Élelmiszerbiztonság irányítási rendszerek (ISO22000; HACCP)

Az ISO 22000 számú szabvány az élelmiszerláncban résztvevő szervezetekre vonatkozik. A szabvány kiadásával lehetőség nyílik, hogy a korábban már megismert HAACP előírások tanúsításra kerüljenek.
 
Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek.
Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények
  
 Az ISO 22000 nemzetközi szabvány lényegében a FAO és a WHO által kidolgozott élelmiszer-biztonsági szabályokhoz, a kritikus szabályozási pontok rendszeréhez (HACCP) igazodik.
A szabvány alapelve, hogy az élelmiszer-biztonság az élelmiszerlánc valamennyi tagjánál egyforma követelmények szerint érvényesüljön. Így azt a mezőgazdasági termelőknél éppúgy meg kell valósítani, mint az élelmiszer-ipari gép-, a csomagolóeszköz- vagy az adalékgyártóknál, egészen a kereskedelemig.
 
Az MSZT 2004. augusztus 1-jén jelentette meg, magyar nyelven az MSZ/T prEN ISO 22000 szabványtervezetet. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek- Az élelmiszerláncban résztvevő szervezetekre vonatkozó követelmények címmel.

 

Az új nemzetközi szabvány, az ISO 22000 kidolgozását az ISO 34-es számú, Élelmezési termékek elnevezésű műszaki bizottsága, az ISO/TC 34 végezte. Az ISO/TC 34 titkárságát a Magyar Szabványügyi Testület, az MSZT látja el.
 
Az ISO 22000 szabvány új lehetőség az élelmiszer-biztonsági rendszerek tanúsítására, hiszen közös elemeket tartalmaz más irányítási rendszerekkel (ISO 9001:2000, az ISO 14001:1996 és a MÉ 1-2-18/1993 HACCP rendszere) és hatékony együttműködést biztosít az élelmiszerlánc szereplői között.
Az ISO 22000 követi az ISO 9001:2000 felépítését, hogy megkönnyítse a szabvány alkalmazását és a két szabvány összehasonlíthatóságát.
A két szabvány közös elemeként elsőként a 4.2. szabványfejezetet emeljük ki miszerint mindkét irányítási rendszer dokumentációjának tartalmaznia kell:
 
ISO 22000 esetén:                                                      ISO 9001 esetén:
 
- Élelmiszerbiztonsági politika és célok                          - Minőségpolitika és minőségcélok
- Dokumentumok kezelése                                          - Minőségirányítási kézikönyv
- Feljegyzések kezelése                                               - Dokumentumok kezelése
- Feljegyzések kezelése
 
 
A következő közös elem a két szabvány 5. pontja:
 
ISO 22000 esetén:                                                      ISO 9001 esetén:
 
- A vezetőség elkötelezettsége                                  - A vezetőség elkötelezettsége
- Élelmiszerbiztonsági politika, célok                           - Minőségpolitika, célok
- Vevőközpontúság
- ÉBIR rendszer tervezése                                          - MIR rendszer tervezése
- Felelősségi kör, hatáskör                                         - Felelősségi kör, hatáskör, kommunikáció
- Élelmiszer-biztonsági csoport vezető
ISO 22000 esetén:                                                      ISO 9001 esetén:
 
- Külső, belső kapcsolattartás                                       - A vezetőség képviselője
- Váratlan eseményre való felkészülés
- Vezetőségi átvizsgálás                                               - Vezetőségi átvizsgálás
 
Az ISO 22000 lényeges eleme, hogy foglalkozik a külső-belső kapcsolattartással és az erőforrásokkal való gazdálkodással is (6.).
 
Az ISO 22000 és az ISO 9001 következő közös eleme a 6. szabványfejezet:
 
ISO 22000 esetén:                                                      ISO 9001 esetén:
 
- Gondoskodás az erőforrásokról                                - Gondoskodás az erőforrásokról
- Emberi erőforrások                                                 - Emberi erőforrások
- Infrastruktúra                                                        - Infrastruktúra
- Munkakörnyezet                                                    - Munkakörnyezet
 
Az ISO 22000, mint ahogy az előzőekben már utaltunk rá, tartalmazza a HACCP alapelveit és alkalmazásának lépéseit is, ezt jól érthetően, a folyamatokat kezelő fejezetben (7.) teszi és párhuzamba állítja a helyes gyakorlatot szabályozó alapkövetelmény programok ( melyeket higiéniai és termelési előfeltételi, prerekvizit programoknak nevez) igényeivel. Mindehhez a Codex Alimentarius szabályozó rendszerét veszi alapul, megfelelő útmutatással.
 
