Biztonsági R mondatok

 

1

Száraz állapotban robbanásveszélyes

10

Kevésbé tűzveszélyes.

11

Tűzveszélyes.

12

Fokozottan tűzveszélyes.

13

Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gáz.

14

Vízzel hevesen reagál.

14/15

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

15

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

15/29

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

16

Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes.

17

Levegőn öngyulladó.

18

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

19

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

2

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

20

Belélegezve ártalmas.

20/21

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

20/21/22

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

20/22

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

21

Bőrrel érintkezve ártalmas.

21/22

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

22

Lenyelve ártalmas.

23

Belélegezve mérgező (toxikus).

23/24

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

23/24/25

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

23/25

Belélegezve és lenyelve mérgező.

24

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

24/25

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

25

Lenyelve mérgező (toxikus).

26

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

26/27

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

26/27/28

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

26/28

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

27

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

27/28

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

28

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

29

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

3

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

30

A használat során tűzveszélyessé válik.

31

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

32

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

33

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

34

Égési sérülést okoz.

35

Súlyos égési sérülést okoz.

36

Szemizgató hatású.

36/37

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

36/37/38

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

36/38

Szem- és bőrizgató hatású.

37

Izgatja a légutakat.

37/38

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

38

Bőrizgató hatású.

39

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/23

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.

39/23/24

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/23/24/25

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/23/25

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/24

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.

39/24/25

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/25

Lenyelve mérgez: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/26

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/26/27

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/26/27/28

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/26/28

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/27

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/27/28

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

39/28

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

4

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

40

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

40/20

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

40/20/21

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.

40/20/21/22

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

40/20/22

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

40/21

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

40/21/22

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.

40/22

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

41

Súlyos szemkárosodást okozhat.

42

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

42/43

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció).

43

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

44

Zárt térben hő hatására robbanhat.

45

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

46

Öröklodő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

47

Születési rendellenességeket okozhat.

48

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/20

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/20/21

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/20/21/22

Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/20/22

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/21

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészség-károsodást okozhat.

48/21/22

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/22

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/23

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/23/24

Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/23/24/25

Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/23/25

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/24

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészség-károsodást okozhat.

48/24/25

Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

48/25

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

49

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

5

Hő hatására robbanhat.

50

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

50/53

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

51

Mérgező a vízi szervezetekre.

51/53

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

52

Ártalmas a vízi szervezetekre.

52/53

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

53

A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

54

Mérgező a növényvilágra.

55

Mérgező az állatvilágra.

56

Mérgező a talaj szervezeteire.

57

Mérgező a méhekre.

58

A környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

59

Veszélyes az ózonrétegre.

6

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

60

A fertilítást (fogamzóképességet vagy nemzoképességet) károsíthatja.

61

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

62

A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzoképességre) ártalmas lehet.

63

A születendő gyermeket károsíthatja.

64

Szoptatott csecsemőt károsíthatja.

65

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdokárosodást okozhat.

66

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

67

Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

7

Tüzet okozhat.

8

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

9

Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes