Kérdések és válaszok az ISDN-ről

Mi az az ISDN?

Az ISDN egy új típusú telefon kapcsolat, az Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat (Integrated Services Digital Network) rövidítése. Legfőbb jellemzője, hogy egyazon csatlakozáson belül digitális jelek formájában (tehát lényegesen jobb minőségben) továbbíthatunk hangot, adatot, vagy akár képet is.

 

Milyen fajtái vannak az ISDN-nek?

Két alapvető fajtája van, ez az ISDN2-es és az ISDN30-as.

1. Az ISDN2 (Basic Rate Interface - BRI, alap csatlakozás) két szabványos 64 Kbit/s sebességű alapcsatornát és egy 16 Kbit/s sebességű jelzéscsatornát tartalmaz.

 Az ISDN2 alap csatlakozás használata esetén két beszédút (két telefon) kapcsolat létesíthető egyszerre akár 20 hívószám kiadásával

A két alapcsatorna egymástól függetlenül, illetve együttesen is alkalmazható. A jelzéscsatorna a kommunikáció vezérléséhez szükséges információkat továbbítja. Pl.: hívószám, tarifikációs információk.

Mi az a pont-pont és mi az a pont-multipont kapcsolat az ISDN2 alapcsatlakozásnál?

Ez a két alapvető típusa az ISDN2 csatlakozásnak.

A pont-pont kapcsolatú ISDN2 vonal mindig telefon-alközpontba csatlakozik. A pont-multipont kapcsolat esetén közvetlenül ISDN berendezésekbe köthetők (ISDN telefon, ISDN fax, ISDN modem, ISDN alapú videó konferencia berendezés, ISDN router, stb.). Ezekből busz elrendezésben max. 8 db csatlakozhat egy ISDN végpontra.

2. Az ISDN30 (Primary Rate Interface - PRI, primer csatlakozás) 30 darab egyenként 64 Kbit/s sebességű alapcsatlakozás és egy 64 Kbit/s sebességű jelzéscsatornát tartalmaz.

Az ISDN30 Primer csatlakozás esetén harminc kapcsolatra van lehetőség akár 300 db hívószám kiadásával.

 

Hogy néz ki fizikailag egy ISDN végpont?

Az ISDN2 és az ISDN30 kapcsolat a normál telefonhálózaton keresztül egy illetve két érpáron csatlakozik a telefon főközpontokra. A telefon társaság (Matáv vagy valamely más koncessziós társaság) az előfizető telephelyén egy ún. ISDN modemet telepít ezeknek a típusú a vonalaknak a végére, egy ISDN2 esetén egy nagyobb zsebrádió, ISDN30 esetén egy táskarádió nagyságú egység. Az ISDN2 pont-multipont és az ISDN30 csatlakozás esetén 220V-os csatlakozás szükséges, ezeket az előfizetőknek célszerű saját költségen szünetmentes tápegységgel ellátni (fogyasztásuk max. 5-10 W). Az ISDN modemek 4 eres vagy az ISDN30 esetén esetleg koaxális kábelen csatlakoznak a telefon-alközponthoz.

 

Mire használhatók az ISDN vonalak?

Az ISDN átvitel egy univerzális digitális átvitelt tesz lehetővé, ezért rendkívül sokoldalúan használhatók fel:

