A kiterjesztett ASCII kódrendszer

 

Az ASCII (American Standard Code for Information Interchange ) betűkészlet, az angol/amerikai betű- készlet minden eleméhez egy-egy számot illetve bit-kombinációt (azonosító kódot) rendel. Az ASCII eredeti változata 128 különféle karaktert (betűket, számokat, különleges és vezérlő karaktereket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A személyi számítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 karaktert szoktak definiálni. Ez úgynevezett kiterjesztett ASCII-kód azért fontos számunkra, mert ebben a felső régióban helyezkednek el a nemzeti nyelvek, így a magyar nyelv speciális karakterei is.

 

A kiterjesztett ASCII kódtáblázat főbb részei

Kód-tartomány

Jelentés

0-31

vezérlőkódok

32-47, 58-64, 91-96, 123-127

speciális karakterek

48-57

számok

65-90

az angol abc nagybetűi

97-122

az angol abc kisbetűi

128-255

a szabványos ASCII kódtábla kiterjesztése

 

A kiterjesztett ASCII kódtábla

Oktális @ Hexadecimálisl $ Decimális Karakter

40 20
32

 

41 21
33 !

 

42 22
34 "

 

43 23
35 #

 

44 24
36 $

 

45 25
37 %

 

46 26
38 &

 

47 27
39 '

 

50 28
40 (

 

51 29
41 )

 

52 2A
42 *

 

53 2B
43 +

 

54 2C
44 ,

 

55 2D
45 -

 

56 2E
46 .

 

57 2F
47 /

 

60 30
48 0

 

61 31
49 1

 

62 32
50 2

 

63 33
51 3

 

64 34
52 4

 

65 35
53 5

 

66 36
54 6

 

67 37
55 7

 

70 38
56 8

 

71 39
57 9

 

72 3A
58 :

 

73 3B
59 ;

 

74 3C
60 <

 

75 3D
61 =

 

76 3E
62 >

 

77 3F
63 ?

 

100 40
64 @

 

101 41
65 A

 

102 42
66 B

 

103 43
67 C

 

104 44
68 D

 

105 45
69 E

 

106 46
70 F

 

107 47
71 G

 

110 48
72 H

 

111 49
73 I

 

112 4A
74 J

 

113 4B
75 K

 

114 4C
76 L

 

115 4D
77 M

 

116 4E
78 N

 

117 4F
79 O

 

120 50
80 P

 

121 51
81 Q

 

122 52
82 R

 

123 53
83 S

 

124 54
84 T

 

125 55
85 U

 

126 56
86 V

 

127 57
87 W

 

130 58
88 X

 

131 59
89 Y

 

132 5A
90 Z

 

133 5B
91 [

 

134 5C
92 \

 

135 5D
93 ]

 

136 5E
94 ^

 

137 5F
95 _

 

140 60
96 `

 

141 61
97 a

 

142 62
98 b

 

143 63
99 c

 

144 64
100 d

 

145 65
101 e

 

146 66
102 f

 

147 67
103 g

 

150 68
104 h

 

151 69
105 i

 

152 6A
106 j

 

153 6B
107 k

 

154 6C
108 l

 

155 6D
109 m

 

156 6E
110 n

 

157 6F
111 o

 

160 70
112 p

 

161 71
113 q

 

162 72
114 r

 

163 73
115 s

 

164 74
116 t

 

165 75
117 u

 

166 76
118 v

 

167 77
119 w

 

170 78
120 x

 

171 79
121 y

 

172 7A
122 z

 

173 7B
123 {

 

174 7C
124 |

 

175 7D
125 }

 

176 7E
126 ~

 

177 7F
127

 

240 A0
160

 

241 A1
161 ¡

 

242 A2
162 ¢

 

243 A3
163 £

 

244 A4
164 ¤

 

245 A5
165 ¥

 

246 A6
166 ¦

 

247 A7
167 §

 

250 A8
168 ¨

 

251 A9
169 ©

 

252 AA
170 ª

 

253 AB
171 «

 

254 AC
172 ¬

 

255 AD
173 ­

 

256 AE
174 ®

 

