CTR, 2000, 242 p.

A távközlési technológia gyorsan változik. Már néhány éve beszélnek arról a távközlési szakemberek, hogy a végfelhasználó számára a számítógép és a távbeszélő összevonása (Computer Telephony Integration, CTI) lesz a hagyományos asztali távbeszélő nagy teljesítményű változata, amely az adatok és képek egyidejű cseréjét is lehetővé tevő  kapcsolattartást biztosítja. A számítástechnikai eszközök óriási adatkezelési, és a távbeszélő egyre nagyobb adatátviteli képességének összeházasítása olyan lehetőségnek tűnt, amelynek segítségével a vállalatok alapvetően emelhetik szolgáltatásaik színvonalát, növelhetik ügyfeleik számát. Napjainkban műszaki bonyolultsága és magas költségei miatt mégsem látszik olyan felhőtlennek a számítógépek és a távbeszélő összevonása. Pedig a CTI-nek köszönhetően az ügyfélszolgálati alkalmazottak a velük kapcsolatba kerülő ügyfelek kiszolgálásakor a képernyőjükön eléjük kerülő adatok segítségével mindentudó üzletkötőkké válhatnak, és ha ehhez hozzávesszük a CTI egy másik ígéretes vívmányát, az elektronikus kereskedelmet, akkor úgy tűnik, a korszerű üzletvitel nélkülözhetetlen eszközével állunk szemben. Az új eljárások bevezetését hátráltató egyik probléma, hogy bonyolult, költséges feladatnak bizonyult a cégek központi adatbázisai és a távközlési hálózatok megbízható, gyors, biztonságos összeköttetése. Gondot okoz emellett a számítástechnikai berendezések és programok gyenge megbízhatósága. Tönkreteheti ugyanis az ügyfélkapcsolatokat, ha a számítástechnikai rendszer gyakori hibái miatt nem lehet megfelelően kiszolgálni az érdeklődőket. A Computer Technology Research Corp. elemzése rendszerépítés és alkalmazás szempontjából egyaránt áttekinti az új eljárások jelenlegi helyzetét és a várható fejlődés irányát. Az elemzés bemutatja a különböző CTI rendszerek előnyeit és hátrányait és megkisérli eloszlatni azokat a tévhiteket, amelyek a rendszer bevezetésének hatalmas költségeiről terjedtek el. Ismertetésre kerül mintegy 20 szabvány, mindenekelött a CSTA (Computer-Supported Telephony Application) és a TAPI (Telephony Application Programming Interface).  Fontos része az elemzésnek a jövőbeli alkalmazások sokszínűségét bemutató fejezet.


(Computer Technology Research Corp., 6 North Atlantic Wharf, Charleston, SC 29401-2115, USA, Fax: 843-853-7210, E-mail: editors@ctrcorp.com )

   
 

Neumann,F.: Gubeisen: Schwelztechnik, Metallurgie, Schmelzbehandlung
Renningen, expert, 1999, 452 p.

Az olvasztás az egyik alapvető kohászati, öntészeti művelet, amelyben szilárd anyagot hőkezeléssel folyékony halmazállapotúvá változtatnak. Célja többféle lehet: fémkinyerés, tisztítás, különböző fémek szétválasztása ötvözetekből. Az öntödék legelterjedtebb olvasztó-berendezései a koksz- vagy egyéb hevítésű kapcsolókemencék. Tekintettel arra, hogy az olvasztás meglehetősen energiaigényes művelet, élénk kutatás folyik világszerte a gazdaságosabb hevítési módszerek kidolgozására. Ezen kutatások eredményeivel foglalkozik könyvében Franz Neumann professzor. A 8 fejezetből álló mű valamennyi fejezete azonos felépítésű elsőként elméleti alapfogalmakat és a hagyományosnak nevezhető módszereket tekinti át röviden a szerző, majd lényegesen több terjedelmet szánva bemutatásukra az új megoldásokat ismerteti. Különleges figyelmet szánt a szerző a korszerű, számítógépes folyamatirányítás rendszerek szerepének bemutatására. A főbb fejezetek címei: Olvasztás- és fémtechnikai alapismeretek; Kokszhevítésű kupolókemencék; Egyéb hevítésű kupolókemencék; A kúpoló-rendszerek újdonságai; Kemence-módosítások és az azokkal elérhető költség-csökkenés; Elektromos kemencék; Indukciós kemencék; Olvadék-kezelés. A könyv gazdagon illusztrált, mintegy 300 ábra és 53 táblázat adatai egészíti ki a szöveges információt. Átfogó, 287 tételt tartalmazó irodalomjegyzék segíti az olvasót a témában való további tájékozódásban.

