KÖNYVISMERTETÉSEK

Összeálította: Radnai Rudolf  

 

Wartenberg, S.A.: RF Measurements of Die and Packages

Norwood, Artec House, 2002, 224 p.

 

Napjainkban a műszer-méréstechnika területén az egyik legnagyobb kihívást a nagyfrekvenciás mikroelektronikai áramkörök gyártásközbeni és az azt követő végellenőrzése jelenti. Mikrométeres mérettartományban kell létrehozni bontható csatlakozásokat, amelyek ráadásul megfelelnek a mikrohullámú méréstechnika szigorú impedancia követelményeinek is. Néhány évtizede a fenti feladatok legfeljebb haditechnikai eszközök gyártásánál jelentkeztek,  ma a mobil távközlés korában a kereskedelmi forgalomban lévő készülékek gyártása is megköveteli ezt az eljárást. Wartenberg könyve igen gyakorlatias, remek ábrákkal rendelkező bevezetés a nagyfrekvenciás mikroelektronikai mérőfejek világába. A szerző bemutatja, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy a mérőfejek ne zavarják meg a parányi félvezető eszközök működését, és ugyanakkor a mérendő jelet a lehető legkisebb változással vigyék át a műszerek bemenetére. Wartenberg a témakör teljes egészéről ad ismertetést, kitér a mérőfejek készítésénél használt fémek jellemzőire, és a különböző félvezető tokozások egyedi szempontjaira is. A szerző a lehető legkevesebb matematikát használja a tárgyalás során, de minden fejezet végén megadja azokat a fontos szakirodalmi forrásokat, amelyek elméleti és méretezési kérdésekkel foglalkoznak.

 Néhány fejezetcím a könyvből: Alapismeretek; Vizsgáló rendszerek véletlen és rendszeres hibái; Kalibrációs eljárások; CPW (Coplanar Waveguide) mérőfejek; A rádiófrekvenciás zajmérés sajátosságai; Vegyes (digitális és nagyfrekvenciás) félvezető eszközök vizsgálata; A jövőbeli fejlődés várható irányai.

 (Artech House, 685 Canton Street, Norwood, MA 02062 USA, Tel: 781-769-9750
Fax: 781-769-6334, E-levél: artech@artechhouse.com)

 

 

Roboter 2002: Wege zur automatisierten Schwei?technischen Fertigung

Düsseldorf, DVS, 2002, 170 p.

 

Még felsorolni sem lehet a robotok alkalmazásának számtalan lehetőségét a korszerű gyártási rendszerekben. Különös jelentőségű a robotok alkalmazása a kötéstechnikában, azon belül is a hegesztések területén. A robotok a munkásoknál gyorsabban, pontosabban végzik el a hegesztést, és munkavédelmi szempontok is indokolják alkalmazásukat.

 A DVS (Deutscher verband für Schwei?en) a hegesztéssel foglalkozó intézmények, cégek német szövetsége 2002. június 12-13 között 6. alkalommal rendezte meg a hegesztő robotok alkalmazásával foglalkozó szakmai tanácskozását. A rendezvényen 34 szakmai előadás hangzott el. Az előadók többsége német vállalatok képviseletében érkezett, különös hangsúllyal szerepeltek az autógyárak, a bevezető előadást például a szlovákiai Volkswagen gyár két mérnöke tartotta. A témák között a legújabb eljárások bemutatása került előtérbe. Néhány fontos témakör:

A DVS új kiadványa rendkívül szemléletes, az egyes előadások szöveges anyagát fényképek, vonalas ábrák és táblázatok sokasága egészít ki.

 (DVS-Verlag GmbH, Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf, Germany, Fax: 49-211 15 91-150, E-levél: dvsverlag@aol.com)

 

 

Lips, W.: Strömungsakustik in Theorire und Praxis

Renningen, expert, 2002, 398 p.

 

Lips, W.: Lärmbekämpfung in der Haustechnik

Renningen, expert, 2001, 404 p.

