KÖNYVISMERTETÉSEK

Összeállította Radnai Rudolf

 


Reiche, D.Ed.: Handbook of Renewable Energies in the European Union
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2002, 270 p.


Penser, F.A. - Remmers, K.H. - Schnauss, M.: Solar Thermal Systems
London, James & James, 2002, 364 p.

A 60-as években a fejlett nyugati társadalmak energia-hatékonysága igen alacsony volt. A gyors gazdasági növekedés ezért az energiafogyasztás nagymértékű növekedésével járt együtt és az importált kőolajtól való növekvő függéshez vezetett. Ez a függés az l973-as olajválság idején vált hirtelenérzékelhetővé, amikor az olajárak megugrottak, és a kínálat korlátozott volt. Ez a válság ébresztette rá a fejlett társadalmakat az energiával való takarékosság és az ún. megújuló energiaforrások keresésének szükségességére. A Peter Lang kiadó újdonsága az Európai Unió tagállamainak törekvéseit mutatja be a megújuló energiaforrások felhasználásában. Valamennyi tagállam helyzetét egy-egy önálló tanulmány mutatja be. A tanulmányokat áttekintve kiderül, hogy a tagállamok erősen eltérő adottságokkal rendelkeznek és megújuló energiaforrások területén , pl. Ausztria már ma is csaknem kizárólag vízierőművekből nyeri a villamos energiát, míg például Belgiumban elenyésző a felhasználható vizienergia aránya. A déli országokban, például Görögországban és Olaszországban jelentős a napenergia felhasználása, míg asz északi országokban ez nem számít járható útnak. A könyv elején egy átfogó elemzés vezeti be az egyes államokra vonatkozó esettanulmányokat, a könyv végén pedig egy rövid fejezetben a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos legfontosabb európai szervezetek és egyesületek adatai találhatók.

A megújuló energiaforrások közül az egyik legfontosabb a napenergia, amelynek fűtésre és melegítésre való felhasználásával foglalkozik a James & James kiadó újdonsága. Ez a mű eredetileg német nyelven jelent meg a Solarpraxis AG kiadásában. Az eredeti kiadás célja egy olyan könyv létrehozása volt, amely összegzi és értékeli a Németországban 1977 óta indított számtalan napenergia felhasználásával kapcsolatos projekt eredményeit. Az olvasó, aki a fentiek alapján egy elméleti munkát vár téved, ez a mű a szó legjobb értelmében vett gyakorlati kézikönyv, amely kifejezetten szolár-rendszerek tervezőinek és építőinek készült. A könyv első két fejezete a szolár-rendszerek elterjedtségét mutatja be különböző országokban és értékeli az azokkal kapcsolatos felhasználási tapasztalatokat. A 3. és 4. fejezetek a szolár-rendszerek tervezésével kapcsolatos alapvető ismereteket foglalja össze. Az 5.-9. fejezetek a szolár-rendszerek építőelemeit mutatják be, kifejezetten gyakorlatias stílusban, sok ábrával és táblázattal kiegészítve a leírásokat. A 10. fejezet a szolár-rendszerek működésének vezérlésével foglalkozik, míg a 11. fejezet a rendszerek különböző változatait hasonlítja össze ár, működési megbízhatóság és karbantartási költségek tekintetében. A könyv végén bőséges irodalomjegyzéket és a napenergia felhasználásával foglalkozó szervezetek és intézetek adatait találja meg az olvasó.

(Peter Lang AG, Moostrasse 1, CH-2542 Pieterlen, Switzerland, Fax: ++41 (0) 32 376 1727, www.peterlang.net)

(James & James Ltd., 8-12 Camden High Street, London NW1 OJH, UK; Fax: +4420 7387 8998, www.jxj.com)

Milne,G.W.A. Ed.: New Drugs 2001
Burlington, Ashgate, 2002, 154 p.

Bezchlibuy-Buttler, K.Z. - Jeffries, J.J. Eds: Clinical Handbook of Phychotropic Drugs
Seattle, Hogrefe & Huber, 2002, 288 p.

