Röviditések

 

A, Á
ÁB - Állami Biztosító
ABB - Asea Brown Boveri
ABC-államok - Argentína, Brazília, Chile
ABN Amro - Algemene Bank Nederland + Amsterdam-Rotterdam Bank
ABS - Antiblockierungssystem, blokkolásgátló
a. C., a. Chr. (n.) - ante Christum (natum), Krisztus születése előtt
AC/DC - Alternating Current/Direct Current, váltóáram, egyenáram
a. D. - anno Domini, az Úr évében
AF - Air France (francia légiközlekedési vállalat)
áfa - általános forgalmi adó
Áfor - Ásványolaj-forgalmi Vállalat
AFP - Agence France Presse (francia hírügynökség)
AG - Aktiengesellschaft, német rt.
ÁG - állami gazdaság
AI - artificial intelligence, mesterséges intelligencia
AIDS - acquired immunodeficiency syndrome, szerzett immunhiányos tünetegyüttes
Alcoa - Aluminium Co. of America
a. m. - ante meridiem, dél előtt; annyi mint
An - Antonov
ANA - All Nippon Airlines
ang. - angol
ANSI - American National Standards Institute, Amerikai Szabványügyi Intézet
ANZUS - Australia, New Zealand and US Defence Pact, Pacific Security Treaty, Csendes-óceáni Védelmi Szerződés
AOL - America Online
AP - Associated Press (amerikai hírügynökség)
APA - Austria Presse Agentur, Osztrák Hírügynökség
APEH - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
ARPANet - Advanced Research Project Agency Network
ASAP - as soon as possible, amilyen gyorsan csak lehet
ASCII - American Standard Code for Information Interchange, amerikai szabványos információcsere-kódrendszer
ASEAN - Association of South-East Asian Nations, Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
ASP - application service provider, alkalmazásszolgáltató
ATM - asynchronous transfer mode, aszinkron hálózati protokoll; automatic teller machine, pénzkiadó automata
ATP - adenozin-trifoszfát
AT&T - American Telephone & Telegraph
AU - astronomical unit, csillagászati egység
AUA - Austrian Airlines
ÁVH - Államvédelmi Hatóság
ÁVO - Államvédelmi Osztály
AWACS - Airborne Warning and Control Systems, légi figyelmeztető és ellenőrző rendszer

B
B2A - business to administration, az üzleti szektor és a közigazgatás közti elektronikus ügyletek
B2B - business to business, az üzleti szektor képviselői közti elektronikus ügyletek
B2C - business to consumer, az üzleti szektor és magánszemélyek közti elektronikus ügyletek
BA - British Airways
BAS - brake assistant system, vészfékrásegítő
BASF - Badische Anilin- und Sodafabrik (műanyaggyár)
BASIC - Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
BÁV - Bizományi Áruház Vállalat
BBC - British Broadcasting Corporation
bcc - blind carbon copy, láthatatlan e-mail másolat
bps - bit per secundum, bit/másodperc
BBS - Bulletin Board System, elektronikus faliújság; Balázs Béla Stúdió
BEAC - Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
BEK - Bajnokcsapatok Európa-kupája
Benelux - Belgium, Hollandia, Luxemburg
BÉT - Budapesti Értéktőzsde
BFZ - Budapesti Fesztiválzenekar
BKV - Budapesti Közlekedési Vállalat
BMW - Bayerische Motorenwerke
BNV - Budapesti Nemzetközi Vásár
BOAC - British Overseas Airways Co. (brit légiforgalmi társaság)
Bp. - Budapest
BP - British Petroleum
BPR - business process reenginering
BRD - Bundesrepublik Deutschland, Német Szövetségi Köztársaság
BRFK - Budapesti Rendőr-főkapitányság
BRT - bruttóregisztertonna
BS - Budapest Sportcsarnok
bt. - betéti társaság
BT - British Telecom; Biztonsági Tanács
Btk. - Büntető törvénykönyv
BTW - by the way, erről jut eszembe
BVSC - Budapesti Vasutas Sport Club

C, CS
c - centi, század
C - Celsius; coulomb; curie
C2A - consumer to administration, magánszemélyek és közigazgatás közti elektronikus ügyletek
CA - CreditAnstalt
CAD - computer aided design, számítógépes tervezés
CAM - computer aided manufacturing, számítógépes gyártás
CASE - computer aided software engineering, számítógépes szoftverfejlesztés
CB - citizens band, az egyéni adó-vevő rádiózás számára fenntartott hullámhossztartomány
CBS - Columbia Broadcasting System
cc - carbon copy, e-mail másolat
cca. - cirka
cd - candela
CD - compact disk, kompaktlemez; corps diplomatique, diplomáciai testület
CDMA - code division multiple access
CD-ROM - compact disk read only memory, számítógépen olvasható kompaktlemez
CDU - Christlich-Demokratische Union, Kereszténydemokrata Unió
CeBIT - Welt-Centrum für Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik
CEFTA - Közép-európai Szabadkereskedelmi Egyezmény
CEGF - Central European Growth Fund
Cento - Central Treaty Organization
CERN - Centre European pour la Récherche Nucleare, Európai Részecskekutató Laboratórium
CETI - Communication with Extra-Terrestrial Intelligence, kommunikáció földönkívüli intelligenciával
CEU - Central European University, Közép-európai Egyetem
CGI - Common Gateway Interface
CGT - Confédération Générale du Travail, Általános Munkásszövetség
CH - Confoederatio Helvetica, Svájci Államszövetség
CIA - Central Intelligence Agency (amerikai titkosszolgálat)
CIO - chief information officer, informatikai vezető
CNC - computer numerical control, számítógépes vezérlés
CNN - Cable News Network
Co. - company, compagnie, vállalat
Cocom - Coordinating Committee for Export to Communist Areas, a fejlett elektronikus technológia szocialista országokba kivitelét korlátozó bizottság
CPC - cost per click, egy kattintásra jutó költség (online reklámnál)
CPM - cost per thousand impressions, ezer megjelenésre jutó költség (online reklámoknál)
CPU - central processing unit (a számítógépek központi egysége)
CRM - customer relationship management, ügyfélkapcsolat-kezelés
CSS - cascading style sheetes
CSU - Christlich-Soziale Union, Keresztényszocialista Unió
ct - karát
CT - komputertomográf(ia)
CTR - click-through rate, átkattintási ráta
CV - curriculum vitae, önéletrajz
cséb - csoportos élet- és baleset-biztosítás
Cseka - Csrezvicsajnaja Komisszija, Államvédelmi Bizottság

