Az ISDN fogalma,  ISDN kifejezések


ISDN fogalma, műszaki különbségek a hagyományos telefonvonalhoz képest

Az ISDN mozaikszó a következőkből tevődik össze: Integrált Szolgálatú Digitális Network (hálózat). Mint a nevéből is kitűnik, az ISDN vonal több szolgáltatás (hang, kép, adat, stb.) egy közös digitális közegen való átvitelét biztosítja. Az ISDN a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy egy vagy több digitális összeköttetésen keresztül nagy sebességű és kiváló minőségű hang-, adat-, szöveg- és képinformációk bármiféle kombinációját küldje, fogadja és vezérelje ugyanolyan könnyen és egyszerűen, amint az a távbszélő-szolgáltatás esetében történik. Az ISDN megjelenésével a szolgáltatások egyetlen hálózatba integrálhatók, így a felhasználónak csak egy hálózathoz kell csatlakoznia.

Az ISDN műszaki alapjait a jelek digitális átvitele és feldolgozása jelenti. A digitális technika olyan lehetőségeket tár Ön elé, amelyek messze meghaladják a hagyományos, analóg technikát:

A többpontos hozzáférés két felhasználói csatornát (B) és egy harmadik jelzésátviteli csatornát (D) bocsát rendelkezésére a hagyományos telefonkábelen. Ez azt jelenti, hogy Ön egymástól függetlenül két "vonalat" használhat új vezetékek fektetése nélkül. Pl. egyidejűleg telefonálhat és faxolhat, vagy az interneten barangolhat és telefonálhat stb.

Az ISDN-vonallal Ön több hívószámot kap, amelyeket tetszése szerint rendelhet végberendezéseikhez.

Különböző hívószámok segítségével a többpontos hozzáférésének egyes végberendezései közvetlenül hívhatók. Ezt a végberendezések programozása teszi lehetővé. Mindegyik végberendezés ismeri azt a hívószámot, amelyikre reagálnia kell.

A végberendezések az igénybevett szolgáltatás szerint célzottan hívhatók (telefonálás, faxolás a 4-es csoportú (G4) készülékekkel, adattovábbítás számítógéppel). Így például egy bejövő hívás adatfeldolgozásra automatikusan a számítógéphez érkezhet akkor is, ha a telefon azonos hívószámon működik. Ezt a harmadik átviteli csatorna teszi lehetővé. A D-csatornán keresztül már a hívásfelépítés során olyan pluszinformációk cseréje történik, amelyeket a végberendezések kiértékelnek.

Az adatalkalmazások az ISDN-ben hibátlanul és az analóg hálózathoz képest többszörös sebességgel működnek. A faxolás, az adattovábbítás, az internet stb. használata jelentősen felgyorsul, és ezzel természetesen olcsóbbá is válik. Ezért azok az alkalmazások, amelyek során nagy mennyiségű adatot gyorsan kell továbbítani, csak ISDN-nel ésszerűek pl. videókonferenciák.

Már magára a hálózatvégződtető egységre (NT) is egy vagy két ISDN-végberendezés csatlakoztatható. Amennyiben több ISDN-végberendezést kíván csatlakoztatni vagy más helyiségekben is kíván elhelyezni végberendezéseket, további ISDN-csatlakozóaljzat szerelhető. Az ilyen egyszerű hálózatot (huzalozás és csatlakozóaljzatok) SO-busznak nevezzük.

Az S-busz kialakításának lehetőségei

Az analóg végberendezéseit (megszokott telefonkészülékét, faxát stb.) is tovább használhatja az ISDN-vonallal. Ehhez analóg csatlakozással is rendelkező hálózatvégződtető egység (NT1+2ab) vagy egy ISDN-adapter (TA) vagy egy ISDN-alközpont szükséges.

Analóg végberendezések esetén az ISDN némely kiegészítő szolgáltatása nem használható.

A legfontosabb alap- és kiegészítő szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatások állnak rendelkezésre:

 • külön hívószám különböző végberendezések részére (többszörös hívószám MSN),
 • már a hívás fogadásakor tudjuk, ki a hívó fél (a hívó számának kijelzése)*,
 • hívásátirányítás más vonalra (hívásátirányítás),
 • elérhetőség akkor is, amikor éppen telefonálunk (hívásvárakoztatás),
 • egyszerre két beszélgetés folytatása (hívástartás),
 • élő hívás közben a végberendezés áthelyezése (végberendezés-hordozhatóság),
 • díjazási egységek és beszélgetési költségek megjelenítése (díjazási információk közlése)**.

Figyelem: A szolgáltatásokat Ön csak akkor tudja igénybe venni, ha erre alkalmas végberendezést használ.