Az Ashgate kiadó új sorozatának első kötete a 2000 év 2001 évben elfogadott legfontosabb gyógyszerek leírását tartalmazza, Több mint száz új gyógyszer 30 terápiás kategóriában szerepel a műben. A könyv előszavában a szerkesztő értékes összefoglalóban jellemzi a gyógyszerkutatás jelenlegi fő irányait. Megállapításai szerint két fő irányzat jellemzi napjainkban a gyógyszerkutatást: az ún. "mi is gyártunk hasonló szert" szemléletű kezdeményezések és az idősebb korosztályt súlytó betegségek elleni gyógyszerek kiemelt kutatása. A könyvben az FDA (Food and Drug Administration) által új molekuláknak (NME, New Malecular Entities) minősített 50 szer és az ezekkel kapcsolatos 129 gyógyszer leírása szerepel. Az ismertetett gyógyszerek közül azóta többet visszavontak súlyos mellékhatásokról beszámoló cikkek alapján. A gyűjteményben három index szerint lehet keresni: CAS szám (Chemical Abstract Service Registry Number), EINECS szám (European Invetntory of Existing Commercial Chemical Substances) és név, illetve szinonima név szerint.

A Hogrefe & Huber kiadó könyve nem számít újdonságnak, hiszen a 12. átdolgozott kiadása egy hatalmas siker arató műnek. Amiért érdemes megemlítenünk a könyvet az a szakmai jelentősége. Kétségtelenül ez a kiadvány az ideggyógyászat szakterületén használt gyógyszerek legátfogóbb útmutatója. Használata igen egyszerű, gyorsan áttekinthető és számtalan kiegészítő információt tartalmaz a kezelések változataira. Külön fejezetek ismertetik az egyes gyógyszerek használatára vonatkozó megszorításokat fiatal, idős vagy állapotos betegek esetében. Ugyancsak részletes ismertetők írják le más gyógyszerekre vonatkozó kereszt-, és mellékhatásokat. A kézikönyvben való eligazodást több összehasonlító táblázat és egy átfogó index könnyíti meg.

(Ashgate Publishing Ltd, Gower House, Croft Road. Aldershot, Hampshire, GU11 3HR UK, Fax: +44 (0) 1252 344405, E-mail: info@ashgatepub.co.uk)

(Hogrefe & Huber Publishers, Inc., Cambridge Office, 44 Brattle Street, 4th Floor, Cambridge, MA 02138, USA, Fax: (617) 354-6875, E-mail: info@hhpub.com)

McFarland, D.S.: Dreamweaver MX: The Missing Manual
Sebastopol, O'Reilly, 2002, 779 p.

A professzionális vizuális weblap szerkesztő szoftver legújabb változatában a fejlesztők egyesítették és továbbfejlesztették a Dreamweaver és a Dreamweaver UltraDev funkcióit. Az eredmény egy olyan teljes körű weblap szerkesztő szoftver, mellyel a fejlesztőcsapat minden tagja - grafikusok, fejlesztők és programozók - egyetlen, integrált felületen dolgozhatnak statikus és dinamikus web oldalak megtervezésén, kialakításán és fenntartásán a legújabb szabványoknak megfelelően. A frissített és átalakított kezelőfelületű alkalmazás olyan új eljárásokat támogat, mint az XML, XHTML, ASP.net, PHP vagy JSP.

Az MX család kibocsájtása jelzi, hogy a Macromedia szoftverház felismerte, hogy az álló (statikus) weboldalak korszaka lezárult. A jelen és a jövő immár az adatbázis alapú, mozgó (dinamikus) tartalomé. A könyv bemutatja a Dreamweaver MX teljes fegyvertárát, kezdve az egyszerűbb oldaltervezési feladatoktól egészen a teljesen adatbázis alapú, dinamikus oldalak bemutatásáig. Az első rész fejezetei példákon keresztül vezetik átaz olvasót a Dreamweaver megnyitását szükségszerűen megelőző tervezési fázison, majd bemutatják a különböző oldalelrendezési eljárásokat, a sablonkészítés és felhasználás lehetőségeit, sűrűn tűzdelve a CSS kifinomult támogatásának és a kódablak használatának bemutatásával. A második rész a Dreamweaver MX adatbázis-kapcsolatát részletezi. Bemutatja a dinamikus tartalomfejlesztéshez szükséges eszközök, az Apache web szerver, a PHP és a MySQL adatbázis szerver telepítését, majd részletes, életszerű példákon keresztül bemutatja az ezen eszközökben rejlő lehetőségek Dreamveaver-beli kiaknázásának lehetőségeit.

