Magyar műszerszabványok

 

MSZ EN 12549:2001        

Akusztika. Csavarhúzó gépek zajvizsgálati szabályzata. Műszaki módszerek; 2001. 06. 01.    

MSZ ISO 10884:2001        

Hordozható, kézi, belső égésű motoros aljnövényzettisztítók és fűvágók. Hangteljesítményszintek meghatározása. Műszaki (2. pontossági osztályú) módszer;  2001. 06. 01.    

MSZ EN 617883:2001  

Szupravezetés. 3. rész: A kritikus áram mérése. Ezüstbevonatú Bi2212 és Bi2223 oxid szupravezetők kritikus egyenárama (IEC 617883:2000); 2001. 07. 01.          

MSZ EN 617885:2001  

Szupravezetés. 5. rész: A mátrix/szupravezető térfogatarány mérése. Cu/NbTi összetevőjű szupravezetők réz/szupravezető térfogataránya (IEC 617885:2000); 2001. 07. 01.          

MSZ EN 617886:2001  

Szupravezetés. 6. rész: A mechanikai tulajdonságok mérése. Cu/NbTi összetevőjű szupravezetők szakítóvizsgálata szobahőmérsékleten (IEC 617886:2000); 2001. 07. 01.          

MSZ ISO 113575:2001  

Műanyagok. Pásztázó differenciálkalorimetria (DSC). 5. rész: A jellemző reakciógörbehőmérsékletek és idők, a reakcióentalpia és az átalakulás fokának meghatározása; 2001. 07. 01.               

MSZ EN 61028:1993/A1:2001     

Villamos mérőműszerek. XY regisztrálók (IEC 1028:1991/A1:1995); 2001. 08. 01.    

MSZ ISO 11631:2001

Anyagárammérés. Áramlásmérők működési jellemzőinek megadási módszerei; 2001. 08. 01.    

MSZ ENV ISO 142532:2001    

Termékek geometriai követelményei (GPS). Munkadarabok és mérőeszközök méréses vizsgálata. Útmutató a GPShez tartozó mérések mérési bizonytalanságának becsléséhez a mérőeszközkalibrálás és a termékmegfelelőség igazolásához (ISO/TS 142532:1999); 2001. 08. 01.          

MSZ HD 368 S1:2001               

Közvetlen működésű, villamos regisztrálóműszerek és tartozékaik (IEC 258:1968 + A1:1976); 2001. 08. 01.    

MSZ EN 61028:1993/A2:2001     

Villamos mérőműszerek. XY regisztrálók (IEC 61028:1991/A2:1997); 2001. 08. 01.  

MSZ EN 60270:2001        

Nagyfeszültségű vizsgálati módszerek. A részleges kisülések mérése (IEC 60270:2000); 2001. 09. 01.    

MSZ EN 600442:2001  

Mérőtranszformátorok. 2. rész: Induktív feszültségváltók (IEC 600442:1997, módosítva); 2001. 09. 01. 

MSZ EN 600441:2001

Mérőtranszformátorok. 1. rész: Áramváltók (IEC 600441:1996, módosítva); 2001. 09. 01.          

MSZ EN 6070421:2001              

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározásának vizsgálati módszere. 21. rész: Porszívókra vonatkozó előírások (IEC 6070421:2000); 2001. 10. 01.          

MSZ EN 124702:2001  

Klinikai hőmérők. 2. rész: Fázisváltó típusú (dot mátrix) hőmérők; 2001. 10. 01.         

MSZ EN ISO 2178:2001

Nem mágnesezhető bevonatok mágneses alapfémen. A bevonatvastagság mérése. Mágneses módszer (ISO 2178:1982); 2001. 10. 01.         

MSZ EN 124704:2001  

Klinikai hőmérők. 4. rész: Folyamatos mérésű villamos hőmérők teljesítőképessége; 2001. 10. 01.         

MSZ EN ISO 3497:2001          

Fémbevonatok. A bevonatvastagság röntgenspektrometriás mérési módszere (ISO 3497:2000); 2001. 10. 01.    

MSZ EN ISO 2064:2001          

Fémes és más szervetlen bevonatok. A vastagságmérésre vonatkozó fogalommeghatározások és megállapodások (ISO 2064:1996); 2001. 10. 01.    

MSZ EN ISO 3543:2001          

Fémes és nemfémes bevonatok. A bevonatvastagság mérése bétavisszaszóródásos módszerrel (ISO 3543:2000); 2001. 10. 01.         

MSZ EN 50294:1998/A1:2001     

Fényforráselőtétáramkörök összteljesítményfelvételének mérési módszere; 2001. 10. 01.    

MSZ EN 1352314:2001               

Tekercselt bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 14. rész: Krétásodás (Helmenmódszer); 2001. 10. 01.               

MSZ EN 1352313:2001               

Tekercselt bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 13. rész: Gyorsított hőöregítéssel szembeni ellenállás; 2001. 10. 01.  

MSZ EN 135239:2001  

Tekercselt bevont fémek. Vizsgálati módszerek. 9. rész: Vízbe merítéssel szembeni ellenállás; 2001. 10. 01.    