* A MATÁV ISDN-hálózatában és a mobilhálózatokban zajló hívások esetében, és ha ez a funkció a hívó félnél be van kapcsolva és nincs letiltva (analóg telefonvonalról érkező hívások esetén a hívószámkijelzés nem működik).

** A díjkijelzés tájékoztató jellegű (pl. nem veszi figyelembe az engedményeket és a kapcsolási díjat).

 

Az ISDN-csatlakozás főbb jellemzői

A MATÁV Rt. kétféle ISDN-csatlakozási módot, ill. sebességet kínál ügyfeleinek:

 • alapcsatlakozást (ISDN2)
 • primercsatlakozást (ISDN30)

 Alapcsatlakozás (ISDN2)

Az alapcsatlakozás két darab 64 kbit/s sebességű felhasználói (B) csatornából, valamint egy 16 kbit/s sebességű jelzésátviteli (D) csatornából áll. A két B-csatorna használható egymástól függetlenül (pl. két telefonhívásra, telefonálásra és faxolásra, telefonálásra és adatállomány-továbbításra stb.) és együttesen is (képtelefonálásra vagy 128 kbit/s sebességű adatállomány-továbbításra stb.).

A D-csatorna szállítja a jelzésüzeneteket a végberendezések és a központ között, valamint csomagkapcsolt (X.25) adatátviteli lehetőséget nyújt a felhasználók számára ISDN X.25 (Infohíd) előfizetése esetén.

Az alapcsatlakozás használata lehetőséget ad jó minőségű telefonbeszélgetésre és a hagyományos faxoláshoz képest 5-6-szoros sebességű kiváló minőségű dokumentumtovábbításra. Ugyancsak megvalósítható a számítógépes adatállományok továbbítása 64/128 kbit/s sebességgel, továbbá a képtelefonálás és a videokonferencia.

 Primercsatlakozás (ISDN30)

A csatlakozás 30 darab 64 kbit/s sebességű felhasználói (B) csatornát és egy 64 kbit/s sebességű jelzésátviteli (D) csatornát foglal magában.

A primercsatlakozás célszerűen több csatornát igénylő csatlakozásokhoz alkalmazható. Iyen pl. egy ISDN-alközpont (ISPBX -- Integrated Services Private Branch Exchange) vagy egy csillagpont topológiájú adatátviteli hálózat központi elérése.

Konfigurációk, hívószámok

Az alapcsatlakozás pont-többpont (point-multipoint) és pont-pont konfigurációjú, a primercsatlakozás csak pont-pont konfigurációjú lehet. Az előbbinél több végberendezés telefon(ok), fax, PC, router... csatlakoztatható egyszerre az ISDN-hálózathoz. A pont-pont kiépítésnél csak egyetlen végberendezés általában egy alközpont, vagy egy router csatlakozik közvetlenül az NT-hez (vonalvégződés).

Az ISDN-hálózat eltérően a telefonhálózattól egy csatlakozáson több hívószámot is meg tud különböztetni. Ez azért lehetséges, mert a hívószám nem a végberendezést azonosítja, csak a szolgáltatás-hozzáférési pontot. Az ISDN végberendezések felprogramozhatók a hívószám(ok)ra.

Az ISDN képes a csatlakoztatott végberendezések fajtáinak a megkülönböztetésére. Ez azt jelenti, hogy a telefonról érkező hívást csak a telefon-, a faxhívást csak a faxkészülék, az adattovábbító hívásokat csak az adatfeldolgozó készülék (pl. ISDN-kártyával rendelkező számítógép) fogadja.

ISDN2+ azaz ISDN-csatlakozás ISDN és analóg interfésszel

Az ISDN2+ csatlakozás az ISDN2 csatlakozás funkcionalitásaival rendelkezik, azonban az S-interfészen felül még további, az analóg eszközök (hagyományos telefonok, G3-as faxok, ill. modemek) közvetlen csatlakoztatására alkalmas, 2 db ún. a/b csatlakozót is tartalmaz. Az ISDN2+ csatlakozást csak point-multipoint konfigurációban lehet nyújtani.

 ISDN alkalmazások, avagy hogyan válasszunk végberendezést?

Az alábbiakban segítséget nyújtunk ahhoz, hogy meghatározhassa, hogy milyen végberendezéseket válasszon:

 választható ISDN-végberendezések:

 • ISDN-telefon(ok)
 • PC ISDN-kártyával
 • ISDN-adapter PC-k és analóg végberendezések csatlakoztatásához
 • ISDN-alközpont(ok)

analóg végberendezés(ek).

Minden egyes ISDN-végberendezéshez csatlakozási lehetőségre van szüksége, amelyet ISDN-csatlakozóaljzatnak nevezünk.

