KÖNYVISMERTETÉSEK

Összeálította: Radnai Rudolf  

 

Riva, G.-Davide, F.Eds.: Communications Trough Virtual Technologies
Amsterdam, IOS, 2001, 273 p. 

Az Internet, az egész világot átfogó számítógéphálózat mellett a mesterséges valóság (virtual reality) és az ahhoz kapcsolódó lehetőségek fogják meghatározni a jövőben az ember és környezete közötti kapcsolatot. A virtuális valóság kutatása manapság az egyik leglendületesebben fejlődő terület a számítógépes iparban. Ez nem egy új technológia, hiszen a fejlesztések már az 50-es években elkezdődtek, az első repülőgép szimulátorok például már a második világháború alatt kidolgozásra kerültek. A virtuális valóság kutatása és az ehhez a témakörhöz kapcsolódó számtalan új technológia napjainkban még csak gyerekcipőben jár. Még az egyes szakkifejezések pontos jelentése sem egyértelműen tisztázott. Az egyik lehetséges meghatározás szerint a virtuális technológiák az ember és a számítógéppel létrehozott mesterséges világ közötti kapcsolattartás eszközeinek összességét jelentik. A virtuális valóság és a virtuális technológiák alkalmazásának lehetőségei szinte korlátlanok, az emberi és a társadalmi élet csaknem valamennyi területét érintik. Ezekből mutat be néhányat a Riva és Davide olasz szerkesztőpáros műve. A könyv 26 szerző közös alkotása, írásaikat 15 fejezetbe és 3 fő csoportba rendezve kapja kézhez az olvasó. A fő csoportok az alábbi címeket viselik:

  1. A virtuális valóság technológiája 
  2. A virtuális valóság a kapcsolattartásban: emberi tényezők és alkalmazások 
  3. A virtuális valóság a kapcsolattartásban: új irányzatok és technológiák. 

Az egyes fejezetek szakcikkeken alapulnak, amelyeket szerzőik kibővítve és kiegészítve egységes rendszerbe foglaltak. Az egységes rendszerben fontos szerepe van a tárgyalásból levonható következtetéseknek, amelyekben a jövőbeli várható fejlődés fő jellemzőit körbevonalazzák. Néhány fejezetcím a könyvből: Virtuális kapcsolattartás: szociális azonosság az elektronikus környezetben; Internet-alapú távoktató rendszerek; A virtuális valóság szerepe a beteg-gyógyító kapcsolatban; Mobil távközlő rendszerek kezelői felülete: kapcsolat egy virtuális világhoz; A szag-érzékelés új utakon: elektronikus orrok; Idegi illesztés biológiai számítógépekhez; A látás visszaállításának új lehetőségei. Az igen érdekes könyv valamennyi fejezetét bőséges irodalomjegyzék zárja, ez lehetőséget ad az olvasónak további ismeretszerzésre. 

(IOS Press, Van Diementstraat 94, 1013 CN Amsterdam, The Netherlands, Fax: +31 20 620 3419, E-mail: order@iospress.nl)

 

Norris, M.: Mobile IP Technology for M-Business
London, Artec House, 2001, 312 p. 
Foo, S.F.-Hoover, C.- Lee, W.M.:Dynamic WAP Application Development 
Greenwich, Manning, 2001, 888 p. 

