KÖNYVISMERTETÉSEK

 

Összeállította: Radnai Rudolf

Tzimenakis, J. - Holland, D.: Understanding the EMC Directive.Everything Made Clear

Bridgend, Gainspeed, 2000, 181 p.

Az ipari fejlődés egyik sajnálatos velejárója, hogy egyre több az elektromágneses zavarforrás, amelyek zavarják az érzékeny készülékeket. Ez az oka annak, hogy az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szempontjai egyre nagyobb szerepet kapnak az elektronikai készülékek tervezésében, gyártásában sőt forgalmazásakor is. Igen sok szakkönyv látott napvilágot az utóbbi években az EMC területén, ezek közül Tzimenakis és Holland műve gyakorlatias tárgyalásmódjával és világos, érthető stílusával tűnik ki. A szerzők két célt tűztek ki önmaguk elé a könyv írásakor:

Mindkét célt maradéktalanul sikerült teljesíteniük. A négy fő fejezetből álló könyv első része az EMC Irányelv követelményeit és előírásait ismerteti. A 2. rész, amely a mű legterjedelmesebb része az EMC vizsgálatok folyamatát ismerteti, gyakorlati tanácsokkal kiegészítve. A 3. rész a vizsgálatok és az eredmények írásbeli rögzítéséhez ad segítséget. A 4. rész a 80/80-as szabványt ismerteti, és néhány jellemző elektronikai termék esetében bemutatja a vonatkozó szabvány kiválasztását. Néhány fejezetcím a könyvből: Az EMC Irányelv; CE jelölések; Piaci viszonyok; Az EMC vizsgálat módjai; A vizsgálati költségek csökkentése, Vizsgálat házon belül; A vizsgálai jegyzőkönyvek; A megfelelőség tanúsítása stb. A Függelékben egy sor hasznos adatot talál az olvasó többek között EMC vizsgálattal foglalkozó Web-helyek címeit, az EMC szabványok táblázatos felsorolását, a vizsgálatokhoz szükséges készülékek felsorolását. Külön érdekessége az Angliában megjelent könyvnek, hogy a szerzők külön fejezetben foglalkoznak a Kelet-európai országokban érvényes EMC előírásokkal.

(Gainspeed Ltd, 33 Springfield Gardens, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 1NP, UK, Tel: 44 (0) 1656 650937, E-levél: jimtz@gainspeed.freeserve.co.uk)

Nazare, H. - Neves, A.J.Eds.: Properties, grouth and applications of diamond

Stevenage, INSPEC, 2001, 427 p.

Az IEE/INSPEC kiadó EMIS (Electronic Materials Information Service) Datareviews sorozatának kiadványai a mikroelektronikának egy-egy valamilyen okból fontossá vált szakterületének fejlődéséről adnak átfogó képet. A kiadványoknak van egy vagy két szerkesztője, akik többtucat elismert szaktekintélyt kérnek fel elemző tanulmány írására és saját, szűkebb szakterületük jelentős cikkeinek rövid tartalmi ismertetésére. Hatalmas munkát fektenek be, azért, hogy aki megveszi ezeket a köteteket, az könnyen egykézből tájékozódhasson a témakörben. Két portugál kutató, az Aveiro Egyetem munkatársai szerkesztették a gyémánt jellemzőivel, növesztésével és alkalmazásaival foglalkozó kötetet. A gyémántot különleges hírnév övezi. Ékszerként szépsége és ritkasága miatt drágasága, szerszámként a hatékonysága adja különlegességét. A mikroelektronikában a gyémántot két fizikai tulajdonsága: a nagy elektron-mobilitása és a nagy hővezető-képessége miatt alkalmazzák. 1994-ben jelent meg az EMIS sorozat gyémánt-alkalmazásokkal foglalkozó kötete, amely alapjául szolgált az új gyüjteménynek. Az eltelt időszakban mintegy 7000 szakcikk jelent meg ezen a területen, ez a nagy szám erőteljes kutatást jelez. A kiadványban 60 szerző foglalja össze a szűkebb szakterületén megjelent cikkekből és előadásokból levonható következtetéseket. Néhány fejezetcím a könyvből: Természetben előforduló gyémántok vizsgálata Raman, Brillonin és infravörös spektroszkópiával; Hőterjedés gyémántban; Gyémánt felületek alaktana; Gyémánt felületek fényesítése; Gyémántok felületi maratása; Egykristályos gyémántok előállítása nagy hőmérsékleten és nyomáson; Gyémánt növesztés mikrohullámú plazma technológiával; Nanokristályos gyémánt filmek növesztése; Gyémántok alkalmazása sugárzási ablakként; Gyémánt alapú optoelektronikai eszközök stb.

