MŰSZAKI HORIZONT

 

Új szolgáltatási iparág bontakozik ki a fejlett gazdaságú világban

Az alábbiakban közöljük a Livingston honlapján megjelent cikk magyar fordítását, amely részletesen és példákon keresztül nagyon élethűen mutatja be az új műszergazda-szolgáltatás lényegét.

Számunkra azért is különösen érdekes a cikkben közölt gondolat, mert az elmúlt évtizedek során magunk is próbáltunk hasonlót bevezetni. Kezdeti időszakban az állami tulajdon okán az érdektelenség, majd a gazdasági rendszerváltás akadályozta meg, hogy sikerre vigyük elgondolásunkat. Lehet, hogy hamarosan itt az idő, amikor újra kezdhetjük?

Kiss József
MTA-MMSZ Kft.
ügyvezető igazgató
 

 

A KPN Telecom és a Thomson-CSF a Livingston EMS rendszerét választotta.
Egy új megoldás kínálkozik az európai gyártócégek költségei csökkentésére.

A költségek kézbentartása az egyik fő kihívás, amivel a vállalatoknak szembe kell nézniük napjainkban. A cikkben egy új szervezési módszert mutatunk be, amely több mint 30%-os tőke-megtakarítást és szolgáltatási színvonaljavulást eredményezett két európai nagyvállalatnál.

A Livingston Készülék Felügyeleti Szolgáltatások (EMS, Equipment Management Services) rendszere egy újszerű, gyakorlatias és költségkímélő megoldást jelent nagy vállalatoknak ellenőrző- és mérőműszereik beszerzése és felügyelete területén. Az EMS ezen túlmenően az általános szolgáltatási színvonal javulását is eredményezi.

Tevékenység-kihelyezés (outsourcing)

Az iparvállalatok és szervezetek gazdálkodására az 1980-as évek végétől nagy hatást gyakorolt egy új szervezési módszer, a tevékenység-kihelyezés. A módszert alkalmazó vállalkozások jelentős költségmegtakarítást és nyereségnövekedést értek el, nőtt a részvényesek száma, és az általuk befektetett tőke, emellett javult a hatékonyság és a szolgáltatások színvonala.

Európa fejlett technológiát alkalmazó vezető nemzetközi nagyvállalatai, amelyek mindig igyekeznek megőrizni vezető szerepüket az adott verseny-ágazatban elsőként vezették be ezt a módszert a legkülönfélébb területeken a nagytisztaságú szobák felügyeletétől az információs rendszerek biztonságának megszervezéséig.

Megtakarítások

A nagy iparvállalatoknak jelentős beruházást jelent a különféle elektronikus ellenőrző- és mérőműszerek beszerzése. Ráadásul ezeknek a készülékeknek minden időben használhatónak kell lenniük. Más szóval nem elég ha szerepelnek a leltárban, tudni kell azt is, hogy hol vannak használatban, milyen pontosak és megbízhatóak stb. Még azt is tudni kell a vezetésnek, hogy az alkalmazott berendezések valóban a legalkalmasabbak az adott feladatra, vagy már léteznek korszerűbb, nagyobb teljesítményű típusok. A műszergazdálkodás, amely nem alaptevékenysége a vállalatoknak mindenképpen jelentős munkát és költséget jelent. Mégis egészen a közelmúltig ezt a nagy feladatot magukra kellett vállalniuk azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek minden erejüket arra összpontosítják, hogy élen maradjanak a gyorsan fejlődő és állandóan változó piacokon.

Ezt felismerve fejlesztette ki a Livingston az EMS rendszert, amellyel a nagyvállalatok csökkenthetik műszergazdálkodási költségeiket és javíthatják műszerellátásuk színvonalait.

Tapasztalatok

A Livingston cégnek több mint harmincéves gyakorlata van elektronikus vizsgáló- és mérőműszerek kölcsönzésében Európa nagy és kis vállalatai számára. A számok alapján a Livingston Európa vezető gyártó-független kölcsönző cége. Emellett a cég Európa első számú kalibráló-központja is.

Az elmúlt négy évben a Livingston ezt a jelentős tapasztalatot és gyakorlatot felhasználva kifejlesztette és finomította a tevékenység-kihelyezés új módszerét - a Készülék Felügyeleti Szolgáltatások (EMS) rendszerét.