A technológia fejlődése új ügyviteli megoldások egész sorát teszi lehetővé. Ennek egyik irányvonala az úgynevezett mobil alkalmazások világa, amelyet összefoglalóan M-Business-nek neveznek. Ennek keretében olyan új eszközök, technológiai megoldások jelennek meg mint például a marokszámítógépeken alapuló (mobil) értékesítési rendszer vagy a WAP technológián alapuló mobil telefonos alkalmazások. Egyes területeken a mobil rendszerek lekőrözhetik a hagyományos vezetékes rendszereket. Ennek ma már számos jele van, megalakult példáúl a Mobile Electronic Signature Consortium, melynek fő célkitűzése egy egyszerű, de hatékony elektronikus aláírás kidolgozása a mobil telefonok és az Internet területére. Az új technológiák bevezetése azonban nem zökkenőmentes. A közelmúltban egyre többet hallani a harmadik mobilgeneráció (3G) problémáiról, mindenekelőtt a szolgáltatók számára komoly megterhelést jelentő igen magas rádióspektrum-licenszdíjról, amelyet csak bizonytalan idő alatt, és ami ennél még fontosabb, megfizethetetlenül magas díjakkal tudnának csak visszaszerezni a szolgáltatás elindítása után.. Elemzők már azt is felvetik egyszerűen nincsen szükség az új rendszerre, mivel a GPRS (General Packet Radio Service - Általános Csomagkapcsolt Rádióhálózat) rendszerek szinte mindent tudnak, amit a 3G, méghozzá a 3G árának töredékéért. Új fogalmak egész sorát kell megtanulnunk, ezek közé tartozik a roaming, ami azt jelenti, hogy egy mobil szolgáltató annak érdekében lép kapcsolatba egy másik szolgáltatóval, hogy előfizetői számára lehetővé tegye a mobilkészülék használatát külföldön, utazás közben is. Norris könyve az első átfogó szakkönyv, amely a 3G mobiltechnológia műszaki ujdonságait ismerteti. 

A Manning kiadó ujdonsága a HDML (Handheld Device Markup Language) nyelv ismertetésével kezdődik, majd a WML (Wireless Markup Language) és a WMLScript nyelveket mutatják be a szerzők. A Microsoft Active Server Pages (ASP) és a Java Servlets ismertetések felkészítik az olvasót a szerver-oldali technikák használatára dinamikus WAP alkalmazások fejlesztésekor. 

(Artec House Books, 46 Gillingham Street, London, SW1V 1AH, UK, Fax: +44 (0) 20 7630-0166, www.artechhouse.com )
(Manning Publications, 32 Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, USA Fax: (203) 661-9018, www.manning.com )

 

Caldin, E.F.: The Mechanisms of Fast Reactions in Solutions 
Amsterdam, IOS, 2001, 329 p. 

A kémiai reakciók nagyon eltérő sebességgel zajlanak le – elég a korrózióra és a dinamit robbanására gondolnunk. A reakciók többségében, a hőmérséklet emelése élénkebb mozgásra készteti a molekulákat, s ezzel megnöveli a folyamatok sebességét. Arrhenius svéd kémikus írta le először, hogy a kémiai reakciók sebessége hogyan változik a hőmérséklet függvényében. A kémiai sebességi állandóra levezetett képletét több mint egy évszázada használják a vegyészek. Sok kémiai reakció olyan gyorsan megy végbe, hog a reakciósebesség a sokásos módszerekkel nem mérhető. Sokáig a másodperc volt az alsó határ, 1923-ban azonban Hartridge és Roughton egy új keverési technikát fejlesztett ki, amellyel ms időtartamu reakciók is vizsgálhatók voltak. Napjainkban már a 10-15 s időtartományban lezajló folyamatok is vizsgálhatók. A fizikai kémiának azt a területét, amely az ilyen gyors, femtoszekundumos folyamatokat vizsgálja, femtokémiának nevezik. 1999-ben kapott Nobel-díjat Ahmed H. Zewail a femtokémia megalapozásában elért eredményeiért, átmeneti komplexek tanulmányozásáért ultragyors lézerek segítségével. A femtokémia alapvetően megváltoztatta a kémiai reakciókról alkotott képet. 

