152 kB, clickable jpg picture
Biokémiai kislexikon
148 kB, clickable jpg picture
A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

AFeherjek Biokémiai Szótár Biokémia Kislexikon Enzimek Koenzimek Proteinek Intermedierek Biokémiai Anyagcsere Folyamatok Kislexikon Aminosavak Biokémiai Szótár Biokémia Kislexikon Biokémia Lexikon Biokémiai Kislexikon Biokémia Szotar

Acetecetsav: Mw 102.09, ketontest, "erõltetett" glukoneogeneziskor képzõdik (éhezés vagy cukorbetegség hatására). Mivel egy béta-ketosav, ezért magától dekarboxilezõdik aceton képzõdésével.

Acetil-CoA: aktivált ecetsav, tioészter kötése miatt makroerg vegyület. Keletkezik szénhidrátokból, zsírok és fehérjék  (aminosavak) lebontásakor. Belõle glukóz nem képzõdhet. Aktivált glukoneogenezis esetén a máj mitokondriumokban ketontestekké alakulhat. A mitokondriumokból citrátként kilépve zsírsavak szintézisére fordítódhat de izoprénszármazékok, szteroidok is képzõdhetnek belõle. Szabályozó szerepe van a PDH komplexben mint termékgátlószer.

Acetil-CoA karboxiláz: EC 6.4.1.2, az enzimatikusan inaktív protomer 450 kD nagyságú citoplazmatikus fehérje. Citromsav az aktív polimer alak kialakulását segíti elõ, míg palmitoil-CoA ugyanezt gátolja. Multifunkcionális enzim mivel a biotin karboxiláz és a transzkarboxiláz tulajdonságot is tartalmazza. A zsírsavszintézisben vesz részt mint az elsõ, szabályozott sebességmeghatározó lépés. Prosztetikus csoportja H vitamin. Terméke malonil-CoA. Irod.

Acetilkolin: acetil-CoA-ból és kolinból képzõdik az idegsejtvégzõdésekben. A kb. 40 nm átmérõjû szinaptikus vezikulák egyenként 10 000 acetilkolin molekulát tartalmaznak. Irod.
Acetilkolin észteráz: EC 3.1.1.7, másodpercenként 14 000 acetil-kolin molekulát képes elbontani, igen gyors enzim. Diszulfid híddal összekötött homodimérekbõl álló oligomer. 583 as (Human). Irod. 1ACE
Acetilkolin receptor: a2bgd alegységösszetételû iontranszportáló transzmembrán fehérje. 2 acetilkolin molekula megkötésekor az ioncsatorna kinyílik és egy millisec alatt 20E Na+-ion áramlik be a sejtbe és ugyanennyi K+-ion áramlik ki. Mw 250 kD. Irod.

Aceton: Mw 58.07, jellegzetes szagú folyadék. Ketontest. Cukorbetegségben a leheleten érzõdik.

Short chain Acil-CoA DH: EC 1.3.99.2, a 4 C-atomos zsírsav béta-oxidáció kezdõ lépését katalizáló FAD tartalmú enzim. Homotetramer. 388 as (Human-Short Chain AD).
Medium chain Acil-CoA DH: EC 1.3.99.3, a béta-oxidáció kezdõ lépését katalizáló FAD tartalmú enzim. Homotetramer. 396 as (Human-Medium Chain AD). Enzimdefektusa csecsemõkorban gyakran halálos (SIDS), elõfordulása 1:13000. Irod.
Long chain Acil-CoA DH: EC 1.3.99.13, a zsírsav béta-oxidáció kezdõ lépését katalizáló FAD tartalmú enzim. Homotetramer. 400 as (Human-Long Chain AD).

Acil-CoA binding protein: közepes és hosszúláncú acil-CoA megkötését és sejten belüli szállítását végzi. Monomer. 86 as, Mw 9.913 kD (Human). 1ACA

Acilfoszfatáz: EC 3.6.1.7, acilfoszfátot zsírsavra és ortofoszfátra hidrolizáló enzim. 98 as, Mw 11.008 kD, (Human muscle type). 1APS

ACP: a zsírsavszintézisben részt vevõ enzim, HSCoA -hoz hasonló oldalláncot tartalmaz. 1ACP

Actinidin: tiol-proteáz (Kiwi). 2ACT

Actinoxantin: 1ACX

Adducin: a citoszkeletális spektrin - aktin hálózat kialakulását segíti. Heterodimer, egy a (=737 as, Mw 80.971 kD, Human a), és egy b (=726 as, Mw 80.854 kD, Human b) alegységbõl áll.

Adenilát cikláz 1: EC 4.6.1.1, integráns membránfehérje, az ATP = cAMP + pirofoszfát folyamatot katalizálja. A Ca2+-kalmodulin komplex aktiválja, a G-protein b és g alegysége gátolja. 839 as, Mw 94.073 kD (Human brain).
Adenilát cikláz 2: kalmodulin-érzéketlen, a G-protein b és g alegysége aktiválja. 429 as, Mw 48.455 kD (Human brain).

Adenilát kináz: EC 2.7.4.3, (= Miokináz), az ATP + AMP = ADP + ADP folyamatot katalizálja a citoplazmában. Monomer. 194 as, Mw 21.677 kD (Human skeletal muscle, izoenzim 1). 3ADK
Adenilát kináz: P1,P5-Adenozin-pentafoszfát inhibítorral. 1AKE

Adenilo-szukcinát szintetáz: EC 6.3.4.4, az IMP + Asp + GTP = adeniloszukcinát + GDP + P reakciót katalizáló enzim. 455 as, Mw 49.919 kD (Human).

Adenin foszforibozil transzferáz: EC 2.4.2.7, az adenin + PRPP = AMP + PP reakciót katalizáló enzim, a purinváz egyik mentõreakciója. Citoplazmatikus. Homodimer. 179 as, Mw 19.476 kD, (Human liver). Hiánya 2,8-dihidroxiadenin urolitiázishoz vezet.

Adenozin dezamináz: EC 3.5.4.4, adenozinból ammóniát hasít le inozin képzõdésével. T-limfocitákban sok van, de minden szövetben megtalálható. 363 as, Mw 40.764 kD (Human). 1ADA

Adipocita lipid binding protein: 131 as (Mouse). 1LIF

Adrenalin: mellékvese velõ hormon (stressz hormon).

AFP: a-fetoprotein, fötusz plazmában található. Felnõtt emberben a koncentrációja 40 ng/ml serum alatti.
AFP prekurzor: 609 as, Mw 68.677 kD (Human).

Agaróz: agar tartalmú tengeri algából tisztított galaktán hidrokolloid. Gélképzõ, elektroforézisre használható.

Agglutinin: Lektin. Nagyon mérgezõ. 2WGC
Agglutinin: Lektin. Nagyon mérgezõ. 2CWG

Akonitáz: EC 4.2.1.3, (= Akonitsav hidratáz), a citromsavat alakítja át izocitromsavvá. Mitokondriális. Monomer. 754 as, Mw 82.653 kD (Pig and bovine heart). 5ACN

Aktin: erõsen konzervatív, globuláris (G-aktin) fehérje. Nemkovalens kötésekkel dupla helix F-aktinná rendezõdhet. Nincs enzimaktivitása. Az izomfehérjék tömegének egynegyedét alkotja, a szarkomer I-csík fehérjéje (vékony filamentumok). 3 fõ típusa van. a: izomszövet (=377 as, Mw 42.051 kD, Human skeletal muscle, a), b and g: citoszkeleton (=375 as, Human b). Irod. 1ATN

a-Aktinin: a harátcsíkolt és a szívizom Z-csík fehérjéje (II. típus), ún. kötegelõ fehérje. Homodimer antiparallel. 2 x 894 as, Mw=103.853 kD (Human II). A citoszkeletonban az I. típus fordul elõ (2 x 892 as, Mw=102.974 kD, Human I). Irod.
b-Aktinin: a harátcsíkolt izomban az aktin filamentumok hosszát szabályozó fehérje. Irod.

L-Alanin: Ala, A, Mw 89.09, fehérjealkotó aminosav. GPT-vel képzõdhet piroszõlõsavból, munkavégzéskor a vázizom is termeli, ezáltal részt vesz a Cori-Alanin körben.

b-Alanin: Mw 89.09. Asp-ból dekarboxilezéssel, elsõsorban a pirimidinváz lebontásakor képzõdhet. CoA-ban található.

Albumin: zsírsavakat, 2 bilirubint, a TBG vel együtt T3-T4 hormonokat, a transzkortinnal együtt szteroidokat szállító vérplazma fehérje. 585 as, Mw 66.5 kD. Irod.
Albumin prekurzor: 609 as, Mw 69.366 kD (Human).

Aldehid DH: EC 1.2.1.3, az etanolfelhasználás második lépését katalizáló enzim. Homotetramer. 4 x 500 as, Mw 4 x 54.730 kD (Human liver, cytosolic type).

Aldoláz: EC 4.1.2.13, (= Fruktóz-1,6-diP aldoláz), a glukolízisben résztvevõ enzim, nevét a fordított reakcióról (aldol dimerizáció) kapta. Homotetramer. Aldoláz A az izomban (=4 x 363 as, Mw 4 x 39.289 kD, Human muscle), B a májban (=4 x 363 as, Mw 4 x 39.342 kD, Human liver) és C az agyban (=4 x 363 as, Mw 4 x 39.324 kD, Human brain) található. 1ALD

Aldóz reduktáz: EC 1.1.1.21, NADPH val mûködõ enzim, a májban nincs jelen. Glukózból szorbit kialakulását katalizálja. Diabétesz esetén a nem inzulindependens szövetekbe betódul a glukóz, így a szemlencsében szorbitol szaporodhat fel ozmotikus változást okozva. Monomer. 315 as, Mw 35.722 kD (Human muscle/placenta). Irod. 2ACQ

Alkalikus foszfatáz: EC 3.1.3.1, a szérumban kimutatható széles specifitású enzim, ortofoszfát monoésztereket hasít alkoholra és foszfátra. 2 x 449 as (E. Coli). 1ALK

Alkohol dehidrogenáz: EC 1.1.1.1, az etilalkoholt NAD+ koenzimmel acetaldehiddé oxidálja. Zn tartalmú. Citoplazmatikus. Metanolt és etilénglikolt is átalakít. Dimer (a, b, vagy g alegységekbõl felépülve), így 6 izoenzime van. a lánc (=374 as, Mw 39.727 kD, Human liver a), b lánc (=374 as, Mw 39.723 kD, Human b), g lánc (=374 as, Mw 39.736 kD, Human g). A chi lánc nem etanolt hanem hosszúláncú alkoholokat oxidál (=373 as, Mw 39.593 kD, Human chi-lánc). Ezenkívül létezik pi (=391 as, Mw 41.510 kD, Human), és egy 6. típus is. Irod. 6ADH
Alkohol dehidrogenáz: EC 1.1.1.2, az etilalkoholt NADP+ koenzimmel acetaldehiddé oxidálja. 324 as, Mw 36.442 kD (Human liver).

Almasav: Mw 134.09, citrátkör intermedier, a malát-aszpartát inga tagja. A citoplazmában NADPH forrás lehet "malic enzim" -mel piroszõlõsavat szolgáltatva.

Alzheimer amiloid protein: 58 as (Human). 1AAP

Amiláz: EC 3.2.1.1, (= a-Amiláz, Diasztáz) keményítõt bontó enzim, az 1,4-a-kötéseket hasítja, endohidroláz. Ca2+ és Cl- ion szükséges a mûködéséhez. Extracelluláris. 496 as (Human pancreas), 496 as (Human salivary gland). 2TAA
b-Amiláz: EC 3.2.1.2, maltóz egységeket hasít le keményítõ nemredukáló láncvégeibõl, 1,4-a-endohidroláz.

AMP dezamináz: EC 3.5.4.6, az AMP + H2O = IMP + NH3 reakciót katalizálja. Homotetramer. 3 izoformája fordul elõ: vázizomban az 1. típus (=747 as, Mw 86.489 kD, Human type 1), sima- és embrionális izomban a 2. típus (=760 as, Mw 88.198 kD, Human type 2) és vvt-ben a 3. típus (=767 as, Mw 88.812 kD, Human type 3).

Annexin I: foszfolipáz A2 inhibitor. Foszforilációval a gátló képességét elveszti. 345 as, Mw 38.583 kD (Human), 1AiN
Annexin II: membrán-foszfolipid és aktin-citoszkeleton keresztkötõ fehérje, az exocitózisban vesz részt. 338 as, Mw 38.472 kD (Human placenta).
Annexin III: foszfolipáz A2 inhibitor. 323 as, Mw 36.375 kD (Human).
Annexin IV: Ca kötõ fehérje. 318 as, Mw 35.723 kD (Human).
Annexin V: antikoaguláns fehérje. Monomer. 319 as, Mw 35.805 kD (Human). 1AVH
Annexin VI: Ca kötõ. 672 as, Mw 75.742 kD (Human).
Annexin VII: Ca és membrán-foszfolipidkötõ fehérje, az exocitózisban vesz részt. 466 as, Mw 50.315 kD (Human).
Annexin VIII: antikoaguláns fehérje. 327 as, Mw 36.879 kD (Human placenta).
Annexin XIII: bél specifikus. 315 as, Mw 35.332 kD (Human).

Antihypertensive protein: vérnyomáscsökkentõ fehérje, antivirális hatása is van. 43 as, Mw 4.714 kD (Sea Anemone). 1BDS

a1-Antitripszin

a1-Antikimotripszin

Antiviral protein: pokeweed-a, 1APA

Apolipoforin III: 1AEP

Apolipoprotein B48: az endotel sejtek termelik, a kilomikronok tartalmazzák. Hiányában nincs zsírfelszívódás.
Apolipoprotein B100: az LDL-re jellemzõ apoprotein, az egyik legnagyobb fehérjelánc a szervezetben. Az LDL receptorhoz képes kötõdni. 4536 as (Human). Irod.
Apolipoprotein C2: a lipoprotein lipáz aktivátora, a kilomikron és a VLDL frakció tartalmazza.
Apolipoprotein D: bilin kötõ fehérje. A HDL alkotórésze. Homodimer. 169 as (Human). 2APD
Apolipoprotein E3: az LDL receptorhoz való kötõdésért felelõs fehérje. A kilomikron remnant, az IDL tartalmazza. (191+x) as (Human). Irod. 1LPE
Apolipoprotein E4: Wpdb320 1LE4

Arabinóz binding protein: 6ABP

Arachidonsav: 5,8,11,14-eicosatetraénsav. Mw 304.46, bár linolsavból szintetizálható mégis esszenciális zsírsavnak tekintjük. 20 szénatomos 4 telítetlen kötést tartalmazó zsírsav, F vitamin. Prosztaglandinok, tromboxánok keletkezhetnek belõle. A membrán foszfolipidek 5-15%-ban tartalmazzák. Irod.