 

(expert Verlag GmbH, Postfach 2020, D-71268 Renningen, Germany, Fax: (07159) 9265-20; E-mail: expert@expertverlag.de )

 

Potempa, T.- Franke, P. - Osowski, W. - Schmidt, M-E.: Informationen finden im Internet
München, Hanser, 2000, 330 p

 

Tapscott, D.: Erfolg im E-Business
München, Hanser, 2000, 250 p

 

Evans, P. - Wurster , T. S.: Web Att@ck
München, Hanser, 2000, 250 p

 

Dalgleish, J.: Customer-effective Web sites
Upper Saddle River, Prentice Hall, 2000, 274 p.

Az az elektronikus kereskedelem, az EDI, az e-business napjaink legizgalmasabb, legnagyobb hatású üzleti módszerei, hatásukra az üzleti életben világméretű változások mentek végbe. Hazánkban is rohamosan terjed a világháló, az Internet különböző lehetőségeinek használata. A Carnation Research, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos vizsgáló kutatása alapján a hazai internetezők közül  mintegy 700 ezren vásároltak már az Interneten keresztül leggyakrabban CD-ket, DVD-ket, videó- és magnókazettákat, valamint könyveket. Az Internet adatátvitelen alapuló ügyletek mélyreható gazdasági változásokat okoztak a kiskereskedelemben, távközlésben, a bank és a kormányzati ágazatokban, jövőbeli térhódításuk mértékét ma még becsülni sem lehet. A könyvkiadók is felismerték a világháló jelentőségét, se szeri se száma a friss cikkeknek. Német nyelvterületen a Hanser kiadó jár élen az Internettel kapcsolatos művek kiadásában. Jól mutatja ezt, hogy csaknem egyidőben jelent meg ez a három könyvük erről a témáról. Mindhárom könyv más olvasótábor számára készült. A Internet-en történő ismeret, adat kereséssel foglalkozó könyv szól a legszélesebb olvasói körhöz. Ebben a műben azokat az ismereteket foglalják össze a szerzők,  amelyek a hatékony, célirányos ismeret, adat szerzéshez szükségesek, ezek valamennyi Internet-használó számára fontosak. Tapscott könyve, amely elsőként jelent meg német kiadásban, döntéselőkészítő vezetők és vállalatvezetők számára készült. Ez a könyv tulajdonképpen esettanulmányok gyűjteménye, a szerző érdekes és igen hasznos megjegyzéseivel kiegészítve. Evans és Wurster könyve ezzel ellentétben a vállalatok informatikai átszervezéséhez kíván segítséget nyújtani  tanácsaival. Mindhárom könyvet annak a felismerésnek jegyében írták, hogy az informatikai forradalom elkerülhetetlen és jobb úszni az árral, mint elsűlyedni benne.


A Pentice Hall kiadó újdonsága az e-kereskedelem (e-commerce) területére készülő vállalkozások vezetőinek és munkatársainak ad útmutatást. Ez a mű tulajdonképpen gyakorlati tanácsok és hasznos ötletek gyűjteménye, amelyet jól rendszerezett formában nyújt át a szerző. Néhány a könyvben szereplő tanácsok közül: Fogalmazd meg világosan mit is várnak Tőled a leendő ügyfelek; Derítsd ki mivel elégedetlenek az ügyfeleid; Készülj fel a következő időszak újdonságaira, amit még nem lát a versenytársad; A Web-oldaladat töltsd fel sok hasznos adattal; Ügyelj nagyon a számítástechnikai háttered korszerűségére stb.

(Carl Hanser Verlag, Postfach 86 04 20, 81631 München, Germany, Fax: (089) 9830-269, www.hanser.de )

(Prentice Hall PTR, One Lake Street, Upper Saddle River, NJ 07458, USA, Fax: 201-236-7141, www.phtr.com )

 

Vaver, D.: Copyright Law
Toronto, Irwin, 2000, 355 p.

 

Intellectual Property Law Copyright | Patents | Trade-Marks
Toronto, Irwin, 1997, 348 p.


A szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb helyzetet teremt a termékek és a gyártási eljárások piacán. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására. Más személyek csak a szabadalom tulajdonosának engedélyével hasznosíthatják a találmányt. A szabadalmak szintjét el nem érő találmányok jogi oltalmának biztosítása céljából valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldásra használati mintaoltalom szerezhető. A védjegy a legfontosabb árujelző, amely az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a piackutatás és a hírdetések  területén. Az ipari minta termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja. Az oltalom révén annak tulajdonosa megteremtheti vagy tovább erősítheti piaci helyzetét. Az Irwin Law kiadó Essential of Canadian Law könyvsorozatának ez a két kötete elsősorban nem jogászok hanem iparban dolgozó szakemberek számára készült. Mindez elsősorban azt jelenti, hogy a száraz jogi meghatározásokat műszaki tartalommal töltötte ki a szerző. Mit véd és mit nem véd eg adott védjegy? Milyen jogai vannak a tulajdonosának? Milyen jogai vannak a termék felhasználójának? Milyen hibákat kell elkerülni a védjegy kiváltásakor? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre talál választ az olvasó a könyvekből. Illik megemlítenünk, hogy a szerző David Vaver az Oxford University tanára az iparjog egyik legismertebb kutatója, akinek Kanadában számtalan könyve jelent meg ebben a témakörben.

(Irwin Law Inc., One First Canadian Place, Suite 930, Box 235, Toronto, ON, M5X 1 C8, Canada, Fax: 416-862-8073, http://www.irwinlaw.com)


 

Global Network Security: Threads and Countermeasures
Charleston, CTR, 2000, 242 p.


A számítógépes hálózatok biztonságára egyre nagyobb figyelmet fordítanak világszerte. Ez egyenes következménye annak, hogy az elektronikusan tárolt és továbbított adatok mind nagyobb szerephez jutnak az üzleti életben és mindennapi életünkben.További problémaforrás, hogy egyre több nem hozzáértő felhasználók kerül közel fontos adatokhoz. Naponta olvashatunk a hírekben számítógépes hálózatok elleni támadásokról és hálózatokon terjedő vírusok pusztításáról. A CTI elemző tanulmánya áttekinti és értékeli azokat az új védelmi eszközöket, amelyek a hálózatok biztonságát fokozzák. Ilyen hatékony eszközök a behatolásjelző IDS (Intrusion Detection System) rendszerek., amelyek alkalmasak gyakori támadások felismerésére, valós-idejű üzemmódjuk van, képesek riasztani és vannak statisztikai feladataik is, pl. "tendencia-riport" készítés.  Az kifinomultabb rendszerek az adatforgalmat próbálják megérteni, elemzik azt és keresik a megszokott működéstől eltérő műveleteket. A tanulmány készítői felhívják a figyelmet a bonyolultabb védekező rendszerek hátrányaira, a telepítés problémájára és a téves riasztások nagy számára. Külön fejezet foglalkozik a könyvben a virtuális magán hálózatokkal (VPN, Virtual Private Network) amelyek olyan felhasználói magánhálózatok, amelyek közös, mások által is használt alapeszközökön működnek, és teljesítik azon adatbiztonsági, irányíthatósági, megbízhatósági, méretezhetőségi, valamint adatátviteli minőséget meghatározó jellemzőket, amelyeket a hagyományos magán hálózatokon lehet elérni. Más szóval: többen használnak közösen egy adatátviteli eszközt, mégpedig hasonló feltételekkel, mintha azt kizárólag csak egyedül használná mindenki. A VPN-ek az utóbbi 1-2 évben kerültek az érdeklődés homlokterébe. Az elemzés ismerteti azokat módszereket is, amelyekkel valamilyen célból támadják a hálózatokat, az általában igen felkészült bűnözők. Gyakori eset, hogy az adott cégtől elbocsájtott munkatársak. - akik jól ismerik a hálózat felépítését, és védelmi rendszerét - próbálnak meg kárt okozni. Az elemzés átfogó és részletező, kitűnően használhatják  a vállalati hálózatok  felelős üzemeltetői.


(Computer Technology Research Corp., 6 North Atlantic Wharf, Charleston, SC 29401-2115, USA, Fax: 843-853-7210, E-mail: editors@ctrcorp.com)


 

Environmental Engineering 1999
Reston, ASCE, 1999, 936 p.