 

1995-ben  jelent meg Lips áramlási akusztikával foglalkozó könyvének első kiadása. A nagysikerű könyvet 1997-ben átdolgozott formában újra kiadták, ezt követte a jelenlegi, javított újrakiadás. A kitűnő könyvben a szerző az áramlási zaj elleni védekezés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A műszaki lexikon szerint a zaj olyan hallható hang vagy hangkeverék, amely kellemetlenül hat, illetve figyelmünket, nyugalmunkat megzavarja. A fentiekhez még hozzáfűzik, hogy a műszaki fejlődés, a gépek elterjedése miatt környezetünk zaja fokozatosan növekszik és ez a folyamat az ember teljesítőképességének csökkenését, ideg- és keringési rendszerének megbetegedését okozza. Az áramlási zaj, amely az áramló az áramló közeg (folyadék vagy gáz) és a csővezeték súrlódásából vagy rezgéséből ered, elsősorban a munkahelyeken észlelhető, de a háztartásokban is zavarhatja nyugalmunkat, pl. vízcső berregése, vagy szellőző zúgása formájában. A szerző hosszú évek óta foglalkozik áramlási zajcsökkentéssel, ennek köszönhetően a könyv egyes fejezeteiben szereplő példák valós mérési eredményeket, grafikonokat is tartalmaznak. A könyv az alábbi fejezetekből áll: Akusztikai alapfogalmak; az áramlási zajok jellemzői; Az ultrahang terjedése; Áramlási zaj a gyakorlatban; Ventillátorok; Pumpák; Áramlástani alapfogalmak; Olaj hidraulikus berendezések; Szellőző- és klímaberendezések; Fűtőberendezések; Hűtőberendezések; Zajcsökkentési módszerek; Szabványok és előírások.

Lips, aki az akusztika-tudomány egyik legismertebb európai szakértője, zajcsillapítással foglakozó könyvében gyakorlati tanácsokat ad lakóépületek zajviszonyainak javításához. Modern életünk egyik nagy veszedelme a zajszennyezés. Statisztikák szerint, a civilizált földrészek lakosságának 60 százaléka szenved állandó és az egészségre kimutathatóan káros zajártalmaktól. Ez ellen lakásunk, környezetünk már nem nyújt megfelelő védelmet, mert a zaj mindenhová behatol és kifejti pusztító hatását.  Az épületakusztika fontos területe a környezetvédelemnek is; számtalan bírósági eljárás folyik pl. lakók éjszakai nyugalmának zavarása miatt. Különleges értéke ennek a könyvnek, hogy a szerző biztos alapokat ad a zajmérések eredményeinek kiértékeléséhez. Néhány fejezetcím a könyvből: Megengedett és határértékek a zajmérésben; Szoba- és teremakusztika; Elektromos háztartási berendezések zaja; Fűtő- és klímaberendezések zaja.

A könyvet akusztikusok mellett környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek, építészek és építész-tervezők is haszonnal forgathatják.

(expert Verlag GmbH, Postfach 2020. D-71272 Renningen, Germany, Fax: 07159 9265-20)

 

 

Temple, R. - Regnault, J. Eds.: Internet and wireless security

Stevenage, IEE, 2002, 301 p.

  

Az IEE (The Institution of Electrical Engineers) Kommunikációs Technológiák c. sorozatának új kötete az Internet és a vezeték nélküli adatátvitel biztonsági kérdéseivel foglalkozik. Igen nagy jelentőséget ad ennek a szakmai területnek az a tény, hogy egyre több vállalat és intézmény használja ezeket az adatátviteli rendszereket üzleteinek lebonyolítására. Terjed az elektronikus kereskedelem (e-commerce), amelynek alapfeltétele, hogy az abban résztvevő felek bízzanak a közvetítő technológiában. A könyv, amely kivételesen átfogó jellegű 28 szerző közös alkotása, valamennyien a Btexact Technologies cég munkatársai. A szerzők közül többen tagjai voltak az európai biztonsági szabványokat kidolgozó munkacsoportoknak. A könyv szerkesztői meg sem kísérelték logikai rendszerbe állítani a szerteágazó témaköröket, így a könyv önálló fejezetekből áll, amelyeknek még a sorrendje sem meghatározó a megértés szempontjából.