ISO 22000 esetén:                                                      ISO 9001 esetén:
 
- Általános útmutatás                                                 - A termék előállítás megtervezése
- Előfeltételi programok
- Veszélyelemzést lehetővé tevő                                  - Tervezés és fejlesztés
  előzetes lépések
- Veszélyelemzés                                                       - Tervezés és fejlesztés megtervezése
- Üzemeltetési PRP-k tervezése és                               - Tervezés bemenő adatai
   újratervezése
- A HACCP terv tervezése és újratervezése                   - Tervezés kimenő adatai
- Dokumentumok aktualizálása
- Az igazolás tervezése
- ÉBIR működése                                                       - Előállítás és szolgáltatás nyújtása
 
Ezek közül külön kiemeljük a 7.2.pontban az előfeltételi (PRP) programokat, miszerint a szervezetnek a két csoportba tartozó előfeltételi (PRP)  programokat kiegyensúlyozott egységbe kell foglalnia. Az infrastrukturális és karbantartó programokat az élelmiszer higiéniai alapkövetelmények és az elfogadott jó (gyártási, higiéniai stb.) gyakorlat céljaira alkalmazzák, ezért ezek sokkal állandóbb jellegűek. Az üzemeltetési PRP-ket a termékben vagy a gyártási környezetben azonosított élelmiszerbiztonsági veszélyek hatásának szabályozására vagy a csökkentésre alkalmazzák.
A HACCP-tervet az azonosított CCP-k , veszélyelemzés során meghatározott módon való kézben tartására használják, hogy megszüntessék, megelőzzék vagy csökkentsék a meghatározott élelmiszerbiztonsági veszélyek előfordulását a termékben. A veszélyelemzés során a szervezet meghatározza azt a stratégiát, amelynek alkalmazása a PRP-k  és a HACCP-terv kombinálásával biztosítja a veszélyek szabályozását. Valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérni és rendszeresen aktualizálni mind a PRP-ket, mind pedig a HACCP tervet.
Az ISO 22000 szabvány előírásai szerint a HACCP tervnek tartalmaznia kell:
  • A veszélyek/szabályozó intézkedések azonosítását és felmérését
  • A CCP-k azonosítását
  • A CCP-khez tartozó kritikus határértékek meghatározását, azonosítását
  • A CCP-k felügyeleti rendszerét
  • Tevékenységeket a kritikus határértékeket meghaladó felügyeleti eredmények esetén
  • A felügyeleti eljárások végrehajtásáért felelős személyeket
  • A helyet, ahol a felügyelet eredményeit feljegyzik.
 
 
Az ISO 22000 és ISO 9001 szabvány közös elemeket tartalmaz még a 8. szabványfejezetben:
 
ISO 22000 esetén:                                                      ISO 9001 esetén:
 
- Általános útmutatás                                             - Általános útmutatás
- Figyelemmel kisérés/felügyelet                                a megfigyelő-  és mérőeszközök kezelése
  és mérés                                                              
- ÉBIR igazolás                                                      - Figyelemmel kísérés és mérés
- Belső audit                                                          - Belső audit
-Folyamatok és a termék figyelemmel kísérése
- Szabályozó intézkedések kombinációjának             - Adatok elemzése    
  érvényesítése
- Fejlesztés                                                            - Fejlesztés
 
 
Az ISO 22000 szabvány előnyei közé tartozik, hogy nemzetközi szinten elfogadott, tanúsíthatóvá teszi a HACCP rendszert. A cégek számára kevesebb terhet jelent. Jól integrálható más irányítási rendszerekkel és hatékonyabbá teszi az élelmiszerlánc szereplőinek az együttműködését. Az ISO 22000-es szabvány, mint ahogy az előzőekben felvázoltam, tartalmazza az ISO 9001 szabvány követelményeinek legfontosabb részét, tehát egyidejűleg ad bizonyosságot a vezetési, élelmiszerbiztonsági, HACCP felkészültségről, illetve gyakorlatról. A nemzetközi konszenzussal történő kidolgozása, európai és nemzeti szabvánnyá történő bevezetése pedig tiszta alapot nyújt az akkreditált tanúsítási rendszerek számára.