Az analóg végberendezések csak analóg csatlakozással is rendelkező hálózatvégződtető egységen (NT1+2ab), ISDN-adapteren (TA) vagy alközpontok a/b kimenetein keresztül kerülhetnek bekötésre. Kivitelüktől függően az egyes ISDN-adapterek 1-4 kimenettel rendelkeznek analóg végberendezések bekötéséhez. Amennyiben ennél több a/b kimenetre van szüksége, alközpont használata javasolt.

Az ISDN-adapterek általában rendelkeznek az alközpontok egynéhány tulajdonságával, de közöttük elmosódik a határ.

Amennyiben abban a helyiségben, amelyben a hálózatvégződtető egység (NT) fel van szerelve, csak két ISDN-végberendezést szeretne használni, a végberendezéseket közvetlenül rácsatlakoztathatja a hálózatvégződtető egységre. A hálózatvégződtető egység alsó részén két aljzat található, amelyekbe az ISDN-végberendezések RJ 45 csatlakozóit közvetlenül lehet csatlakoztatni.

Nem abban a helyiségben szeretné használni az ISDN-végberendezéseit, amelyben a hálózatvégződtető egység található?

Kettőnél több ISDN-csatlakozóaljzatra van szüksége az ISDN-végberendezéseihez?

Ebben az esetben a hálózatvégződtető egységre (NT, NT1+2ab) egy úgynevezett SO-busz kerül kialakításra. Ez egy olyan belső hálózat, amely az Ön igényei szerint meghosszabbítja, illetve kibővíti az ISDN-csatlakozásra köthető eszközök csatlakozási lehetőségeit.

Az SO-busz plusz ISDN-aljzatokkal ellátott belső hálózat. Az SO-buszok csatlakoztathatók a hálózatvégződtető egységhez vagy egy alközpont egyik belső So-interfészéhez is.

 

Tipikus végberendezés-összeállítások a hálózatvégződtető egységen (konfigurációk)

Milyen konfiguráció esetében lehetségesek költségmentes belső beszélgetések?

 

A hálózatvégződtető egység nem képes továbbítani belső hívásokat, hanem csak interfészt nyújt az Ön berendezései és a MATÁV hálózata között. Két "vonal" áll az Ön rendelkezésére. Ezeken a "vonalakon" Ön felhívhatja saját magát, amennyiben két telefon van Önnél felszerelve, de ebben az esetben díjköteles beszélgetéseket folytat, mivel igénybe veszi a MATÁV hálózatát is.

Az ingyenes házi beszélgetésekhez minden esetben alközpontra van szükség. Ebben az esetben folytathat ingyenes belső beszélgetéseket, küldhet ingyenes faxokat az alközponthoz csatlakozó eszközökkel.

ISDN alközpont esetén lehetőség van több ISDN vonal egy ISDN alközponti rendszerbe kötésére, így az Ön által meghatározott számú készülék, mellékállomás számára biztosítható az ISDN vonalak által nyújtott előnyök (pl. közvetlen beválasztás, hívófél-azonosítás, stb.) elérhetősége.

Ezt a lehetőséget csak az alközpont korlátozhatja pl. az analóg alközpontok nem rendelkeznek minden olyan kiegészítő szolgáltatással, amilyeneket az ISDN kínál.

Csatlakoztatható végberendezések

Alközpont nélkül minden többpontos hozzáférésen maximum 12 ISDN-csatlakozóaljzat (SO-busz-on) rendezhető be. Ezekhez egyidejűleg legfeljebb nyolc ISDN-végberendezés csatlakozhat. Egy alközpont egy végberendezésnek számít. Ezek között a végberendezések között maximum négy olyan ISDN-telefon lehet, amelynek nincs saját áramellátása, mivel a hálózatvégződtető egység maximum négy ilyen eszköz számára biztosít tápáramot.

Egy csatlakozáson egyidejűleg maximum nyolc X.25-ös végberendezés is beköthető. Ezek csomagkapcsolt hálózatokhoz (pl. a Datex-P) való hozzáférés használatát biztosító eszközök. Az X.25-ös és az ISDN-végberendezések darabszáma a nyolcas korlát figyelembevételével szabadon variálható.

A legtöbb felhasználó valószínűleg nem fogja kihasználni a végberendezések összes bekötési lehetőségét. Inkább olyan kisebb konfigurációk tipikusak, mint például ISDN-telefon(ok) vagy kisebb alközpont és egy PC ISDN-kártyával.

Az alközpont belső SO-buszához ismét nyolc ISDN-végberendezés kapcsolható, éppúgy, mint a hálózatvégződtető egység SO-buszához. Az ISDN-adapterekre (TA) egy-négy analóg végberendezést lehet bekötni. Az adapterek részben átvehetik a teljes értékű ISDN-alközpont feladatait, azonban az ISDN-teljes körű funkcióit az analóg végberendezések miatt nem használják ki.