Az egyetlen hiányossága a Dreamweaver MX-nek az, hogy nincs hozzá nyomtatott, könyv alakú kézikönyv. Ezt a hiányosságot pótolta a kiadó ezen kötet megjelentetésével. A könyv túllép a szokásos kézikönyvek tartalmi korlátain, nemcsak érthető és jól szerkesztett, de számtalan rejtett lehetőséget hoz közel a napi munkához és sok gyakorlati példát tartalmaz. Mindez annak köszönhető, hogy szerző az előző nagysikerű könyve (Dreamweaver 4: The Missing Manual) írásakor alaposan elmélyült ennek az elegáns és a Web-programozás területén szinte mindent tudó programnak a kezelésében. A mű több mint 500 ábrát tartalmaz, a végén egy kivételesen gazdag névmutató (index) segíti az olvasó eligazodását.

(O'Reilly & Associates, Inc. 101 Morris Str., Sebastopol, CA 95472, USA, Fax: (707) 829-0104, http://www.oreilly.com)

Koleske, J.V.: Radiation Curing of Coatings (Manual 45)
West Conshohocken, ASTM, 2002, 240 p.

Az ASTM Manual 45 jelzésű kézikönyve festékek, lakkok, ragasztók és tömítőanyagok sugárzással történő öregítésével foglalkozik. Az öregítés technológiai szerepe, hogy időben meggyorsítsa az anyagok egyes kedvező tulajdonságainak kialakulását. Ez a módszermegnöveli a gyártható termékek mennyiségét, költségmegtakarítást tesz lehetővé és nem utolsósorban csökkenti a termeléssel járó környezetszennyezést. A fenti előnyök miatt ez a technológiai módszer igen nagy jelentőségű, élénk kutatás folyik ezen a területen, sok új eredmény lát napvilágot évről, évre. Koleske könyve az egyetlen mű, amely ezzel a szerteágazó területtel átfogó jelleggel foglalkozik. A könyv stílusa, ha sommásan akarjuk jellemezni leíró, magyarázó, nem pedig tudományos. Az olvasó azonban az egyes fejezetek végén lévő irodalmi felsorolásokban bőséges útmutatást kap a további ismeretszerzéshez, például az egyes anyagokban lezajló kémiai folyamatok megismeréséhez. Néhány fejezetcím a kézikönyvből: Mi a sugárzással történő öregítés és miért használják?; Az öregítéshez használatos sugárforrások fajtái; Kationos- és hibrid polimerizáció; UV sugárzással történő bevonat-öregítés fa alapon; Kettős öregítő mechanizmusok; Sugárzásos és hővel történő öregítés együttes használata; Nyomás-érzékeny ragasztók; Vastag-rétegek öregítése stb. A könyv utolsó fejezete a felhasználási területeket mutatja be, itt értjük meg igazán a témakör jelentőségét, mivel az öregítést az autóipartól, a nyomdaiparig szinte minden iparágban használják.

(ASTM, 100 Barr Harbor Drive, , West Conshohocken, PA 19428-2959, USA, http://www.astm.org)

Reichel, H.R.: Elektronische Bremssysteme. Vom ABS zum Brake-by-Wire
Renningen, expert, 2002, 225 p.

Az expert kiadó Technika sorozatának új kötete az elektronikus fékrendszerekkel foglalkozik. A téma aktualizálását az adja, hogy egyre nő a gépjárművek teljesítménye, ennek megfelelően a gyorsulása és a végsebessége és ezzel lépést kell tartani a fékrendszereknek is. A közúti járművek hosszú ideig mechanikus fékekkel voltak felszerelve. 1895-ben Hugo Mayer fejlesztette ki a hidraulikus rendszert, amely lassan terjedt el, még 1920-ban is a személyautók luxusfelszerelésének minősült. Az első, kezdetleges blokkolásgátló berendezéseket a 30-as években készítették. A 70-es évek végén jelentek meg az első ABS-rendszerű fékekkel szerelt sorozatok. Innen már egyenes út vezetett az elektronikus fékrendszerekhez. Említést érdemel ugyanakkor, hogy az elektronika térhódítása útjában is állt jó néhány akadály, melyeket a fejlesztőknek le kellett küzdeni a mai alkalmazási szint eléréséhez. Ezek közé tartozik:

A könyv néhány fejezetcíme: A hagyományos fékrendszerek; Milyen út vezetett a blokkolásgátló rendszerekhez; Az ABS elemei; Vezérlőlogikák; Az ASR szabályzás; A CAN-adatbusz alkalmazása; Az ún. Brake-by-Wire rendszerek stb.

A könyv szerzője Hans-Rolf Reichel 10 évig kutatóként dolgozott egy német intézetben, majd az elektronikus fékek területén szabadalmi kérdésekkel foglalkozott. Műve, amely igazi német alapossággal készült gyakorlati oktatókönyv jól használható a főiskolai és egyetemi gépész-képzés területén.