 Néhány fejezetcím a könyvből: Bizalom, mint az elektronikus kereskedelem alapja; Az XML szabvány szerepe az Internet biztonságában; A XML biztonsági lehetőségeinek használata; A PKI (Public Key Infrastructures) következő családja; Értékes adatok biztonsági mentése és tárolása; A tűzfalak fejlesztési irányai; A TETRA (Terrestrial Trunked Radio Standard), A BS7799 biztonsági szabvány.

A könyv szövegében számtalan angol nyelvű rövidítés található, szerencsére a szerkesztők a Függelékben megadják ezek kifejtését. A mű igen értékes olvasmány az informatika, a távközlés és az elektronikus kereskedelem területén dolgozó szakemberek számára.

(IEE Book Publishing, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts, SG1 2AY, UK, Fax: +44 1438 360079, E-levél: sales@iee.org.uk)

 

 

Sachs, L.: Angewandte Statistik. Anwendung statistical Methoden

Berlin, Springer, 2002, 889 p.

 

A statisztika szó a latin status (állapot, állomány) szóból ered. Általános megfogalmazás szerint a statisztika az ismeretszerzésnek az a módszere, amely azonos körbe tartozó dolgok vagy jelenségek számszerű adatainak összegyűjtésével és elemzésével lehetővé teszi általános érvényű következtetések levonását. A statisztikát az élet igen sok területén használják, az egyik legismertebb ipari alkalmazás a statisztikus gyártmányellenőrzés. Ennek lényege, hogy az ellenőrzés során előirt módon vett mintákat vizsgálnak meg és az így kapott adatokból állapítják meg a teljes halmaz jellemzőit. Sachs könyve az alkalmazott statisztika legalapvetőbb kézikönyve. A mű 1967-ben jelent meg első ízben, azóta kiadták angolul, oroszul és spanyolul, az eredeti németnyelvű műnek pedig ez a nyolcadik, teljesen átdolgozott kiadása. A számítógépek használatának elterjedése az alkalmazott statisztikában is új helyzetet teremtett. Az alapvető statisztikai elvek változatlanok, az egyes számítási módszerekben viszont jelentős változások történtek. Lothar Sachs kézikönyvének új kiadása szerencsésen ötvözi a kiforrott elméleti ismereteket a legkorszerűbb módszerek használatát bemutató példákkal. Az igazi "német alapossággal" készült alkotás 867 képletet, 522 kiszámított példát, 91 ábrát, több mint 300 táblázatot tartalmaz. A könyvet az alkalmazott statisztikával foglalkozó szakembereken kívül egyetemi oktatók és hallgatók is haszonnal forgathatják.

 (Springer Verlag, Postfach 31l340, D-10643 Berlin, Germany, Fax: (030) 821051, E-levél: orders@springer.ole)

 

 

Kelly, B. W.: Getting Started with WebSphere

Loveland, 29th Street Press, 2002, 182 p.

 