A hálózatvégződtető egység (NT) és a legutolsó ISDN-csatlakozóaljzat közötti távolság korlátozott, maximum 200-300 méter, ami speciális kiépítésben 800-1000 m is lehet.

 

Alapfogalmak:

a/b interfész Az analóg távközlő berendezések csatlakoztatására szolgáló interfész.

Adatáviteli alkalmazás Az ISDN olyan alkalmazása, amelynél nem beszédet vagy hangokat, hanem adatokat viszünk át, pl. számítógépes adatállományokat.

Alaphozzáférés Két ISDN-felhasználói csatornát (B-csatorna) és egy D-csatornát bocsát rendelkezésre.

Analóg A folyamatos jel elvén működő. Az információkat fokozatmentes villamos jelekké alakítja át.

Alközpont Távközlési alközpont. Olyan rendszer, amely több végberendezés és a nyilvános távközlőhálózat közötti kapcsolást végzi. Az alközpontok nem korlátozódnak telefonszolgáltatásra, hanem adatátviteli alkalmazásokhoz is felkínálnak kapcsoló szolgáltatásokat.

Átviteli sebesség Az a sebesség, amellyel a távközlés során továbbítják az adatokat, például faxoláskor, videókonferenciák vagy modemkapcsolatok során. Minél nagyobb az átviteli sebesség, annál kevesebb idő szükséges egy faxüzenet vagy egy számítógépes adatállomány átviteléhez, így olcsóbb lehet az átvitel. Videókonferenciák esetén a nagyobb átviteli sebesség a folyamatos mozgások folyékonyabb megjelenítését eredményezi. Az adatátviteli sebességet bit/szekundumban (bit/s) mérik.

B-csatorna Egy ISDN-csatlakozás 64 kbit/s-os átviteli sebességű felhasználói csatornája.

Belső csatlakozás A távközlésben azokat a csatlakozásokat jelenti, amelyek alközponttal érhetőek el anélkül, hogy ehhez a nyilvános távközlőhálózatot használnák.

Beválasztás Az a lehetőség, hogy egy alközpont meghatározott mellékállomását közvetlenül hívjuk, meghatározott végződő számjegyek segítségével, kezelő közreműködése nélkül.

Bitsebesség-adaptálás A különböző ISDN-változatok különböző átviteli sebességekkel működnek az Euro-ISDN pl. 64.000 bit/s-mal (ilyen a magyar is ), az Egyesült Államokban levő ISDN részben 56.000 bit/s-mal. A különböző átviteli sebességgel működő rendszerek közötti adatvitel esetén illesztésnek kell történnie. Ezt az illesztést hívják bitsebesség-adaptálásnak.

Busz Információk műszaki átviteli útja. Lásd SO-busz!

Célhívógomb Lehetővé teszi gyakran hívott számok rövidített hívószámként történő tárolását. A híváshoz ilyenkor elegendő a cél-hívógomb megnyomása.

Csatlakozóaljzat ISDN-csatlakozásokat befogadó egység. Ide lehet dugaszolni az ISDN-csatlakozódugaszokat. Ezt a világszerte szabványosított csatlakozó technikát Western csatlakozónak vagy RJ-45-nek is nevezik. A hálózatlezáró egységben (NT) már két csatlakozóaljzat található.

Csatorna A csatorna egy távközlést szolgáló összeköttetési út, nagyjából a szokásos telefonvezetékhez hasonló. Minden alaphozzáférés két felhasználói csatornát és egy jelzéscsatornát bocsát rendelkezésre.

Csatornák nyalábolása A csatornák nyalábolása során a két felhasználói csatornát, melyeket az ISDN-csatlakozás báziskonfigurációban kínál, egyidejűleg használják átvitelre. Az adatátviteli sebesség 64 kbit/s-ról 128 kbit/s-ra ugrik, tehát megduplázódik. A csatornák nyalábolása során a szolgáltatás használata megnöveli a költségeket. Csak a csatornák nyalábolásával lehetségesek az olyan szolgáltatások, mint a videókonferenciák.

D-csatorna Vezérlőcsatorna. Ez a csatorna az ISDN-ben a hívások vezérlési és kezelési információinak átvitelére szolgál.

D-csatornaprotokoll Olyan meghatározott szabvány, amelynek alapján a hívások vezérlési és kezelési információit kódolják és dekódolják, lásd: DSS1.

DECT Digital European Cordless Telephone európai digitális zsinórnélküli telefon, azoknak a zsinórnélküli telefonoknak a jelenlegi és jövőbeli szabványa, amelyek a bázisállomások és kézi készülékek közötti digitális átvitellel működnek. A bázisállomást ugyanúgy csatlakoztatják az ISDN-re vagy a szokásos telefonhálózatra, mint a vezetékes végberendezéseket tehát nem cserélendő össze a mobilrádió-hálózati telefonokkal.