Arachidonsav-5-lipoxigenáz: EC 1.13.11.34, a leukotriének szintézisében vesz részt. Citoplazmatikus. 673 as, Mw 77.852 kD (Human).
Arachidonsav-12-lipoxigenáz: EC 1.13.11.31, a leukotriének szintézisében vesz részt. Citoplazmatikus. 662 as, Mw 75.535 kD (Human).
Arachidonsav-15-lipoxigenáz: EC 1.13.11.33, a leukotriének szintézisében vesz részt. Citoplazmatikus. 661 as, Mw 74.673 kD (Human).

L-Arginin: Arg, R, Mw 174.20, szemi-esszenciális fehérjealkotó aminosav. A karbamid-ciklusban képzõdik ugyan, de a májsejtek citoplazmájában lévõ argináz nagyon aktív enzim s ezért ott el is bomlik.

Argináz: EC 3.5.3.1, a karbamidciklus enzime. Arg indukálja. Mn2+ kofaktora van. Homotrimer. 3 x 322 as, Mw 3 x 34.734 kD (Human liver).

Arginoszukcinát liáz: EC 4.3.2.1, a karbamidciklus enzime. Homotetramer. 4 x 464 as, Mw 4 x 51.842 kD (Human).
Arginoszukcinát szintetáz: EC 6.3.4.5, a karbamidciklus enzime. Homotetramer. 4 x 412 as, Mw 4 x 46.426 kD (Human).

Arrestin-b: a foszforilált b-adrenerg receptorhoz kötõdik, ezáltal gátolja a G proteinek aktiválását. 409 as, Mw 46.046 kd (Human b2).
Arrestin-C: a foszforilált red-green opszinhoz kötõdik, ezáltal részt vehet a szignál transzdukcióban. 388 as, Mw 42.752 kd (Human retina).
Arrestin-S: a pálcikák egyik fõ fehérjéje, a foszforilált rodopszinhoz kötõdik, ezáltal gátolja a transzducin mediált foszfodiészteráz aktiválását. 405 as, Mw 45.050 kd (Human retina).

Arzenato-glicerinsav-3P: arzenát mérgezés hatására keletkezõ anyag a glukolízisben. Könnyen elbomlik, így nettó ATP képzõdés nélkül pörög a glukolízis.

Ascorbinsav: (= vitamin C )

Ascorbinsav oxidáz: EC 1.10.3.3, (L-aszkorbinsav:oxigén oxidoreduktáz). 2 x 552 as (Cukkini). 1ASQ

L-Aszparagin: Asn, N, Mw 132.12, fehérjealkotó aminosav.
Aszparagin szintetáz: EC 6.3.5.4, az Asp + ATP + Gln = Asn + AMP + Glu + pirofoszfát reakciót katalizáló enzim. Mw 64.298 kD, 560 as (Human). Irod.

L-Aszparaginsav: Asp, D, Mw 133.10, fehérjealkotó aminosav. GOT-vel képzõdhet oxálecetsavból reverzibilis transzaminálási reakcióval. Gln-ról NH3 felvétellel aszparaginná alakulhat. Asp hatócsoportja van a pepszinnek.

Aszpartát aminotranszferáz ld. GOT

Aszpartát transzkarbamoiláz: EC 2.1.3.2, (Asp-karbamoil transzferáz) a pirimidinszintézis kulcsenzime (CAD), multifunkcionális enzim. Katalitikus alegysége 6 x 310, regulátor alegysége 6 x 153 as-t tartalmaz (E Coli). Citoplazmatikus. Homohexamer. 474 as, Mw 52.419 kD (Human fragment). Irod. 1RAA

ATP: adenozin-trifoszfát, Mw 507.21, a szervezet elsõdleges energiatárolója.

ATP szintáz: EC 3.6.1.34, az oxidatív foszforiláció enzime, a mitokondrium belsõ membránban. F típusú ATPáz. F1 a katalitikus alegység a3b3gde alegységszerkezetû, F0 membrán proton csatorna a, b és c alegységbõl áll. (509 as = Human a chain=regulator subunit, b = katalitikus subunit, g = a protonáramlást befolyásoló subunit = 273 as Human liver-L). Irod.

Avidin: a tojásfehérje egyik glikoprotein komponense, ahol az összfehérjének 0.05%-a. Irreverzibilisen megköti a biotint, ezáltal a biotin nem képes felszívódni a tápcsatornában. Naponta 20 db nyers tojásfehérje feletti mennyiség elfogyasztása okoz tüneteket. Denaturációjával a biotinkötõ képességét elveszti. Homotetramer. 4 x 128 as, Mw 4 x 14 kD (Hen egg white). Irod. 1AVD

Azurin: baktériumokban található elektrontranszporter fehérje. A citokróm C551 rõl az citokróm oxidázra szállít e--t. 5AZU

BAminosavak Szénhidrátok Oxidoreduktáz Oxigenázok Reduktázok Transzferázok Dekarboxiláz Dezamináz Hidroláz Észteráz Peptidáz Liáz Szintázok Izomeráz Mutáz Ligáz Szintetázok

Bakterioklorofill: 3BCL
Bakteriorodopszin: fénymûködtetésû proton pumpa, integráns membránfehérje. 262 as, Mw 28.256 kD (Halobacterium Halobium) 2BRD

Band 3 peptid: 1BTQ, 1BTS

Barnáz: EC 3.4.21.14, microbial Ser proteáz. 1RNB

Bilin binding protein: 4 x 173 as. 1BBP

Bilirubin: Mw 584.65, a szérum albumin Lys-hez kapcsolódva 2 molekula bilirubint képes megkötni. Vízben nagyon rosszul oldódik. Barnás vörös színû.

Biliverdin: Mw 582.63, zöld színû vegyület, a bilirubin prekurzora. Normálisan nincs jelen a szérumban sem az epében.
Biliverdin reduktáz: EC 1.3.1.24,

Biotin: ld. Vitamin H

Bira: (Biotin operon represszor és Biotin holoenzim szintetáz bifunkcionális protein), EC 6.3.4.15. 1BIA

Bombyxin: 1BOM

Borostyánkõsav: Mw 118.09, citrátkör intermedier, SDH enzimmel fumársavvá alakul.

a-Bungarotoxin: kígyóméreg, neurotoxin. Acetilkolin receptorhoz kötõdik. 74 as, Mw 8 kD (Snake). 2ABX

CBiokémia Lexikon Biokémiai Szótár Biokémiai Kislexikon Biokémia Szotar Biokémia Szótár Biokémiai Szótár AstrojaN

C1 töredékek: Ser, MetTrp vagy His lebomlása során képzõdõ egy szénatomos molekulatörmelékek.

Ca2+-ATPáz: EC 3.6.1.38, SR és ER Ca2+ transzportáló integráns membránfehérje. P típusú ATPáz. 997 as, Mw 109.690 kD (Human slow skeletal muscle SR and ER), 1042 as, Mw 114.756 kD (Human type ER). Irod.
Ca2+-ATPáz: EC 3.6.1.38, plazmamembrán Ca2+ transzportáló integráns membránfehérje. 1220 as, Mw 134.684 kD (Human rbc, type 1b), 1198 as, Mw 132.722 kD (Human brain, type 2), 1205 as, Mw 133.930 kD (Human rbc, type 4).

CAD protein: a pirimidinszintézisben résztvevõ multifunkcionális enzim. 3 lépést katalizál.
1. Carbamoil-P szintetáz, glutamin felhasználó: EC 6.3.5.5, a 2ATP + Gln + CO2 + H2O = 2ADP + karbamoil-P + Glu + Pi reakciót katalizáló enzim,
2. Aspartát karbamoiltranszferáz: EC 2.1.3.2,
3. Dihidroorotáz: EC 3.5.2.3,

Canavalin: tároló fehérje. 418 as (Jack bean). 1CAU

Catabolite gene activator protein: 1CGP

Catalytic antibody: 1EAP

CD4: (= T-cell surface glycoprotein CD4), (Human) 3CD4
CD8: (= T-cell surface glycoprotein CD8), (Human) 1CD8
CD40L: TNF (Human) 1TNF
CD59: (Human) 1ERG

Cellobiohidroláz: EC 3.2.1.91, 513 as (Trichoderma Reesei) 1CBH

Cisztatin B: tiol proteináz inhibitor. Citoplazmatikus. 98 as, Mw 11.140 kD (Human) 1STF

Cisztationin-b-szintáz: EC 4.2.1.22, a Cys szintézisben résztvevõ enzim. Monomer. 550 as, Mw 60.455 kD (Human liver).
Cisztationin-g-liáz: EC 4.4.1.1, a Cys szintézisben résztvevõ enzim. Citoplazmatikus. Homotetramer. 4 x 361 as, Mw 4 x 39.531 kD (Human liver).

L-Cisztein: Cys, C, Mw 121.16, fehérjealkotó aminosav. Képzõdhet szerinbõl a Met kénatomjának felhasználásával. Lebomlásával piroszõlõsav keletkezhet. Oxidációjával képzõdik a taurin.

Citokinek: (Human) 1CSG

Citokróm B5: az ER-ben található, a zsírsav deszaturáz rendszer tagja. 554 nm-en van elnyelése. CytB5-reduktáz NADH koenzimmel redukálja. 133 as, Mw 15.198 kD (Bovine liver). Irod. 3B5C
Citokróm B5 reduktáz: EC 1.6.2.2, a zsírsavak lánchosszabításában, telítetlen kötések kialakításában, koleszterol szintézisben vesz részt. NADH-val mûködõ, FAD tartalmú enzim. Az ER membrán külsõ oldalához kötött, de a vvt-ben szabadon fordul elõ. Hiánya methemoglobinémiát okoz. 300 as, Mw 34.103 kD (Human).
Citokróm B562: (= Cyt bK), a terminális oxidációs lánc tagja (komplex III). Protoporfirin IX-et tartalmaz, mint a hem. Irod. 256B
Citokróm C: 112 as (Rizs), 103-104 as (Gerincesek). A mitokondrium belsõ membrán külsõ felén található. A Cyt C1-rõl szállítja az elektront a Cyt C-oxidázra. Irod. 1CCR
Citokróm C2: fotoszintetizáló baktériumok tartalmazzák a plazmamembrán belsõ oldalán. 2 x 116 as (Rhodobacter C.). Irod. 2C2C
Citokróm C3: 80-90 as. Anaerob szulfát redukáló baktériumok tartalmazzák, nem reaktív a mitokondriális Cyt c reduktázzal vagy oxidázzal. 1CY3
Citokróm C5: 85-90 as. Anaerob N-felhasználó baktériumokban fordul elõ, nem reaktív a mitokondriális Cyt c reduktázzal vagy oxidázzal. (Azotobacter) 1CC5
Citokróm Cp: (Rhodospirillum M.) 2CCY
Citokróm C550: (Paracoccus D.) 155C
Citokróm C551: 80-90 as. N-felhasználó baktériumokban fordul elõ, nem reaktív a mitokondriális Cyt c reduktázzal vagy oxidázzal. (Pseudomonas A.) 351C
Citokróm C oxidáz: EC 1.9.3.1, (Citokróm a3), a mitokondrium belsõ membránban található. 4 Ferrocitokróm C-t oxidál egy O2 molekulával. 85 as, Mw 9.619 kD (Human liver).
Citokróm C reduktáz: EC 1.10.2.2, Mitokondriális. 380 as, Mw 42.729 kD (Human).
Citokróm C-peroxidáz: EC 1.11.1.5,  Szerves peroxidok redukcióját végzi, majd 2 cyt c-vel regenerálódik. 294 as. Irod. (Yeast) 2CYP
Citokróm P450Irod. (Pseudomonas P.) 8CPP
Citokróm P450 reduktáz-NADPH: EC 1.6.2.4, FAD és FMN tartalmú ER enzim. A Citokróm P450 redukálása a szerepe. 676 as, Mw 76.558 kD (Human liver).

Citrát liáz (ATP): EC 4.1.3.8, a citoplazmában található enzim, a lipogenezisben vesz részt. A citromsav elbontásához ATP szükséges, lévén a keletkezõ acetil-CoA makroerg vegyület. Irod.

Citrát szintáz: EC 4.1.3.7, a citrátkör tagja. Az oxálecetsav megkötése viszonylag nagy konformációs változást idéz elõ (induced fit), csak ezután képes az acetil-CoA elfoglalni a helyét. A citril-CoA képzõdése újabb konformációs változást okoz és egy beforduló Asp oldallánc segítségével hidrolizálhat a CoA (ily módon megakadályozva az ac-CoA hidrolízisét). Mitokondrium matrix. Homodimer. 2 x 437 as, 49 kD (Pig heart). Irod. 2CTS

Citromsav: Mw 192.12, a citromlé 5-8%-ban tartalmazza, in vitro véralvadásgátló. Keletkezik a citrátkörben oxálecetsavból és acetil-CoA-ból. Résztvesz az acetil-CoA mitokondriumból való kiszállításában, a trikarboxilát karrier segítségével. Elbomlásához a citoplazmában oxálecetsavra és acetil-CoA -ra ATP szükséges.
Szabályozó szerepe van a zsírsavszintézisben mint aktivátor és a glukolízisben mint fõ fékentartó ágens

Colicin: bélbaktériumok termelte antibiotikum. (E. Coli) 1COL

Complement C5A: vérplazma glukoproteinek. C5-bõl keletkezik, neutrofil granulocitákhoz kötõdik, azok oxidatív anyagcseréjét aktiválja. Anafilatoxin. Mw 8.6 kD. (Pig). Irod. 1C5A

Concanavalin A: 4 alegységbõl álló lektin, homotetramer. Specifitása: a-D-mannóz, a-D-glc. Mn és Ca ion szükséges a szacharidok megkötéséhez. 4 x 235 as, Mw 102 kD (Jack bean). Irod. 4CNA

CPK: (= Creatine Phospho Kinase). Irod.

Crambin: káposzta. 1CRN

CTP-szintetáz: EC 6.3.4.2, az UTP + Gln + ATP = CTP + Glu + ADP + P reakciót katalizáló enzim. GTP aktiválja, CTP gátolja. 591 as, Mw 66.705 kD (Human).

C vitamin: ld. Vitamin C

Cyclophilin: EC 5.2.1.8, az X-Pro peptidkötés cisz-transz izomerizációját katalizáló enzim. Citoplazmatikus. 164 as, Mw 17.881 kD (Human). Irod. 3CYH

D

D3 vitamin: ld. Vitamin D

Dentrotoxin: kígyóméreg. (Green mamba venom) 1DTX

Dezmin: az izomban található intermedier filamentum rendszer, a Z vonal perifériájához csatlakozik, szerepe valószínüleg a miofibrillumok regiszterben tartása. Homopolimer. 468 as, Mw 53.388 kD (Human). Irod.

