KÜLFÖLDI MŰSZERÚJDONSÁGOKÖsszeállította: Dr. Lukács Gyula


Termográfiai rendszerek, VARIOSCAN 3021-ST, 3021, 3022 TIP.
Jenoptik Laser, Optik Systeme GmbH, Jena, Németország

Felvevő kamera kijelzővel és ellenőrző panellel. Az ismert letapogató módszert az eddiginél több: 86, 400 képponttal (pixellel) valósítja meg. A hozzá készített Ethernet csatolóval (interfésszel) gyors kapcsolatot hoz létre a kamera és a külső PC között. Három típusa kapható, mindegyik 16 bites felbontással:


Model 3021-ST:

Stirling-hűtéssel, maximális hőmérsékleti feloldással és pin-point-képességgel az alacsony hőmérsékleti tartományban is. Model 3021: az előzőtől csak abban különbözik, hogy folyékony nitrogénes a hűtése. Model 3022: hőelektromos hűtéssel működik, különösen alkalmas nagy hőmérsékletű tárgyak vizsgálatára.

A berendezések nagy feloldóképességgel, éles kontrasztú termogramokat hoznak létre. Láthatóvá teszik (vizualizálják) a hőmérséklet eloszlását a tárgyon, ahol pontos hőmérséklet értékeket lehet meghatározni. Érintés nélküli a módszer, hőtérképeket készít, így ipari termékek, más különböző tárgyak hőmérsékleti eloszlását meg lehet határozni, továbbá ipari folyamatok hőmérsékletét lehet pontosan beállítani (optimalizálni). A módszert sok helyen alkalmazzák: a megelőző karbantartásban, nyomtatott áramkörök minőségének biztosítására azok gyártásában, épületek hőelvezetésének ellenőrzésére, padlófűtések csöveiben keletkező hibák megállapítására, folyamatos gyártásban a hőmérsékleti változások észlelésére stb.
Automatikusan működik és a kép azonnal megjelenik a kijelzőn. Ahol nincs hálózat, a berendezés a behelyezhető elemmel működik, így hordozható is. A linearizált hőelosztási képen az egész tárgy hőviszonyait áttekinthetjük. A viszonyítási pont bárhol kiválasztható, azután az egyforma hőmérsékletű pontok hőtérképe (termogramja), a megfelelő szoftverrel, a PC képernyőjén megjeleníthető. Az értékek digitálisan is megkaphatók és a PC-ben tárolhatók. (1. a és 1. b ábra.)

Főbb műszaki adatok

3021, 3021-ST 3022
Spektrális érzékenység, µm 8...12 2...5
Hőmérsékletmérési tartomány, ° C -40...+1200
Feloldóképesség, K ± 0,03 ± 0,12
Hőmérséklet-mérés pontossága, K ± 2
(ha a környezeti hőmérséklet (± 100 ° C-ig)
22 ± 2 ° C) ± 1 % (egyebütt, a skála végértékére)
Geometriai feloldás, mrad 1,5 3
Érzékelő HgCdTe
Méretek, mm 240 x 192 x 200
Tömegek, kg 5,1                5,0 4,7
Látómező, a rendes objektívvel magasság 30°, szélesség 20°
Látómező, a nagy látószögű megoldással magasság 60°, szélesség 40°
Tárgy távolsága: a rendes objektívvel 0,2 m ... Y
Tárgy távolsága: a nagy látószögű objektívvel 2 m ... Y
Elektrooptikai zoom 6:1
Vonalra eső képpont (pixel)-szám 360
Vonalak száma 240 (opció 100, 50)
Működési hőmérséklettartomány, ° C -10 ... +40
Tárolási hőmérséklettartomány (csomagolás nélkül) -25 ... +70


Lézeres távolság- és sebességmérő modul, LDM 300C tip.
ASTECH GmbH, Rostock, Németország

A sugárzást visszaverő tetszőleges felület távolságát lehet mérni, nincs szükség külön reflektáló felületre. A lézer-impulzus terjedési idejének meghatározásával működik. Nagy távolságokat is lehet mérni kedvezőtlen, ipari körülmények között is. A mérési idő rövid, ez alkalmassá teszi mozgó tárgyakon végzendő mérésekre is. A berendezést rögzített állapotban kell használni, így a fényfoltos kitűzőjével a mérési pontot pontosan meg lehet választani. (2. ábra)

Főbb műszaki adatok

Mérési tartomány (függ a céltárgy vissza- 0,5 ... 400 m, fehér felületre
verő képességétől, a légköri viszonyok- 200 m-ig talajra és betonra
tól, a környezeti zavaró sugárzásoktól) 1500 m-nél távolabbra műanyag
reflektáló felületre
Lézer osztályba sorolása 1.oszt. EN 60825:1997-03 szerint
Lézersugárzás széttartása (a sugárnyaláb 3 mrad
átmérője 100 m távolságban 0,3 m)
Működési hőmérséklettartomány -20 ... +60 ° C
Tárolási hőmérséklettartomány -40 ... +70 ° C
Tápfeszültség 10 ... 30 V DC
Teljesítmény felvétele 5 W
Kimenete RS 232/RS 422, átkapcsolható
Mérete 139,9 mm x 70,8 mm x 108, 3 mm
Tömege 850 g
Távolságmérés
Mérés pontossága, szórás (s) ±5 cm, -10 ... +40 ° C között
(ha a visszaverési tényező > 20%) ±10 cm, -20 ... +60 ° C között
Mért érték feloldása (beállítható skálák: m, dm, yard, láb, 100 inch) 1 mm (több skálán)
Mérési ideje (a 100 m-re felállított, a mérés irányára merőleges fehér felületre) 10 ms ... 10 s, beállítható
Statisztikai szórás (s) ±10 ms ±100 ms ±1 s
±7 cm ±2 cm ±1 cm
Gyorsaságmérés
Mérési tartomány 0 ... 70 m/s
Mérés pontossága (ha a visszaverési tényező > 20%) 0,3 m/s
Mérés ideje 0,5 s


Automatikus digitális refraktométerek, RFM830, RFM840, RFM870 tip.
Belingham + Stanley, Kent, Anglia

Új műszercsalád, legfőbb újdonságai: a beépített Peltier-elemet használó hőmérséklet ellenőrzés, a működtetés 100 ° C-ig és a törésmutató mérésének kiterjesztése a 1,30...1,70 tartományra. A törésmutató és a cukor-skála (° Brix) mellett kívánságra egy harmadik skálával is szállítják a műszert, illetve a használó azt maga is elkészítheti. A mérendő minta stabilitása a mérési módszer pontosságának és ismétlőképességének egyik sarkpontja. Ezért a mérőprizmát, a mintatartót és a mintát rögzítő elemet különös gonddal tervezték meg. Ehhez az állandó (stabil) optikai rendszerhez kapcsolódik a rendszer saját, belső hőmérsékleti szabályozása. A mérőprizmája mesterséges zafírból készül, a mintát világító dióda (LED) világítja meg. Külön tartozékok: kalibráló folyadékok, nyomtató, szoftverek: a PC-hez az adatfeldolgozásra, a skálakészítéshez, a használó által előírandó hőmérsékleti kompenzálásra. (3. ábra)

Főbb műszaki adatok

RFM830 RFM840 RFM870
Skálák: törésmutató 1,32...1,58 1,30...1,70
Skálák: cukor (° Brix) 1...100
Skálák: választás szerinti lehetséges
Feloldóképesség: törésmutatóban 0,0001 0,00001
Feloldóképesség: cukorskálán ± 0,1 ± 0,01
Pontosság: törésmutatóban ± 0,0001 ± 0,00002
Pontosság: cukorskálán ± 0,1 ± 0,02
Automatikus hőmérsékletszabályozás:
Pontosság: cukorskálán 5...80 ° C
Leolvasás ideje beállítható a pontosság szerint, általában 3...10 s

Mérés hőmérsékleti tartományának határai:

           alsó 10 ° C-szal a környezeti hőmérséklet alatt
           felső kb. 100 ° C
A hőmérsékleti érzékelő pontossága ± 0,03 ° C
Minta hőmérsékletének állandósága (stabilitása) ± 0,1 ° C
Környezeti hőmérséklet tartománya 0...40 ° C
Tápfeszültség 100...240 V, 50...60 Hz
Kimenet 2xRS 232 soros


Finom port mérő optikai műszer. Tip. TM-M
Helmut Hund GmbH, Wetzlar, Németország

A mérési módszer alapja az optikai sugárzás szóródása: ha egy port vagy aerosol részecskéket tartalmazó térbe optikai sugárzás lép be, akkor az ott lévő részecskéken a tér minden irányába szóródik. Egy meghatározott irányba szóródott Ie, l sugárzott teljesítmény és szóródást létrehozó porfajta C, mg/m3-ben megadott mennyisége közötti: C/Iel arány állandó. Ezt az állandót párhuzamosan végzett optikai és gravimetriai mérésekkel lehet meghatározni. Így az optikai műszerhez a por mennyiségét mutató mg/m3 skálát lehet készíteni.
A TM-T műszer mérőkamrájába 880 nm-es infra sugárzás lép be. Az előre szórt sugárzásnak azt a részét mérik, amely a belépő sugárzás optikai tengelyével 70°-os szöget zár be (ezt a megoldást szabadalom védi). Jó lineáris kölcsönös megfelelőség (korreláció) van a 880 nm-es infravörös szórt sugárzást mérő TM-T zavarosságmérő értékei és a gravimetrikusan mért adatok között. Átszámítási tényezőt lehet meghatározni, amely a levegő által szállított por szemcseméreti eloszlásától függ. Az átszámítási tényezőt az adott helyen, meghatározott időpontban párhuzamosan végzett gravimetriai mérésekkel kell meghatározni. A kalibrált TM-T pormérő készüléket az adott mérési helyen addig lehet használni, amíg a körülmények változatlanok, vagyis a mérendő por állandó. Ha megváltozik a por jellege, vagy szemcsemérete, vagy annak eloszlása, akkor a műszert újra kell kalibrálni. Ezt a műveletet a gyártó cég, kívánságra elvégzi. Vagy be lehet szerezni a cégnek a műszer kalibrálására kifejlesztett berendezését. (4. ábra)

Alkalmazási lehetőségek: emisszió-, ill. imisszió meghatározása, tisztaszobák ellenőrzése, szűrők vizsgálata, munkahelyek felügyelete.

Főbb műszaki adatok

Átlagos érték mérésére választható idő: 5 s és 24 h között
Mérési eredmény tárolása: 1023 független mérésig
Kimutathatóság határa: kb. 5 m g/m3
Méréshatárok (megfelelő kalibrálással nagyobb határok is beállíthatók): 0...1...10 mg/m3
Részecske nagysági tartomány: kb. 2...10 m m
Méretek: TM-T 205 mm x 75 m x 150 mm
Méretek: tápegység 75 mm x 110 mm x 200 mm
Tömegek: TM-T 1,2 kg
Tömegek: tápegység 1,0 kg

A laprendszer készítője: UFE