Caldin könyve átfogó ismertetés a kémiának erről az egyre fontosabb területéről. A szerző aki a Kent University professzoraként sem hanyagolta el korábbi kutatási területét kiváló arány-érzékkel és példás alapossággal foglalta össze a szerteágazó témakörhöz tartozó ismereteket. Néhány fejezetcím a könyvből: Diffúziós reakciók sebessége; Diffúziós együtthatók elméleti és kisérleti meghatározása; A Smoluchowski-egyenlet; A flash-fotolízis és néhány alkalmazása; Ultragyors folyamatok-piko- és femtoszekundumos jelenségek vizsgálata; A Marcus-elmélet; A Marcus-féle megközelítés finomítása és kiterjesztése; Elektrontranszfer reakciók stb. 

(IOS Press, Van Diementstraat 94, 1013 CN Amsterdam, The Netherlands, Fax: +31 20 620 3419, E-mail: order@iospress.nl )

 

Cryptography and Computational Number Theory
Basel, Birkhauser, 2001, 329 p. 

A rejtjelzés (kriptográfa) az információk védelmének tudománya. A titkosítás mellett a kükönböző kriptográfiai módszerek más feladatokat is megvalósítanak: 

1999 novemberében Szingapurban rendeztek szakmai találkozót a témakörrel foglalkozó szakemberek azzal a céllal, hogy erősítsék a számítástechnika és matematika kapcsolodó területein a nemzetközi együttműködést. A könyv a tanácskozáson elhangzott előadások teljes anyagát tartalmazza. Néhány témakör a tanácskozás programjából: Digitális aláírások, A Hash függvény alkalmazása, IDEA (International Data Encryption Algorithm), Nyilvános kulcsú rendszerek, A PGP (Pretty Good Privacy) alkalmazása Internetes rendszerekben stb.

(Birkhäuser Verlag AG, Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel, Switzerland, Fax: +41 61 202 07 99, www.birkhauser.ch )

 

Ziegler, R: Linux Firewalls, 2nd edition 
Indianapolis, New Riders, 2001, 592 p. 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy szükség van hatékony védelemre az Internet világában, hogy megvédjük magunkat az illetéktelen beavatkozásokkal szemben. Mivel a hálózat lényege az Internethez való kapcsolódás, így nem lehet fizikailag elválasztani gépünket a világhálótól. A tűzfalak feladata, hogy egy középső összekötő részt alkossanak a külső hálózat - Internet -, és a belső hálózat - intranet - között, e két hálózat között csak a meghatározott szabályoknak eleget tevő kommunikációt engedélyezzék. Minden, ami az Internetről a helyi hálózatba bejut, illetve onnan az Internetre kikerül át kell haladjon a tűzfalon, így jól kézben tarthatók a folyamatok. Az Internet-elérés naplózásával lehetővé válik a dolgozók Internet használatának ellenőrzése, így kiszűrhető a nem munkavégzés céljából folytatott internetezés. A vállalat összes bejövő és kimenő elektronikus levelezése áthalad a tűzfalon, ezek naplózásra kerülnek, valamint ellenőrizhetők ezek veszélyes csatolt dokumentumai, melyek küldése és fogadása indokolt esetekben akár meg is tagadható. Más előnyei is vannak a tűzfalak használatának, például az Internetről már letöltött állományok helyben tárolásával nagymértékben csökken a letöltendő adatmennyiség, így nő az internetezés sebessége. Egyre többen használják az ingyenes Linux rendszert az Internet világában is. A tapasztalatok azt igazolják, hogy segítségével kényelmes és gyors internet kapcsolatra számíthat a felhasználó, és a Linux tűzfal mögött nagyobb biztonságban is tudhatja fontos adatait. Ziegler könyve a Linux alapú hálózatok biztonsági kérdéseinek „bibliája” az elmúlt évek egyik legkelendőbb számítástechnikai kiadványának bizonyult. Az átfogó mű az ipchains-eket kiváltó ún. ip táblák teljes anyagát és azok világos magyarázatát is tartalmazza. A szerző foglalkozik a tűzfalak optimalizálásának kérdéseivel is. A könyv stílusa közérthető, egyszerű, nemcsak számítástechnikai szakemberek, hanem egyszerű felhasználók is haszonnal forgathatják. 