Dezmozin: az elasztin elágazásai tartalmazzák, egy Lys és 3 oxidált, e-aldehid csoportot tartalmazó Lys által létrehozott gyûrûs vegyület.

Diacilglicerol kináz: EC 2.7.1.107, a sejt stimuláció hatására képzõdõ diacilglicerolt alakítja vissza foszfatidsavvá, lehetõvé téve ezzel a foszfatidilinozitol reszintézisét. Ezzel a protein kináz C hatását gyengíti. Protein kináz C foszforilálja. Monomer. 735 as, Mw 82.586 kD (Human).

Dihidrofólsav reduktáz: EC 1.5.1.3 (= THF DH), NADPH koenzimmel mûködõ enzim. Szükséges a de novo Gly és purinváz szintézishez, timin képzõdéshez. 2 x 186 as, Mw 21.321 kD (Human). (E. Coli) 7DFR

Dihidrolipoamid DH: EC 1.6.4.3, FAD tartalmú enzim, a  PDH multienzimrendszer része (E3). 458 as. Wpdb100 1LVL
Dihidrolipoamid szukcinil transzferáz: EC 2.3.1.61, az a-ketoglutársav-DH multienzimrendszer része. 51 as. Wpdb320 1BBL
Dihidrolipoil transzacetiláz: EC 2.3.1.12, a  PDH multienzimrendszer része (E2). 243 as. Wpdb320 1EAF

Dihidroorotsav: a pirimidinszintézis köztiterméke, karbamoil-aszpartátból képzõdik a citoplazmában egy multifunkcionális enzim (CAD) segítségével.

Dihidropteridin reduktáz: EC 1.6.99.7, Homodimer. 244 as, Mw 25.803 kD (Human). 1HDR

Dihidroxiaceton foszfát: (= DHAP), glukolízis intermedier.

Disztrofin: a citoszkeleton plazmamembránhoz való lehorgonyzása a szerepe. DMD-ben hibás a fehérje. 3685 as, Mw 426.669 kD (Human).

DNA-CRO: (Phage) 3CRO
DNA polimerase: (E. Coli) 1DPI
DNA polimerase processivity factor: (Yeast) 1PLQ
DNA repair: EC 6.5.1.2, az egyik láncán megszakadt DNS kettõs helix láncfolytonosságát helyreállító enzim. (E. Coli) 1ADN

DNáz I: EC 3.1.21.1, (pankreász DNáz). 260 as, Mw 29.065 kD (Bovine pancreas). 1ATN

DOPA: Mw 197.19, Tyr-ból képzõdik O2 felhasználással.

Dopamin: Mw 153.18, a DOPA biogén aminjának tekinthetõ neurotranszmitter. Parkinson kórban gátolt a dopaminszintézis, de DOPA adagolással a tünetek enyhíthetõk. Irod.

2,3-DPG: a hgb oxigénaffinitását csökkentõ vegyület, a vvt-ben a glukolízishez kapcsolódóan termelõdik.

E

Echistatin: véralvadásgátló, a vérlemezkék aggregációját gátolja. 49 as. Irod. (saw-scaled Viper venom) 2ECH

ECO RI: endonukleáz. 1R1E
ECO RV: endonukleáz. 2RVE

Elasztáz: EC 3.4.21.36, Ala karboxi oldalán hasít. 218 as (Pancrease). Irod. (Pig pancreas) 4EST
Elasztáz: EC 3.4.21.37, (neutrophil), Val, Ala karboxi oldalán hasít. 238 as (Human bone marrow neutrophil).
Elasztáz: EC 3.4.21.70, (proteáz E), Ser proteáz, elasztinra NEM igazán specifikus. Ala karboxi oldalán hasít. 242 as (Human pancreas IIIa).
Elasztáz: EC 3.4.21.71, az elasztint hidrolizáló Ser-proteáz. Leu, Met, Phe karboxi oldalán hasít. 12 as-bõl álló propeptid lehasadásával aktiválódik. 241 as (Human 2A-aktív, 2B-aktív).

Elasztin: rugalmas kötõszöveti fehérje, pl aorta. Döntõen kicsi nempoláros aminosavak építik fel (Gly, Ala, Val, Pro). 3-D-Polimer, a keresztkötéseket dezaminált Lys-bõl származó dezmozin és izodezmozin alkotja. 704 as (Human skin). Irod.

Elágazó láncú alfa-ketosav DH: multienzim. Hibás mûködése jávorszirup vizelet képzõdését okozza. (Human).
Lipoamid aciltranszferáz komponense 24 alegységbõl áll, liponsav koenzimmel.

Endothelin:

Endotiapepszin:

d-Endotoxin: 644 as, Mw 73.108 kD (Bacillus Thuringiensis) 1DLC

Enoláz: EC 4.2.1.11, glukolízis enzim. Citoplazmatikus. Homodimer. Mg2+ stabilizálja a dimer szerkezetet. 3 izoenzimet különböztetünk meg: a a legtöbb szövetben megtalálható (=433 as, Mw 47.037 kD, Human type a), b az izomszövetben (=433 as, Mw 46.855 kD, Human skeletal muscle b), és g az idegszövetben található (=433 as, Mw 47.154 kD, Human brain g). Wpdb320 4ENL, b1NEL

Etanol: (= etilalkohol) Mw 46.07, oldószer, színtelen folyadék.

Exotoxin A prekurzor: EC 2.4.2.-, NAD-dependens ADP-riboziltranszferáz, a fehérjeszintézist felfüggeszti. 638 as, Mw 69.309 kD (Pseudomonas Aeruginosa) 1AER

F

Factor II: (= Protrombin). Szintézise K vitamin függõ. 582 as, Mw 72 kD. Irod.
Factor V: a Xa-faktorral együtt kofaktorként vesz részt a protrombin aktiválásában. Trombin aktiválja, az Va faktor egy nehéz és egy könnyûláncból áll, Ca2+ függõ, nemkovalens kapcsolattal.
Factor V prekurzor: Mw 251.699 kD, 2224 as (Human).
Factor VII: EC 3.4.21.21, az Arg-Ile kötéseket bontja a X-es faktorban. K-vitamin dependens. Heterodimer: egy könnyûláncból és egy nehézláncból áll.
Factor VII prekurzor: Mw 51.594 kD, 466 as (Human).
Factor VIII: a IXa faktor kofaktora. Hiánya okozza a hemofilia A-t.
Factor VIII prekurzor: Mw 267.007 kD, 2351 as (Human).
Factor IX: Christmas factor, EC 3.4.21.22, az Arg-Ile kötéseket hasítja a X-es faktorban. A XIa faktor aktiválja. K-vitamin dependens. Hiánya okozza a hemofilia B-t. 39 as (Human). Wpdb320 1IXA
Factor IX prekurzor: Mw 51.748 kD, 461 as (Human).
Factor X: Stuart faktor, EC 3.4.21.6, a protrombin-trombin átalakítást végzõ véralvadási faktor. Az Arg-Thr majd az Arg-Ile kötéseket hasítja a protrombinban. K-vitamin dependens glikoprotein. 2 láncból áll amelyet diszulfid hidak tartanak össze. 42 as (Bovine). Irod. 1CCF
Factor X prekurzor: Mw 54.731 kD, 488 as (Human).
Factor Xa Inhibitor: 1TAP
Factor XI: plazma-tromboplasztin antecedens, EC 3.4.21.27, az Arg-Ala és az Arg-Val kötéseket hasítva a IX-es faktort aktiválja.
Factor XI prekurzor: Homodimer, diszulfid hidakkal összekötve. Mw 70.109 kD, 625 as (Human).
Factor XII: Hageman faktor, EC 3.4.21.38, aktiválódva az Arg-Ile kötéseket bontja a XI-es faktorban. A XII-es faktor, a prekallikrein és a HMW-kininogén komplexet alkotva negatív felülethez kötõdik. Itt a XII-es hasítja a prekallikreint, kallikrein keletkezik. A kallikrein pedig aktiválja a XII-es faktort XIIa-vá.
Factor XII prekurzor: Mw 67.818 kD, 615 as (Human).
Factor XIII: Laki-Lóránd faktor, EC 2.3.2.13, fibrin stabilizáló faktor, transzglutamináz. Trombin aktiválja. Mûködéséhez Ca ionokat igényel. Tetramer: 2 A láncból (731 as, Mw 83.136 kD, Human A) és 2 B láncból áll. 1GGT

FAD: hidrogén akceptor a b-oxidációban, citrátkörben (SDH), a-ketosav-dehidrogenáz komplexekben
FMN: hidrogén akceptor az L-amino oxidázokban, a terminális oxidációban (1. komplex).

Fascikulin: Snake toxin. Acetilkolinészteráz gátló. 61 as. (Green Mamba) 1FAS

Fatty acid binding proteins: a hosszúláncú zsírsavak citoplazmatikus transzportjában vesz részt. Legalább 3 fajtája van, H=heart (132 as, Mw=14.727 kD, Human skeletal muscle), I=intestine (131 as, Mw 15.076 kD, Human), L=liver (127 as, Mw=14.208 kD, Human liver), A=adipocita (131 as, Mw 14.588 kD, Human). 2HMB

L-Fenilalanin: Phe, F, Mw 165.19, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Felnõtt normál férfi ajánlott napi felvétele 2.2g. Lebomlása Tyr -on, homogentizinsavon keresztül fumársavra és acetecetsavra történik. Kiinduló vegyülete a katekolaminok, tiroxin és a melanin szintézisének. A Phe-4-hidroxiláz enzim defektusa okozza a PKU anyagcserebetegséget, amelynek gyakorisága 1:8064.

Ferredoxin-NADP reduktáz: EC 1.18.1.2, 497 as, Mw 54.478 kD (Human). (Spinach) 2FNR

Ferritin: Mw 24 x 18.500 = 440.000 kD. 24 alegységbõl álló, oldható, nem mérgezõ, könnyen hozzáférhetõ vas tároló fehérje a májban, lépben. Az alegységek micellaszerûen vesznek körül 2000-4500 ferri iont. 2 féle alegység építi fel: H (=heavy, 182 as, Mw=21.094 kD, Human) és L (=light, 174 as, Mw=19.888 kD, Human), a H alegység oxidálja a ferro ionokat Fe3+ ionokká. Irod. (Human/Horse) 1FHA

Fe-S protein: a terminális oxidációban vesz részt (I. komplex). ld. még Akonitáz. Irod. (Ectothiorhodospira V.) 1HPI

FGF: (= Fibroblast Growth Factor), Heparin kötõ, mitogén. Monomer. 146 as (Human basic). 1FGA
FGF: Heparin kötõ (gyengébben), mitogén. Monomer.140 as (Human acidic).

Fibrin: (abg)2 alegység szerkezetû fehérje. Képzõdése és térhálósodása a vér alvadását okozza. Irod.

Fibrinogén: (I-es véralvadási faktor), Mw 340 kD, (AaBbg)2 alegység szerkezetû fehérje, az N terminális végén diszulfid hidak tartják össze. A fibrinopeptidek (A és B) erõs negatív töltése vízoldékonnyá teszi, megakadályozva az aggregálódást. Irod.
Fibrinogén a lánc prekurzor: 644 as, Mw 69.756 kD (Human).
Fibrinogén b lánc prekurzor: 491 as, Mw 55.928 kD (Human).
Fibrinogén g -B lánc: 453 as, Mw 51.496 kD (Human).

Fibrinopeptidek: a fibrinogénrõl lehasadó kisebb peptidek. FPA 16 as, FPB 14 as-ból áll, Asp, Glu valamint az FPB peptid szokatlan Tyr-O-szulfátot tartalmaz. Irod.

FIGLU: = FormImino-GLUtaminsav, a His lebontás köztiterméke. His terhelésre a vérben megnõ a koncentrációja fólsavhiány esetén (fotometrálható).

Fillokinon: ld. Vitamin K

FIS Protein: (E. Coli) 1FIA

Foszfoenolpiroszõlõsav: (= PEP)

Foszfofruktokináz: (= PFK1)

Foszfoglicerát kináz: (= Glicerinsav-3-P kináz)
Foszfoglicerát mutáz: EC 2.7.5.3, glukolízis enzim. 2,3-DPG segítségével mûködik. Homodimer. 2 izoenzime fordul elõ: M (=muscle, 2 x 252 as, Human, Mw=2 x 28.635 kD), és B (=brain, 2 x 253 as, Human, Mw=2 x 28.672 kD). 3PGM (Yeast)

Foszfoglukomutáz: EC 2.7.5.1, a glu-6P=glu-1-P átalakulást katalizáló enzim. Résztvesz a glikogén szintézis/lebontásban, az UDP-glukóz szintézisében. a-D-glukóz1,6-diP segítségével mûködik. 2 x 561 as (Rabbit muscle). 2PMG

6-Foszfoglukonsav DH: (6PGDH), EC 1.1.1.44, a pentóz-foszfát ciklus második NADPH termelõ lépését katalizáló enzim. 469 as. 1PGD

Foszfolipáz A2: EC 3.1.1.4, a foszfolipideket hidrolizálja a glicerol 2-es szénatomján, telítetlen zsírsav szabadul fel. 7 aminosav lehasadásával aktiválódik. 126 as (Human pancreas A2). 1BP2 (Bovine pancreas)
Foszfolipáz C: EC 3.1.4.3, lecitinbõl kolinfoszfátot hasít le. 71 as (Human). 1HSQ

Foszforibóz-pirofoszfát: (= PRPP)

Foszforiláz: EC 2.4.1.1, a glikogént lebontó enzim, terméke glukóz-1-P. Glukózkötõ helye is van, így érzékeli a glukózkoncentráció változását. Foszforilálva aktiv. A defoszforilált forma AMP-vel alloszterikusan aktiválható. Homodimer. 2 x 842 as (Rabbit T state= B), 4 x 842 as (R state= A, aktív). Irod. 1GPB
Foszforiláz kináz: EC 2.7.1.38, a 4 ATP +2 foszforiláz b = 4 ADP + foszforiláz a  reakciót katalizáló, 16 láncból álló, (abgd)4 alegységösszetételû enzim. Az a (=1237 as, Mw 138.413 kD, Rabbit skeletal muscle a) és b (=1092 as, Mw 125.163 kD, Rabbit skeletal muscle b) regulátor alegység Ser aminosav oldalláncon foszforilálható cAMP függõ protein kinázzal. A d alegység = calmodulin, 4 Ca iont képes megkötni és ezzel aktiválja a g katalitikus alegységet (=406 as, Mw 46.442 kD, Human testis g) még defoszforilált állapotban is. Irod.