A környezet szennyezésének elkerülése és a hulladékokban rejlő alapanyagok minél nagyobb arányú kihasználásához jól szervezett tevékenységek szükségesek (válogatással kiegészített begyűjtési rendszerek, hulladékudvarok, átrakó és válogató telepek létesítése stb.). E tevékenységek végzéséhez különleges berendezésekre, létesítményekre, biztonsági előírásokra és szakismeretre van szükség. A kezelési rendszerbe kerülő hulladékok további kezelésre való előkészítését, a hulladék fizikai-kémiai-biológiai kezelését, hasznosítását, végső ártalmatlanítását a fejlett országokban szigorú törvények szabályozzák. Hazánkban is komoly veszélyt jelent a környezetre az évente képződő, mintegy  80 millió tonna, iparból, szolgáltatásból származó termelési hulladék. Ennek jelentős részét az adott gyártási  folyamatban felhasználják, hasznosítják. Az utóbbi időben ezen a területen hozott kormányzati intézkedések célja egyrészt hulladékszegény, illetve fajlagosan kevesebb alapanyagot felhasználó eljárások bevezetése és olyan beruházások megvalósítása, amelyek a hulladékok nagyobb hányadának  a gyártáson, illetve üzemen belüli hasznosítását teszik lehetővé, másrészt a termelési folyamatból kikerülő nem veszélyes hulladékok összegyűjtése és hasznosítása.


1999. Július 25-28 között a Virginia állambeli Norfolkban rendeztek szakmai összejövetelt a környezetvédelmi  eljárások fejlesztésében, az USA-ban elért legújabb eredményekről. A rendezvény kiadványa 96 előadás anyagát tartalmazza. Az előadók a legszélesebb körből kerültek ki, állami intézmények műszaki szakemberei, akadémiai kutatók, ipari vállalatok környezetvédelemmel foglalkozó munkatársai egyaránt megtalálhatók voltak közöttük. Néhány előadáscím a konferenciáról: Réz-előfordulás folyamatos figyelése Virginia folyóiban; Talajvíz szennyezés PCE (Tetrachloroethylene) és TCE ( Trichloroethylene) vegyületekkel; A GIS (Greographic Information System) alkalmazása légköri szennyezések azonosításakor; Felszabadult katonai bázisok környezetvédelmi helyreállítása; Mezőgazdasági üzemekből kifolyó szennyvízek kezelése.


(American Society of Civil Engineers, 1801 Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191-4400, Fax: 703 295-6333, www.asce.org)


 

Klußmann,N.: Lexikon der Kommunikations- und Informations technik 2nd Ed.
Heidelberg, Hüthig, 2000, 871 p + CD-ROM

Csaknem minden szakmáról elmondható, hogy a legkorszerűbb irodalma angol nyelvű. Különösen igaz ez a kommunikációra és az információ-technikára. A nem angol anyanyelvű országok válaszút előtt állnak, vagy átveszik az új fogalmakat jelölő angol szavakat, vagy saját szakmai nyelvet dolgoznak ki, és gondoskodnak annak elterjesztéséről. Mindkét módszernek megvannak a saját előnyei és hátrányai és általában a szakemberek véleménye is megoszlik a követendő útról. A nemzeti szaknyelv kialakításához nélkülözhetetlenek a friss szótárak és lexikonok.


1977-ben jelent meg Niels Klußmann művének első kiadása, amely rövid idő alatt fogalommá vált a német nyelvterülethez tartozó országokban. Az azóta eltelt három év alatt temérdek új fogalom jelent meg a kommunikáció és az információ-technika területén. Ezeket figyelembevéve dolgozta át a szerző a kéziratot. Az új kiadásban több mint 6800 szakmai fogalom részletes magyarázata található meg.


A könyvhöz egy CD-ROM tartozik, amely a lexikon teljes anyagát tartalmazza elektronikus formában. Ez nagymértékben megkönnyíti azok munkáját, akik számítógépen dolgozva kívánják használni a lexikont. Egy külön ablakban megnyitva, bármikor rendelkezésünkre áll a terjedelmes mű. A „Klußmann”-t fordítók és német szakirodalmat olvasó diákok, szakemberek és vezetők egyaránt jól felhasználhatják.


(Hüthig Verlag, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Germany, Fax: 0 6221/4 89-623, http://www.huethig.de)


Katcher, B.S.: MEDLINE A Guide To Effective Searching
San Francisco, Ashbury, 1999, 145 p.