 • Az ISDN modem nagy sebességű (64-128 Kbit/s) sebességgel lehet adatot átvinni. Az ISDN modem kapcsolat szemben a telefonos modem kapcsolattal rendkívül gyorsan felépíthető (kevesebb, mint fél másodperc alatt kiépül), feltétele, hogy a mások oldalon is ISDN végberendezés legyen. Ideális eszköz az Internetes kapcsolatra és főként a nagy cégek mail szerverei (email átviteli központi eszközök) számára.
 • ISDN router egy speciális számítógép hálózati eszköz. Ennek segítségével két távoli számítógép-hálózat között teremthetünk kapcsolatot. Tegyük fel, hogy az egyik számítógép hálózat egyik számítógépéről adatokat akarunk lekérni egy másik hálózatról. Ekkor a router ISDN vonalon felhívja a másik hálózat routerét (kb. fél másodperc alatt) és nagy sebességgel (64-128 Kbit/s) átküldi a kért adatokat. A felhasználó csak annyit lát, hogy a gépen egy sóhajtásnyi idő után már meg is jelennek az akár több ezer kilométer távolságból kért adatok.
 • Az ISDN fax kb. 4 másodperc alatt képes egy oldalt átvinni, de csak ha a másik oldalon is ISDN fax van. Hagyományos faxokkal is képes együtt dolgozni de csak a hagyományos sebességgel.
 • ISDN alapú videó telefon és ISDN videó konferencia berendezések rendkívül sok fajtája létezik. Legegyszerűbb változatuk egy PC-be illeszthető kártyából és egy kis kamerából áll. Az ISDN vonalon felhívva a másik oldali hasonló berendezést és a telefon kapcsolat mellett a PC-n egy ablakban a másik oldali partner képe is látható. Az utóbbi időben a szabványosítás segítségével különböző gyártmányú berendezések is tudnak egymással kapcsolatot teremteni. Professzionális berendezések segítségével többszemélyes konferenciák hozhatók létre, kamera távvezérléssel, PC prezentációk átvitelével, stb. Ezeket az teszi lehetővé, hogy az ISDN vonalakon nagyobb adatátviteli sebesség érhető el a már kidolgozott videó tömörítési eljárások mellett.
 • ISDN vonalakon a hagyományos telefonfunkciók mellett, új szolgáltatások is megjelentek: ilyen például a hívószám csengés közbeni megjelenítése, a menet közbeni tarifainformáció megjelenítése és a többszörös hívószám lehetősége. Ezek a szolgáltatások leginkább egy ISDN telefon alközpontokkal használhatók ki.

Milyen új szolgáltatások várhatók el egy ISDN telefon-alközponttól?

 • A legfontosabb szolgáltatás a többszörös hívószám mellékekhez rendelése. Ekkor minden melléknek "saját" fővonali száma lehet. Ez általában azt jelenti, hogy a városból hívva a fővonali szám utolsó 2-4 számjegye az alközponton a mellék száma.
 • Másik kedvelt szolgáltatása a hívó telefonszámának kijelzése a rendszerkészülékeken. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy már a csengetés alatt kiíródik (egyelőre csak a GSM és a többi ISDN vonalak számai), de az összes kapcsolási szám kiírása az év végére várható.
 • Szintén előnyös a pontos tarifikáció, ami beszélgetés közben vagy utána, a rendszerkészülékeken figyelemmel kísérhetők.
 • Mindezek mellet az ISDN kapcsolat legfőbb előnye a jobb hangminőség és sokkal gyorsabb kapcsolási idő.

 

Használhatók-e hagyományos modemek ISDN telefonközpont esetén?

Az ISDN vonalak hagyományos modemes átvitelre is használhatók, sőt alközponti melléken csak akkor használhatók 33 Kbit/s sebességnél jobb modemek teljes sebességen (pl. 56 Kbit/s sebességű modemek) ha az alközpont ISDN vonalon csatlakozik a főközpont felé.

 

Hogyan lehet egy ISDN vonalnak sokszoros hívószáma?

Az ISDN vonalon az alközpont felé a következő képen történik a hívás: a jelző D csatornán a főközpont üzenetet küld az alközpontnak, hogy hívás érkezik az egyik csatornán és közli hogy mi volt a fővonali hívószám utolsó 2-4 számjegye. Alközpont kikeresi, melyik mellékhez tartozik ez a hívás (általában a fővonali hívószám vége megegyezik a mellékszámmal) és megcsengeti azt. Ugyanekkor a hívó telefonszáma is megérkezik a D csatornán, az alközpont kiírja ezt a számot a rendszertelefon kijelzőjére.

 

Lehet-e ISDN vonalakat sorozatszámmá rendezni?

Lehet, sőt kell. A legtöbb közepes méretű cégnek egy ISDN2 vonal kevés viszont egy ISDN30 sok. Ekkor több ISDN2 vonalat kell venni, és ezeket sorozatszámmá kell rendeztetni. Így például ha három ISDN2 vonalunk van és mindegyikhez 10-10 számot rendeltünk, akkor is be tud jönni egy olyan hívás, ami az első számmezejébe esik, ha az első vonal mindkét csatornája foglalt. Ez nagyon praktikus.

Ritkán említett funkció, de az ISDN számmező minden száma sorozatszám, azaz ha egy hívószámon történő hívást átadunk egy másik mellékre, hiába beszélnek rajta, ettől még ez a hívószám ismét hívható a városból és nem lesz foglalt. Korszerű alközpontok képesek rendszerkészüléken egyszerre több hívást is fogadni, ugyan arról a városi hívószámról - ekkor akár felváltva is lehet beszélgetni a két hívóval. Nagyon előnyösen kihasználható ez a funkció, hogy azonos feladatot ellátó mellékcsoportoknak (azonos feladatú ügyintézők ügynökök stb.), közös hívószám adható és párhuzamosan sok azonos számmal indított hívás kezelhető.