Az IBM WebSphere olyan integrált szoftveregyüttes, amely lehetővé teszi elektronikus kereskedelmi tevékenység megindítását, és fenntartását.. A WebSphere az IBM szoftverektől megszokott módon megbízható, léptékezhető (skálázható), és a szabványos Java alapú működtető-rendszer (architektúra) szavatolja a rendszer bővíthetőségét és értékállóságát. A szoftver nagymértékben segíti a piackutató és értékesítési osztályok ügyfélszerző és megtartó tevékenységét, emellett gazdag eszközkészletet biztosít az elektronikus üzlet fejlesztői és üzemeltetői számára. Lehetővé teszi az internetes kiszolgálási sebesség hozzáigazítását a változó célokhoz, a fejlesztési elképzelésekhez és célpiacokhoz. Felépítése rugalmas, meglévő adatbázisok, biztonsági rendszerek, információs tárak könnyen beépíthetők az új rendszerekbe. Mint minden elemekből felépített és sokcélú rendszer, a WebSphere is meglehetősen bonyolultnak tűnik a kezdő felhasználók számára. Ezen próbál segíteni Brian Kelly az IBM egyik vezető rendszertervezője ezzel könyvvel. A mű nem részletes ismertető, hanem nagyvonalú áttekintés, amelyből a lehetőségeket ismerhetik meg a leendő felhasználók.

A szerző a tárgyalás során kiemelten kezel néhány, a felhasználók számára fontos területet és bemutatja, hogy a WebSphere milyen szolgáltatásokat nyújt:

Tartalomkezelés: Lehetővé teszi, hogy katalógusunk mindig a tényleges termékek listáját tartalmazza, ezentúl még látványos is legyen

Marketing: Segítségével értékes információk juttathatók el az ügyfelekhez és különféle marketing stratégiák dolgozhatóak ki az eladások fokozása érdekében

Rendelések: Rendelések kezelése, együttműködés meglévő rendszerekkel

Teljesítések: A megrendelt termék leszállításával kapcsolatos teendők

Ügyfélszolgálat: Az ügyfelek saját maguk követhetik rendeléseik sorsát és különböző szolgáltatásokat vehetnek igénybe

Fizetési módok: Lehetőség van biztonságos elektronikus fizetésre (SET) és off-line fizetésre is.

Kelly részletesen ismerteti a WebSphere Portal Family termékcsomag három változatát, a belépő (Enable), a bővített(Extend) és a továbbfejlesztett (Experience) kiadást, amely a WebSphere Portal Server, mint mag köré épülő további alkalmazásokat is tartalmaz. A könyv elektronikus kereskedelem területén dolgozó vezetők és rendszertervezők munkáját könnyítheti meg.

 (29th Street Press, 221 E. 29th St., Loveland, CO 80538, USA; Fax: 970-203-2756, www.29thStreetPress.com)

 

 

Müller, J.: Regeln mit SIMATIC

Erlangen, Publicis, 2002, 162 p.

 

Az ipari automatizálás területén kiélezett harc folyik a gyártók között. Minden cég arra törekszik, hogy az ő rendszerét fogadják el általánosan, szinte ipari szabványként. Az ilyen piaci harcban az olyan nagyvállalatok, mint a Siemens hallatlanul nagy előnnyel indulnak és ez meglátszik piaci részesedésükben is. Természetesen az ismert márkanév csak segít a piacra kerülésben, a termékeknek a gyakorlatban is meg kell felelnie a vásárlók igényeinek. A Siemens új generációs PLC berendezései, a SIMATIC S7 család tagjai, sikereiket 3 fő jellemzőjüknek köszönhetik:

A szerző bemutatja a SIEMENS PLC választékából a leggyakrabban az S7-200 és S7-300 családokat, amelyeket idehaza is széles körben használnak különböző vezérlési, szabályozási és ismeretközlő feladatok megoldására. Részletesen szól a családok jellemzőiről:

A könyvben nagy szerepet kap a működési biztosság, amely ipari alkalmazásokban kiemelt jelentőségű. Az S7-400F/FH   PLC rendszerek nagy megbízhatóságúak, hiba fellépése esetén azonnal egy biztonságos állapotba kapcsolnak. Ily módon nagyfokú biztonságot tud nyújt személyek, gép, technológiai folyamat és a környezet számára. Ez a rendszer tulajdonképpen egy normál S7-400-as PLC, amely a megszokott automatizálási feladatokon kívül -  kiegészítésként - biztonsági feladatokkal is ellát. Igy még olyan üzem/gyár esetén is elég egyetlen irányítórendszert használni, ahol veszélyes folyamatok is előfordulnak. A biztonságot meghatározó műveleteket a mikroszámítógép úgynevezett F(fail-safe) programcsomagja és a biztonsági perifériamodulok hajtják végre. A SIMATIC S7-400F/FH jellegzetes alkalmazási területei pl. a vegyipari folyamatok, égőberendezések/ kazánok, autóipari robotizált gyártás és a különböző személyszállító pályák.