A MEDLINE® az orvosi szakirodalom egyik legismertebb és legnagyobb szakcikk adatbázisa, amelyet az Egyesült Államokban a National Library of Medicene tart fenn állami támogatásból. A MEDLINE adatbázis 4500 nemzetközi folyóirat mintegy 9 millió cikkének kivonatát vagy címadatait tartalmazza, felölelve az orvostudomány, a sebészet, a fogorvos-tudomány, az ápolás és egészségügyi  irányítás, vezetés  témaköreit 1966-tól napjainkig. Klinikai vagy tudományos kérdés esetén az elsőként választandó információforrásnak számít. Hetente a Web-en a COS (Community of Science) adja ki. Több szolgáltatón keresztül is elérhető ingyenes keresésre. A MEDLINE-hoz hosszú út vezetett: az USA-ban az 1800-as évek vége felé kezdték el egy orvosi cikkgyűjtemény szervezését. A gondolatot egy John San Billings nevű sebész vetette fel 1876-ban és ő dolgozta ki az első katalógus rendszert is. Az Index Medicus több átszervezési lépés után az 1960-as évek elején került számítógépre. Innen már egyenes út vezetett a közvetlen elérésű  adatbázis, a MEDLINE megszervezéséhez.


A MEDLINE a cikkeknek csak a kivonatát tartalmazza, ezért ha a teljes szövegre van szükség, akkor az adatok alapján valamelyik irat-szállító cégtől kell megrendelni azt.A fő problémát a MEDLINE használata során az adatbázis óriási mérete jelenti. 1966-tól kezdődően mintegy 4200 újság több mint 10 millió cikkének leírását tartalmazza katalogizált formában. Azok a kitűnő, gyakorlott szakemberek, akik a szakozást végezték a 19000 tárgyszóból (Medical Subject Heading, MeSH) átlagosan tizenkettőt csatoltak minden egyes cikkhez. A legeredményesebb módszer a MEDLINE-ban történő keresésnél az, ha elsőként egy szélesebb területet választunk ki, majd azt fokozatosan szűkítve jutunk el a bennünket érdeklő adatokhoz. Természetesen sok egyéb keresési  fortély és ötlet segítheti az olvasót a MEDLINE eredményesebb használatában. A könyvben ezek a módszerek kerülnek ismeretésre igen célratörő, emellett érthető módon.


A könyv szerzője Brien S. Katcher gyógyszerész professzor, akinek a fő szakterületét a társadalmi méretű megelőző programok szervezése jelenti. Ezen túlmenően világszerte a MEDLINE egyik fő szervezőjeként és szakértőjeként tartják nyilván.


(Ashburg Press, 736 Ashburg St, SF, CA 94117-4014, USA, www.ashburgpress.com)

   

Rao, S.M.: Time Domain Electromagnetics
San Diego, Academic Press, 1999, 372 p.


Az elektromágneses jelenségek vizsgálatára egészen a közelmúltig a matematikailag könnyebben kezelhető frekvencia-tartománybeli (Frequency-Domain, FD) módszereket használták. Ennek ellenére a Maxwell-egyenletek leírása óta nyilvánvaló a tudósok előtt, hogy az elektromágneses jelenségek, amelyek változnak az időtartománybeli (Time-Domain, TD) elemzés módszerével közelíthetjük meg a legjobban. Különösen igaz ez az elektromágneses szóródással és kölcsönhatásokkal kapcsolatos jelenségek tanulmányozásakor, például a rövid-impulzusu radar és antenna technikában, valamint az elektromágneses hullámterjedés kutatásakor. A 60-as évek óta növekvő számú cikk és közlemény foglalkozott ezzel a módszerrel, átfogó, rendszerező jellegű könyv azonban csak most látott napvilágot. A Sadasiva Rao által szerkesztett könyvet 14 szerző írta, a nemzetközi szerzőgárdában amerikai, francia, spanyol és szerb kutatók kaptak helyett. A műnek 9 fő fejezete van. Az egyes fejezetekben a szerzők egyszerű gyakorlati példák sorával  világítják meg a bonyolult matematikai levezetéseket, segítve azok megértését. A könyv szerkesztőjét dicséri, hogy a különböző szerzők által írt fejezetek teljesen egységes felépítésűek. A könyv kitűnően használható a felsőfokú oktatásban, és a magasabb szintű villamosmérnöki tervezési gyakorlatban, elsősorban az antenna- és a radar-technikában.


Academic Press, 525 B Street, Suite 1900, San Diego, CA 92101-4495, USA, Fax: 619-699-6380, E-mail: ap@acad.com)

 

A laprendszer készítője: UFE Bt.