Fotoszintézis reakció centrum: (Rh.Pseudomonas V.) 1PRC

Fruktóz: gyümölcscukor, a répacukor alkotója. A májban fruktokinázzal, az izomban (agyban, zsírszövetben) hexokinázzal aktiválódik. Irod.
Fruktóz-1-P: a májban keletkezik fruktózból fruktokináz hatására. A glukokinázt aktiválja.
Fruktóz-6-P: az izomban, agyban, zsírszövetben keletekezhet hexokináz hatására. A glukokinázt gátolja.
Fruktóz-1,6-diP: a glukolízis intermedierje
Fruktóz-2,6-diP: a PFK1 nagyon hatásos aktivátora

Fruktóz-1,6-diP aldoláz: ld. Aldoláz
Fruktóz-1,6-diP foszfatáz: EC 3.1.3.11, a glukoneogenezisben résztvevõ enzim. (Fru2,6P ?) és AMP gátolja. Homotetramer. 4 x 337 as, Mw 4 x 36.697 kD (Human liver). Irod. Wpdb320 5FBP, 1FBH, 1FRP

Ftalát Dioxigenáz Reduktáz: (Pseudomonas C.) 2PIA

Fumaráz: EC 4.2.1.2, (= fumársav hidratáz), a citrátkör enzime a mitokondrium matrixban. Homotetramer. 467 as, Mw 50.253 kD (Human liver).

Fumársav: Mw 116.07, citrátkör metabolit, képzõdhet Phe, Tyr lebontásával, a karbamidciklusban és a purinvázszintézisben Asp-ból.

FYN protoonkogén: tirozin kináz, (Human) 1SHF

G

GABA:
GABA transzamináz: EC 2.6.1.19, Monomer. 472 as, Mw 53.270 kD (Human liver mitochondria).

D-Galaktóz: a tejcukorban található hexóz.
Galaktokináz: EC 2.7.1.6, az ATP + D-galaktóz = ADP + D-galaktóz-1-P reakciót katalizáló enzim. 458 as, Mw 50.378 kD, (Human type 2).

Galaktóz-Glukóz binding protein prekurzor: a galaktóz és glukóz aktív transzportban vesz részt. 332 as, Mw 35.712 kD (E. Coli) 1GLG

GAL4: (Saccharomices C.) 1D66

Gap junction: Mw 2 x 6 x 32 kD, a szomszédos sejtek közötti 16-20 A átmérõjû kommunikációs csatornát alkotó integráns membránfehérjék=konnexinek. 5x10-5 M Ca2+ zárja a csatornát. Irod.

GAR formiltranszferáz: EC 2.1.2.2, a purinszintézisben résztvevõ multifunkcionális enzim, a 2. 3. és az 5. lépést katalizálja. 1010 as, Mw 107.767 kD (Human), Wpdb10, Wpdb320 1CDE
GAR szintetáz: EC 6.3.4.13, a purinszintézisben résztvevõ multifunkcionális enzim, a 2. 3. és az 5. lépést katalizálja. 1010 as, Mw 107.767 kD (Human).
AIR szintetáz: EC 6.3.3.1, a purinszintézisben résztvevõ multifunkcionális enzim, a 2. 3. és az 5. lépést katalizálja. 1010 as, Mw 107.767 kD (Human).

Gen5 binding protein: (Phage) 2GN5

Glicerinaldehid-3-P (= GAP): glukolízis intermedier,
Glicerinaldehid-3-P-dehidrogenáz: (GAP DH, G3PDH), EC 1.2.1.12, glukolízis enzim, NAD+ koenzimmel mûködik. Homotetramer. 4 x 334 as, Mw 4 x 35.922 kD (Human liver), 4 x 334 as, Mw 4 x 35.876 kD (Human muscle). 2GD1 (Bacillus S.)

Glicerinsav-1,3-diP: glukolízis intermedier, sav-foszfát makroerg kötése ATP szintézisre fordítódhat.
Glicerinsav-1,3-diP mutáz: EC 5.4.2.4, a 2,3-DPG kialakulását katalizálja, amely vegyület a hemoglobin oxigénaffinitását csökkenti. Homodimer. 2 x 258 as, Mw 2 x 29.874 kD, (Human).
Glicerinsav-3-P kináz: (= Foszfoglicerát kináz), EC 2.7.2.3, a glukolízis elsõ ATP termelõ lépését katalizáló enzim, nevét a fordított reakcióról kapta. Monomer. A PGK1 típusa található a májban, vvt-ben (=417 as, Mw 44.596 kD, Human liver), a PGK2 típus tesztikuláris eredetû (=416 as, Mw 44.764 kD, Human testis). Irod. 2, 3PGK

Glicerol: Mw 92.09, édes ízû szirup.
Glicerol kináz: EC 2.7.1.30, májban, vesében, bélhámsejtekben fordul elõ jelentõsebb aktivitással, a zsírszövetben nem található meg. Hiánya hiperglicerolémiát okoz. 501 as (E. Coli). Irod. 1GLC

L-Glicin: Gly, G, Mw 75.07, a legkisebb fehérjealkotó aminosav, nem kedveli az a-helix szerkezetet. Képzõdhet elemeibõl: CO2 , NH3 és C1 töredék felhasználásával, vagy szerinbõl C1 töredék leadásával. Nagy mennyiségben található kollagénben (33%), hernyóselyemben. Szükséges a kreatin szintézishez, porfirinváz-, purinvázszintézishez.

Glikogén: Mw 2.7 x 105 - 3.5 x 106, az állati szervezet tartalék szénhidrátja, (állati keményítõ). A legnagyobb mennyiségben található a májban (max 10% w/w) és a nyugvó vázizomban (max 1-2% w/w) 10-40 nm átmérõjû szemcsék formájában. 5-10% 1,6-elágazást tartalmazó 1,4-a-D-glukózláncokból áll, amely molekulának csak egyetlen C1-láncvége van, a többi C4, s ez gyors hozzáférést biztosít a lebontáskor. Az elöbbiek alapján Fehling reakciót sem ad.
Glikogén szintáz: EC 2.4.1.11, a glikogénlánc nemredukáló végét UDP-glukóz segítségével hosszabbítja. Glukóz-6P allosztérikusan aktiválja. cAMP-dependens protein kináz foszforilálva gátolja. 737 as, Mw 83.866 kD (Human muscle type).

Glikolsav oxidáz: EC 1.1.3.1, hidroxiecetsav oxidáz, hatására FAD koenzimmel glioxilsav képzõdik. (Spinach) 1GOX

Glukagon: a pankreasz a sejtek által termelt, vércukorszintet emelõ hormon. A glikogén és a depólipidek hidrolízisét fokozza. 31 as (Human pancreas a cell).

Glukokináz: EC 2.7.1.2, a májban található glukóz aktiváló enzim, KM = 10 mM. Nem áll Glu-6P termékgátlás alatt. Inzulin indukálja. Erõsen kötõdhet hozzá egy inhibítor protein, amely kötõdést a Fru-6-P elõsegíti. Fru-1-P ellenkezõ hatású, s így a glukokinázt aktiválja. A D-mannózt is aktiválja. 466 as, Mw 52.136 kD (Human liver). Irod. 1GLK

Glukonsav-6P DH: EC 1.1.1.44, (dekarboxiláló). A HMP sönt részeként a NADPH termelésben vesz részt. 469 as (Sheep).

D-Glukóz: Mw 180.16, szõlõcukor. Az élõ szervezet egyik fõ energiaforrása. A glukolízisben oxigén felhasználása nélkül is 2 ATP termelésére van lehetõség glukóz molekulánként. (Az aerob útvonalon piroszõlõsavból a citrátkör résztvételével további 36 ATP képzõdhet). A glukóz a HMP söntben keletkezõ NADPH-n keresztül részt vesz a szervezet redukált állapotának fenntartásában is. Raktározása glikogénben történik. A májsejtbe szabadon léphet be, izom, zsírszövet csak inzulin segítségével képes felvenni. Gátló hatással van a foszforilázra (glukóz szenzor).
D-Glukóz-1P: Mw 260.14
D-Glukóz-6P: Mw 260.14, a glikogén szintázt aktiválja.
Glukóz-foszfát izomeráz: EC 5.3.1.9, glukolízis enzim, a glu-6P=fru-6P átalakulást katalizálja. b1PGi

L-Glutamin: Gln, Q, Mw 133.10, fehérjealkotó aminosav. Koncentrációja a vérplazmában kb 10 x-ese a glutaminsavénak.
Glutamináz: EC 3.5.1.1, (= aszparagináz). (Acinetobacter G.) 1AGX
Glutamin szintetáz: EC 6.3.1.2, NH3 megkötését végzõ enzim. Glutaminsavból ATP-vel elõször g-glutamil foszfát alakul ki. Salmonella T.-ben 12 alegységbõl (dodekamer) áll. Citoplazmatikus. Emberben homooktamer. 8 x 373 as, Mw 8 x 42.050 kD (Human). Irod. 2GLS (Salmonella T.)

L-Glutaminsav: Glu, E, Mw 147.13, fehérjealkotó aminosav. A transzaminázok fõ reakciópartnere, így reverzibilisen a-ketoglutársavvá alakulhat. Oxidatív dezaminálással (NAD) is a-ketoglutársavvá alakul. ATP segítségével NH3-t vehet fel és így Gln-á alakul át.

Glutation peroxidáz: EC 1.11.1.9, Se tartalmú enzim, a 2GSH + H2O2 = GSSG + 2H2O reakciót katalizálja. A vvt-t védi az oxidációtól. Homotetramer. 4 x 201 as, Mw 4 x 21.899 kD (Human rbc). Hiánya hemolitikus anémiát okoz. Irod. 1GP1

Glutation reduktáz: EC 1.6.4.2, NADPH koenzim elõször FAD-ot redukál, majd az egy redox aktív diszulfid hidat s ez végül felhasítja a GSSG-t. Citoplazmatikus. Homodimer. 2 x 478 as, Mw 2 x 51.569 kD (Human). Irod. 1GER

Glutation S-transzferáz: EC 2.5.1.18, RX+ GSH = HX + RSG reakciót katalizáló enzim. Homo vagy heterodimer a májban: 221 as, Mw 25.500 kD (Human liver A1-1 isozyme), 221 as, Mw 25.547 kD (Human liver A2-2 isozyme). Homodimer: 2 x 217 as, Mw 25.613 kD (Human muscle type), 2 x 225 as, Mw 26.688 kD (Human testis/brain type), 2 x 155 as, Mw 17.598 kD (Human microsomal type), 2 x 209 as (Human class PI). Wpdb320 1GSR, 1GUH

GOT: EC 2.6.1.1, Asp-transzamináz enzim, piridoxál-foszfát koenzimmel mûködik (B6P= PLP), a folyamat reverzibilis. Homodimer. Mitokondrium matrixban (MASPAT, 2 x 401 as, Human, 1MAP, b1MAQ) és citoplazmatikusan is elõfordul (CASPAT, 2 x 412 as, Mw=2 x 46.135 kD, Human liver). 2CST, 1AAT

GPT: EC 2.6.1.2, Ala-transzamináz enzim. Glukokortikoidok indukálják. Homodimer. 2 izoenzime van: citoplazmatikus (=495 as, Mw 54.439 kD, Human), és mitokondriális.

Gramicidin A: 15 váltakozóan D és L-aminosavból felépülõ lineáris oligopeptid, b-helixet alkot. Csatornaképzõ ionofor, protont és alkáli ionokat szállít. Irod. (Bacillus B.) 1GRM

Granulocyte Colony Stimulating Factor:

GroEL: (E. Coli) 1OEL

Growth Factor: ld. HGH

GTP: (= guanozin 5'-trifoszfát)

H

Haptoglobin: a máj által szintetizált fehérje, szerepe a vvt-bõl kiszabadult hem megkötése, a vesén keresztüli kiürülés megakadályozására. Nincs enzimaktivitása. A májnak receptorai vannak, amellyel felismeri a haptoglobint ha az hgb-t köt. Tetramer, 2 a1 és 2 b lánc (=Haptoglobin-1), 2 a2 és 2 b lánc (=Haptoglobin-2). ?
Haptoglobin-1 prekurzor: 347 as, Mw 38.452 kD (Human).
Haptoglobin-2 prekurzor: 406 as, Mw 45.205 kD (Human).

HCG: a petefészket stimuláló hormon, azt a terhességet megtartó hormonok szintézisére serkenti. Heterodimer. 92 (Human a)+ 145 as (Human b). 1HCN, 1HRP

Hemoglobin: az oxigén szállítást végzõ fehérje a vvt-ben. Protoporfirin IX-et tartalmaz, az O2 ferro (Fe2+) ionhoz kapcsolódva szállítódik. 1 DPG kötõ helye van. 141=a (Mw 15.126 kD), 143=  és 146=b (Mw 15.867 kD) as-ból álló alegységek. Tetramer. (Human). Irod. 1HHO
Hemoglobin: deoxi, 3HHB
Hemoglobin-CO: a Hem-oxigenáz reakcióval CO képzõdik és ez normálisan elfoglalja a hgb 1% -át. A Hem-ben lévõ ferro ionhoz hajló His gátolja a CO kötõdését, amely enélkül 200 x olyan erõsen kötné a CO-t mint az O2-t. 2HCO

HEM oxigenáz: EC 1.14.99.3, a Hem-et O2-vel oxidálja, a hem gyûrût az a-metén hídnál elhasítja, biliverdin és CO képzõdik. A lépben található a legnagyobb aktivitással. Mikroszomális. 2 típusa van: I: indukálható (=288 as, Mw 32.818 kD Human I) és II: nem indukálható enzim (=313 as, Mw 35.686 kD, Human II). A II. típusnak szerepe lehet az agyban a CO termelésével, amely neurotranszmitter lehet.

Hexokináz: EC 2.7.1.1, a glukóz aktiválását végzõ enzim, a májban csak kisebb koncentrációban van jelen.  KM = 0.1 mM. Egy ATP energiájának a fele épül be a glu-6-P ba és ettõl irreverzibilis a reakció. Termékgátlás (glu-6-P) alatt áll. A mitokondrium külsõ membránhoz van kötve. Monomer. 917 as, Mw 102.502 kD (Human brain type 1). Irod. 1HKG

HGH: (= Somatotropin), adenohipofízis által termelt, növekedést serkentõ hormon. 190 as (Human).
HGH - Receptor: (Human) 3HHR

Hibrid Protein: 66 as. (Barley) 1CIS

4-Hidroxifenil-piroszõlõsav dioxigenáz: EC 1.13.11.27, a Tyr lebontás enzime. Fe tartalmú. Homodimer. 392 as, Mw 44.803 kD (Human). Hiányzik tirozinémia III-ban.

3-Hidroxi-izovajsav DH: EC 1.1.1.31, a Val lebontásában vesz részt. NAD-al mûködik. Mitokondriális. Homodimer.