(Publicis Verlag, Nägelsbachstr. 38, 91052 Erlangen, Germany, Tel: +49 (9131) 72 24 33, www.publicis-erlangen.de)

 

 

Driscoll, J.S.: Antiviral Drugs

Aldershot, Ashgate, 2002, 174 p.

 

A vírusok sejtszerkezettel nem rendelkező mikroorganizmusok, amelyeknek nincs önálló anyagcseréje, de adott gazdasejtekbe kerülve ott elszaporodnak, elpusztítják a gazdasejtet, és kiszabadulva más sejteket is képesek megfertőzni. Az emberi immun-rendszer  általában hatékony védelmet jelent a vírusok ellen, de bizonyos esetekben a fertőzés bekövetkezik és tragikus következményekkel járhat. Ilyen helyzetekben segíthetnek a vírus elleni gyógyszerek, amelyek késleltetik a vírus szaporodását, ameddig az immun-rendszer képes lesz megbirkózni a feladattal. Ma már aligha lehetne átfogó könyvet írni a vírusok ellen kifejlesztett gyógyszerekről. John Driscoll sem erre vállalkozott, könyve egy fontos kapcsolati pontja lehet vírus-gyógyszerek kutatásának. A szerző több mint 400 szakirodalmi hivatkozást nyújt át az olvasónak, gondosan rendezve és rendszerezve. A könyv a 72 legfontosabb virológiai gyógyszer történetét, működését és hatékonyságát mutatja be. Erénye a könyvnek, hogy a szerző, - aki maga is egyik vezető kutatója ennek a szakterületnek - személytelenül, szinte kívülállóként, minden hangsúly és saját értékelés nélkül tájékoztatja az olvasót a legújabb fejlesztésekről.

A könyv teljes terjedelmének körülbelül a felét teszi ki a Függelék, amely három részből áll. Az első a vírus elleni gyógyszerek kémiai adatait tartalmazza, a második a CAS (Chemical Abstract Service) regisztrációs számok jegyzéke, a harmadik a könyvben szereplő szakkifejezések jegyzéke.

(Ashgate Publishing Ltd., Gower House, Croft Road, Aldershot, Hampshire, GU11 3HR, England, www.ashgate.com)

 

 

Barowski, M.: Wörterbuch Marketing. Deutsch-Englisch, English- Deutsch

Berlin, Cornelsen/Girardet, 2002, 224 p.

 

 Gerstner, A.: Fachwörterbuch der Logistik, Mikroelektronik und Datenverarbeitung.

Deutsch-Englisch, English-German.

Erlangen, Publicis, 2002, 586 p.

 

A német nyelvterülethez tartozó országok kereskedői kénytelenek szembenézni azzal a ténnyel, hogy az angol lett a nemzetközi kereskedelem világnyelve. Felismerve ezt a tényt német könyvkiadók sorban jelentetik meg német-angol/angol-német nyelvű kereskedelmi szótáraikat. Barowski a Cornelsen/Girardet kiadó új kéziszótárának szerkesztője a kereskedelem mellett a reklám és propaganda szakmai kifejezéseit is feldolgozta. A kiadvány mintegy 6000 szó német és angol megfelelőjét tartalmazza.