Digitális Az információ ábrázolási módja elfogadott, véges mennyiségű lépcsőben, például 0-ként vagy 1-ként (lásd Bináris).

DSS1 A D-csatornaprotokoll hívások vezérlésére és kezelésére az Euro-ISDN-ben. Magyarországon is ez használatos.

Elektronikus posta (e-mail) Írásos üzenetek elküldése egy online szolgáltatás útján, egy másik előfizető e-mail címére.

EuroFile-transzfer Több gyártóra kiterjedő protokollszabvány, számítógépes adatállományok ISDN útján történő átviteléhez.

Euro-ISDN Az az ISDN-variáns, amelyben 24 ország 30 ISDN-hálózatüzemeltetője megegyezett. Ez a szabvány a DSS1 protokollban van rögzítve. Magyarország is ezt használja.

Felhasználói csatorna B-csatornának is nevezik. Ez az ISDN-kommunikáció összeköttetési útja, a szokásos analóg telefonhálózat egy telefonvonalához hasonlítható. A felhasználói csatornák jelentik az ISDN tulajdonképpeni átviteli útjait, míg a D-csatorna kiegészítő vezérlési funkciókhoz használatos. Minden alapcsatlakozás két felhasználói csatornát és egy D-csatornát bocsát rendelkezésre.

File-transzfer Adatállományok átvitele számítógépek között, például ISDN útján, lásd. Adatátvitel.

Hardver A számítástechnika és a távközlés területén kézzelfogható műszaki berendezések, pl. vezetékek, csatlakozódobozok, végberendezések, azok alkatrészei és tartozékai.

Hálózatvégződtető egység (NT) Ez a berendezés alkotja a nyilvános távköz-lőhálózat végződtetését és az átmenetet a rácsatlakozó távközlő berendezések felé. A hálózatlezárás ISDN esetén az NT vagy NT1+2ab (lásd NT, NT1+2ab).

Internet Az internet az egész világot átfogó számítógépes hálózat. Ellentétben más szolgáltatásokkal, az internetnek nincs felelős üzemeltetője. Sokkal inkább milliónyi információt kínálóból áll, akik a legkülönbözőbb területeken működnek. Az internet egy része a Word Wide Web, grafikus felhasználói felülettel.

ISDN Integrated Services Digital Network integrált szolgáltatású digitális hálózat. Az a digitális hálózat, amely különböző kommunikációs szolgáltatásokat egyesít, például telefonálást és adatátvitelt. Érdekli-e Önt az, hogyan viszik át az analóg jelet (pl. az emberi beszédet) ISDN útján? Az analóg hangjeleket először digitális jelekké alakítják át. Ehhez a hangjel rezgéseit 1/8000 másodperces időközönként megmérik. Minden mért értéket egy 256 értékű skálához rendelnek hozzá. Ez a 256 érték binárisan 8 bittel jeleníthető meg, és ISDN útján átvihető. Minden másodpercben tehát 8000 x 8 bitet visznek át. Ez 64 000 bit = 64 kbit/s átviteli sebességet ad. A vevő oldalon levő végberendezés ezeket a digitális jeleket ismét analóg jelekké alakítja át, és hangszóró segítségével hangjelekként adja ki őket. Ennek eredménye a gyakorlatilag hibamentes átvitel és a jelentősen javított hangminőség.

ISDN-adapter (TA) Az a berendezés, amely a hagyományos (analóg) interfésszel rendelkező végberendezéseket illeszti az ISDN-hez.

ISDN-alaphozzáférés A MATÁV ISDN-alaphozzáférés szolgáltatási köre magában foglalja két vonal rendelkezésre bocsátását, kettő hívószámot, a bekopogtatás, visszahívás / átváltás funkciókat, hívószám-kijelzés, kapcsoltszám-azonosítást, visszahívást foglaltság esetén és a hívási díjak kimutatását hívószám szerint.

ISDN-PC adapter Ez a készülék szolgál a PC-nek az ISDN-re kötéséhez. Többnyire PC-be beépített kártyaként kivitelezik (ISDN-PC kártya), de létezik különálló készülék formájában is.

ISDN-végberendezés Lásd Végberendezés.

Kaputelefon Hangos telefon a ház bejáratánál. Bizonyos hangos kaputelefonok beköthetők az alközpontokba.

Kommunikációs szolgáltatás Gyűjtőfogalma az ISDN különböző alkalmazásainak, ami például telefonálás, adatalkalmazás, képtelefon stb.