257 AF
175 ¯

 

260 B0
176 °

 

261 B1
177 ±

 

262 B2
178 ²

 

263 B3
179 ³

 

264 B4
180 ´

 

265 B5
181 µ

 

266 B6
182

 

267 B7
183 ·

 

270 B8
184 ¸

 

271 B9
185 ¹

 

272 BA
186 º

 

273 BB
187 »

 

274 BC
188 ¼

 

275 BD
189 ½

 

276 BE
190 ¾

 

277 BF
191 ¿

 

300 C0
192 À

 

301 C1
193 Á

 

302 C2
194 Â

 

303 C3
195 Ã

 

304 C4
196 Ä

 

305 C5
197 Å

 

306 C6
198 Æ

 

307 C7
199 Ç

 

310 C8
200 È

 

311 C9
201 É

 

312 CA
202 Ê

 

313 CB
203 Ë

 

314 CC
204 Ì

 

315 CD
205 Í

 

316 CE
206 Î

 

317 CF
207 Ï

 

320 D0
208 Ð

 

321 D1
209 Ñ

 

322 D2
210 Ò

 

323 D3
211 Ó

 

324 D4
212 Ô

 

325 D5
213 Õ

 

326 D6
214 Ö

 

327 D7
215 ×

 

330 D8
216 Ø

 

331 D9
217 Ù

 

332 DA
218 Ú

 

333 DB
219 Û

 

334 DC
220 Ü

 

335 DD
221 Ý

 

336 DE
222 Þ

 

337 DF
223 ß

 

340 E0
224 à

 

341 E1
225 á

 

342 E2
226 â

 

343 E3
227 ã

 

344 E4
228 ä

 

345 E5
229 å

 

346 E6
230 æ

 

347 E7
231 ç

 

350 E8
232 è

 

351 E9
233 é

 

352 EA
234 ê

 

353 EB
235 ë

 

354 EC
236 ì

 

355 ED
237 í

 

356 EE
238 î

 

357 EF
239 ï

 

360 F0
240 ð

 

361 F1
241 ñ

 

362 F2
242 ò

 

363 F3
243 ó

 

364 F4
244 ô

 

365 F5
245 õ

 

366 F6
246 ö

 

367 F7
247 ÷

 

370 F8
248 ø

 

371 F9
249 ù

 

372 FA
250 ú

 

373 FB
251 û

 

374 FC
252 ü

 

375 FD
253 ý

 

376 FE
254 þ

 

377 FF
255 ÿ


A vezérlőkódok jelentése

NUL

NULL Character

Null (semmi)

SOH

Start of Heading

fejléc kezdete

STX

Start of Text

szöveg kezdete

ETX

End of Text

szöveg vége

EOT

End of Transmission

adás vége

ENQ

Enquiry

kérés

ACK

Acknowledge

elfogadás, nyugtázás

BEL

Bell

hangjelzés

BS

Backspace

visszaléptetés

HT

Horizontal Tabulation

vízszintes tabuláció

LF

Line Feed

soremelés

VT

Vertical Tabulation

függőleges tabuláció

FF

Form Feed

lapdobás

CR

Carriage Return

kocsi-vissza

SO

Shift Out

kódváltás

SI

Shift In

kód visszaváltás

DLE

Data Link Escape

adat átkapcsolás

DC1

Device Control 1

általános vez.jel (XON)

DC2

Device Control 2

általános vezérlőjel

DC3

Device Control 3

általán. vez.jel (XOFF)

DC4

Device Control 4

általános vezérőjel

NAK

Negative Acknowledge

negatív nyugtázás

SYN

Synchronous Idle

szinkronizáló jel

ETB

End of Transm. Block

egy blokk adás vége

CAN

Cancel

érvénytelenítés

EM

End of Medium

inform. hordozó vége

SUB

Substitute

helyettesítés

ESC

Escape

átkapcsolás

FS

File Separator

fájl elválasztó

GS

Group Separator

csoport elválasztó

RS

Record Separator

rekord elválasztó

US

Unit Separator

egység elválasztó

SP

Space

szóköz

DEL

Delete

törlés