15-Hidroxi-prosztaglandin DH: EC 1.1.1.141, NAD-al mûködik, a prosztaglandinok inaktiválását végzi. Citoplazmatikus. Homodimer. 2 x 266 as, Mw 2 x 28.977 kD (Human).

Hisztamin: Mw 111.15, a His dekarboxilezésével keletkezõ biogén amin. Hatékony vazodilatátor. Lebontása diamino oxidázzal aldehidre és ammoniára történik.

L-Hisztidin: His, H, Mw 155.16, szemi-esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebomlása urokaninsavon és FIGLU-n keresztül C1-töredéket és Glu-t ad. Biogén aminja a hisztamin.
Hisztidin dekarboxiláz: EC 4.1.1.22, a His = hisztamin + CO2 reakciót katalizáló enzim. B6P (=PLP) koenzimmel mûködik. Homodimer. 662 as, Mw 74.181 kD (Human).

Hisztokompatibilitási antigén: a2a prekurzor. 365 as, Mw 40.922 kD (Human) 1HHG

HMG-CoA reduktáz: EC 1.1.1.34, a koleszterol bioszintézis sebességmeghatározó lépését katalizáló enzim, az ER-ben és peroxiszómákban található transzmembrán glikoprotein. NADPH-val mûködik. Szabályozása:
1.koleszterol feed back gátolja.
2. foszforilációval, inzulin stimulálja a koleszterol szintézist cAMP-n keresztül a HMG-CoA reduktáz defoszforilálásával.
3. a koleszterol gátolja a HMG-CoA reduktáz szintézisét. 888 as, Mw 97.475 kD (Human). Irod.
HMG-CoA liáz: EC 4.1.3.4, a ketontestszintézisben és a Leu lebontásban résztvevõ enzim. Mitokondrium matrixban található. Hiánya HMG-úriát okoz. Homodimer. 298 as (Human liver).
HMG-CoA szintáz: EC 4.1.3.5, a koleszterolszintézisben résztvevõ enzim. Citoplazmatikus. 520 as, Mw 57.351 kD (Human fibroblast).

Homeodomén: a test szegmentációhoz szükséges fehérje a sejtmagban. 552 as. (Drosophila M.) 1HDD

I

ICDH: (= IzoCitromsav DeHidrogenáz) EC 1.1.1.41, a citrátkör egyik szabályozott enzime, NAD koenzimmel mûködik. ATP és NADH gátolja. 416 as (E. Coli).
ICDH (NADP): EC 1.1.1.42,  Homodimer. 416 as, Mw 45.756 kD (E. Coli) 1IKA

IGF: ld. somatomedin

Inozit: 6 szénatomos gyûrûs cukoralkohol, a szervezetben a mezoinozit izomerje fordul elõ (= mioinozit). Membránokban található foszfatidokhoz kötött formában.

Integrinek: I. típusú membrán proteinek. Dimer: egy a és egy b láncból állnak. RGD peptideket ismernek fel. ld. Swissprot.
Integrin a2: (= CD49B), a b1-el együtt kollagén receptor.
Integrin a3: (= CD49C), diszulfid híddal összekötött Hc+Lc -bõl áll. 840 as (Human fibroblast a3 Heavy chain), 176 as (Human fibroblast a3 Light chain).
Integrin a4: (= CD49D), sejt-sejt kölcsönhatásban vesz részt, fibronektinhez kötõdik. 999 as (Human a4).
Integrin a5: (= CD49E), a b1-el együtt fibronektin receptor. Diszulfid híddal összekötött Hc+Lc -bõl áll. 1008 as = 853+155 as (Human).
Integrin b1: (= CD29). 778 as (Human placenta).

Interferonok: vírusfertõzött gerinces sejtek által termelt glikoproteinek. Sejtreceptorokhoz kötõdve a sejteket más vírusokkal szemben is ellenállóvá teszik. Irod.
Interferon b prekurzor: fibroblaszt interferon, vírus, baktérium és rákellenes hatású. Monomer. 182 as, Mw 22.127 kD (Mouse). 1IFA
Interferon g prekurzor: limfocita interferon. Homodimer. 166 as, Mw 19.393 kD (Bovin). 4 x 138 as (Human). b2iG2

Interleukin 1b prekurzor: résztvesz a gyulladásos folyamatban. Monomer. 269 as, Mw 30.747 kD (Human) 2I1B
Interleukin 1b Converting Enzyme: EC 3.4.22.36, (Human) 1ICE
Interleukin 8: 99 as. (Human neutrophil) 1IL8

Intestinal Ca-binding protein:
Intestinal fatty acid binding protein: 131 as, Mw 15.076 kD (Human). 1iCM

Inzulin: a pankreasz b sejtek által termelt "hízlaló" hormon, a vércukorszintet csökkenti. 2 x (21+30) as (Human). Irod.
Proinzulin: 84 as (Pig). 4INS

Izocitromsav: Mw 192.12, citrátkör intermedier

L-Izoleucin: Ile, I, Mw 131.17, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása acetil-CoA-t és propionil-CoA-t eredményez.

Izovaleril-CoA DH: EC 1.3.99.10, a Leu lebontásban résztvevõ enzim, FAD flavoprotein. A mitokondrium matrixban található. Homotetramer. Hiánya okozza az izovaleric acidemia betegséget. A prekurzora 423 as, Mw 46.319 kD (Human). 3MDD

J

K

Kalmodulin: Ca kötõ fehérje az SR-ben, de részt vesz protein kinázok és foszfatázok szabályozásában is. 4 Ca kötõ helye van. 148 as, Mw 16.706 kD (Human). Irod. 3CLN (Rat testis)

Kalszekvesztrin: az SR-ben található anionos fehérje, kb 40-50 kis affinitású Ca kötõ hellyel rendelkezik. Az SR Ca tartalmának a nagyrészét képes megkötni. 371 as, Mw 43 kD (Human skeletal muscle).

Karbamid: Mw 60.06, az aminosavlebontás egyik végterméke, a karbamidciklusban képzõdik Arg-bõl.

Karbamoil-P: NH3 és CO2-bõl képzõdik 2 ATP felhasználásával. Felhasználódik a karbamid vagy purinváz szintézishez.
Karbamoil-P szintetáz: EC 6.3.4.16, a 2ATP + NH3 + CO2 + H2O = 2ADP + karbamoil-P + Pi reakciót katalizáló enzim, a karbamidciklus elsõ lépése. N-acetil-glutaminsav szükséges az aktiválásához. Mitokondriális. Hiánya hiperammonémiát okoz. 1462 as (Human liver).

Karbamoil-aszpartát: a pirimidinváz szintézis intermedierje

Karbamoil transzferáz: Aszpartát karbamoil transzferáz

Karbonil reduktáz (NADPH): EC 1.1.1.184, Különbözõ karbonilvegyületek redukcióját végzi, pl. prosztaglandin E2 = F2a. Citoplazmatikus. Monomer. 276 as, Mw 30.244 kD (Human).

Karboxipeptidáz A: EC 3.4.17.1, pankreász emésztõenzim, a táplálékfehérjék karboxi végérõl egyesével hasít aminosavakat (A=aspecifikusabb, a pepszin mûködése következtében képzõdõ láncvégeket bontja. Nem bontja az Arg, Lys és Pro aminosavvégeket). 307 as (Bovine). Irod. 4CPA
Karboxipeptidáz B: EC 3.4.17.2, a C-terminális L-Lys és L-Arg aminosavakat hasítja (a tripszin hasítás után mûködik). 306 as, Mw 34.612 kD (Bovine). 4CPA

Kardiotoxin: kobraméreg. Irreverzibilis sejtmembrán depolarizációt okoz, így vázizom és simaizom kontrakciót. 60 as (Cobra). 1CDT

Karnitin: kolin+ecetsav -ra emlékeztetõ vegyület, Lys-bõl képzõdik. Szerepe a 10-20 C-atomszámú zsírsavak transzportjában van a mitokondriumok belsõ membránján keresztül. Irod.

Kataláz: EC 1.11.1.6, két hidrogénperoxidot vízzé és oxigén molekulává bontó enzim. Hem-et tartalmaz, NADPH-val mûködik. A peroxiszómákban található. Homotetramer. 4 x 527 as, Mw 4 x 59.756 kD (Human). 8CAT (Bovine liver)

Katepszin D: EC 3.4.23.5, lizoszomális proteináz, pepszinhez hasonló, de annál szûkebb specifitással. 97 + 241 as (Human liver). 1LYA

a-Keratin: fonalszerû citoszkeleton fehérje, 2 a-helixbõl áll amelyet Leu-zippzár tart össze. Bõr, köröm, haj tartalmazza. 2 fõ típusa van, sok altípussal: I=savas, II=neutrális, bázikus. Heterotetramer (2 type I + 2 type II). Irod.

a-Ketoglutársav: Mw 146.10, keletkezhet a Glu oxidatív dezaminálásával. Résztvesz a citrátkörben és a legtöbb transzaminációs folyamatban. Glutaminsavvá alakulhat.

a-Kimotripszin: EC 3.4.21.1, pankreász fehérjeemésztõ enzim, a hidrofób aminosavak karboxi oldalán hasít. Tyr, Trp, Phe, Leu aminosavakat elõnyben részesíti. 2 x 241 as. Irod.
g-Kimotripszin: 245 as (Bovine). 1GMH, 2GMT
Kimotripszinogén: a sárga. 2 x 245 as, Mw 25.666 kD (Bovine pancreas). 1CGi, 2CGA
Kimotripszin-ovomukoid komplex: (Bovine pancreas-Turkey) 1CHO
a1-Antikimotripszin: 2ACH

Kinezin: vezikulákat és organellumokat a mikrotubulusok mentén irányítottan transzportáló elnyújtott alakú fehérje. ATPáz. Irod.
Klatrin: vezikula alkotó nemglukozilált fehérje, a sejtmembrán és a  retikuláris rendszer közötti anyagtranszportban vesz részt. A "coated" vezikulák citoplazmatikus oldalán helyezkedik el. 3 Heavy Chain és 3 Light Chain építi fel. 248 as, Mw 27.076 kD (Human LC1), 229 as, Mw 25.190 kD (Human LC2). Irod.

Kloramfenikol acetil transzferáz: EC 2.3.1.28, a klorocid rezisztenciáért felelõs enzim baktériumokban. Homotrimer.

Kobalamin: ld. Vitamin B12

a-Kobratoxin: kobraméreg. 1CTX

Koenzim-A: a zsírsavak aktiválásában résztvevõ koenzim. b-alanint tartalmazó pantoténsavból és Cys-bõl egy CTP és 3ATP felhasználásával képzõdik.

Koenzim-Q: (= Ubikinon), 6-10 tagú izoprén oldalláncot tartalmazó benzokinon, a mitokondriális elektrontranszportban vesz részt.

Koleszterol: Mw 386.64, hidrofób szteránvázas vegyület, a lipidekhez soroljuk.
Koleszterol Oxidáz: EC 1.1.3.6, (Brevibacterium Sterolicum) 3COX

Kolin: (= Trimetil etanolamin)

Kollagén: kötõszöveti fehérje. Az I. típus az ínra jellemzõ, kötélszerû elrendezõdéssel. A tropokollagén helixet három fehérjelánc alkotja amelynek mindegyike kb 1000 aminosavból áll. Minden harmadik aminosav glicin. A Gly-Pro-X és a Gly-Y-HyPro szekvenciák gyakran ismétlõdnek. Az érett kollagén rost Cys -t nem tartalmaz, a keresztkötéseket Lys oldalláncok alakítják ki, miután a Lys lizil oxidáz segítségével aldehiddé alakult. A Pro és Lys hidroxilálásához a levegõ O2-je, a-ketoglutársav, Fe++ és C vitamin szükséges. Irod.
Kollagén VI: 1KNT

Konnexinek: a gap junctiont felépítõ fehérjék.
 (a1: 381 as, Mw 42.877 kD, Human heart, a4: 332 as, Mw 37.104 kD, Human, a5: 357 as, Mw 40.425 kD, Human, a6: 396 as, Mw 45.483 kD, Human, b1: 283 as, Mw 32.024 kD, Human liver, b2: 226 as, Mw 26.201 kD, Human).

Kreatin: az izomszövetben elõforduló vegyület. A máj és a vese termeli Arg -bõl és Gly -bõl keletkezõ guanidino-ecetsavat SAM-al metilálva. CPK enzimmel foszforilálva ATP raktárként szolgál. Kiürülése a kreatin-P-ból spontán intramolekuláris savamid gyûrû keletkezésével kreatininként történik.
Kreatinin: a vizeletben található vegyület, hozzájárul a vizelet maradék nitrogén tartalmához. 3.5-19 mmol/nap ürül.
Kreatin-P: az izomszövet néhány másodpercre elegendõ energiaraktára. Mennyisége arányos az izomzat tömegével.

Kreatin aminido hidroláz: EC 3.5.3.3, (= Kreatináz), a kreatin + víz = szarkozin + urea folyamatot katalizáló enzim baktériumokban. Homodimer. 403 as.
Kreatin kináz: EC 2.7.3.2, (= CK), az ATP + kreatin = ADP + kreatin-foszfát reakciót katalizáló enzim a citoplazmában. Dimer. 2 féle fehérjelánc építheti fel: BB az agyra jellemzõ (=2 x 381 as, Mw 2 x 42.644 kD, Human brain), MM pedig a váz és szívizomra (=2 x 381 as, Mw 2 x 43.101 kD, Human). MB izoenzim a szívizomban található.

Krisztallin: a szemlencsében található fehérje. 174 as.

L

a-Laktalbumin: csak az emlõben szintetizálódó fehérje. A laktóz szintáz regulátor alegységeként annak szubsztrátspecifitását glukózra változtatja.
Laktáz: EC 3.2.1.108, a vékonybélben a laktózt hasító enzim (b-galaktozidáz). I. típusú transzmembránprotein. Felnõttkorban csökkenhet az aktivitása. 1061 as (Human).
Laktóz: (tejcukor), Mw 342.3, b-D-galaktozil-D-glukóz. Laktóz intolerancia alakul ki a laktáz enzim defektusával. Irod.
LDH: EC 1.1.1.27, tejsav dehidrogenáz, 2 féle fehérjeláncból állhat M (=muscle, 331 as, Mw 36.557 kD, Human muscle) és H (=heart, 333 as, Mw 36.507 kD, Human), 4 alegységes enzim. Így 5 izoenzime állhat elõ: LDH1 = HHHH és az LDH2 = HHHM a szívizomra, VVT-re jellemzõ, míg az LDH5 = MMMM a májra, vázizomra jellemzõ. Szerepe a VVT ben, vagy fokozott izommûködéskor a glukolízis biztosítása a NAD regenerálásával. A 3. fajta az X típus (331 as, Mw 36.166 kD, Human testis) csak a spermatozoaban fordul elõ. Irod.

