Dielektromos állandó

A dielektrikum olyan szilárd, folyékony vagy gáznemű anyag, amely villamosan szigetelőként viselkedik. A dielektrikumban gyakorlatilag nincsenek szabad töltéshordozók, bennük villamos térben polarizáció következik be.

A villamos permittivitás vagy abszolút dielektromos állandó a szigetelő közegekre (a vákuumra és szigetelő anyagokra), más néven dielektrikumokra jellemző állandó. A permittivitás az anyagnak a villamos teret befolyásoló hatására jellemző mennyiség.

A villamos permittivitás a tér valamely pontjában a vákuum permittivitásának és a teret az adott pontban kitöltő anyag vákuuméhoz viszonyított, relatív permittivitásának szorzata:

ε = ε0 · εr ,

ahol ε0 a vákuum permittivitása, illetve dielektromos térállandója, εr dimenzió nélküli számérték, az anyag relatív permittivitása, vagy relatív  dielektromos térállandója. Az anyagra jellemző permittivitás tehát a villamos tér anyagtól független, illetve a teret kitöltő anyagtól függő jellemzője közötti kapcsolatot határozza meg.

Néhány anyag relatív dielektromos állandója:

anyag

εr

paraffin

1,9 … 2,2

csillám

4 … 8

üveg

5 … 16

porcelán

6

speciális kerámiák

~ 100

báruimtitanát

~ 1000

víz

81

etilalkohol

24

petróleum

2,1

levegő

1,000 59

A gyakorlatban alkalmazott, legtöbb szigetelőanyag relatív permittivitása egyszámjegyű érték. A levegő relatív dielektromos állandóját a legtöbb számítás esetén 1 értékkel lehet figyelembe venni, mert annak eltérése az egytől 10-4 nagyságrendbe esik.