Külső csatlakozás A távközlésben olyan csatlakozásokat jelent, amelyeket a nyilvános távközlőhálózat útján érnek el.

MATÁVnet A MATÁV internetszolgáltatása.

Mellékállomás Végberendezés egy alközponton, lásd Alközpont.

Modem A modulátor/demodulátor rövidítése. Olyan berendezés, amely a számítógépekből származó digitális információt analóg jellé tudja átalakítani, és viszont. Csak így lehet a számítógépes adatokat átvinni olyan analóg kommunikációs hálózatokon, mint amilyen a szokásos telefonhálózat.

Multitasking Több alkalmazói program egyidejű működtetése egy számítógépen.

NT Network Terminal Az alaphozzáférés hálózatvégződtető egysége ISDN esetén. Az a berendezés, amely lehetővé teszi távközlő berendezések, mint például egy SO-busz, egy ISDN-alközpont vagy ISDN-végberendezések csatlakoztatását. Az NT közvetlenül 2 db ISDN-eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé.

NT1+2ab Network Terminal a/b analóg csatlakozással Az alaphozzáférés hálózatvégződtető egysége ISDN esetén. Az a berendezés, amely lehetővé teszi távközlő berendezések, mint például egy SO-busz, egy ISDN-alközpont, vagy ISDN-végberendezések valamint analóg végberendezések csatlakoztatását. Az NT1+2ab közvetlenül 2 db ISDN és 2 db analóg eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé.

Online szolgáltatások Információs szolgáltatásokat kínálnak nyilvános távközlő-hálózatok útján a telefonszámtól és menetrendi felvilágosítástól a reklámozáson át egészen az elektronikus levelezésig.

Primer multiplex csatlakozás Nagyobb kommunikációs igényeket szolgáló ISDN-csatlakozás, pl. vállalatoké és hivataloké. Minden primer multiplex csatlakozás harminc felhasználói csatornát és egy D-csatornát bocsát rendelkezésre, egyenként 64 kbit/s átviteli sebességgel.

Protokoll Meghatározott szabvány, amely szerint az információkat kódolják és dekódolják.

Routing A routing gondoskodik arról, hogy a bejövő hívások automatikusan megfelelő végberendezésre legyenek kapcsolva. Például egy fax routinggal rendelkező alközpont automatikusan felismeri a bejövő faxokat, és egy előre meghatározott faxberendezésre irányítja azokat. Ha ez a faxberendezés foglalt, automatikusan a következő szabad faxberendezésre lehet továbbkapcsolni.

Rövidített hívószám Lásd Célhívás gomb.

SO-busz Az S0-busz alkotja az NT meghosszabbítását ISDN-csatlakozóaljzatok felé. Mivel a busz nem rendelkezik erősítőelemmel, korlátozott a rá csatlakozó ISDN-végberendezések vezetékhossza és száma. Egy S0-buszra legfeljebb 12 ISDN-csatlakozóaljzat kapcsolható, maximum 8 ISDN-végberendezéssel. Az S0-busz maximális hossza kb.: 200-300 m lehet, speciális kiépítésben 800-1000 m.

Távközlő berendezések Mindazok az elemek, amelyek távközlésre használhatók, például a hálózatvégződtető egység (NT), a vezetékek, a csatlakozóaljzatok, a telefonok, alközpontok stb. Különböző magasságú hangokkal viszi át a hívójeleket és a vezérlési funkciókat. Ez szolgál arra, hogy egy hálózaton (S-busz) levő végberendezéseket célzottan hívjuk meg. Minden alapcsatlakozáshoz maximum 10 többszörös hívószám rendelhető hozzá.

Vezérlőcsatorna Lásd D-csatorna.

Végberendezés Az a berendezés, amely egy kommunikációs hálózaton vagy egy alközponton üzemeltethető, például a telefon, a faxberendezés, az üzenetrögzítő, az ISDN-PC kártya stb.

WWW-böngésző A World Wide Weben levő információk keresésére és megjelenítésére szolgáló alkalmazói program. A legismertebb a Netscape Navigator és az Internet Explore

ISDN szolgáltatás fogalmak, kifejezések

Két vonal

Két teljesen független kommunikációs csatorna áll rendelkezésre, amelyek egyidejűleg használhatók.

Többszörös hívószámok (MSN)

A szokásos telefonhálózat hívószámainak felelnek meg, de megengedik, hogy egy többpontos hozzáférésen célzottan hívjuk a végberendezéseket. A havi előfizetési csomagok minden többpontos csatlakozáshoz kettő vagy három többszörös hívószámot biztosítanak. Ezen felül a MATÁV igény szerint minden többpontos csatlakozáshoz maximum 10 (2+8, illetve 3+7) többszörös hívószámot biztosít.