Legtisztább formájában az EMS az elektronikus vizsgáló- és mérőműszereknek a "bölcsőtől a sírig" tartó felügyelete. Magába foglalja a műszaki tanácsadást, a készülék beszerzést, a kölcsönzést, a felhasználás szervezését, a készülékek nyomon követését, jobb kihasználásának biztosítását, a kalibrálás, a karbantartás felügyeletét, és a feleslegessé vált készülékek értékesítését. A módszer fontos része, hogy az EMS-t igénybevevő vállalat csak azokat a szolgáltatásokat veszi igénybe, amelyekre valójában szüksége van. Az EMS módszer vonzereje éppen abban rejlik, hogy az igénybevevő vállalat azonnal előnyökhöz jut, tekintet nélkül arra, hogy milyen ponton lép be, és milyen szolgáltatásokat választ. Hasznot kovácsolhat abból, hogy mögötte áll Európa vezető műszerkölcsönző és kalibráló szervezetének 30 éves tapasztalata. Ez a tapasztalat költségmegtakarítást és számottevő szolgáltatási színvonaljavulást eredményez.

A Livingston cég Készülék Felügyeleti Szolgáltatások (EMS) rendszerének elemei az ábrán láthatók. Az EMS-t szerződéssel igénybevevő vállalatok a rendszer kiválasztott elemeit vagy a teljes rendszert használhatják egyedi igényeiknek megfelelően.

A költség megtakarítás jelentős lehet. Fiona Hodgetts a Livingston TEMS igazgatója, az EMS módszer egyik fő tervezője szerint a vállalatok megtakarítása éves szinten az EMS alkalmazásakor 25-30% a kutatás-fejlesztés és 10-15% a gyártás területén. Hodgetts szerint az EMS alkalmazásának előnyei 5 000 készülékszám esetén is jelentkeznek, de igazán jelentős hasznot azoknak a vállalatoknak hoz, amelyek 10 000 készüléknél többet használnak. Az EMS módszer ezen kívül igen előnyös azokban a gazdasági szektorokban, ahol gyorsan változnak az elektronikus készülékekkel szemben támasztott igények, valamint azoknál a vállalatoknál, amelyek projekt alapon működnek és a készülékeket csak adott időszakokra igénylik.

Az EMS bevezetése

A szerződés megkötését követően a Livingston EMS csoportjának szakemberei felmérést végeznek a vállalat valamennyi telephelyén, valamennyi osztályon. A felmérés az országos helyzetet figyelembevéve ad tájékoztatást a meglévő készülék állomány számáról, jellegéről, minőségéről és kihasználtságáról.

A következő feladat a Livingston szakemberei számára, hogy osztályozzák a készülék felügyeletet szolgáló eljárásokat, kiválasszák a fejlesztendő területeket és meghatározzák az alapvető teljesítmény követelményeket.

A kiértékelés alapján határozzák meg a készülékpark saját felügyeletével járó költségeket és jelölik ki a megvalósítandó költségcsökkentő programot.

Amikor a fentiek közös egyetértéssel kidolgozásra kerültek a Livingston cég szakemberei és a szerződő vállalat szoros együttműködésében: a műszereket használó mérnökökkel és technikusokkal együtt meghatározzák mely készülékeket kell megtartani, és melyeket kell értékesíteni.

A legnagyobb költségmegtakarítás éppen itt érhető el. Nagy készülékparkot használó vállalatoknál jellemzően a megtartott berendezések aránya 40% alatt van, a meglévő készülékek többsége tehát felesleges az adott feladatokhoz.

A teljes felmérést a Livingston cég saját Equibase TM szoftvercsomagja segíti. Ezt a szofvert a Livingston szakértői és az Arthur Anderson nemzetközi üzleti tanácsadó cég munkatársaival együtt készítették kifejezetten az EMS szolgáltatás támogatására.

Ha az EMS szolgáltatás már működik, a szerződő cég technikusa, vagy mérnöke a Livingston cég kijelölt munkatársait keresi meg vizsgáló- vagy mérőkészülékekkel kapcsolatos igényeivel. A Livingston CTEC (Központi Vizsgáló Készülék Felügyelő) Központja működik együtt a felhasználóval a készülékigény megítélésében, a várható használati idő megállapításában és, ha van ilyen, egy megfelelőbb más megoldás kidolgozásában.