(IEE Book Publishing, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts, SG1 2AY, UK, Fax: +44 1438 360079, E-mail: sales@iee.org.uk)

Turban, E. - Lee, J. - King, D. - Chung, H.M.:
Electronic Commerce: A Managerial Perspective

Upper Saddle River, Prentice Hall, 2000, 520 p.

Az elkövetkező évek egy fontos változást hoznak életünkbe - kialakul majd az „Internet-alapú" társadalom, megérezhetjük annak minden előnyét és hátrányát. A változás már ma is jól érezhető néhány területen, például a kereskedelemben, megjelent és egyre terjed az elektronikus kereskedelem. Az elektronikus kereskedelem várhatóan olyan jelentős változásokat hoz a gazdasági életbe, amely csak ipari forradalom hatásához hasonlítható (Clinton, 1997). Számtalan tanfolyamot tartanak az e-kereskedelemről napjainkban és a Prentica Hall kiadó egy kitűnő tankönyvet adott ki ebben a témakörben. A mű legfőbb értéke, hogy az elméleti ismereteket a gyakorlati tapasztalatokkal kiegészítve nyújtja át az olvasónak. Számtalan esettanulmány, statisztikai adat és más tapasztalati ismeret figyelmeztet arra a könyvben, hogy az elektronikus kereskedelemnek áldásai mellett komoly veszélyei is vannak. A legfontosabb tanulság, amit a szerzők megfogalmaznak az, hogy az elektronikus kereskedelem bevezetése előtt gondosan meg kell vizsgálni a megcélzott vevőkör igényeit és vásárlási szokásait. Néhány fejezetcím a könyvből: Az elektronikus kereskedelem alapjai; Vevők az Internet korában; A vállalkozások közötti elektronikus kereskedelem; A fizetés elektronikus módszerei; Internet és Extranet; Az elektronikus kereskedelem kiépítési lépései; Kereskedelmi Web-oldalak készítése stb.

Hűen a témaválasztáshoz a könyvnek van egy Internet honlapja is (www.prenhall.com/turban) ahol a témakörbe tartozó ismeretforrásokhoz vezető kapcsolati pontok (linkek) találhatók.

(Prentice Hall PTR, One Lake Street, Upper Saddle River, NJ 07458, USA, Fax: 201-236-7141, www.phtr.com)

Bartz, W.J.- Möller, U.J.: expert-Praxislexikon Tribologie PLUS

Renningen, expert, 2001, 950 p.

Woydt, M. Dr. Ed.: Tribologie keramischer Werkstoffe

Renningen, expert, 2001, 218 p.

A tribológia - azaz a súrlódás, kopás-kenés tudománya, a különféle gépelemek, alkatrészek, járművek élettartamát befolyásoló, meghatározó folyamatainak megismerése, elemzése, vizsgálata. A tribológia törvényszerűségei gázok és folyadékok viselkedését is befolyásolják áramlással járó folyamatokban. A súrlódáscsökkentés, kopásállóságnövelés lehetőségeinek megismerése igen nagy jelentőségű, szinte valamennyi iparágban. A tribológiával kapcsolatos 2010 címszó (fogalom) részletes szakmai magyarázatát tartalmazza ez a lexikon, amely 23 szerző közös alkotása. A szerkesztők arra törekedtek, hogy kivétel nélkül valamennyi iparág tribológiai vonatkozású fogalmait feldolgozzák. Fontosabb témakörök a lexikonból: Tribológiai alapfogalmak; A szilárd testek felülete, topográfiája; A súrlódás fogalma, a súrlódást befolyásoló tényezők; Súrlódások csoportosítása; A súrlódás jelenségei; A súrlódási hő, a súrlódási állapot; A súrlódás és kopás összefüggései; A kenőanyagok szerepe, jellemzői; -fizikai, kémiai tulajdonságai; Kenési rendszerek; Folyadék-súrlódási állapotú felületpárok kenéselmélete; Valóságos (érdes) felületek tribológiai jellemzői; A súrlódási ellenállás és a kopás számítási módszerei; A különféle kopásformák, az adhéziós, abráziós, oxidációs, fáradásos kopás; ezek összefüggése; A kopást kísérő jelenségek; A kopási folyamatok modellezése, a kopásvizsgáló készülékek berendezések; A kopásértékelés, kopásdiagramok; A kopáscsökkentés, élettartamnövelés lehetőségei; Az alkatrészek anyagpárjainak megválasztása; A kopásállóságot biztosító felületek kialakítása; Az igénybevétellel, az anyagpárosítással összefüggő kenőanyag és kenési rendszer megválasztása; Gépelemek tribológiai jellemzői; A berágódás elleni biztonság meghatározása; Mechanikus hajtóművek tribológiai elemzése; Tribológiai rendszerek tervezése, minősítése, karbantartása; Csúszó-, gördülő-, és gördülőcsapágyak és fogaskerekek károsodása és változása; Tribodiagnosztika.