(New Riders Publishing, 201 W. 103rd Street, Indianapolis, IN 46290, USA, Fax: 317-581-4663, www.newriders.com )

 

Klußmann,N.: Lexikon der Kommunikations- und Informations technik 3rd Ed. 
Heidelberg, Hüthig, 2001, 1135 p.
Stein, E.: Taschenbuch Rechnernetze und Internet 
München, Hanser, 2001, 584 p. 

Az angol nyelv fölénye más nyelvekkel szemben egyes szakterületen szinte nyomasztó Különösen igaz ez a kommunikációra, a számítástechnikára és az információ-technikára. A nem angol anyanyelvű országok szakemberei vagy átveszik az új fogalmakat jelölő angol szavakat, vagy megkisérlik saját szakmai nyelv kidolgozását. A nemzeti szaknyelv kialakításához nélkülözhetetlenek a friss szótárak és lexikonok. Ezek sorába tartozik ez a két könyv is. 

1977-ben jelent meg Niels Klußmann művének első kiadása, amely rövid idő alatt fogalommá vált a német nyelvterülethez tartozó országokban. Az azóta eltelt évek alatt temérdek új fogalom jelent meg a kommunikáció és az információ-technika területén. Ezeket figyelembevéve dolgozta át a szerző a kéziratot. Az új kiadásban több mint 7800 szakmai fogalom részletes magyarázata található meg. A feldolgozott fogalmak jórésze angol, így a lexikon tulajdonképpen egy angol-német szakszótár feladatát is elláthatja. A szöveges magyarázatokat kitűnő ábrák és tartalmas táblázatok egészítik ki. 

Eric Stein könyve az informatika és a távközlés új fogalmainak tömör magyarázatát tartalmazza. A szerző, aki jénai Műszaki Főiskola professzora különös figyelmet fordított a könyv összeállításakor a különböző szabványokra. Ennek eredménye az, hogy a könyv jól használható a bonyolult fogalmazású szabványok gyakorlati értelmezésére. A könyvet egy átfogó rövidítés lexikon teszi teljessé. 

A két hasonló célra készült könyv nagymértékben megkönnyítheti fordítók, német szakirodalmat olvasó diákok, német vállalatokkal kapcsolatban álló szakemberek és vezetők munkáját. 

(Hüthig Verlag, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Germany, Fax: 0 6221/4 89-623, http://www.huethig.de ) (Carl Hanser Verlag, Postfach 86 04 20, 81631 München, Germany, Fax: (089) 9830-269, www.hanser.de )

 

Tidwell, D.: XSLT - Transforming Data For the Web 
Sebastopol, O’Reilly, 2001, 460 p. 

Az XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) a World Wide Web Konzorcium (W3C) ajánlás szerinti, XML oldalak átalakítására szolgáló nyelv. 

Az átalakító nyelv elemeivel olyan szabályokat képezhetünk, amelyek segítségével egy XML oldalból egy másik oldalt hozhatunk létre. Az átalakított XML oldal típusa lehet ugyanolyan, mint az eredeti oldalé, ugyanazokkal a jelölő elemekkel, de lehet teljesen különböző is, például HTML (Hyper Text Markup Language), pdf (Portable Ducument Format), SVG (Scalable Vector Graphics), VRML (Virtual Reality Modeling Language) fájl, Java kód vagy bármi más. Az átalakítás azt is jelenti, hogy az átalakított oldal tartalmának nem kell feltétlenül azonosnak lennie az eredeti oldaléval. A megjelenítés igényétől függően, csak a stíluslapban megadott szövegrészek kerülnek át az új oldalba, illetve lehetőségünk van kiegészíteni az eredeti oldalt különböző szövegrészekkel (pl. címek automatikus sorszámozása). Az XSLT nyelv önmagában több olyan területen is hasznosítható, ahol az adatokat különböző az XML oldaltípusok között kell átalakítani. Ilyenkor nem a megjelenítés a cél, hanem az a különböző adatformátumokkal dolgozó programok és rendszerek közötti kapcsolat megteremtése, például XML-alapú elektronikus kereskedelem, elektronikus adat-csere vagy metaadat csere. Az XSLT-ben leírt átalakítást az ún. XSLT processzor programok végzik. 