 A Publicis kiadó kis kéziszótára is kereskedőknek készült. A nemzetközi kereskedelemben csak akkor működnek jól a kapcsolatok, ha az ügyfelek közös nyelvet beszélnek. Mai technika gyors fejlődése mellett a kereskedelem módszerei, megoldásai is gyorsan fejlődnek, sok az új szó, szakkifejezés. Angela Gerstner kéziszótárában 22000 szó német és angol megfelelője található. Ezen belül 7500 logisztikai, 7000 mikroelektronikai, 5000 adatfeldolgozással kapcsolatos szó, ezenkívül mintegy 2500 általánosan használt kereskedelmi szó található a gyűjteményben.

 (Cornelsen Verlag, Mecklenburgische Straße 53, 14197 Berlin, Germany, Fax: 030 897 85-499, http://www.cornelsen.de)

(Publicis Verlag, Nägelsbachstr. 38, 91052 Erlangen, Germany, Tel: +49 (9131) 72 24 33, http://www.publicis-erlangen.de)

 

 

Duthie, G. A. MacDonald, M.: ASP.NET in a Nutshell

Sebastopol, O'Reilly, 2002, 808 p.

 

 A MicrosoftR .NET a Microsoft XML webszolgáltatási platformja, amely komoly változásokat fog eredményezni a különböző alkalmazások és eszközök weben keresztül történő használatában. A .NET platform XML alapú alkalmazások, folyamatok és webhelyek szolgáltatások formájában való elkészítését és használatát teszi lehetővé. Ezek a szolgáltatások szerkezetüknek köszönhetően képesek rá, hogy bármely platformon vagy készüléken megosszák és kombinálják egymással az adatokat és a feladatokat, testreszabott megoldásokat biztosítva ezzel a felhasználók számára. A Microsoft .NET nyílt szabványokra épül, minden programnyelvvel használható. A Microsoft adatai szerint világszerte több mint 2 millió web-fejlesztő használja a cég ASP (Active Server Pages) technológiáját. A .NET platform bevezetése számukra is fontos változásokat hoz, mert az ASP.NET alapvetően különbözik a hagyományos ASP-től.

Az O'Reilly kiadó ujdonsága gyakorlott ASP fejlesztők számára készült és feltételezi a .NET ismeretét is. Mindezekre azért van szükség, mert a "dióhéj-ban" kinált ismertető még így is több, mint 800 oldalt tesz ki. Pedig a szerzők valóban nem mennek bele a részletekbe, inkább arra fordítottak figyelmet, hogy bemutassák, hol tér el az új technológia alapvetően a megszokottól. Néhány fejezetcím a könyvből: A NET platform alapjai; Miért és mikor használjuk az ASP.NET-et?; Az  ASP.NET új vonásai; Az ASP.NET alkalmazások típusai; Fájl típusok az ASP.NET alkalmazásokban; ASP.NET oldalak szerkesztése, Az ADO.NET áttekintése; Adatok beillesztése és felűlírása; Az ASP.NET beállítási (konfigurációs) fájljai; Beállítások változtatása; az ASP.NET biztonsági jellemzői; Hibák keresése és kezelése stb.

A könyvben található elméleti ismereteket egy sor gyakorlat egészíti ki, ezek lehetőséget adnak az olvasónak arra, hogy felmérje, hol tart a szöveg megértésében.

(O'Reilly & Associates, Inc. 101 Morris Str., Sebastopol, CA 95472, USA, Fax: (707) 829-0104, http://www.oreilly.com)

 

 

 Walker, J.M.Ed.: The Protein Protocols Handbook, 2nd. Ed.

Totowa, Humana, 2002, 1146 p.