Az expert kiadó másik újdonsága, a Mathias Woydt szerkesztésében megjelent szakkönyv az ipari kerámiák felhasználásának új területeit tekinti át. A mű, amely 12 szerző közös alkotása arra a kérdésre is választ kíván adni, hogy milyen fajta kerámia anyagok felelnek meg legjobban az egyes ipari alkalmazásokban. Nagy szerepet szánnak a tárgyalás során a szerzők az autóiparnak, a részletesen tárgyalt alkalmazásoknak mintegy a fele ezzel a témakörrel kapcsolatos.

(expert Verlag GmbH, Postfach 2020, D-71268 Renningen, Germany, Fax: (07159) 9265-20; E-mail: expert@expertverlag.de)

Knudsen, J.: Wireless JAVA :
Developing with JAVA 2, Micro Edition

Berkeley, Apress, 2001, 226 p.

A számítógép hálózatokhoz kapcsolható kézi készülékek például a mobiltelefonok iránti igény gyorsan nő. A JAVA alapváltozata túlságosan nagy és összetett a vezeték nélküli adatátvitellel kapcsolatos alkalmazások fejlesztésekor. A Sun szoftverház ezt a tényt felismerve fejlesztette ki a Java 2 Micro Edition (J2ME) változatot. A Java 2 Platform, Micro Edition a Java platformnak az a része, amely a mobil, kézi eszközök, mobiltelefonok, személyes digitális asszisztensek és személyhívók, valamint más egyéb kliens rendszerek, pl. TV készülékre kapcsolódó berendezések, autóba épített rendszerek, lakóövezeti beléptetők egyre szélesebb körének igényeit célozza meg. A Java technológia platformok közötti, több eszközre kiterjedő támogatást biztosít. A J2ME és MIDP technológiák ugyanazt az alkalmazást bármely támogatott rendszertípuson képesek futtatni. Ez kulcsfontosságú a fogyasztói készülékek piacán, mivel számtalan áramkör és operációs rendszer kombináció létezik. A Java technológia fontos előnye a vezeték nélküli szolgáltatások területén, hogy az alkalmazások betöltése igény szerint történhet. A felhasználó igény szerint tölti le az alkalmazásokat ahelyett, hogy az eszköz gyártója által előre telepített alkalmazásokkal feltöltött készüléket vásárolna. Ez segít megőrizni a vezeték nélküli eszköz befektetésének értékét, és lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy javítsa és bővítse szolgáltatás kínálatát. Knudsen könyve az első, amely J2ME kódokat közöl, és ismerteti többek között a MIDlets alkalmazásokat. A könyvnek 12 fejezete van. Az első két fejezet tulajdonképpen bevezetés a témakörbe. A 3-9 fejezetek a MIDP API-k részletes ismertetését tartalmazzák. A 10-12 fejezetek kifinomult megoldásokat mutatnak be a kis sebességű adatátvitel hatásának csökkentésére és biztonság növelésére. A könyv a Java nyelv használatában járatos programozóknak készült, és feltételezi a tárgy-orientált programozás elveinek ismeretét.