Dough Tidwell az XSLT egyik vezető szakértője jól tudja, hogy a nyelv használatának elsajátítása nem könnyű feladat, még az Internet programozásban járatos szakembereknek sem. A fejlettebb lehetőségek kihasználása az XSLT esetében csak akkor lehetséges, ha a programozó biztosan tisztában van az elméleti alapokkal. Ez az oka annak, hogy a könyv számtalan gyakorlati példát tartalmaz a különböző műveletekre. 

(O’Reilly & Associates, Inc. 101 Morris Str., Sebastopol, CA 95472, USA, Fax: (707) 829-0104, http://www.oreilly.com )

 

Evans, G.: Biowaste and Biological Waste Treatment 
London, James & James, 2001, 216 p. 

A biológiai hulladék (biomassza) a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző „átalakítók” (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke. Az elsődleges biomassza a természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények. A másodlagos biomassza az állatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés főtermékei, melléktermékei, hulladékai. A harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű hulladékai. A biomassza hasznosításának fő iránya az élelmiszertermelés, a takarmányozás, az energetikai hasznosítás és az agráripari termékek alapanyaggyártása. Az energetikai hasznosítás közül jelentős az eltüzelés, brikettálás, pirolizálás, gázosítás, és a biogáz-előállítás. 

A könyv a biológiai hulladékok kezelésének különböző eljárásait ismerteti. A mű három fő részből áll. Az első részben a biohulladék keletkezését, tulajdonságait és kezelésének fő elveit ismerteti a szerző. Ugyancsak ebbe részbe került a jogi szabályozás keretrendszerének bemutatása. A második rész a különböző kezelési technológiákat mutatja be, ismertetve azok előnyeit, hátrányait és alkalmazásuk korlátait. A harmadik részben a biológiai hulladék kezelésével kapcsolatos környezeti (önkormányzati) szociális és gazdasági szempontokat elemzi a szerző. 

(James & James Science Publishers, 35-37 William Road, London NW1 3ER, UK; Tel +44 20 7387 8558 Fax + 44 20 7387 8998)

 

Hernández,J.A.: Roadmap to my SAP.com 
Indianapolis, Premier, 2002, 356 p. 

Napjainkban a vállalatok számára szinte elengedhetetlen, hogy korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak üzleti folyamataik lebonyolitására. Ilyen a SAP nemzetközileg elismert de ma már idehaza is elterjedt integrált vállalatirányítási rendszer A SAP AG 1972-ben alakult, első üzleti sikere a SAP R/2 rendszer volt. Az 1997-ben megjelent SAP R/3 termékük helyezte a céget vezető helyre a teljes vállalati megoldás jelentő üzleti szoftverek területén. 1999-ben dolgozták ki a mySAP első változatát, ez volt az első elektronikus kereskedelemre alapozott vállalati szoftver. A SAP a mySAP.com termékével egységes e-business plattformot bocsát rendelkezésre valamennyi vállalaton belüli, illetve vállalatokat átfogó üzleti folyamat intra-, extra-, vagy interneten keresztül történõ hatékony lebonyolításához. A mySAP.com e-business plattform által kínált megoldások és szolgáltatások a felhasználókat, az ügyfeleket és az üzleti partnereket olyan új lehetõségekkel ruházzák fel, melyek biztosítják a sikeres együttműködést bárhol és bármikor. A SAP 1989 óta van jelen a magyar piacon, a németországi anyacég tulajdonában lévő társaság ma már több mint száz alkalmazottat foglalkoztat. A magyar piacon működő multinacionális cégek leányvállalatai, logisztikai központjai mellett több hazai nagyvállalat (Zwack, MOL, Fővárosi Vízművek, Matáv) is az SAP alkalmazása mellett döntött. 2000 végéig több, mint 160 magyarországi vállalatnál vezették be az SAP szoftverrendszerét. 

