Építés- és méréstechnikai szabványok

 

Szabványszám A szabvány címe ICS kód
MSZ-04-975:1988 A minőségtanúsítás tartalmi követelményei 03.120.20
MSZ EN 29052-1:1993
 
Akusztika. A dinamikai merevség meghatározása. 1. rész: Lakóépületek födémszerkezeteiben úsztatórétegként alkalmazott anyagok 91.120.20
MSZ EN 20354:1994
 
Akusztika. A hangelnyelés mérése zengő szobában (ISO 354:1985) 91.120.20
MSZ EN 29053:1994
 
Akusztika. Akusztikai célra alkalmazott anyagok. Az áramlási ellenállás meghatározása (ISO 9053:1991) 91.120.20
MSZ ISO 3382:1993 Akusztika. Az utózengési idő mérése előadótermekben 91.120.20
MSZ EN 20140-10:1995
 
Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata 10.rész: Kisméretű épületelemek léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata 91.120.20
MSZ EN 20140-9:1995
 
Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 9. rész: Felső légtérű álmennyezetek kerülőutas léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata (ISO 140-9:1985) 91.120.20
MSZ ISO 7077:1990
 
Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző méréseinek végrehajtására 91.200
MSZ-04-711:1981 Az állóeszközgazdálkodás hagyományos (kézi) technikával feldolgozott nyomtatványai  
MSZ-04-703:1981
 
Az anyagbeszerzés, anyagkészletezés hagyományos (kézi) technikával feldolgozott nyomtatványai  
MSZ-04-702:1981
 
Az anyagkészlet változások hagyományos (kézi) technikával feldolgozott nyomtatványai  
MSZ-04-701:1981
 
Az anyagkészlet változások számítógépes feldolgozásának nyomtatványai  
MSZ ISO 7361:1992
 
Az elemekből álló homlokzatok építőipari teljesítményjellemzői 91.060.10
MSZ 7653:1982 Az építési modul alkalmazási előírásai  
MSZ 7651:1989 Az építési modulkoordináció alapelvei  
MSZ ISO 1791:1990 Az építési modulkoordináció fogalommeghatározásai  
MSZ 20164:1988 Az építőipari méretpontosság statisztikai elemzése 91.200
MSZ 6240-3:1986
 
Belsőtéri mesterséges világítás. A világítástechnikai jellemzők ellenőrzése 91.160.10
MSZ 6240-4:1986 Belsőtéri mesterséges világítás. A világítástechnikai jellemzők előírt értékei 91.160.10
MSZ 6240-2:1986 Belsőtéri mesterséges világítás. Általános követelmények 91.160.10
MSZ 7661-2:1982 Építési modul. Koordinációs tér  
MSZ 7661-1:1982 Építési modul. Modulhálók  
MSZ ISO 3443-3:1993
 
Építési tűrések. A célméret megválasztásának eljárásai és a várható illeszkedés  
MSZ ISO 3443-2:1993
 
Építési tűrések. A normális méreteloszlású szerkezeti elemek közötti várható illeszkedések valószínűségelméleti alapjai  
MSZ ISO 3443-4:1993
 
Építési tűrések. A szerelés várható eltéréseinek és a tűrések kiosztásának meghatározási módszerei  
MSZ ISO 3443-6:1993
 
Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 1-es módszerrel  
MSZ ISO 3443-7:1993
 
Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei, és a konformitás ellenőrzése 2-es, statisztikai módszerrel  
MSZ ISO 3443-1:1993 Építési tűrések. Értékelési és specifikációs alapelvek  
MSZ ISO 3443-8:1993 Építési tűrések. Méretvizsgálat és az építés ellenőrzése  
MSZ ISO 3443-5:1993 Építési tűrések. Tűrési előírásokban használt értéksorok  
MSZ ISO 7976-1:1992
 
Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési módszerei és eszközei 91.200
MSZ ISO 7976-1:1992
 
Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési módszerei és eszközei  
MSZ ISO 7976-2:1990
 
Építészeti tűrések. Épületek és épületszerkezetek mérési pontjai 91.200
MSZ ISO 7976-2:1990
 
Építészeti tűrések. Épületek és épületszerkezetek mérési pontjai  
MSZ ISO 7078:1990 Építkezési geodéziai munkálatok fogalommeghatározásai 91.200
MSZ-04-25:1980 Építmények névleges térfogata 17.060
MSZ 595-5:1994 Építmények tűzvédelme. Tűzszakaszok 13.220.50
MSZ ISO 4463-1:1992
 
Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és szervezés, mérési módok, elfogadási követelmények 91.200
MSZ 20162:1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése  
MSZ 20162:1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése 91.200
MSZ 20161:1983
 
Építőipari mértani paraméterek pontosságának számítási alapelvei  
MSZ 20161:1983 Építőipari mértani paraméterek pontosságának számítási alapelvei 91.200
MSZ 7658-1:1979
 
Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai  
MSZ 7658-2:1982 Építőipari tűrések. Pontossági osztályok  
MSZ 7658-3:1984 Építőipari tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések  
MSZ-04-601-1:1988 Épületakusztika. Az épületen belüli hangszigetelés vizsgálata 91.120.20
MSZ-04-601-4:1989
 
Épületakusztika. Homlokzati szerkezetek léghangszigetelés vizsgálata 91.120.20
MSZ-04-601-5:1989
 