A többszörös hívószámoknak a végberendezésekhez való hozzárendelését Ön határozhatja meg, mégpedig attól az ISDN-NT-től függetlenül, amelyre a végberendezés csatlakozik. A hozzárendelés a végberendezések programozásával történik, és ezt Ön bármikor megváltoztathatja.

 Hívószámazonosítás

Arra szolgál, hogy a hívott végberendezés még az összeköttetés fogadása előtt tudtul adja a hívó fél hívószámát.

A hívott végberendezés ezt az információt utána kiértékelheti, például úgy, hogy a hívó fél hívószámát még az összeköttetés fogadása előtt kijelzőn vagy számítógépen mutatja be. A hívott fél eldöntheti, hogy a hívást fogadja-e.

Az elküldött hívószámokat az ISDN átvizsgálja, hamis hívószámok tehát nem küldhetők el. Mindazonáltal az ISDN nem tudja megvizsgálni az alközponti mellékállomások számait.

 Hívószámazonosítás letiltása

A hívó fél saját hívószámának kiküldését állandóan vagy hívásonként letilthatja. A hívásonkénti letiltás csak megfelelő végberendezésekkel lehetséges.

 Kapcsolt szám azonosítása

Csak az ISDN felől jövő hívások esetén van jelentősége, ha mindkét elő- fizető ISDN-hálózatra csatlakozik, és e funkció nincs letiltva.

Ez a szolgáltatás gondoskodik arról, hogy a hívott fél hívószámát közöljék a hívó féllel. Így a hívó fél ellenőrizheti, hogy ténylegesen az általa kért csatlakozással van-e kapcsolatban ez az érzékeny adatok és dokumentumok átküldésekor fontos. Ez a funkció a WAN-ekben történő automatikus adatátvitel esetén különösen fontos (ezek olyan hálózatok, amelyek ISDN-vonalakkal vannak összekapcsolva), mivel a hívó számítógép az átvitel kezdetétől tudja ellenőrizni, hogy ténylegesen a kívánt előfizetőt hívta-e fel.

Az elküldött hívószámokat az ISDN megvizsgálja. A hibás hívószámokat korrigálja. Mindazonáltal az ISDN nem tudja megvizsgálni az alközponti mellékállomások számait.

Kapcsoltszám-azonosítás letiltása

Azt akadályozza meg, hogy a hívott előfizető felismerhesse az Ön hívószámát. Erre megbízást kell adnia a MATÁV-nak. Ön igényelhet állandó, vagy esetenkénti letiltást. Az esetenkénti letiltást a saját végberendezése vezérli. Ehhez a végberendezésnek támogatnia kell ezt a kiegészítő szolgáltatást.

 Végberendezés-hordozhatóság

Lehetővé teszi, hogy az ISDN-végberendezést egy fennálló összeköttetés alatt egy másik ISDN-aljzatra csatlakoztassuk, és a beszélgetést onnan folytassuk.

Ehhez a beszélgetést "parkoltatni" kell az ISDN-végberendezésen, és a fennálló beszélgetést az átdugaszolás után ismét aktiválni kell. Az ehhez szükséges lépéseket a saját ISDN-végberendezésének használati útmutatója tartalmazza.

Hívószámra vonatkozó hívásátirányítás

Ez a szolgáltatás a hívásokat

- azonnal átirányítja: Hívásátirányítás feltétel nélkül,

- átirányítja foglaltság esetén: Hívásátirányítás "foglaltság" esetén,

- átirányítja, ha nincs válasz (kb. 20 másodperc után): Hívásátirányítás "nem felel" esetén.

A hívásátirányítás minden egyes hívószámra külön berendezhető. Célként megadható az összes elérhető telefoncsatlakozás belföldön és külföldön, beleértve a mobilszolgáltatókat is.

Mivel a hívásátirányítás már a kapcsolóközpontban kerül végrehajtásra, a többpontos csatlakozás mindkét hasznos csatornája már a hívásátirányítás alatt is szabad.

A hívott csatlakozásig létesített összeköttetés díját a hívó félnek számítjuk fel. Az átirányított összeköttetés-szakasz költségeit a hívásátirányítás megrendelője viseli.

Hívásvárakoztatás

Azt teszi lehetővé, hogy beszélgetés közben fogadjunk egy jelzést, ha egy további hívó fél szeretne összeköttetést létesíteni ugyanezen a hívószámon. A kopogtató összeköttetést a végberendezés kialakításától függően lehet: fogadni, elutasítani, vagy figyelmen kívül hagyni.

A bekopogtatás funkcióját csak annak a csatlakozásnak és az ISDN-végberendezésnek kell támogatnia, amelyen kopogtatnak, azaz a végberendezésnek és az esetleg meglévő alközpontnak támogatnia kell a bekopogtatás funkciót. Közömbös, hogy melyik végberendezésről telefonál a további hívó fél. A komfortosabb végberendezéseknél a bekopogtatás esetenként ki- vagy bekapcsolható.