(Springer GmbH, Haberstr. 7, D-69126 Heidelberg, Germany, Fax: +49 (0)6221/345-229, orders@springer.de)

Northcutt, S. - Frederick, K. - Fearnow, M. - Cooper, M.: Intrusion Signatures and Analysis

New Riders, Indianapolis, 2001, 408 p.

A számítógépes hálózatok védelme a behatolásokkal szemben elsődleges fontosságú lett a vállalatok számára az utóbbi években. A rendszer adminisztrátorok egyre több támadással találkoznak, és ezeket egyre kifinomultabb módszerekkel követik el. A behatolás-védelem vagy behatolás-ellenőrzés az informatikai biztonsági rendszer olyan elemeinek összessége, amelyek képesek a hálózatot fenyegető betörési kísérleteket észlelni, azonosítani, és a támadót elszigetelni. Betörési kísérleten nemcsak a külső fenyegetéseket értjük, hanem a vállalaton belüli rossz szándékú tevékenységet is. A külső behatolási kísérletek általában a szervereket és munkaállomásokat veszik célba, de nem ritka a hálózati elemek (hub-ok, útvonal-választók és kapcsolók) támadása sem. A behatolás-védelmi rendszer (IDS - Intrusion Detection System) feladata a betörési kísérletek tényének feltárása. Ezek az eszközök azon az alapelven működnek, hogy a betörőket a hálózati forgalom elemzésével és a rendszerben észlelt rendellenes események (magas processzor-kihasználtság, rendszerhívások, a felhasználó földrajzi helye és az állományrendszer változásai) alapján azonosítani lehet. A hálózatban elhelyezett érzékelők és figyelő-programok ezeket az eseményeket időrendi sorrendben rögzítik, majd ezt az adatbázist az IDS elemzi. Az első generációs behatolás-védelmi rendszerek a hálózati forgalom visszafejtésére alapoznak. Ezeknek a rendszereknek a hatékony működését azonban komolyan korlátozza a hálózati forgalom rohamos emelkedése, mert nem képes a teljes forgalom ellenőrzésére a hálózat sebességének megtartása mellett. A mai hálózatok alapsebessége 100 Mbit/s körül van, míg egy jó hálózati IDS 10-20 Mbit/s sebességgel dolgozik. Tovább nehezíti az ellenőrzést a hálózat tagolása. A jövő hálózatvédelmi rendszereinek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

A New Riders könyvkiadó újdonsága, amely a SANS (System Administration, Networking, and Security) Intézettel közös kiadásban jelent meg, a behatolás elleni védelem gyakorlati tudnivalóit foglalja össze. A szerzők áttekintik a leggyakrabban előforduló támadási formákat, és bemutatják azokat a módszereket, amelyekkel ezek nyomai elemezhetők. Foglalkoznak az elemzés során elkövetett tévedésekkel és a hálózati biztonságot szolgáló rendszerek gyenge pontjaival. Ismertetnek egy olyan elemzési tervet, amellyel a legkifinomultabb támadások is biztonsággal felderíthetők.

(New Riders Publishing, 201 W. 103rd Street, Indianapolis, IN 46290, USA, Fax: 317-581-4663, www.newriders.com)

Macleod, A.H.: Thin-Film Optical 3rd. Ed.

Briston, Institute of Physics, 2001, 672 p.

A vékonyréteg optikai bevonatokat csaknem minden optikai rendszerben megtalálhatjuk. Szerepük a felületek optikai jellemzőinek módosítása. Az optikai rendszerekben lévő felületek a felületeken érintkező közegek tulajdonságainak megfelelően verik vissza vagy törik meg a fényt. Mivel a tulajdonságok gyakran eltérnek a megkívánttól, optikai bevonatokat használnak a jobb eredmények elérése érdekében. Egy másik fontos szerepe a filmeknek a felületek védelme a nemkivánatos hatásoktól. Angus Macleod könyve az optikában használt vékonyréteg bevonatok előállítását, tulajdonságait, és alkalmazási területeit tekinti át. A szerző két szempontból is igen alkalmas a témakör szakirodalmi feldolgozására, egyrészt mert a legmagasabb tudományos fokozatokat érte el a területen, másrészt mert a Thin Film Center, Inc. elnökeként a vékonyréteg gyártás egyik elismert gyakorlati művelőjének számít. Néhány fejezetcím a könyvből: Visszaverődés-mentesítő bevonatok; Tükrök és sugárhasítók; Többrétegű bevonatok; Sáváteresztő szűrők; Vékonyrétegek gyártási eljárásai; A bevonatok jellemzőit befolyásoló tényezők; Bevonatok egyöntetűségének és azonos vastagságának biztosítása; A bevonatok jellemzői befolyásoló környezeti hatások; Vékonyrétegek kialakítása szigetelő (nem villamos vezető) anyagokból.

A könyv széles érdeklődésre tarthat számot az optikai kutatás és az -ipar számos területén például a műszergyártásban, a fényképészetben és az ipari méretellenőrzésben.

(Institute of Physics Publishing, Dirac House, Temple Back, Bristol BS1 6BE, UK, Fax: +44 (0)117 929 4318, www.iop.org)

Kolmogorov, A. N.- Yushkevich, A.P. Eds.: Mathematics of the 19th Century

Basel, Birkhäuser, 2000, 1384 p.

A matematika történetének egyik legfényesebb és egyúttal legkevésbé feltárt része a 19. század közepétől az 1930-as évekig tartó szakasz. Ekkor vált a matematika fontos területévé algebra, amely jelentősen leegyszerűsítette az egyes matematikai kifejezések kezelését. Az arab világból elterjedt algebra jelentőségét az adja, hogy anélkül lehet műveleteket végezni, hogy az egyes jelek (általában betűk) tényleges értékét ismernénk. Sokkal könnyebben lehet dolgozni ezekkel a jelekkel, mint például a régi görögök által használt leírási módszerrel, ők ugyanis mindent a geometriai jelentésével adtak meg. A modern algebra megjelenését Galois munkásságától számítjuk, aki egyetlen éjszaka vetette papírra művét, korai halála előtt. Az 1800-as évek derekán George Boole elsőként mutatta meg, hogy az arisztotelészi logika algebrai egyenletekként is leírható. 1854-ben jelent meg "A gondolkodás törvényeinek vizsgálata, amelyeken a logika és a valószínűség matematikai elméletei alapulnak" című műve. Ez tartalmazza azokat az elképzeléseket, amelyek ma Boole-algebra néven ismeretesek. Ezek ma már nem csak a matematika tanításában használatosak, de az informatikában, a kapcsolástechnikában, a gráf-elméletben, a számítástechnikában, valamint a mesterséges intelligencia kutatásában. Azt is mondhatjuk, hogy a Boole-algebra a mai számítógépekkel végzett tevékenységek alapja.

1978-ban Moszkvában a Nauka kiadónál, orosz nyelven jelent meg ez a könyv, amelyet két nagynevű orosz tudós szerkesztett, az egyes fejezeteket orosz matematikusok írták. A kitűnően illusztrált könyvnek négy fő fejezete van: Matematikai logika; Algebra és algebrai számelmélet; A számelmélet problémái; Valószínűség-elmélet. Az egyes fejezetekben a korszak nagy matematikusainak rővid életrajza és munkásságának ismertetése szerepel. Néhány nagy név a műből: Augustus De Morgan; George Bool; Ernst Schröder; Niels Henrik Abel; Evariste Galois; Carl Gustav Jacobi; Heinrich Weber; P.S. Laplace; P.L. Chebyshev.

(Birkhäuser Verlag AG, Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel, Switzerland, Fax: +41 61 202 07 99, www.birkhauser.ch)

Wild, D.: The Immunoassay Handbook 2nd Ed.

London, Nature Publishing Group, 2001, 905 p.