LDL: (Low Density Lipoprotein) ld. apolipoproteinek

Lecitin: foszfatidil-kolin

L-Leucin: Leu, L, Mw 131.17, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Ketogén aminosav, lebontása HMG-CoA-n keresztül acetecetsavat eredményez

Linolsav: Mw 280.44, esszenciális, 18 C atomos 2 x telítetlen zsírsav (9,12).
Linolénsav: Mw 278.42, 18 C atomos 3 x telítetlen zsírsav. (9,12,15).

Lipáz pankreasz: EC 3.1.1.3, a táplálék triglicerideket emésztõ enzim. 449 as (Human pancreas). 1LPA
Kolipáz: a pankreasz lipázzal 1:1 arányú komplexet képezve annak zsírcseppekhez való horgonyzásáért felel. 90 as (Human).
Lipáz hormon szenzitív: EC 3.1.1.-, a zsírszövetben található, zsírsavmobilizáló enzim. A lipolízis sebességmeghatározó lépése. Katekolaminok közvetítette cAMP függõ foszforilációval gyorsan aktiválható. Az inaktivációt inzulin kontrollálja. 786 as, Mw 85.480 kD (Human).
Lipáz lipoprotein: EC 3.1.1.34, a kilomikronok és a VLDL trigliceridalkotórészét hidrolizáló enzim. Homodimer. Apolipoprotein C2 jelenlétében mûködik. A kapilláris endotel membránjához kötött. 448 as (Human).
Lipáz lizoszómális: EC 3.1.1.13, a receptor mediált endocitózissal a sejtbe jutott lipoproteinek hidrolízisét végzõ enzim. Hiánya okozza a súlyos csecsemõkori Wolman kór-t, valamint az enyhébb koleszterol-észter tárolási betegséget. 378 as (Human lizoszóma).
Lipáz gyomor: EC 3.1.1.3, 379 as (Human).
Lipáz máj: EC 3.1.1.3, szerepet játszik a HDL metabolizmusban, heparinkötõ helye van. 472 as (Human liver).
Lipáz epesav aktivált: a 7-hidroxi epesavak aktiválják, kiegészíti a pankreász lipáz hatását. 722 as (Human pancreas).

Lipokalin-I: az ízérzékelésben szerepet játszó fehérje. 158 as (Human tongue).
Lipokalin superfamily: kis hidrofób molekulákat szállító fehérjék.

Liponsav: Mw 206.32, az a-ketosav dehidrogenáz multienzimrendszer koenzime. Amanita mérgezés kezelésére használható.

Lipoproteinek plazma: Irod.

L-Lizin: Lys, K, Mw 146.19, esszenciális fehérjealkotó aminosav.

Lizozim: EC 3.2.1.17, muramidáz, az N-acetil-D glukózamin és az N-acetilmuraminsav közötti 1,4-b-kötéseket bontó enzim. A monocita-makrofág rendszer tartalmazza, a bakteriolízisben vesz részt a baktérium sejtfal feloldásával. Hiánya okozza az amiloidózis-VIII betegséget. Monomer. 130 as (Human C). 1LZ1

M

Malát DH: EC 1.1.1.37, citrátkör enzim, NAD koenzimmel mûködik. Homodimer. 2 x 334 as (Pig heart cytoplasm). (E. Coli) 1EMD

"Malic" enzim: EC 1.1.1.39, a lipogenezisben résztvevõ enzim, almasavat NADPH képzõdéssel dekarboxilálja piroszõlõsavvá.

Maltoporin prekurzor: 446 as (E. Coli) Top view. 1MAL

Maltóz: a-D-glukozil-a-D-glukóz. A keményítõ lebontásakor keletkezik amiláz enzim hatására.

Mannóz: glukóz izomer. Irod.

Mast Cell Tryptase: EC 3.4.21.59, a granulákban található proteáz, az Arg és Lys karboxi oldalán hasít a tripszinnél korlátozottabb specifitással. Homotetramer. 244 as (Human a, lung), 245 as (Human b, lung). 1AAO

L-Metionin: Met, M, Mw 149.21, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Kénatomja átépülhet Cys-be. ATP-vel SAM -má aktiválódhat, így metilcsoportja lazított lesz, metilezésre használódhat pl. kreatin, adrenalinkolin szintézisében.

Mevalonsav kináz: EC 2.7.1.36, az ATP + mevalonsav = ADP + 5-P-mevalonsav reakciót katalizáló enzim. Citoplazmatikus. Farnezil- és geranil-PP a kompetitív inhibítora. Homodimer. 2 x 396 as, Mw 2 x 42.451 kD (Human).

Mioglobin: az izomban (elsõsorban a vörös színû, oxidatív anyagcseréjû izmokban) az O2 mozgását elõsegítõ fehérje. A hemoglobinhoz hasonló felépítésû. Monomer. 153 as, Mw 17.053 kD (Human).

Miohemeritrin: O2 kötõ fehérje hernyóizomban. Monomer. 120 as. (Worm) 2MHR

Miokináz: ld. adenilát kináz

Miozin: Mw 460 kD, 2 nehézláncból (1950 as, 210kD) és 4 könnyûláncból (LC1=193 as, Mw 21.014 kD, Human fetal muscle) álló hexamer fehérje. Kb 400 miozin molekula alkot egy szimmetrikus miozin filamantumot, amely a szarkomer A-csík fehérjéje. Irod. 1MYS
Miozin LC kináz: EC 2.7.1.117, a miozin LC (= Light Chain) N-terminális részén lévõ Ser-oldalláncot ATP-vel foszforiláló enzim. 607 as (Rabbit). 2BBM

Monoamino oxidáz A: EC 1.4.3.4, (= MAO-A), elsõsorban a szerotonin és noradrenalin lebontásában vesz részt. Mitokondrium külsõ membránban található. Dimer, az egyik alegység FAD tartalmú. 527 as, Mw 59.681 kD (Human)
Monoamino oxidáz B: (ld. MAO-A), elsõsorban benzilamin és feniletilamin lebontásában vesz részt. 520 as, Mw 58.763 kD (Human).

N

NAD: elsõsorban energiaszolgáltató folyamatok hidrogénfelvevõ koenzime, amely az összegyûjtött hidrogént a terminális oxidációhoz szállítja. Szintéziséhez nikotinsavra van szükség (PP faktor = B3 vitamin). A triptofán lebontása kis mennyiségû NAD pótlásra ad lehetõséget.

NADPH: (NAD-2'P-H) fõként szintézisekhez (zsírsavszintézis, koleszterolszármazékok szintézise, citokróm P450 mûködése) felhasználódó redukált koenzim. Képzõdése elsõsorban a pentóz foszfát ciklusban vagy a "malic" enzim segítségével történhet.

Na+-K+ ATPáz: EC 3.6.1.37, a plazmamembrán integráns membránfehérjéje. P típusú ATPáz. 3 Na+-iont transzportál kifelé és 2 K+ iont befelé a sejtbe, elektrokémiai gradienst keltve, s ezzel különbözõ tápanyagok transzportjának energiáját szolgáltatva. a: katalitikus alegység (=1023 as, Mw 112.895 kD, Human a1 chain), (=1013 as, Mw 111.692 kD, Human a3 chain), b: regulátor alegység (=303 as, Mw 35.061 kD, Human b1 chain), (=290 as, Mw 33.326 kD, Human b2 chain).

Neurophysin II: vazopresszinkötõ fehérje. (Bovine posterior pituitary) 1BN2

NGF-b: idegszövet növekedési faktor. Homodimer. (Mouse submandibular gland) 1BET

Nikotinsav-amid: ld. Vitamin B3

Nitrit reduktáz: EC 1.7.99.3, (Alcaligenes Faecalis) 1AFN

Nukleozid diP Kináz: EC 2.7.4.6, az ATP + XDP = ADP + XTP reakciót katalizálja. A és B láncból álló hexamer (A6, A5B, A4B2, A3B3, A2B4 AB5, B6 izoenzimek). A sejtmagban és a citoplazmában található.  A metasztatizáló tumorsejtekben csökken a mennyisége. 152 as, Mw 17.149 kD (Human A), 152 as, Mw 17.298 kD (Human B). 1NPK

O

Olajsav: 18 C atomos telítetlen zsírsav. A cis izomer a természetes.

Ornitin dekarboxiláz: EC 4.1.1.17, az ornitin = putreszcin + CO2 reakciót katalizáló enzim, B6P (=PLP) koenzimmel, a poliamin szintézis elsõ és sebességmeghatározó lépése. 461 as, Mw 51.148 kD (Human)

Ornitin aminotranszferáz: EC 2.6.1.13, transzamináz, ornitinbõl glutaminsav g-szemialdehid keletkezik. Mitokondrium matrix. Hiánya ornitinémiát okoz. Homotetramer. 404 as (Human).

Ornitin karbamoil transzferáz: EC 2.1.3.3, a karbamidciklus enzime. Mitokondrium matrix. Hiánya hiperammonémiát okoz. Homotrimer. 322 as. (Human liver).

Ovalbumin: tojás albumin. 4 x 386 as. 1OVA

Oxálecetsav: Mw 132.07, közponi jelentõségû vegyület az intermedier anyagcserében, a citrátkör és a  glukoneogenezis kiindulási anyaga. Keletkezhet piroszõlõsav karboxilázzal a mitokondriumokban, vagy a GOT transzamináz reakcióban Asp-ból. Résztvesz a malát-aszpartát inga mûködésében és az acetil-CoA kiszállításában a mitokondriumokból.

Oxytocin: Mw 1007.23, Méhösszehúzódást okozó és tejelválasztást serkentõ hormon. Az agyalapi mirigy hátsó lebenyében képzõdik. Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2.

Ösztrogén receptor: DNA binding domén, sejtmagban. Homodimer. 595 as, Mw 66.216 kD (Human) 1HCQ

P

P carrier protein: 85 as (E. Coli) 1HDN

P21 H-ras: G-proteinre emlékeztetõ fehérje, vírus onkogén hozza létre. Az adenilát cikláz folytonos aktiválódását okozza. 189 as, Mw 21.298 kD (Human). 121P

Palmitinsav: 16 C atomos telített zsírsav.

Papain: EC 3.4.22.2, a Papaya latex tartalmazza. A tripszinhez hasonló specifitású (Arg, Lys) endopeptidáz. 4PAD

PAPS: (= Phospho Adenosine Phospho Sulfate), Cys-bõl származó kénnel szulfátozást végzõ vegyület.

Parvalbumin: Ca kötõ fehérje (halakban). Mw 12 kD. (Pike muscle=csuka) 4PAL

PDH: EC 1.2.4.1, (= Piroszõlõsav DeHidrogenáz) piroszõlõsavból acetil-CoA-t termelõ multienzimrendszer. 3 féle enzim alkotja és 60 (E. Coli: Mw 4600 kD, 24+24+12), 196 (Bovine heart: Mw 8400 kD, 30 a2b2 tetramer E2 + 60 monomer E1 + 6 dimer E3) polipeptid láncból áll. Koenzimjei: TPP, liponsav, HSCoA, FAD, NAD. Az a-ketosav dehidrogenáz hasonló felépítésû multienzimrendszer. Irod. (E. Coli)

PEP: (= foszfo enolpiroszõlõsav) nagyenergiájú (Go = -14.8 kcal/mól) vegyület a glukolízisben, 2ATP energiájával rendelkezik.

Pepszin: EC 3.4.23.1, endopeptidáz, a Phe és Leu aminosavakat részesíti elõnyben, de a többi hidrofób aminosav amino oldalán is hasít. Aktiválása gyomor sósav iniciáció után autokatalízissel történik. Izoelektromos pontja 1, így ennél nagyobb pH a pepszinnek már lúgos közeg, ezért negatív töltést kap. A tápanyagfehérjék izoelektromos pontja 5 körüli, így azok a gyomor pH-ján pozitív töltésûek. Asp hatócsoportú. 326 as (Human A). 3, 4PEP
Pepszinogén: Aktivációs peptid = N-terminális 47 as. 373 as (Human A). 2, 3PSG

PFK1: EC 2.7.1.11, a glukolízis fõ szabályozó pontja, terméke fruktóz-1,6-diP. Saját szubsztrátja az ATP valamint a citrát tartja féken, fruktóz-2,6-diP és AMP aktiválja. Tetramer. 3 féle izoenzime fordul elõ: M: izom (=4 x 779 as, Mw 4 x 85.051 kD, Human muscle=M4), L: máj (=4 x 784 as, Mw 4 x 85.518 kD, Human liver=L4), és P: trombocita. Vvt-ben M3L, M2L2 és ML3 összetétel fordul elõ.
PFK2: EC 2.7.1.105, a májban elõforduló bifunkcionális enzim, az aktiválásától függõen képes a fruktóz-2,6-diP szintézisére és hidrolízisére is. A glukolízis szabályozásában játszik szerepet, aktiválja. Homodimer. 2 x 471 as, Mw 2 x 54.700 kD (Human liver). Irod.

P-glikoprotein: membrán protein, megnövekedett koncentrációban a multidrug rezisztenciáért felelõs fehérje. Különféle drogokat ATP-vel mûködõ transzporttal eltávolít a sejtekbõl, ezáltal akadályozva a daganatos betegek kemoterápiás kezelését. Mw 170 kD. Irod.

Piridoxin: ld. Vitamin B6

Piroszõlõsav: ecetszagú folyadék. A glukolízisutolsó lépésében keletkezik PEP -bõl.
LDH-al tejsavvá, GPT-vel alaninná alakulhat át.
Mitokondriumokban acetil-CoA -vá (PDH), vagy oxálecetsavvá alakulhat (H vitamin koenzimmel).

Piroszõlõsav karboxiláz: EC 6.4.1.1, a glukoneogenezisben résztvevõ Mn tartalmú bifunkcionális enzim. Biotin koenzimmel mûködik. Mitokondrium matrix. Hiánya halálos kimenetelû tejsav acidózist okoz. Homotetramer.

Pirrolin-5 karbonsav reduktáz: EC 1.5.1.2, a prolinszintézisben résztvevõ enzim. Homodekamer vagy homododekamer. 319 as, Mw 33.374 kD (Human).