Hívástartás

Azt jelenti, hogy valamely előfizetővel tartásban marad az összeköttetés azért, hogy egy harmadik előfizetőhöz kérdést lehessen intézni. Két egyidejűleg fennálló beszélgetés közötti többszörös átkapcsolásnál beszélünk átváltásról. A mindenkori várakozó előfizető nem hallja a beszélgetést.

A hívástartást illetve átváltást csak a részt vevő ISDN-csatlakozásnak és a hozzá tartozó végberendezésnek kell támogatnia. Közömbös, hogy a két másik előfizető milyen csatlakozást és végberendezést használ. Az alközpontok mellékállomásai csak akkor használhatják a hívástartást, illetve az átváltás szolgáltatási jellemzőit, ha az alközpont ezt a szolgáltatási jellemzőt támogatja. Hívástartás/átváltás esetén szabadon marad a többpontos csatlakozás egy használható csatornája.

Díjazási információk közlése hívásbontáskor

Ez a szolgáltatás arról gondoskodik, hogy valamely beszélgetés végén a létrejött tarifaegységek számát átadják annak a végberendezésnek, amelyből kiindulva az összeköttetés felépült. A végberendezéstől függően ezek az adatok tarifaegységként vagy pénzösszegként értékelhetők ki.

Díjazási információk közlése hívás közben

Ez a szolgáltatás gondoskodik arról, hogy ne csak a beszélgetés végén, hanem már a fennálló beszélgetés közben is átadásra kerüljön a felmerült tarifaegységek száma arra a végberendezésre, amelyből kiindulva az összeköttetés felépült. A díjazási információ csak tájékoztató jellegű, mivel a számlázás időalapú és ez a szolgáltatás kapcsolási díjat, a kedvezményes időszakot, az egyedi díjakat nem veszi figyelembe.

Hívásrészletezés

Felsorolja a valamely csatlakozásról létesített összes beszélgetést dátum, napi idő, időtartam és hívott szám szerint. Az egyes összeköttetések listáját megkaphatja, amennyiben igényli. A lista papír formátumú.

Hívások letiltása

Azz ISDN-ben kétféle letiltással bízhatja meg a MATÁV-ot. Így biztosítható, hogy az Ön ISDN-csatlakozását csak meghatározott célokra használják.

A rendőrség, a mentők és a tűzoltóság irányába történő segélykérő hívások nem tilthatók le.

Teljes letiltás esetén az Ön ISDN-csatlakozását pl. hosszabb távollét esetén meg nem engedett használat ellen biztosítani lehet.

Letilthatók a kimenő külföldi összeköttetések.

 Alácímzés

Már a hívásfelépítés során lehetőséget kínál arra, hogy meghatározott pótinformációkat küldjenek ki a hívott félnek.

E pótinformáció-áramlás csak a hívó féltől a hívott fél irányába lehetséges, és felhasználható például adatátvitel előtti jelszóellenőrzésre vagy arra, hogy hívott végberendezésen meghatározott eljárásokat indítson el, mint amilyen például egy alkalmazói program meghívása.

Zárt felhasználói csoport (CUG)

Védi a jogosulatlan hívóktól eredő hívásoktól az ISDN-felhasználókat. Egy zárt felhasználói csoport hívószámaira csak ezen felhasználói csoport tagjai tudnak hívást kezdeményezni. A zárt felhasználói csoportok nem telefonhívásokra korlátozódnak, hanem az ISDN teljes szolgáltatási spektrumát biztosítják a csoportnak.

A zárt felhasználói csoportok lehetnek olyan személyek, de számítógépek vagy intézmények is egy hálózatban, amelyek adatot cserélnek, és a jogosulatlanok általi hozzáférést biztosan ki akarják zárni.

A nyilvános hálózat felé kimenő összeköttetések szabaddá tehetők. A segélykérő hívószámokat minden esetben el lehet érni, és nem lehet letiltani.

További hívószámok hozzárendelése

Igénylés esetén ez is lehetséges. Minden csatlakozás számára legfeljebb 10 hívószám áll rendelkezésre.

 Hozzáférés csomagkapcsolt hálózatokhoz

Erre akkor van szükség, ha Ön az ISDN-csatlakozásával olyan adatkommunikációs szolgáltatásokat is kíván használni, amelyek a CCITT X.25 szabványnak megfelelően működnek (pl.: bankkártyaleolvasó berendezés). Ez a szolgáltatás csak a MATÁV ISDN X.25 szolgáltatásának egyidejű megrendelése esetén érhető el.

 

forrás: http://www.forrodrot.hu