Az "in vitro" izotóposvizsgálat valamely anyag részarányának mérése vérbenl, vizeletben vagy más mintában sugárzásmérésen alapuló eljárás segítségével, vizsgálati célból. Ilyenkor a vizsgált egyed nem érintkezik radioaktív anyaggal, sugárterhelés nem éri. Az első ilyen eljárás Yalow és Berson inzulin-meghatározásra kidolgozott radioimmunoassay módszere volt 1960-ban. (A "peptide hormonok radioimmunoassay-meghatározásáért" Rosalyn Yalow 1977-ben orvosi Nobel-díjat kapott.) A radioaktív jelzést alkalmazó részarány-mérő eljárások két legelterjedtebb fajtája a RIA és az IRMA. A RIA (radio-immuno-assay) immunizálással nyert kötőanyagot és radioaktív jelzést alkalmazó, részarány-mérő eljárás. A RIA módszereket évtizedeken keresztül igen kiterjedten alkalmazták különféle, a vérben nmol/l nagyságrendű töménységben jelen levő anyag mérésére. A módszer előnye egyszerűsége volt, és az, hogy ilyen alacsony részarány rendszerű, nagy számú mintából történő mérésére abban az időben (az 1960-as években) más módszer nem állt rendelkezésre. A RIA-nál pontosabb, így (a nmol/l-nél) alacsonyabb töménységek mérését is lehetővé tevő eljárás-család az IRMA (immuno-radio-metric assay) olyan részarány-mérési eljárás, melyben a mérendő anyagot kötő kétféle antitestet alkalmaznak; más néven "szendvics"-assay. A második antitest az, amely radioaktívan jelzett.

David Wild könyve az immuno-assay vizsgálatok elméletével, gyakorlatával és alkalmazási területeivel foglalkozik. 1994-ben jelent meg ennek az átfogó kézikönyvnek az első kiadása. Az új kiadás, amely 37 új fejezettel bővült, 80 szakértő közös munkája. Jellemző a könyvben feldolgozott részarány meghatározó terület nagyságára, hogy a mű végén található betűrendes mutató (Index) több, mint 40 oldalas. A szerkesztő és a szerzők közös érdeme, hogy sikerült megtalálniuk a helyes arányt az elmélet és a napi kereskedelmi tudnivalókat is magába foglaló gyakorlat között. Számtalan alkalmazási példa gazdagítja a könyvet a radioizotópos eljárások igen széles felhasználási területéről, a laboratóriumi vizsgálatoktól a kutatásig. Megállapítható a könyvből, hogy az "in vitro" radioizotópos eljárások várhatóan az elkövetkező évtizedekben is a laboratóriumi vizsgálatok legfontosabb módszerei lesznek.

(Nature Publishing Group, Porters South, 4-6 Crinan Street, London, N1 9XW, UK)

Petersen, J. R.-Mohammad, A.A.Eds.: Clinical and Forensic Applications of Capillary Electrophoresis

Totowa, Humana, 2001, 456 p.

A kapilláris elektroforézis egy olyan, napjainkban rendkívül gyorsan fejlődő elemző elválasztási módszer, mely egyesíti a hagyományos elektroforézis technikáját a korszerű kromatográfiás érzékelés és automatizálás műszeres lehetőségeivel. Alapvető változatai: a kapilláris zónaelektroforézis (CZE), a micelláris elektrokinetikus kromatográfia (MEKC), a kapilláris gélelektroforézis (CGE), a kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF) és a kapilláris izotachoforézis (CTIP). Ezen módszerek közül a kapilláris zónaelektroforézis a legegyszerűbb és legelterjedtebben használatos. A kapilláris elektroforézis az egészen kis molekuláktól, szervetlen ionoktól kezdve a gyógyszervegyületeken keresztül a peptidek, polipeptidek, fehérjék elválasztásához és meghatározásához is alkalmazható. A Humana könyvkiadó újdonsága a kapilláris elektroforézis gyakorlati alkalmazásának legújabb kérdéseivel foglalkozik. Az egyes cikkekben nagy hangsúlyt kapnak a vizsgált anyagok elválasztásához szükséges módszerek alkalmazásának elvei (pl.: a kapilláris hosszának, átmérőjének; a puffer pH-jának, típusának, töménységének; a pufferadalékok; az alkalmazott hőmérséklet megfelelő kiválasztása), illetve az elválasztási módszerek optimálásának lépései. A szerzők a szükséges módszerrel kapcsolatos elméleti ismereteken túl, gyakorlati tudnivalókat és tényleges elemzési példákat is adnak. Ismertetésre kerülnek a különböző kiértékelési módszerek is, az érvényesítő ellenőrzés (validálás) fontosabb fogalmai és lépései, és az elektroferogramokat feldolgozó számítógépes programok általános jellemzői. A könyvet elsősorban klinikai farmakológiával, mikrobiológiával és hematológiával, valamint patológiával foglalkozó szakembereknek ajánljuk.

