ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

 

Műszer- és méréstechnikai Web-portál készül

Az MTA-MMSZ Kft., illetve jogelődje a Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi és méréstechnikai Szolgálata több mint 40 esztendeje foglalkozik műszeres- és méréstechnikai szolgáltatásokkal, műszerkölcsönzéssel, -javítással, és szaktanácsadással. Megalakulásunk óta az egyik alaptevékenységünk a szaktanácsadás. A műszertechnikában eltöltött hosszú évtizedek során szoros munkakapcsolatunk alakult ki a műszergyártó cégekkel és az ügyfelekkel. Jelentős ismeretanyag és egyedi adatbázisok állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy ügyfeleinknek szakmai segítséget tudjunk adni. Ezt a tevékenységet szeretnénk továbbfejleszteni, korszerű informatikai környezetbe helyezni egy műszer- és méréstechnikai Web-portál létrehozásával. A Széchenyi-terv programirodájához benyújtott pályázatunkat elfogadták, így megkezdődhet a portál kialakítása.

Mindent egy helyen - ez lehetne a mottója ennek a kezdeményezésnek! A tervezett rendszer, különböző műszer-, méréstechnikai adatbázisok összekapcsolásával, a témakörben teljes körű információ forrásként az alábbi szolgáltatásokat fogja biztosítani:

1. Mérőműszerek kiválasztása:
gyártó cég, műszerfajta és hazai forgalmazó, illetve szerviz szerint indított kereséssel,
2. Méréstechnikai (alkalmazási) adatbázis,
3. Használt műszer börze eladók és vevők számára,
4. Műszer- és méréstechnikai szolgáltatások (kalibrálás, javítás, kölcsönzés) adatbázisa
5. Műszer- méréstechnikai szakértők adatbázisa
6. Hasznos műszer-, méréstechnikai adatok és segédletek gyűjteménye.
7. Hírek, újdonságok a műszer/méréstechnikáról

A nyitó oldal tervezete

Tervezett Layout

A portál kapcsolatokon keresztül hoz létre egy teljes műszer- méréstechnikai információs rendszert, biztosítva az adatok naprakész állapotát. Az ügyfelek nem egyszer betöltött - és így gyorsan elévülő - adatokat kapnak, hanem élő kapcsolatokon (hiperlinkeken) keresztül kapnak információt. A gyakran nagyon fontos részlet-adatok, például adott műszertípus műszaki adatai, a gyártó cég vagy a hazai forgalmazó saját honlapjára lépve lesznek elérhetők. Az egyes gyártók folyamatosan végzik saját adataik karbantartását, így azok naprakésznek tekinthetők. A portál adatainak érvényességét a honlapokra és e-posta címekre mutató Internet kapcsolatok (linkek) határozzák meg, ezek működését rendszeres ellenőrzéssel a szoftver vizsgálja.

 

A műszer kiválasztás tervezett lépései


1. Műszerfajta kiválasztás

műszerfajták felsorolása (ABC sorrendben)
...
ÁRAMKALIBRÁTOROK
A keresett műszerfajta ÁRAMLÁSMÉRŐK ◄▬▬ Kiválasztás
ÁTFOLYÁSMÉRŐK
ÁTÜTÉSVIZSGÁLÓK
...

2. Gyártó cég kiválasztása

áramlásmérőket gyártó cégek felsorolása
...
AALBORG ◄▬▬ Kiválasztás
AHLBORN
PANAMETRICS
...

3. Megjelennek a kiválasztott gyártó cég, illetve a magyar képviselet adatai

gyártó Aalborg Instruments & Controls, Inc
20 Corporate Drive
Orangeburg, NY 10962 U.S.A.
E-mail: sales@aalborg.com
képviselet Lambda-Med Kft.
Cím: 1026 Budapest, Hidász u. 7.
Tel.: 200-4312. 275-0025 Fax: 394-2879
E-mail: lambda-med@elender.hu
◄▬▬ Megnyitás


4. A magyar képviselet honlapjának megnyitása, műszer kiválasztás az ott található adatok alapján

Képviselet honlapja

 


A kereskedelmi jellegű tájékozódás mellett a portál a szakmai ismeretszerzésben is segíti a felhasználót. Ezt szolgálja majd a témakör szerinti csoportosításban található méréstechnikai alkalmazási segédlet gyűjtemény, a méréstechnikai lexikon, a mértékegység átszámító programok és az egyéb hasznos adatok sokasága. Az újdonságokról rendszeresen küldött elektronikus hírlevéllel tájékoztatják majd az arra igényt tartó, bejegyzett felhasználókat. A Fórum közvetlen szakmai kapcsolatfelvételt biztosít majd a műszer és méréstechnikai szakemberek között, mérésekkel vagy műszerekkel kapcsolatos problémák tisztázásában, tapasztalatok átadásában stb. Az elkészült rendszer használatához az MTA-MMSZ Kft. ügyfél-támogatást biztosít telefonon, faxon, vagy e-postán.

