ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Tanúsított irányítási rendszerek az MTA-MMSZ Kft-nél

Bevezetés  

Az MTA-MMSZ Kft. több mint 40 éves működése során mindig is különös gondot fordított szolgáltatásai minőségére és arra, hogy tevékenysége ne legyen ártalmas a környezetre, valamint ügyfelei és munkatársai egészségére. 

Elkötelezettségünket az is bizonyítja, hogy az elmúlt években sikeresen kiépítettük, bevezettük és tanúsíttattuk az MSZ EN ISO szabványoknak megfelelő minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszereinket. 

 

Az első rendszer  

Az MSZ EN ISO 9002:1994 jelű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert – egy felkészítő cég szakembereinek segítségével – 1996 elején kezdtük kiépíteni. Azokat a munkatársakat, akiknek kulcsszerepet szántunk a rendszer működtetésében, különböző minőségügyi tanfolyamokon továbbképeztük. 

Elsősorban szükséges, bár nem elégséges előfeltétel volt a vezetőség elkötelezettsége. A belső oktatásokon, valamint a begyakorlás során sikerült beláttatni a munkatársakkal is, hogy a rendszer nem igényel többletmunkát, sőt a nagyobb rend és szervezettség a biztosítéka annak, hogy munkájuk az eddiginél is hatékonyabb legyen. 

1997 novemberében sikeresen tanúsíttattuk minőségbiztosítási rendszerünket. Az azóta eltelt több mint négy év statisztikái számokkal is bizonyították, hogy csökkent a panaszügyek száma, javultak kapcsolataink beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal, nőtt ügyfeleink megelégedettsége. Összefoglalva megállapíthattuk tehát, hogy a minőségbiztosítási rendszer jó eszköz a vezetőség számára, hogy üzletpolitikáját és minőségpolitikáját sikerre vigye. 

 

A második rendszer  

Az első tanúsított irányítási rendszer sikerein felbuzdulva 2000-ben nekifogtunk az MSZ EN ISO 14001:1997 jelű. szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer kiépítésének. 

Csak a felkészülés során döbbentünk rá arra, hogy milyen szerteágazó ismereteket kell megszereznünk ahhoz, hogy eleget tehessünk a szigorú szabványkövetelményeknek. Szakirányú képzésekkel és sok-sok gyakorlással végül is úrrá lettünk a kezdeti nehézségeken és 2001 márciusában sikeresen tanúsíttattuk környezetirányítási rendszerünket is. 

A két irányítási rendszert együttesen "integráltan" működtetjük, tekintettel arra, hogy igen sok közös elemük van.

 

Eredmények  

Integrált irányítási rendszereink működése során nagyon sok olyan eredmény született, melyekre joggal lehetünk büszkék.

 

Célok, programok  

Eddigi eredményeinkre alapozva munkánk javítása érdekében számos további célt tűztünk ki, majd e célkitűzések megvalósítása érdekében feladatterveket és programokat állítottunk össze:

 

Összegzés  

A társaságunknál működő összevont környezet és minőség irányítási rendszerek hatékonyan működnek. Eredményeink jól tükrözik az MTA-MMSZ Kft. vezetőségének elkötelezettségét a minőséggel és a környezettel kapcsolatban. 

Reményünk szerint, kitűzött céljaink elérésével kivívjuk majd partnereink elismerését és megelégedettségét egyaránt.

 

Kovács Attila
    

A laprendszer készítője: UFE