(expert Verlag GmbH, Postfach 2020, D-71268 Renningen, Germany, Fax: (07159) 9265-20; E-mail: expert@expertverlag.de)

Schalkhammer, T.G.M. Ed.: Analytical Biotechnology
Basel, Birkhäuser, 2002, 344 p.

10 szerző alkotása a Thomas Schalkhammer által szerkesztett könyv, amely a kiadó Method and Tools in Biosciences and Medicine sorozatának legújabb kötete. A mű 9 fejezetből áll, a szerkesztő a témakörrel ismerkedő olvasóknak a fejezetről, fejezetre haladó végigolvasást ajánlja, míg az egyes témakörökben gyakorlott szakembereknek elegendő a számukra fontos fejezetek olvasása. Az egyes fejezetekben megtalálhatók az egyes technológiákkal kapcsolatos elméleti ismeretek, az azokhoz tartozó gyakorlati szempontok és a protokollok. A legújabbak mellett a bevált eljárások és módszerek is ismertetésre kerülnek. Az immunofluoreszcenciás vizsgálatokkal foglalkozó fejezetben például ismertetésre kerül a mintegy 15 éve használt konfokális lézer pásztázó mikroszkópok működési elve. Az egyik legérdekesebb része a könyvnek a bioszenzorokkal foglalkozó fejezet. A bioszenzorok olyan analitikai eszközök, amelyekben valamilyen biológiai anyagot közvetlenül használnak az analízisre, így elmarad a bonyolult mintavételi folyamat. Rövid de igen sok felhasználási példával illusztrált fejezetben mutatják be a szerzők az ipar és a tudomány több területén használt atom-erő mikroszkópok biológiai alkalmazását. Jellemző a könyv gyakorlatias jellegére, hogy a szerzők megadják a példákban használt anyagok gyártóit is.

A könyv a sejt- és molekuláris biológia és a biokémia területén dolgozó kutatóknak jelenthet értékes segítséget.

(Birkhäuser Verlag AG, Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel, Switzerland, Fax: +41 61 202 07 99, www.birkhauser.ch)

Toldrá, F.: Dry-cured Meat Products
Trambull, Food & Nutrition Press, 2002, 244 p.

Időszámításunk előtt mintegy 10000 évvel kezdődött az emberré válás folyamatának egyik fontos lépcsője a mezőgazdálkodás kialakulása. Addig a vadászat és az azonnali felélés jellemezte a táplálék szerzést. A körülmények változása készítette őseinket arra, hogy termeljék az élelmiszereket és tartósítsák a felesleget, amely szűkösebb időkben biztosítja a túlélést. Északi területeken a fagyasztás volt a kézenfekvő tartósítási módszer, a melegebb éghajlatú területeken a szárítást használták. A mai korszerű élelmiszeripar is használja a szárítást, mindenekelőtt húskészítmények tartósítására. Toldrá könyve ennek a módszernek a tudományos igényű ismertetése. A mű a szárítástechnika történetének áttekintésével kezdődik. A 2. fejezetben az egyik legfontosabb táplálék a hús tulajdonságaival foglalkozik a szerző az élelmiszer kutató szemével, és szakmai igényességével. Ez a fejezett alapozza meg a könyv további részében lévő technológiai ismertetéseket. A 3. és 4. fejezetekben a szárítás és fermentálás módszerének technológiai, kémiai folyamatait tekinti át a szerző. Az 5., 6. és 7 fejezetek a módszerek mikrobiológia hátterét mutatják be. A 8. fejezet a tartósított termékek ízével foglalkozik, a 9. fejezet a szárítás táplálkozás egészségtani kérdéseit feszegeti. A 10. fejezet a szárításra szánt nyersanyagok kiválasztásának szempontjait ismerteti. A 11. fejezet a szárítási folyamat során bekövetkező hibákkal, a 12. fejezet élelmiszer-biztosági kérdésekkel foglalkozik. A 13. fejezet a szárítással tartósított termékek nemzetközi kereskedelmével foglalkozik.

(Food & Nutrition Press, Inc., 6527 Main Street, P.O. Box 374, Trumbull, CT 06611, USA

Tel: (203) 261-8587, Fax: (203) 261-9724, E-mail: foodpress@worldnet.att.net)

Provan, D. - Krentz, A. Eds.: Oxford Handbook of Clinical and Laboratory Investigation
Oxford, Oxford University Press, 2002, 599 p.