 

Mekkora számmezőt kérjünk ISDN vonalunkhoz?

Mindenképpen akkorát, hogy beleférjen az összes mellékünk. Az hogy hány mellékhez, hány fővonal kell az erősen függ a cég tevékenységétől. 100 mellékre szálloda esetén tökéletesen elég 3-4 ISDN2, de külkereskedő, vagy ügynök cég esetén célszerű ennyi mellékre ISDN30 vonalat venni. Ha lehet, gondoljunk a jövőre is, amennyiben várhatóan nőni fog a cég, foglaltassunk le a jelenleg használni kívánt számmezőnk utáni kiválasztott részt is, ez általában szerény díjazásért megtehető.

 

Hogyan kapcsolhatók ISDN berendezések egy ISDN telefon-alközpontra?

A legtöbb ISDN telefon-alközponton az ISDN2 portja mellékként is használható. Ez általában pusztán programozással beállítható. Nem kell ezért külön további ISDN vonalat venni az ISDN modemek, routerek stb. számára, hanem használhatják a cég közös, telefonálásra is használt ISDN vonalait is. Természetesen az ISDN számmezőből számukra is hozzárendelhetünk saját fővonali számokat.

 

Mibe kerül az ISDN vonal létesítése, üzemeltetése?

Jelenleg az alapárak a Matáv esetén ISDN2 estén bruttó 156. 000,-Ft, ISDN30 esetén bruttó 1. 350. 000,-Ft. Havi alap előfizetési díjak alközpontokra szokásos módon: bruttó 8. 625,-Ft/hó ill. 79. 750,-Ft/hó. Figyelem, gyakran vannak akciók, amikor ennél lényegesen kedvezőbb áron lehet megvásárolni a kívánt vonalakat. Egyéni alku is elérhető, pl. jelenlegi fővonalak "becserélése" esetén.

Mennyiben gazdaságos az ISDN vonalak használata?

A gazdasági előny több részből tevődik össze:

 • Sokkal kevesebb vonal szükséges, hiszen a számmező hozzárendelésével mindenkinek "saját" fővonala van,
 • Kevesebb a havi előfizetési díj (az ISDN2 két vonalat, az ISDN30 harminc vonalat vált ki minimum)
 • Gyorsabb kapcsolás, stabilabb jobb minőség munkaidő megtakarítást eredményez.

Őszintén meg kell mondani, hogy az ISDN vonalak elsősorban szolgáltatásban és minőségben jelentenek többletet, ár megtakarítás messze elmarad a korszerű telefon-alközpontok "Legkisebb költségű útvonal kiválasztás" nevű korszerű szolgáltatása és a GSM szolgáltatók felé menő csatolás egyidejű felhasználásával. Ezzel a havi telefonköltség ugyanis 20-40%-al is csökkenthető.

Hogyan rendeljünk ISDN vonalakat?

ISDN vonalak rendeléséről a 470-2044-es vezetékes, a (30) 919 2427-es mobil telefonszámon tájékozódhat, illetve az eriksson@westel900.net címen tehet megrendelést. A koncessziós területeken a helyi szolgáltató információs irodájában.

A szerelési határidő, ha a technikai feltételek megvannak, igen rövid is lehet, akár egy-két hét.

Milyen biztonsági intézkedések szükségesek az előfizető részéről az ISDN vonalak működtetéséhez?

A hagyományos telefonvonalon egy hagyományos telefonnal akkor is lehet telefonálni, ha áramszünet van. ISDN vonalak esetében azonban az ISDN vonal modem és a telefon-alközpont szünetmentes tápegységet igényel, ezt az előfizetőnek kell biztosítania.

ISDN vonal sérülékenyebb, ha ráhallgatnak a vonalra, megszakadnak a beszélgetések, ezért a tápfejet (rendezőszekrényt) védeni kell, az ISDN vonalakat fel kell jelölni. Viszont tapasztalataink szerint az ISDN vonalak jobban bírják a kábelek beázását.

Mivel az ISDN vonalak üzembiztonsága sokkal fontosabb a hagyományos vonalaknál, ezért a MATÁV külön hibaelhárító csoportot üzemeltet, akik sokkal gyorsabban reagálnak a bejelentett hibákra. A vonal állapotot rendszeresen automatikusan is ellenőrzik.

 

forrás: Studio2001 Üzleti Kommunikációs Rendszerház (c) studio2001, Dr. Tóth András, 1999