A könyv szerzője José Antonio Hernández 1994 óta SAP szaktanácsadó, ma a rendszer legnagyobb alkalmazóinak technikai támogatását fogja össze. Eddig már 4 könyve és számtalan cikke jelent meg a SAP-ról. Ez a műve bemutatja azt az utat, amely az elektronikus kereskedelemre és az Internet lehetőségeinek legteljesebb kihasználásra épülő vállalati szoftver-rendszer kidolgozásához vezetett. Ennek segítségével az olvasó megalapozhatja azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek szükségesek a SAP eredményes alkalmazásához. Néhány fejezet cím a könyvből: Elektronikus kereskedelem, hálózatra alapuló gazdálkodás és a SAP; A mySAP technológia; A SAP Internet Szerver; A mySAP dolgozói alapegysége; Adatbiztonság SAP környezetben stb. 

Premier Press, www.premierpressbooks.com 

Sanders, W.B.: JavaScript Design 
Indianapolis, New Riders, 2002, 460 p. 

Az Interneten kétféleképpen tudunk programozni. A kliensoldali programozás, amikor a program a böngésző számítógépén fut. Ilyen a HTML böngésző, JavaScript, Java Applet melyek a böngészőbe kerülnek beépítésre. A másik nagy csoport a szerver oldali programozás, ez mint a neve is mutatja, a szerver gépen fut (ahonnan a Web-oldalakat olvassuk). Ezek a Web BASIC, a PERL, és a különböző CGI-k. Ezek az eszközök a Web szerverhez kapcsolódnak. Mindkét programozási csoportnak megvannak az előnyei, és hátrányai. A JavaScript-nek semmi köze a Java-hoz. Ez egy különleges nyelv, amelyet ellentétben a Java-val arra találták ki, hogy a Web-lapot lehessen vele módosítani, bizonyos mértékig élőbbé tenni. Objektum orientált nyelv, melynek az objektumai közé tartoznak a képek, kapcsolatok, űrlapok stb. Az oldal letöltése közben még meg lehet vele változtatni az oldal tartalmát, kinézetét. A JavaScript hátránya, hogy a leírás szöveges, így nagyon könnyen olvasható, ezért nagyon könnyen lehet módosítani, átvenni is. Az értelmezése is nagyon lassú. Körülbelül 600-1000-szer lassabb mint ugyanaz a program valamilyen másik (nem Internetes) nyelvben megírva. Csínyjával kell vele bánni, mert nagy az erőforrás igénye és a böngésző gépét is veszélyeztetheti. Leggyakrabban az oldalak látvány-hatásának feljavítására alkalmazzák mozgó szövegek létrehozására, az utolsó módosítás kiíratására, és előszeretettel használják reklámcélokra. 

Dr. William B. Sanders, a könyv szerzője az amerikai Hartford Egyetem Interaktív Információ Technológia Tanszékének professzora, a JavaScript nyelv egyik legismertebb szakértője. Könyvéből az olvasó az alábbi fontos ismereteket szerezheti meg:

A fentiek ma már elengedhetetlenek tetszetős és tartalmas Web oldalak készítéséhez. A könyv ennek megfelelően igen széles olvasókör számára lehet érdekes. 

(New Riders Publishing, 201 W. 103rd Street, Indianapolis, IN 46290, USA, Fax: 317-581-4663, www.newriders.com )

   

A laprendszer készítője: UFE