(Humana Press, 999 Riverview Drive, Suite 208, Totowa, NJ 07512, USA, Fax: 973-256-8341, E-mail: humana@humanapr.com)

Krishnamurthy, B.-Rexford, J.: Web Protocols and Practice

Boston, Addison-Wesley, 2001, 523 p.

A World Wide Web napjaink leggyakrabban használt Internet szolgáltatása, amely az adatok átviteléhez a HTTP (HyperText Transfer Protocol)-t használja. Ez a protokoll lehetővé teszi, hogy a HTTP felhasználók (kliensek) oldalakat töltsenek le a HTTP szolgáltatókról (szerverekről), és adatokat küldjenek vissza azoknak. A HTTP 1.1 a HTTP protokoll család legújabb tagja, amely néhány változtatást tartalmaz a HTTP 1.0-s változathoz képest. A HTTP egy-egy új kapcsolat felépítését igényelte minden kéréshez. Azonban már a 1.0- változat végefelé megjelent bővítésként, később az 1.1 változattól kezdve pedig már szerves része a szabályzatnak (protokollnak), egy új lehetőség, amellyel a böngészők kérhetik a szervertől, hogy egy kapcsolattal több adatot is átvihessenek. Krishnamurthy és Rexford könyve a HTTP 1.1 részletes ismertetése, annak bemutatásával, hogyan működnek együtt a HTTP 1.1 és HTTP 1.0 hálózati protokollokat használó rendszerek. A könyv bevezető részében a szerzők bemutatják, hogyan és milyen építőelemekből épül fel a Web. Ezt követően a szabályzatok részletes leírása következik. A könyv második része a Web forgalmának mérésével foglalkozik. Ebben a részben kapott helyet az átviteli sebesség növelésére használt megoldások áttekintése. A könyvben a szabványos eljárások közül az Internet Protocol (IP), a Transmission Control Protocol (TCP), a Domain Name System (DNS) a Real-Time Streaming Protocol (RTSP) és HTTP/1.1 kerül ismertetésre. Néhány fejezetcím a könyvből: A HTTP/1.1 protokoll újdonságai; A HTTP/TCP együttműködés; A Web-forgalom mérésének indítékai; Forgalom-mérési technológiák; Esettanulmányok a forgalom-mérés területéről; Az IP hálózatok korlátai; A multimédia jellegű adatok átvitelének sajátosságai; Kutatási irányok, stb.

(Addison-Wesley Professional, 75 Arlington Street, Ste. 300, Boston, MA 02116, Fax: (617) 848-6566, www.aw.com/cseng/)

Harvey, B.: Russia in Space

London, Praxis/Spriger, 2001, 330 p.

Az űrkorszak kezdetét az 50-es évek végétől, az első Szputnyik űrhajók felbocsátásától számítjuk, pedig már az 1920-as években is végeztek rakétakisérleteket orosz kutatók. Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése a világűr meghódításáért már 1957-ben kezdődött, de az amerikaiakat végérvényesen Gagarin űrrepülése késztette lázas erőfeszítésre az űrkutatásban. Kennedy elnök ezután hirdette meg az Apollo-Saturn-programot: az oroszokat meg kell előzni a Holdon! Bár az első élőlényeket szovjet űrhajó vitte a Holdhoz, végül ezt a versenyt mégis az amerikaiak nyerték meg. Mára az űrkutatás mindennapjaink részévé vált. A naponta látható meteorológiai előrejelzések, a műholdon keresztül érkező TV műsorok, a Nagy sávszélességű távközlő csatornák mind a Föld körül keringő műholdak létének köszönhető. Az űrkutatásnak köszönhetően sok új ismerethez jutottunk saját bolygónkról, a Földről, annak közvetlen környezetéről, és a Naprendszerről. Az űrtávcsöveknek köszönhetően az égi objektumokat már a gamma-, röntgen, az ultraibolya és az infravörös tartományban is megfigyelhetjük. Ezek az új módszerek forradalmi változást hoztak a csillagok távolságának mérésében, mozgásuk megismerésében, új bolygórendszerek felfedezésében. Harvey könyve a szovjet űrkutatás történelmét elemzi, egy pártatlan kívülálló szemével. A mű nem szakemberek, hanem az űrkutatás iránt érdeklődők széles tábora számára készült. Bemutatja a szovjet kutatólaboratóriumok munkáját, ír a nyilvánosságra eddig nem került problémákról, fájó kudarcokról is. Megérezhetjük a könyvből azt a hősies küzdelmet amit a lényegesen rosszabb pénzügyi feltételek között dolgozó kutatók vívtak az amerikaiakkal évtizedeken át. Kiderül a könyvből, hogy a kutatás és kísérletezés sokszor versenyfutáshoz hasonlított, amelyet politikai vagy hiúsági szempontok vezéreltek. Bár a könyvet sok ábra gazdagítja, végig érződik rajta a zárt, titkolódzó magatartás, ami a szovjet űrkutatást jellemezte.