A portál felhasználható lesz műszerbeszerzések szakmai előkészítésekor tájékozódásra, referenciák keresésére, javítási, karbantartási, kalibrálási lehetőségek felőli tájékozódásra és üzleti partnerkeresésre. Használhatják mindazok, akik valamilyen új mérési feladattal találkoznak, ehhez műszert igényelnek, vagy elavult műszereiket szeretnék javíttatni, pontosságát ellenőriztetni vagy lecserélni. Ez a kör igen széles:

a) Gyártási tevékenységet folytatók:

- Különösen a kis- és középvállalatok, akik termékeik fejlesztéséhez, megvalósításához keresnek műszereket, mérőberendezéseket vagy szolgáltatást

- Nagyvállalatok, multinacionális cégek is, akik a gyártásközi- és végellenőrzéshez, minőségbiztosításhoz keresnek műszereket, mérőberendezéseket/szolgáltatást

b) Oktatási intézmények

- A műszaki jellegű oktatási intézmények elsősorban a méréstechnikai adatbázist,

valamint a hasznos adatok és kapcsolatok gyűjteményét használnák,

illetve részt vehetnének azok feltöltésében, kiegészítésében.

c) Kutatói tevékenységet folytatók:

- Tudományos kutatóhelyek,

- Nagyvállalatok, ahol alkalmazott kutatás folyik.

A tervezett portál nemcsak a vásárlók érdekeit szolgálja, hanem hatékonyan segítheti a műszereket forgalmazó, karbantartó, javító képviseletek munkáját is, mivel termékeiknek és szolgáltatásaiknak széles nyilvánosságot ad. Az érdeklődők könnyen juthatnak el a forgalmazó cégek honlapjaira. A honlappal még nem rendelkező forgalmazókhoz e-postán, vagy fax-on juthatnak el az ügyfelek.

A műszer- és méréstechnika elméleti és technikai háttér-intézményei Magyarországon szinte kivétel nélkül a fővárosban, Budapesten vannak. A fővárosban van a műszerek hitelesítésére feljogosított Országos Mérésügyi Hivatal és a műszerkalibrálást felügyelő Nemzeti Akkreditáló Testület. Budapesten van a műszergyártók többsége, a kalibráló laboratóriumok, itt rendezik a vásárokat és a szakmai rendezvényeket, konferenciákat, szimpóziumokat. Ezzel szemben az új ipari beruházások jó része és a mezőgazdaság teljes egésze vidéken van, a fővárostól fizikai értelemben távol. Természetesen a gazdaságnak ezen része éppen úgy igényli a műszeres-méréstechnikai szolgáltatásokat, mint a fővárosban lévő. A vidéken lévő cégeket, amelyek a fentiek miatt halmozottan hátrányos helyzetben vannak a műszer-ellátottság tekintetében, mindenekelőtt információval kell ellátni. A tervezett portál önmagában is elérhető az ország bármely régiójából, de megfelelő kapcsolatok kiépítésével bármely regionális piaci vagy szakmai portállal együttműködhet, annak hasznos kiegészítőjévé válhat. A portál iránt már jelenleg is jelentős az érdeklődés, ez jelzi, hogy a tervezett szolgáltatások iránt határozott igény van.

Kérjük közreműködésüket!

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen átfogó információs rendszer kidolgozása csak széleskörű szakmai összefogással valósulhat meg. Ha az Olvasó úgy érzi, hogy van hasznos javaslata, ötlete a tervezet portál kiegészítéséhez, segíthet valamiben vagy munkát vállalna a kidolgozásban forduljon hozzánk, örömmel vesszük jelentkezését! Szívesen megjelentetnénk a portálon már megjelent cikkeket, tanulmányokat, oktatási anyagokat. Ez a szerzőknek, illetve munkáiknak nagy nyilvánosságot jelentene, a portál látogatói számára pedig megkönnyítené a tájékozódást. Ha a Tisztelt Olvasó talált olyan Web oldalt, ahol a műszer-méréstechnikában jól hasznosítható adatok, programok, alkalmazási segédletek vannak, küldje el nekünk a címét. A segítők, közreműködők nevét közzétesszük a portálunkon.

Bővebb szakmai felvilágosítás, szakmai segítség vagy együtt működési szándék jelzése a 481-1256 telefonon, vagy a rradnai@mta.mmsz.hu e-postán.

Radnai Rudolf

A laprendszer készítője: UFE