Épületakusztika. Homlokzati szerkezetek léghangszigetelési követelményei 91.120.20
MSZ-04-601-3:1988
 
Épületakusztika. Közösségi épületek hangszigetelési követelményei 91.120.20
MSZ-04-601-2:1988
 
Épületakusztika. Lakások és önálló üdülőegységek hangszigetelési követelményei 91.120.20
MSZ-04-140-3:1987
 
Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Fűtési hőszükségletszámítás 91.120.10
MSZ-04-140-2:1985
 
Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés  
MSZ-04-140-2:1991
 
Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés 91.120.10
MSZ-04-140-4:1978
 
Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hűtési hőterhelés-számítás 91.120.10
MSZ-04-140-1:1978
 
Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Meghatározások és jelölések 91.120.10
MSZ ISO 6707-1:1992
 
Épületek és mérnöki létesítmények fogalommeghatározásai. Általános fogalmak 91.040.01
MSZ-04-75:1973 Építménymozgások. Alapok függőleges mozgásainak mérése és értékelése 93.02
MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése 91.140.50
MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata 91.140.50
MSZ 4851-4:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése 91.140.50
MSZ 4851-5:1991 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei 91.140.50
MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei 91.140.50
MSZ 4488:1976 Feltárás és mintavétel geotechnikai vizsgálatokhoz 93.020
MSZ 11413-1:1977 Gáztömörség és vizsgálata. Általános előírások 91.140.40
MSZ 4880-1:1987 Hőszigetelő anyagok és termékek hővezetési tényezőjének meghatározása. Síklapos módszer 91.120.10
MSZ EN ISO 7345:1997
 
Hőszigetelés. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások (ISO 7345:1987) 91.120.10
MSZ EN ISO 9251:1997
 
Hőszigetelés. Hőátviteli feltételek és anyagtulajdonságok. Fogalommeghatározások (ISO 9251:1987) 91.120.10
MSZ-04-704:1981 Leltárfelvételi nyomtatványok  
MSZ-04-904:1983
 
Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei 13.100
MSZ-04-905:1983
 
Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei 13.100
MSZ-04-901:1989
 
Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei 13.100
MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 13.100
MSZ-04-963-1:1987
 
Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények 13.110
MSZ-04-963-2:1987
 
Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai követelmények 13.110
MSZ-04-900:1989
 
Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei 13.100
MSZ-04-902:1983
 
Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei 13.100
MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei 13.100
MSZ-05-83.8201:1975
 
Műszerek és automatizálási eszközök. Gáz és folyadék összetételét és tulajdonságait meghatározó gáz és folyadékelemző készülékek 91.140.40
MSZ 14043-5:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj anyagsűrűsége 93.020
MSZ 14043-8:1981
 
Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok alakváltozásának vizsgálata ödométerrel 93.020
MSZ 14043-7:1981
 
Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata 93.020
MSZ 14043-6:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat-és tömegarányai 93.020
MSZ 14043-10:1982
 
Talajmechanikai vizsgálatok. A talajvíz szulfátion-tartalmának és pH-értékének meghatározása 93.020
MSZ 14043-1:1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Általános előírások és jelölések 93.020
MSZ 14043-11:1983 Talajmechanikai vizsgálatok. Az eredmények összefoglalása 93.020
MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztenciahatárok 93.020
MSZ 14043-3:1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása 93.020
MSZ 14043-9:1982
 
Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyag-tartalom meghatározása 93.020
MSZ 14043-2:1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból 93.020
MSZ 2635:1965 Talajvizsgálat nehéz verőszondával 93.02
MSZ 14800-5:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározása 13.220.50
MSZ 14800-4:1984 Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok 'közepesen éghető'-ségének meghatározása 13.220.50
MSZ 14800-3:1982 Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok 'nehezen éghetőségének' meghatározása 13.220.50
MSZ 14800-2:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Az építőanyagok nem éghetőségének vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-9:1985 Tűzállósági vizsgálatok. Éghető padlóburkoló anyagok lángterjedési vizsgálata és lángterjedési osztályba sorolása 13.220.50
MSZ 14800-10:1987 Tűzállósági vizsgálatok. Éghető szilárd anyagok füstfejlesztő tulajdonságának vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-11:1987 Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-11:1987/
1M:1991
Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-8:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Építőanyagok égve csepegésének vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-13:1989 Tűzállósági vizsgálatok. Épületszerkezetek tűzállósági határértékének számítása a felmelegedési határérték alapján 13.220.50
MSZ 14800-1:1989 Tűzállósági vizsgálatok. Épületszerkezetek tűzállósági határértékének vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-14:1990 Tűzállósági vizsgálatok. Kábelátvezetések tűzállósági határértékének vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-12:1989 Tűzállósági vizsgálatok. Kemencék az épületszerkezetek tűzállósági határértékének vizsgálatára 13.220.50
MSZ 14800-15:1990 Tűzállósági vizsgálatok. Szellőzővezetékek önműködő elzáróberendezéseinek tűzállósági vizsgálata 13.220.50
MSZ 14800-16:1992 Tűzállósági vizsgálatok. Szilárd anyagok gyulladási hőmérsékletének meghatározása 13.220.50
MSZ 14800-6:1980 Tűzállósági vizsgálatok. Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton 13.220.50
MSZ 14800-7:1983 Tűzállósági vizsgálatok. Tűzvédő álmennyezetek tűzállósági vizsgálata 13.220.50
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 91.140.50