Szemléletes hisztogram

Az alábbi ábra megvilágítja a normális (Gauss) eloszlás lényegét. A méréstechnikában a mérést zavaró zajokról leggyakrabban feltesszük, hogy normális eloszlásúak. 
A kísérlet lényege, hogy a fentrõl leejtett labda az ábrázolt rács minden pontjába beleütközve véletlenszerûen dönt arról, hogy balra, vagy jobbra pattanjon. Ha a labda földet ért valahol, otthagyjuk. Ha ugyanoda esik egy labda, akkor azt az alattalevõ fölé helyezzük, mintegy toronyszerûen halmozva az azonos helyre esõ labdákat. Így egy hisztogram alakul ki, mely a normális eloszláshoz tart.