MSZ EN 601180:2001  

Hallókészülékek. 0. rész: Az elektroakusztikai jellemzők mérése (IEC 1180:1983); 2001. 10. 01.         

MSZ EN 61228:2001        

Barnulás céljából használt ultraibolya lámpák UVsugárzásának mérési és meghatározási módszere (IEC 1228:1993); 2001. 10. 01.         

MSZ ENV 14028:2001        

Hidrometria. Forgószárnyas vízsebességmérő alkalmazása és kalibrálása; 2001. 11. 01.

MSZ EN 61518:2001        

Csatlakozó méretek differenciálnyomás (típusú) mérőműszerek és karimás kikapcsolókészülékek között 413 barig (41,3 Mpaig) (IEC 61518:2001); 2001. 11. 01.    

MSZ EN 6053483:2001              

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 83. rész: Zajvizsgálat. Szabályozószelep aerodinamikai zajának előrejelzési módszere (IEC 6053483:2000); 2001. 11. 01.    

MSZ EN 6053481:2001              

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8. rész: Zajvizsgálat. 1. főfejezet: A szabályozószelepeken keresztüli aerodinamikus áramlás zajának laboratóriumi mérése (IEC 6053481:1986); 2001. 11. 01.          

MSZ EN 601181:2001  

Hallókészülékek. 1. rész: Hallókészülékek indukciós felvevőtekercsű bemenettel (IEC 1181:1995); 2001. 11. 01.         

MSZ EN 6155710:2001               

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 10. rész: A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló kombinált mérőberendezés (IEC 6155710:2000); 2001. 12. 01.

MSZ EN ISO 99022:2001       

Textilipari gépek. Zajvizsgálati szabályzat. 2. rész: Fonáselőkészítő és fonógépek (ISO 99022:2001); 2001. 12. 01.         

MSZ EN 6070424:2001              

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározásának vizsgálati módszere, 24. rész: Mosógépekre és centrifugákra vonatkozó előírások (IEC 6070424:2001); 2001. 12. 01.    

MSZ EN 12053:2001

Targoncák biztonsága. A zajkibocsátás mérésének vizsgálati módszerei; 2001. 12. 01.    

MSZ EN 12096:2001        

Mechanikai rezgés. A rezgésemissziós jellemzők meghatározása és ellenőrzése; 2001. 12. 01.          

MSZ EN ISO 99026:2001       

Textilipari gépek. Zajvizsgálati szabályzat. 6. rész: Kelmegyártó gépek (ISO 99026:2001); 2001. 12. 01.          

MSZ EN ISO 99025:2001       

Textilipari gépek. Zajvizsgálati szabályzat. 5. rész: Szövő és kötőipari előkészítő gépek (ISO 99025:2001); 2001. 12. 01.          

MSZ EN ISO 99024:2001       

Textilipari gépek. Zajvizsgálati szabályzat. 4. rész: Fonalgyártó, kord és kötélgyártó gépek (ISO 99024:2001); 2001. 12. 01.         

MSZ EN ISO 99023:2001       

Textilipari gépek. Zajvizsgálati szabályzat. 3. rész: Nem szőtt kelmét gyártó gépek (ISO 99023:2001); 2001. 12. 01.         

MSZ EN ISO 99027:2001       

Textilipari gépek. Zajvizsgálati szabályzat. 7. rész: Festő és kikészítőgépek (ISO 99027:2001); 2001. 12. 01.         

MSZ EN ISO 99021:2001       

Textilipari gépek. Zajvizsgálati szabályzat. 1. rész: Általános követelmények (ISO 99021:2001); 2001. 12. 01.         

MSZ EN 609090:2001  

Zárlati áramok háromfázisú váltakozó áramú rendszerekben. 0. rész: Az áramok számítása (IEC 609090:2001); 2001. 12. 01.          

MSZ EN 610831:2001  

A nagyfeszültségű lökőfeszültségvizsgálatok méréseihez használt műszerek és szoftverek. 1. rész: A műszerek követelményei (IEC 610831:2001); 2001. 12. 01.          

MSZ EN 6007610:2001               

Teljesítménytranszformátorok. 10. rész: A zajszintek meghatározása (IEC 6007610:2001); 2001. 12. 01.         

MSZ HD 469 S1:2001               

Logikai analizátorok tulajdonságainak megadási módja (IEC 60776:1983);   2001. 12. 01.          

MSZ ISO 9195:2001

Folyadékáram mérése nyílt felszínű vízfolyásokban. Mederanyagmintavétel és elemzés kavicsmeder esetén; 2001. 12. 01.          

MSZ EN 12786:2001        

Gépek biztonsága. Irányelvek a biztonsági szabványok rezgésekre vonatkozó fejezeteinek a megfogalmazására;  2001. 12. 01.         

MSZ EN 601187:2001  

Hallókészülékek. 7. rész: Hallókészülékek műszaki jellemzőinek mérése szállítási minőségellenőrzéshez (IEC 1187:1983); 2001. 12. 01.         

MSZ EN 61481:2001

Feszültség alatti munkavégzés. Hordozható fázisegyeztető 1 kVtól 36 kVig terjedő váltakozó feszültségekre (IEC 61481:2001); 2001. 12. 01.