Piruvát kináz: EC 2.7.1.40, PEP-bõl piroszõlõsav képzõdését katalizálja. A reakció irreverzibilis mert a PEP 2ATP energiájával rendelkezik. Erõsen ATP gátlás alatt van (termékgátlás). A májban Fru1,6P aktiváló hatású. A májban lévõ enzim cAMP függõ protein kinázzal foszforilálható és ez inaktiválja a piruvát kinázt. Homotetramer. 4 izoenzime fordul elõ: L=liver (4 x 543 as, Mw 58.623 kD, Human liver), R=red cells (4 x 574 as, Mw 61.874 kD, Human rbc), M1=izom, szív és agy (4 x 530 as, Mw 57.746 kD, Human muscle), M2=korai embrionális szövetek (4 x 530 as, Mw 57.782 kD, Human fetus). Irod. b1PKN

Plazmin: EC 3.4.21.7, a fibrint bontja a Lys-ek karboxi oldala mellett. Számos egyéb folyamatban vesz részt. Az a2-antiplazmin inaktiválja amint az alvadékról disszociál.
Plazminogén: a vese szintetizálja. Plazminogén aktivátor (TPA) aktiválja. Mindkettõ a fibrinhez kötõdik. Streptokináz is aktiválja. Hiányában trombofilia alakul ki. 791 as (Human). 1PK4
Plazminogén aktivátor, Urokináz típus: EC 3.4.21.73, klinikailag is használatos, hatékony plazminogén aktivátor. 411 as (Human).
Plazminogén Aktivátor Inhibitor: az urokináz típusú plazminogén aktivátort gátolja. Az inhibitor jelenlétében a plazminogénrõl nem hasad ki az aktivációs peptid. Típusai: endotel eredetû = PAI-1 és monocita eredetû = PAI-2. 415 as, Mw 46.627 kD (Human monocita, PAI-2)

Platelet factor 4: 1RHP

PLP: ld. Vitamin B6

Porin: Matrix, integráns pórusalkotó sejtmembránfehérje, kisebb mólsúlyú hidrofil anyagok transzportjában vesz részt. (E. Coli) 1OMF
Porin: hidrofil anyagok transzportjában (max. 0.6kD) résztvevõ csatornakialakító fehérje. A monomer 16 szálú antiparallel b-lemezt tartalmaz. Homotrimer. 301 as (Rhodobacter C.) 3POR

Prealbumin: (= Transztiretin)

Profilin II: 2ACG

Prokollagén-lizin, a-ketoglutársav 5-dioxigenáz: EC 1.14.11.4, (=Lizil-hidroxiláz), a
prokollagén L-Lys + a-ketoglutársav + O2 = prokollagén 5-hidroxi L-Lys + borostyánkõsav + CO2 reakciót katalizáló RER enzim. Fe2+ és C vitamin szükséges a mûködéséhez.
Homodimer. Hiánya okozza az Ehlers-Danlos-VI szindrómát.

Prolil-4-hidroxiláz: EC 1.14.11.2, a
prokollagén L-Pro + a-ketoglutársav + O2 = prokollagén transz-4-hidroxi L-Pro + borostyánkõsav + CO2 reakciót katalizáló, ER lumenben található enzim. Fe2+ és C vitamin szükséges a mûködéséhez. Tetramer: 2 a és 2 b láncból épül fel.

L-Prolin: Pro, P, Mw 115.13, fehérjealkotó aminosav. Keletkezhet Glu-ból glutaminsav-szemialdehiden keresztül. Lebomlása eltérõ enzimekkel ugyancsak Glu -t ad.

Propionil-CoA: elágazó aminosavak (Ile) lebontásakor keletkezik. Képzõdhet a zöld növényi levelekbõl a tejbe került elágazó fitánsav lebontásával is. Páratlan szénatomszámú zsírsavak lebomlásakor is képzõdhet de ezek csak elvétve juthatnak a szervezetbe. Továbbalakításához szukcináttá H és B12 vitamin szükséges.
Propionil-CoA karboxiláz: EC 4.1.1.41, biotintartalmú enzim, metilmalonil-CoA képzõdését katalizálja, ezzel részt vesz az Ile lebontásában.

Prosztaglandin H2 szintáz: EC 1.14.99.1, ciklooxigenáz 1. Homodimer (Sheep) 1PTH

a-litic Proteáz: EC 3.4.21.12, (Lysobacter Enzymogenes) 1PO1

Proteináz inhibitor: PEC 60 (Pig intestine) 1PCE
Proteináz K: EC 3.4.21.64, keratint hidrolizáló endopeptidáz. (Fungus). 3PRK

Protein G: (Streptococcus Sp.) 1GB1

Protein kináz cAMP dependens: EC 2.7.1.37, a protein + ATP = foszfoprotein + ADP folyamatot katalizál enzim. Foszforilálással aktiválja a foszforiláz kinázt, valamint vázizomban foszforilálja a glikogén szintázt amelyet ezzel inaktivál. Tetramer: 2 regulátor és 2 katalitikus alegységbõl áll. 350 as, Mw 40.458 kD (Human C-a), 350 as, Mw 40.491 kD (Human C-b), 350 as, Mw 40.281 kD (Human Testis specific C-g). 2CPK
Protein kináz cGMP dependens: EC 2.7.1.37, cGMP aktiválja. Homodimer antiparallel. 686 as, Mw 77.803 kD (Human b).

Protein-Tirozin foszfatáz 1b: EC 3.1.3.48, (Human) 2HNQ

Proteoglikánok: Ismétlõdõ diszacharid (hexuronsav és N-acetil hexózamin) egységeket tartalmazó glukoproteidek. A szénhidrát lánc viszonylag hosszú, nem elágazó. Szulfát csoportot tartalmazhatnak. Nagy vízmegkötõ képességûek. Az egész fehérje-szénhidrát rendszer felépítése karácsonyfára, vagy százlábúra  hasonlít. (Hialuronsav törzs, fehérje ágak, polimer szénhidrát tûlevelek). Kötõszövetben találhatók, kenõanyagok. Irod.

Proto-onkogén Tirozin Kináz: EC 2.7.1.112, 1ABL

Protrombin: II-es véralvadási faktor

PRPP: (= foszforibóz pirofoszfát)

R

Rec A protein: EC 3.4.99.37, 352 as, Mw 37.842 kD (E. Coli) 2REB

Rennin: EC 3.4.23.4, (Chymosin) csecsemõkorban elõforduló, a tej kazeinjét hasító enzim. (Bovine) 4CMS

Represszor ARC: (Phage P22) 1ARQ

gd Reszolváz: 1RES

Retinol: Vitamin A
Retinol binding protein Cellular: szerepe a retinol intracelluláris szállítása. Citoplazma. 134 as, Mw 15.719 kD (Human-1). 1OPB (Rat)
Retinol binding protein Intersticiális: a retina látópigmentek és az epitéliumban található retinol izomeráz között szállítja a 11-cisz és az all-transz retinoidokat. 1230 as (Human).
Retinol binding protein Plasma: a retinolt a májból a szövetekhez szállító fehérje. A transztiretinnel kapcsolódik, ezzel megakadályozza a vesén keresztül történõ kimosódást. Az A Vitamin hiánya poszttranszlácionálisan megakadályozza a szállítófehérje kiválasztást, így gátlódik a vitaminszállítás az epidermális sejtekhez (Dermatózis). 183 as (Human). 1ERB (Bovine)
Retinsav: Mw 300.42, Teratogén.
Retinsav binding protein: a sejtmag retinsav receptorokhoz szállítja a retinsavat. Citoplazmatikus. 136 as, Mw 15.434 kD (Human-1). A 2-es típust a retinsav indukálja. 137 as, Mw 15.562 kD (Human-2). 1EPB (Rat)
Retinsav receptor: Nuclear. 462 as, Mw 50.771 kD (Human a-1).

REV binding element: (HIV-I) 262D

Reverz transzkriptáz HIV-1: EC 2.7.7.49, 1015 as, Mw 115.021 kD (HIV-1). 2HVT

Rhinovirus: 4RHV

Rianodin: alkaloid, az SR Ca2+ -felszabadító csatornájához kötõdik.
Rianodin receptor: a vázizom SR T-tubulussal szomszédos oldalán található fehérje, a Ca2+ SR-bõl történõ kiszabadulásáért felelõs. Homotetramer. 5032 as, Mw 564.419 kD (Human skeletal muscle)

Riboflavin: ld. Vitamin B2

Ribonukleáz A: EC 3.1.27.5, (pankreász). Endonukleáz, nukleinsavakat hasít a pirimidinbázisok mellett. 128 as (Human pancrease-1).  Irod. 1RCN
Ribonukleáz B: EC 3.1.27.5, (nonsecretory, eosinophil derived neurotoxin), 134 as (Human liver-2).

Riboszóma protein S6: (30S), 101 as, Mw 11.973 kD (Thermus Aquaticus) 1RIS

Ribóz: 5 szénatomos aldóz (pentóz), aktivált formában keletkezhet a HMP söntben (ribóz-5-P).

RUBISCO: (= ribulóz 1,5diP -karboxiláz), a fotoszintézisben résztvevõ, széndioxid fixálást végzõ enzim. Az élõvilág legnagyobb tömegben elõforduló enzimje. 2 x 466 as. Wpdb329RUB

S

SAM: ATP-vel aktivált metionin, metil donor. A legtöbb SAM-ot a kreatin szintézis használja fel, de résztvesz az adrenalin és a kolin szintézisben is.
SAM szintáz: EC 2.5.1.6, az ATP + Met = SAM + PP + P folyamatot katalizáló enzim. Homotetramer. 384 as, Mw 41.951 kD (E. Coli) 1XRA

SDH: (= Szukcinát DeHidrogenáz), EC 1.3.99.1, a citrátkör enzime, a mitokondrium belsõ membránban található. FAD koenzimmel mûködik. E. Coliban 4 fehérjébõl álló komplexet alkot: flavoprotein, vas-kén fehérje, cytb556 és egy hidrofób horgonyzó fehérje.

Sialidase: (Neuraminidáz), EC 3.2.1.18, 2SiM

SLPI: a nyálban lévõ fehérje, proteáz inhibitor, a fehérvérsejtekhez tapadva véd a HIV fertõzéstõl.

Somatomedin: (IGF= Insulin like Growth Factor), az inzulinhoz hasonló szerkezetû és szerepû fehérje, de annál kifejezettebb növekedés serkentõ aktivitással rendelkezik. 70 as (Human IGF-Ia = IGF-Ib = somatomedin C), 67 as (Human IGF-II = somatomedin A). 1GF1

Spektrin: a vvt alakjáért felelõs citoszkeletális fehérje. 2 féle fehérjeláncból áll, a (=2429 as, Mw 281.054 kD, Human rbc a), és b (=2137 as, Mw 246.320 kD, Human rbc b), amelyek antiparallel kapcsolódnak egymáshoz di-, tetra- vagy polimereket alkotva. Irod.

SR Ca binding protein: 174 as, Mw 19.486 kD (Worm). 1SCP

Streptavidin: 1SRE

Subtilizin: EC 3.4.21.62, alkalikus Ser proteáz. 274 as (Bacillus Subtilis). 1CSE

Szacharáz-Izomaltáz: EC 3.2.1.48, EC 3.2.1.10, szacharáz-maltáz valamint izomaltáz aktivitása is van (multifunkcionális-multienzim). II. típusú membránprotein. Pankreász proteázok aktiválják elhasítva szacharáz és izomaltáz alegységekre, amelyek ezután is együttmaradnak nemkovalens kölcsönhatások révén. Hiánya okozza az I. típusú diszacharid intolerancia anyagcserebetegséget. 1827 as, Mw 209.403 kD (Human Intestine).

Szacharóz: (répacukor, nádcukor), Mw 342.30, a-D-glukozil-b-D-fruktóz, diszaccharid.

Szedoheptulóz 7P: (= Sed7P)

L-Szerin: Ser, S, Mw 105.09, fehérjealkotó aminosav. Képzõdhet Gly-bõl C1 töredék felvételével, esetleg fruktózból glicerinsav-hidroxipiroszõlõsav intermediereken keresztül. Ser található a véralvadási proteázok valamint a tripszinkimotripszin, elasztázacetil-kolin-észteráz aktív centrumában. Ezek az enzimek foszfátészterekkel pl. DFP, szarin, tabun, parathion, foszfotion, szelektíven gátolhatók (harci gázok, rovarölõ permetezõszerek).

Szerin-dehidratáz: EC 4.2.1.13, a Ser = piroszõlõsav + NH3 reakciót katalizáló enzim. Citoplazmatikus. Homodimer. 328 as, Mw 34.702 kD (Human).
Szerin-piroszõlõsav transzamináz: EC 2.6.1.51, a Ser + piroszõlõsav = 3-hidroxipiroszõlõsav + Ala reakciót katalizáló enzim, a májban található. PLP koenzimmel mûködik. Gly transzamináz (EC 2.6.1.44) aktivitása is van. Peroxiszomális. Homodimer. 392 as, Mw 43.010 kD (Human liver).

Szerotonin: (= 5-hidroxi triptamin), Mw 176.21, Trp-ból szintetizálódó neurotranszmitter. Lebontása MAO-enzimmel.

Szénsav anhidratáz: EC 4.2.1.1, a vvt tartalmazza, az egyik leggyorsabb enzim a szervezetben. Legalább 7 fajtája van. 260 as, Mw=28.739 kD (Human I=B), 259 as, Mw=29.115 kD (Human II=C), 259 as, Mw 29.440 kD (Human III=M). 2CA2

Szérumfehérjék: Irod.

Szignál transzdukciós protein: (E. Coli) 3CHY

Szorbit: (= szorbitol)
Szorbitol DH: EC 1.1.1.14, az L-sorbitol + NAD = L-sorbose + NADH reakciót katalizáló enzim. Zn tartalmú. Homotetramer. 355 as, Mw 38.067 kD (Human liver). 1SDG

Sztearinsav: 18 C atomos telített zsírsav.

Szukcinát DH: (= SDH)
Szukcinil-CoA szintetáz: EC 6.2.1.4, a citrátkör enzime. A szukcinil-CoA makroerg tioészterkötésének energiáját felhasználva GTP-t termel. Mitokondriális. Heterodimer: egy a és egy b lácból áll. 306 as (Rat liver a chain).

Szuperoxid-dizmutáz (Cu-Zn): EC 1.15.1.1, Citoplazmatikus. Hiánya okozza a (Familial) Amyotrophic Lateral Sclerosis betegséget amely 45 éves korban kezdõdik, 2-5 éven belül halálos. Homodimer. 2 x 153 as (Human-1). 1SDY (Yeast)
Szuperoxid-dizmutáz (Cu-Zn, extracellular): EC 1.15.1.1, Homotetramer. 4 x 222 as (Human blood plasma-3).
Szuperoxid-dizmutáz (Fe): EC 1.15.1.1, 3SDP
Szuperoxid-dizmutáz (Mn): EC 1.15.1.1, (szuperoxid-szuperoxid oxidoreduktáz), O2- + O2- + 2H+ = O2 + H2O2 . Mitokondrium matrix. Homotetramer. 4 x 198 as (Human liver, kidney, heart). Irod.

T

L-Tejsav: (= laktát), Mw 90.08, koncentrációja nõ az izomban és a vérben erõs munkavégzéskor. A tejsavképzõdés metabolikus zsákutca, szerepe a NAD regenerálása a gyorsan zajló glukolízishez.