(Springer Verlag, Postfach 31l340, D-10643 Berlin, Germany, Fax: (030) 821051, E-mail: orders@springer.ole)

O'Gorman, J.: Operating Systems with Linux

Basingstoke, Palgrave, 2001, 462 p.

A LINUX egy Unix hasonmás (klón), 32 bites multitaszkos, több felhasználós hálózati operációs rendszer. A UNIX a 60-as évek végén, a 70-es évek elején készült egy operációs rendszer project melléktermékeként. Mivel a UNIX nem volt szabványosítva, ezért fejlesztése több irányba történt, így jöttek létre az egyes változatok, amelyek nem voltak teljesen kompatibilisek egymással. Ma már a szabványosított változatok terjednek, Egy ilyen szabvány a POSIX, amelyet a LINUX is követ. A LINUX rendszert a 90-es évek elején kezdte írni Linus Torvalds nevű egyetemista. Elhatározta, hogy bevonja a fejlesztésbe az Interneten keresztül elegendő szabadidővel rendelkező programozókat, s egy felhívást tett közzé a comp.os.minix hírcsoportban. Ez az egyéni kezdeményezés végül is egy korszakos eseménnyé vált, az üzleti hasznot hajhászó nagy szoftverházak ellenében megindult egy ingyen elérhető operációs rendszer kifejlesztése. Egyre többen kezdték el használni a rendszert. Mára a Linux mindent tud ami elvárható egy korszerű operációs rendszertől: memóriakezelés, új hardver eszközök támogatása, energiatakarékos üzem támogatása, plug and play támogatás, az újabb processzorok hatékonyabb kihasználása stb. Jelentősen kibővült a LINUX alá készült alkalmazások köre és nagyobb cégek is átírták termékeik egy részét LINUX-ra (Corel WP, ORACLE, IBM DB2 stb.) A Linux fejlesztése egyre inkább a felhasználóbarát felület irányába mozdul, ma már nem nehezebb telepíteni, mint például a WINDOWS 98-at, valamint egyre egyszerűbb a kezelése az átlagos, nem számítástechnikai végzettségű felhasználók számára is.

A Palgrave kiadó Cornerstones of Computing sorozatának új kiadványa az operációs rendszerek elméletének átfogó ismertetése. A szerző, aki a Limerick-i egyetem számítástechnikai tanszékének oktatója a Linux rendszert választotta példaként. A világos, áttekinthető szerkezetű könyv az olvasó számára érthetővé teszi miért olyan népszerű napjainkban a Linux. Bemutatja az operációs rendszer elméleti felépítését, és azokat az építőelemeket, amelyek lehetővé teszik alkalmazását a számítástechnika szinte valamennyi területén. A közölt ismeretek jó része más operációs rendszerekre is érvényes, így az olvasó jól hasznosítja a megszerzett tudást más területekre is. Az egyes fejezetek végén kérdések késztetik az olvasót a szerzővel való együtt gondolkodásra, míg a bőséges irodalomjegyzék a további tájékozódáshoz nyújt segítséget.

A könyv elsősorban a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók számára készült, de jól hasznosíthatják azok a gyakorló számítástechnikai szakemberek is, amelyek figyelme a Linux rendszer felé fordult.

(Macmillan Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hants, RG21 6XS, England, Fax: (01256) 842084, www.macmillan-mdl.co.uk.)

A laprendszer készítője: UFE