 

A fehérjekutatás története az 1800-as években kezdődött. 1838-ban G.J. Moulder használta először a protein kifejezést, amely a protos (az első, ősi) kifejezésből származik. Pauling a proteineket a világ "legfontosabb molekuláinak" nevezte. A fehérjék nagy moltömegű, alfa-aminósav részekből felépített vegyületek, ezek alkotják az élő szervezetek szervesanyag-állományának zömét. A fehérjék szerkezetfelderítésének különböző módszerei nagyon költségesek és bonyolultak. A könyv egy keresztmetszetét adja azoknak az analitikai módszereknek, amelyeket a fehérjék és peptidek vizsgálatára napjainkban használnak. A mű nemzetközi szerzőgárda alkotása, összesen 169 szakember vett részt a hatalmas kézikönyv egyes fejezeteinek írásában. 1966-ban jelent meg ennek a könyvnek az első kiadása, azt követően több jelentős változás következett be a fehérjék biokémiájában. Az új kiadás 60 módszer leírásával bővült, így összeségében a kézikönyv 164 eljárást ír le. Valamennyi leírás azonos felépítésű, szerepel benne az alapvető elméleti ismertetés, az analízis elvégzésének részletes, lépésenkénti leírása és a módszerhez szükséges anyagok (reagensek, pufferek) jegyzéke. A szerzők - akik több esetben az egyes módszerek kidolgozói is - gyakorlati tanácsokat is adnak a vizsgálati módszerek egyes lépéseihez, kitérnek a lehetséges problémákra, a gyakori hibákra és az eljárások korlátaira is. Az új részekben például a tömegspektrométerek használatáról esik szó, de jelentősen kibővült a glikoproteinek vizsgálatával foglalkozó fejezet is.

Walker híres kézikönyve évtizedek óta a fehérjevizsgálat "szakbibliája", az új kiadás tovább növelheti a kiadvány népszerűségét.

 (Humana Press, 999 Riverview Drive, Suite 208, Totowa, NJ 07512, USA, Fax: 973-256-8341, E-levél: humana@humanapr.com)

 

 

Freistühler, H. - Szepessy, A.: Advances in the Theory of the Schock Waves

Basel, Birkhauser, 2001, 528 p.

 

Lökéshullám megatározása: összenyomható közegben (pl. a levegőben) a hangsebességnél gyorsabb áramlás esetében fellépő ugrásszerű nyomás-, hőmérséklet- és sűrűségváltozással jellemezhető hullám. A mindennapi életben viszonylag ritkán találkozunk lökéshullámokkal, mivel a legtöbb jelenségben a sebesség nem haladja meg a hangsebességet. Természetesen azért vannak közismert példák, ilyenek a szuperszonikus repülőgépek, lőfegyverek, vagy nagy erejű bombák által keltett lökéshullámok. Ezekben a jelenségekben az a közös, hogy a terjedő lökéshullám elott a gáz - jelen esetekben a levegő - teljes nyugalomban van, míg a hullámfront mögött sűrűbb, melegebb, és nagy sebességgel mozgó gázt találunk. A lökéshullám vastagsága rendkívül kicsi, a gázmolekulák átlagos szabad úthosszának nagyságrendjébe esik. A Birhauser könyvkiadó ujdonsága a lökéshullámok matematikai leírásának bonyolult kéréseivel foglalkozik. A szerkesztők 5 független tanulmányt válogattak be a kötetbe, szerzőik kivétel nélkül vezető kuatói a szakterületnek. T. P. Liu tanulmánya a hiperbolikus rendszerekkel kapcsolatos Cauchy-problémával foglalkozik, G. Métivier jegyzete pedig a lökéshullámokkal kapcsolatos stabilitási kérdésekkel. J. Smoller és B. Temple az általános relativitásra vonatkozó Einstein-Euler egyenlet lökéshullámokkal kapcsolatos megoldását vizsgálja, míg W. A. Yong a csillapitott hiperbolikus rendszerek alapvető jellemzőivel foglalkozik. K. Zumbrun tanulmánya a lökéshullámok parabolikus (viszkózus) rendszerekben való viselkedését elemzi.

A mű matematikusok és fizikusok mellett a lökéshullám-jelenség elmélete iránt érdeklődő mérnökök számára is hasznos olvasmány.

(Birkhäuser Verlag AG, Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel, Switzerland, Fax: +41 61 202 07 99, www.birkhauser.ch)

 

A laprendszer készítője: UFE