Ezt követően ellenőrzik az adatbázisban, hogy a szükséges készülék szerepel-e a vállalat saját műszerállományában. Ha szerepel, és nincs használatban, akkor az igény házon belül kielégíthető.

Ha a kívánt készülék nem szerepel a leltárban, vagy használják, akkor a Livingston szakemberei eldöntik, hogy érdemes-e a kölcsönzés. Ennek megállapítása egy megfelelő képlettel történik, figyelembe véve a készülék árát, a használat időtartamát és a tulajdonost terhelő teljes költséget.

Ha a kölcsönzés jelenti a jobb megoldást, akkor megkeresik a megfelelő forrást, beleértve a Livingston saját, egész Európára kiterjedő, kölcsön-állományát és más kölcsönző cégek raktárkészletét. Ha a készülék beszerzése mellett döntöttek, akkor a Livingston munkatársai meghatározzák, vajon új, vagy használt készülék beszerzése- e a célszerűbb.

A készülék ellátásnak ez a rendszere igen összetett, de teljesen átlátható a szerződő vállalat számára. Egyszerűen szólva éppen azt kapják, amire szükségük van. Emellett akkor kapják a készüléket, amikor szükségük van rá és teljesen működőképes állapotban.

A KPN példája

1998 végén jelentette be a Livingston az első jelentős EMS szerződését a holland KPN Telecom-mal. E szerződés szerint 5 évre vállalták a holland postaszolgálat (PTT) 18 ezer készülékből álló műszerparkjának teljes felügyeletét a beszerzéstől, nyilvántartáson át a kalibrálásig, illetve a felesleges készülékek értékesítéséig.

Az előzetes szerződés a Livingston és a KPN Telecom között 1996-ban jött létre. Theo Alkemade a KPN Telecom javító részlegének vezetője szerint: "Az EMS módszer a beszerzési és üzemeltetési költségek csökkentését célozza meg. Ez volt vonzó számunkra. Ha egy vállalatnak kevesebb műszert kell beszereznie, az azonnal nyilvánvaló előnyökkel jár. Különös előnyei ez egy olyan nagyvállalatnál, mint a KNP Telecom, ahol 18 000 különböző vizsgáló. és mérőműszert használunk több száz, különböző helyen lévő telephelyen."

A kezdeti tárgyalásokat követően a KPN Telecom és a Livingston közösen végeztek felmérést az EMS bevezetésének lehetőségéről. A felmérés eredményeképpen egy javaslat született a módszer bevezetésére, amelyet a KPN Telecom felügyelő-bizottsága is megtárgyalt, majd elfogadott. Ez a jóváhagyás nélkülözhetetlen volt, mert az EMS bevezetése a vállalat működésének számos területét érintette.

A KPN számára legfontosabb cél a vizsgáló- és mérőműszerek tulajdonosra háruló teljes költségének csökkentése volt. Theo Alkemade kiemelte "Az EMS módszernek köszönhetően most több választásunk van: néha új műszerek beszerzése jelenti a legjobb megoldást, néha előnyösebb használt készüléket beszerezni. A Livingston gyakorlata és szakértelme nagyon fontos számunkra. A vizsgáló- és mérőműszerek a Livingston fő működési területét jelentik, ezért átfogó ismereteik vannak erről a piacról."

A megkötött szerződés szerint a Livingston szerzi be a vizsgáló- és mérőműszereket a KPN számára és emellett gondoskodik a cég valamennyi műszerének kalibrálásáról.

A Thomson-CSF szerződés

1999 márciusában történt a második jelentős EMS szerződés a végső jóváhagyása Európában. A Thomson-CSF kötött szerződést a Livingston-nal egy sor szolgáltatásra, amely a vállalat óriás negyven Franciaországi telephelyének több mint 80 ezer vizsgáló- és mérőműszerének felügyeletére vonatkozik.

A 660 millió francia frank (mintegy 2500 MFt) értékű szerződésnek megfelelően a Livingston teljes körű EMS szolgáltatást nyújt, amely az alábbiakra terjed ki:

Összefoglalás

Amint Fiona Hodgetts rámutatott, a teljes EMS módszer és szolgáltatás lényege egyetlen mondatban:

"A megfelelő elektronikus vizsgáló- és mérőműszer biztosítása a felhasználó számára a megfelelő időben, a leggazdaságosabb módon".

A laprendszer készítője: UFE