Tetraciklin Represszor: Homodimer. 217 as, Mw 24.287 kD (E. Coli) 1TRT

TGF-a: (= Transforming Growth Factor alfa), (Human) 2TGF
TGF-b2: (= Transforming Growth Factor beta2), Homodimer. 111 as (Human) 2TGI, 1TFG

THB: (= TetraHidro Biopterin). Irod.

THF: (= THPG), a C1-töredékek szállítását végzõ koenzim. Irod.
THF DH: ld. Dihidrofólsav reduktáz

L-Threonin: Thr, T, Mw 119.12, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása során Thr-dehidratázzal a-ketovajsavat ad, vagy transzferázzal Gly-re és acetaldehidre bomlik.

Threonin dehidratáz: EC 4.2.1.16, a Thr = a-ketovajsav + NH3 reakciót katalizáló enzim.

Tiamin: ld. Vitamin B1

Timidilát szintáz: EC 2.1.1.45, az 5,10-metilén-THF + dUMP = DHF + dTMP reakciót katalizálja. 5-fluoro-deoxiuridinsav-monofoszfát (FdUMP) irreverzibilisen gátolja. Az 5-F-uracil és az 5-F-deoxi-uridin is hatásos citosztatikum, mert salvage reakcióval FdUMP-vé alakulhatnak. Homodimer, 2 x 312 as, Mw 35.584 kD (Human). Irod. (E. Coli)

Tioredoxin: elektrontranszport fehérje, a nukleozid-diP-ok dezoxi származékká alakításában vesz részt. 104 as, Mw 11.606 kD (Human). 3TRX
Tioredoxin Reduktáz: EC 1.6.4.5, FAD tartalmú enzim, NADPH-val mûködik. 316 as (E. Coli). 1TDE

Tiroxin: (= T4), pajzsmirigyhormon, az alapanyagcserét növeli.
Tiroxin Binding Globulin: (= TBG). Irod.

L-Tirozin: Tyr, Y, Mw 181.19, fehérjealkotó aminosav. Képzõdhet Phe-ból THB-koenzimet igénylõ oxigenázzal, O2-vel. Ezen Phe-4-hidroxiláz enzim hiánya fenilketonuriát okoz. Lebomlása során fumársavat és acetecetsavat ad.
Tirozin aminotranszferáz: EC 2.6.1.5, Tyr-transzamináz. Homodimer. 2 x 454 as, Mw 2 x 50.399 kD (Human liver).
Tirozin Páz: Sokféle TyrPáz enzim létezik.
Tirozin Páz: EC 3.1.3.48, Indukálható. Nuclear. 314 as, Mw 34.399 kD (Human-1).
Tirozin Páz: EC 3.1.3.48, C-terminális doménjével az ER membránhoz kötött a citoplazmatikus oldalon. 435 as, Mw 49.966 kD (Human placenta-1b). 2HNQ

Titin: 2 hatalmas (1.2 és 1.4 MD) fehérjeláncból álló hálórendszert alkot a vázizom filamentumrendszer körül. Irod.

TMP kináz: =timidilát kináz, EC 2.7.4.9, az ATP + dTMP = ADP + dTDP reakciót katalizáló enzim. 211 as, Mw 23.827 kD (Human).

TNF receptor: (= Tumor Nekrózis Factor receptor), I.-típusú membránfehérje. (Human) 1TNR

Tokoferol: ld. Vitamin E

TPA: EC 3.4.21.68, szerin proteáz, a plazminogénbõl plazmint hasít le egy Arg-Val kötés hidrolízisével. Fibrinnel kapcsolódva plazmin aktiválja, ezzel 2 láncra hasad (A és B) amelyek diszulfid híddal vannak összekötve. Az A láncon található a kringle 1 és a kringle 2 domén, a B láncon van az aktív centrum. 278 as (=A heavy chain, Human) + 252 as (=B light chain, Human). 1PML

TPP: ld. Vitamin B1

Transducin: G protein, erõsítõ jelátvivõ rendszer a rodopszintól a cGMP foszfodiészterázra. 3 alegységbõl áll: a = GXP kötõ hely, a b és g alegység a GTP-áz aktivitásért, a GDP GTP-re cseréléséért és a G protein - effektor kölcsönhatásért felel. 349 as, Mw 39.909 kD (Human-a1), 353 as, Mw 40.044 kD (Human-a2), 340 as, Mw 37.377 kD (Human-b1), 340 as, Mw 37.331 kD (Human-b2), 340 as, Mw 37.221 kD (Human-b3), 73 as, Mw 8.365 kD (Human-g). 1TND

Transzaldoláz: EC 2.2.1.2, a HMP söntben 3 szénatomot szállít a Sed7P-ról a GAP-ra és Fru6P keletkezik. Citoplazmatikus. 336 as, Mw 37.630 kD (Human).

Transzferrin: 2 Fe3+ iont szállít a vérplazmában. b1-globulin, a májban termelõdõ glikoprotein. A szövetek receptor mediált endocitózissal veszik fel, de a transzferrin nem bomlik le a lizoszómákban hanem visszatér a plazmába ahol újabb ferri iont képes megkötni. Mw 80 kD. Irod.
Transzferrin receptor: a sejtek vasfelvételében közremûködõ transzmembrán glikoprotein (receptor mediált endocitózis). Dimer. 760 as, Mw 84.901 kD (Human).

Transzketoláz: EC 2.2.1.1, a HMP söntben 2 szénatomot szállít a X5P-rõl a R5P-re és Sed7P keletkezik. TPP tartalmú. Szerepe van a Wernicke-Korsakoff szindróma kialakulásában (agykárosodás). Homodimer. 2 x 623 as, Mw 2 x 67.793 kD (Human liver, brain). 1TRK (Yeast)

Transztiretin: (= Prealbumin), tiroxin kötõ fehérje 2 kötõhellyel. Normálisan kevesebb mint 1%-a vesz részt a tiroxin transzportban. A tiroxin 10 x olyan erõsen kötõdik hozzá mint a T3. Kb 40%-a szoros komplexben kering a plazma retinol binding proteinnel. Emberben a fõ tiroid szállító nem a prealbumin hanem a TBG. Homotetramer. 4 x 127 as (Human). 1THA, 2PAB

Trióz-foszfát izomeráz: EC 5.3.1.1, nem szabályozott enzim, teljes egészében a diffúzió szabja meg a reakciósebességet. A reakció gyorsan eléri az egyensúlyt ami a DHAP irányában van eltolva (95.5% DHAP és 4.5% GAP). Hiánya hemolitikus anémiát, neuromusculáris disorder-t okoz. Homodimer. 2 x 248 as, Mw 2 x 26.538 kD (Human). Irod. 1TPH (Chicken)

Tripszin: EC 3.4.21.4, pankreász emésztõenzim, endopeptidáz, a táplálékfehérjéket hasítja az Arg és Lys karboxi oldalán. 229 as (Bovine pancreas). Irod. 1TNG, H, 2PTC
Tripszin Inhibitor V3: 56 as (Human pancreas). 1HPT
a1-Antitripszin: 36+347 as (Human).
a1-Antikimotripszin: 40+360 as (Human). 2ACH
Tripszinogén: 229 as (Bovine pancreas). 2TGP

L-Triptofán: Trp, W, Mw 204.22, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása során Ala, C1-töredék (formil csoport) és a-keto-adipinsav képzõdik. A Trp gyûrûkbõl átciklizálódással piridinváz alakulhat ki és így részt vehet a NAD szintézisben is. Kevés Trp van pl. a kukoricában.

Triptofán szintáz: EC 4.2.1.20, a2b2 tetramer. 268 as, Mw 28.670 kD (Salmonella Typhimurium) 1UBS

a-Trombin: (véralvadási faktor IIa) EC 3.4.21.5, Az Arg-Gly peptidkötésre specifikus, a fibrinogént alakítja fibrinné 4 fibrinopeptid lehasításával. 308 as. Irod.
g-Trombin: 2HNT

Trombocita faktor 4: 70 as (Human).

Tromboxán-A szintáz: EC 5.3.99.5, Hem-tiolát tartalmú integráns membránfehérje. Monomer. 533 as, Mw 60.488 kD (Human).

Tropomiozin: az aktin filamentumok árkában futó dupla helix, a miozin fejek kapcsolódását akadályozza. 7 aminosavanként erõs periodicitást mutat. Heterodimer, egy a (=284 as, Mw 32.818 kD, Human skeletal muscle a) és egy b (=284 as, Mw 32.850 kD, Human skeletal muscle b) lánc építi fel. Irod. 2TMA

Troponin C: a kalmodulinhoz hasonló Ca kötõ fehérje, 4 Ca iont köt. Az aktin filamentumon elhelyezkedõ troponin komplex része. 159 as, Mw 17.991 kD (Human skeletal muscle). Irod. 1, 4TNC

Tubulin: a mikrotubulusok fõ alkotórésze. GTP kötõ. Heterodimer, egy a és egy b alegység építi fel. 451 as, Mw 50.157 kD (Human a-1), 448 as, Mw 49.924 kD (Human a-4), 445 as, Mw 49.831 kD (Human b-2). Irod.

U

Ubiquinon: ld. Koenzim Q

Ubiquitin: résztvesz a sejtfehérjék ATP függõ szelektív lebontásában, a kromatinszerkezet fenntartásában, a riboszóma biogenezisben. Elõfordul a sejtmagban és a citoplazmában. 76 as, Mw 8.565 kD (Human).

UDP-glukóz: részt vesz a
glikogénszintézisben
glukuronsav képzésben
hexózok egymásbaalakításában

dUTPáz: EC 3.6.1.23, 151 as (E. Coli) 1DUP

V

L-Valin: Val, V, Mw 117.15, esszenciális fehérjealkotó aminosav. Lebontása metil-malonil-CoA-n keresztül szukcinátot eredményez.

Valinomicin: Mw 1111.36, K+ karrier ionofor antibiotikum. D és L-valinból, L-tejsavból és D-hidroxi izovaleriánsavból álló 12 tagú gyûrû amely körbeveszi a K+ iont és diffúzióval átszállítja a membránon. A Na+  iont nagyon jól megkülönbözteti, azt nem szállítja. Irod.

Vitamin A: (retinol), a látásban szerepet játszó vitamin, hiányában farkasvakság alakul ki. A fényreakció az opszinhoz kötött 11-cisz retinál izomerizációja.
Vitamin B1: (= tiamin, aneurin), az a-ketosavak dekarboxilezésében TPP formájában résztvevõ vitamin. A transzketoláz is tartalmazza.
Vitamin B2: (= riboflavin), az FMN és a FAD koenzimek alkotórésze.
Vitamin B3: (PP faktor = nikotinsav-amid), a NAD és NADP koenzimek alkotórésze. Felszívódáskor nikotinsav jut a vérbe. N-metil-nikotinsavamidként ürül ki a szervezetbõl.
Vitamin B6: (= piridoxin, adermin), transzaminálási folyamatokban, aminosavak dekarboxilezésében (= biogén aminok képzõdésében) résztvevõ PLP koenzim alkotórésze.
Vitamin B12: (= kobalamin), antipernicióza faktor. A metilmalonil-CoA - szukcinil-CoA izomerizációs átalakulásban és a Met reszintézisben résztvevõ koenzim.
Vitamin C: Mw 176.12, az aszkorbinsav-dehidroaszkorbinsav redoxpár viszonylag erõs redukálószer. Száraz levegõn stabil de a nem tiszta vitamin oxidálódik a levegõn ezt a fény is elõsegíti, ezért ne tartsunk C vitamint papírzacskóban.
Kevert funkciójú oxigenázok mûködéséhez szükséges pl.
    kötõszöveti fehérjék közül a kollagén posztszintetikus módosításához,
    dopamin - noradrenalin átalakuláshoz
Tartós hiánya skorbut kialakulásához vezet kötõszöveti elváltozásokkal. Nem koenzim jellegû vitamin. A szervezet normálisan 1500 mg tartalékkal rendelkezik, amelynek kb 3%-a naponta lebomlik. Napi szükséglet 60 mg.
Vitamin D2: (= ergokalciferol), élesztõgombák által termelt D vitamin. Kisebb hatékonyságú mint a D3, ha D3-ból 2 részt adunk, akkor ehelyett D2-bõl 3 részt kell adagolni.
Vitamin D3: (= kolekalciferol), a 7-dehidro-koleszterolból képzõdhet a bõrben UV fény hatására. A Ca felszívódását segíti elõ a tápcsatornából. A májban 25-ös, a vesében 1-es helyzetben hidroxilálódik, így nyeri el aktív formáját. Túladagolása káros.
Vitamin E: (= tokoferol), antioxidáns hatású, szerepe a telítetlen lipidek védelme.
Vitamin F: (Fatty acid), többszörösen telítetlen zsírsavak, pl. linolsav, linolénsav, arachidonsav.
Vitamin H: (Biotin), tojássárgájából az élesztõ növekedéséhez nélkülözhetetlen faktort nevezték elõször biotinnak. A karboxiláz enzimek koenzime pl: acetil-CoA karboxiláz, propionil CoA karboxiláz, b-metil-krotonil CoA karboxiláz (Leu agcs), piroszõlõsav karboxiláz. A tojásfehérje egyik komponense az avidin irreverzibilisen köti a biotint. Földimogyoró, csokoládé, tojássárgája tartalmazza, de elegendõ mennyiségben termelik a bélbaktériumok is. Irod.
Vitamin K: (= fillokinon), a K1 fitil csoportot (=geranil-geranil), a K2 difarnezil oldalláncot tartalmaz. A II, VII, IX, X-es véralvadási faktorok posztszintetikus karboxilálásában vesz részt. A bélflóra elegendõ mennyiségben termeli. Antagonistája a dikumarol.
Vitamin P: flavonoidok.
 

WAT: (Ig LC variable domain), 1WTL

Xilulóz 5-foszfát: (= X5P)

Z

Zn finger protein: szuper-másodlagos fehérjeszerkezet, DNS-kötõ domén. (Human) 5ZNF

Zsírsav szintáz multienzim komplex: a citoplazmában található. 2 azonos subunitból álló dimer, felépítése élesztõben 2(a6b6). Emlõsökben már csak egyféle fehérjeláncból álló homodimer végzi a zsírsav szintézist, amelyen három domén különböztethetõ meg. Ez az egyetlen fehérjelánc 7-féle enzimatikus tulajdonsággal rendelkezik. Terméke palmitinsav. Kiindulási anyaga acetil-CoA és malonil-CoA. Az acetil-CoA kötõhely HSCoA-hoz hasonló karral rendelkezik (ACP). 2 x 2505 as, Mw 2 x 272.649 kD (Rat). Irod.

János
janos@biochem.szote.u-szeged.hu

Glossary of Biochemistry and Molecular Biology Vissza Astrojan csillagászati képgyujteményhez Irj a vendégkonyvembe!