Beton- és habarcstechnika, kövek szabványai

 

Szabványszám A szabvány címe ICS kód
MSZ ISO 4103:1992 A beton konzisztenciaosztályai 91.100.30
MSZ ISO 3893:1991 A beton nyomószilárdság szerinti osztályozása 91.100.30
MSZ 4717:1992 A cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagai 91.100.10
MSZ 4717:1992 A cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagai 91.100.50
MSZ ISO 6782:1993 Beton-adalékanyagok. A halmazsűrűség meghatározása 91.100.30
MSZ ISO 6274:1993 Beton. Az adalékanyag szitavizsgálata 91.100.30
MSZ 4719:1982 Betonok 91.100.30
MSZ 4702-9:1990 Cementek. Aluminátcementek és nagy timföldtartalmú aluminátcementek 91.100.10
MSZ 4702-2:1997 Cementek. Követelmények és megfelelőségi feltételek 91.100.10
MSZ 4702-8:1990 Cementek. Mélyfúrási portlandcementek 91.100.10
MSZ 4702-7:1982 Cementek. Színes portlandcementek 91.100.10
MSZ 21189:1988 Cementfestékek vizsgálata 91.100.10
MSZ ISO 6783:1993 Durva beton-adalékanyag. A szemcsetestsűrűség és a vízfelvétel meghatározása. Hidrosztatikus módszer 91.100.30
MSZ 16015:1988 Duzzasztott perlitek 91.100.20
MSZ 108-4:1988 Égetett mész és mésztermékek. Gázbetonipari mész 91.100.50
MSZ 108-3:1988 Égetett mész és mésztermékek. Mikromész 91.100.50
MSZ 18280:1980 Építési kőanyagok alapfogalmai, jelölések 91.100.20
MSZ 18281:1979 Építési kőanyagok kőzettani megnevezése és osztályai 91.100.20
MSZ ENV 459-1:1997 Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek 91.100.10
MSZ 18294:1986 Építőkövek 91.060.10
MSZ 18294:1986 Építőkövek 91.100.20
MSZ 57:1977 Gipsz kötőanyagok 91.100.10
MSZ 16000-2:1990 Habarcsok. Általános rendeltetésű habarcsok minőségi követelményei 91.100.10
MSZ 16000-1:1990 Habarcsok. Csoportosítás, fogalommeghatározások és megnevezés 91.100.10
MSZ 4706-1:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Általános előírások 91.100.50
MSZ 4706-1:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Általános előírások 91.100.10
MSZ 4706-3:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Granulált kohósalak 91.100.10
MSZ 4706-3:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Granulált kohósalak 91.100.50
MSZ 4706-4:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Szénpernye 91.100.50
MSZ 4706-4:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Szénpernye 91.100.10
MSZ 4706-2:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Természetes cementkiegészítő anyagok 91.100.50
MSZ 4706-2:1991 Hidraulikus cementkiegészítő anyagok. Természetes cementkiegészítő anyagok 91.100.10
MSZ 18293:1979 Homok,homokos kavics és kavics 91.100.20
MSZ 18295:1979 Kőliszt 91.100.20
MSZ 18296:1979 Kőpor 91.100.20
MSZ 2505-1:1979 Műkő. Fogalommeghatározások 91.100.30
MSZ 10204:1983 Nádlemez 91.120.10
MSZ 10202:1983 Nádszövet 91.120.10
MSZ 4889:1987 Ömlesztett kőzetgyapot 91.120.10
MSZ 18298-2:1979 Perlit. Nyers perlitek 91.100.20
MSZ 16011:1987 Perlitek csoportosítása és fogalommeghatározásai 91.120.10
MSZ 381-3:1986 Perlittermékek. Bitumoperlit lap 91.120.10
MSZ 381-1:1982 Perlittermékek. Perlitpaplan 91.120.10
MSZ 4888:1987 Szilikátszálas anyagok és termékek fogalommeghatározásai és termékjelei 91.120.10
MSZ 10144:1986 Teherhordó faszerkezetek anyagai 91.080.20
MSZ 18292:1978 Terméskő 91.100.20
MSZ 14607:1953 Természetes építőkövek mélyépítési célokra 91.100.20
MSZ 18291:1978 Zúzottkő 91.100.20