Az elmúlt évtizedek műszer és méréstechnikai fejlesztéseinek köszönhetően ma már klinikai és laboratóriumi vizsgálati módszerek ezrei állnak a gyógyítással foglalkozó orvosok rendelkezésére. Bár a különböző szakterületek egyes vizsgálati módszereinek eredményei önállóan is értelmezhetők, a teljes egészség-kép szempontjából, azok együttes kiértékelése vezet eredményre. Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a kis kézikönyv, amely 19, saját szakmai területén elismert klinikai szakember közös munkája.

A könyvnek két fő része van. Az első rész, amely a tünetekkel és jelekkel foglalkozik a beteg szempontjából közeliti meg a témát. A könyv teljes terjedelmének négyötödét kitevő második rész, amely a vizsgálatok fő címét viseli a különböző orvosi szakterületeken alkalmazott vizsgálati módszereket írja le igen közérthetően és tömören. A második részben az alábbi alfejezetek találhatók: Hematológiai; Immunológia; Fertőző és trópusi betegségek; Kardiológia; Gasztroenterológia; Neurológia; Radiológia; Nukleáris gyógyászat, légzőszervi gyógyászat. Olyan új módszereket is leírnak a szerzők, mint a pozitron emissziós tomográfia (PET) vagy az egy-foton emissziós számítógépes tomográfia (SPECT). Gyakorlati szempontból igen fontos és hasznos része a kézikönyvnek a megfelelő (normál) vizsgálati értékek (számszerű adatok) gyűjteménye.

Az Oxford University Press kiadványa elsősorban fiatal, kezdő orvosoknak készült, de jól hasznosíthatják orvosi egyetemi hallgatók is.

(Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, UK, OX2 6DP, Tel: + 48 22 6223673, Fax: + 48 22 6283 956, www.oup.com)

Anderson,J.: Intelligens Networks, Principles and Applications
Stevenage, IEE, 2002, 226 p.

A mai társadalmi helyzet szinte megköveteli, hogy az emberek bárhol elérhetők legyenek. Természetes tehát, hogy mobiltelefont vásárolnak. Másrészről viszont ott van a jól megszokott vezetékes telefon, tehát van két telefonszámuk, két telefonszámlát fizetnek, két helyre járnak reklamációs problémákat elintézni, azaz két szolgáltatóval állnak kapcsolatban. Megkönnyítené a helyzetet, ha egy előfizetőnek egy száma lenne, oda menne a hívás ahol tartózkodik, egy számlát kapna, és egy szolgáltatóval állna kapcsolatban. A megoldást az intelligens hálózatok jelentik. Elemzők szerint az intelligens hálózatok (Intelligent Networks - IN) kiépítésének és működtetésének területén várható a legélesebb verseny a liberalizált európai távközlési piacon.

Jelenleg minden intelligens hálózat saját igényeire szabott, egyedi megoldásokkal dolgozik. A fejlődés szabványos megoldásokat követel, egyrészt a hálózatok közti együttműködés biztosítására, másrészt azért, hogy az intelligens hálózati rendszerek fenntartói ne legyenek kiszolgáltatva egyetlen eszközszállítónak. Az intelligens hálózatok piacán azok a vállalatcsoportok lesznek sikeresek, amelyek képesek egyesíteni az intelligens hálózati rendszerek működtetéséhez szükséges vezetékes és a mobiltávközlési, valamint a számítástechnikai feltételeket, és hatékonyan tudják a fogyasztók elé vinni új szolgáltatásaikat.

Az IEE Telecommunications sorozatának 46. kötete az intelligens hálózatokkal kapcsolatos fogalmakat mutatja be. A könyv alapján megérthető, hogy az intelligens hálózatokban a rugalmas forgalomirányítás akár hívásonként is eltérő lehet, az üzemeltetés és igazgatás szoftver bázisoperációs rendszerekre épül. Ez a szervezés elősegíti az új szolgáltatások gyors bevezethetőségét és csökkenti az új szolgáltatások bevezetésének gazdasági kockázatát. Néhány fejezetcím a könyvből: Az intelligens hálózatok ismérvei; Intelligencia a jelzési rendszerekben; Az intelligens hálózatok nemzetközi szabványai; Az elosztott intelligencia hatékonysága; Az intelligens hálózatok gazdasági előnyei stb. A könyv elsősorban a távközlés területén dolgozó menedzserek számára készült, de jól használható a felsőfokú oktatásban is.

(IEE Book Publishing, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts, SG1 2AY, UK, Fax: +44 1438 360079, E-mail: sales@iee.org.uk)

A laprendszer készítője: UFE