D, DZ, DZS
d - deci, tized
DAT - digital audio tape, digitális hangszalag
db - darab
dB - decibel
DCT - digital consumer terminal
DDR - Deutsche Demokratische Republik, Német Demokratikus Köztársaság
de. - délelőtt
DEM - német márka
DHTML - dynamic hypertext markup language
DJ - disk jockey, lemezlovas
dk - deka, tíz
DNS - dezoxiribonukleinsav; domain name service, domainnév-karbantartás; domain name system, domainnévrendszer
DOS - disk operating system, lemezes operációs rendszer
D. P. - displaced person, elhurcolt személy
DPA - Deutsche Presse Agentur, Német Sajtóügynökség (német távirati iroda)
dpi - dot per inch, pont/hüvelyk
DSL - digital subscriber line (nagy sávszélességű digitális telefonvonal)
DT - Deutsche Telekom
DTP - desktop publishing, asztali kiadványszerkesztés
D&T - Deloitte & Touche
du. - délután
DVD - digital versatile disk
DVSC - Debreceni Vasutas Sport Club

E, É
ea. - előadó
Eb - Európa-bajnokság
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
ECM - European Common Market, Európai Közös Piac
ECU - european currency unit, európai valutaegység
ÉDÁSZ - Észak-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat
EDI - electronic data interchange, elektronikus adatcsere
EEC - European Economic Community, Európai Gazdasági Közösség
EEG - elektroencefalogram, -falográf, -falográfia
EFTA - European Free Trade Assosiaciton, Európai Szabadkereskedelmi Társulás
EGK - Európai Gazdasági Közösség (l. EEC)
EKG - elektrokardiogram, - kardiográf, -kardiográfia
Elmka - Első Magyar...
Elmű - Elektromos Művek
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem
em. - emelet
ÉMÁSZ - Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat
EMEA - Europe--Middle East--Africa, Európa--Közel-Kelet--Afrika
EMS - energy management system, hálózatszámítás
EMU - Economic and Monetary Union, Gazdasági és Monetáris Unió
ENSZ - Egyesült Nemzetek Szervezete (l. UNO)
ERP - enterprise resource planning
ÉS - Élet és Irodalom
ETA - Euzkadi Ta Azkatasuna, Baszkföld és Szabadság
eü. - egészségügyi
eV - elektronvolt
évf. - évfolyam
Eximbank - Export-Import Bank

F
FAO - Food and Agriculture Organization, Nemzetközi Élelmezésügyi Szervezet
FAO X. Y. - for attention of X. Y., X. Y. figyelmébe
FAQ - frequently asked questions, gyakran feltett kérdések
FAT - File Allocation Table, állománykiosztási táblázat
fb - felügyelőbizottság
FBI - Federal Bureau of Investigation, Szövetségi Nyomozóiroda
FedEx - Federal Express
f. h. - folyó havi; főiskolai halllgató
FIAT - Fabbrica Italiana di Automobili Torino
FIDE - Fédération Internationale des Echecs, Nemzetközi Sakkszövetség
Fidesz - Fiatal Demokraták Szövetsége
FIFA - Fédération Internationale de Football-Association, Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
FIJ - Fédération Internationale des Journalistes
FKGP - Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
FMCG - fast moving consumer goods
Fortran - Formula Translator
főv. - főváros(i)
fps - frame per secundum
fr. - francia
frsz. - forgalmi rendszám
fszt. - földszint
ft - foot, láb
Ft - forint
FT - France Télécom
FTC - Ferencvárosi Torna Club
FTP - File Transfer Protocol
FYI - for your inforrmation

G, GY
g - gramm; nehézségi gyorsulás
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade, Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény
gazd. - gazdaság(i)
GDP - gross domestic product, bruttó hazai termék
Gestapo - Geheime Staatspolizei, Titkos Államrendőrség
GIF - graphics interchange format (grafikus állományformátum)
gimn. - gimnázium(i)
GIS - Geographical Information System, földrajzi információs rendszer
gk. - gépkocsi
GM - General Motors
GmbH - Gesellschaft mit beschrankter Haftung, német kft.
gmk - gazdasági munkaközösség
GMT - Greenwich Mean Time, greenwichi időszámítás szerinti
GNP - gross national product, bruttó nemzeti termék
GNU - GNU is not UNIX, a GNU nem UNIX, önmagára hivatkozó rövidítés
GPRS - general packet radio service, általános rádiós csomagkapcsolt szolgáltatás
GSM - global system for mobile communication
GUI - Graphical User Interface, grafikus felhasználói felület
gyed - gyermekgondozási díj
gyes - gyermekgondozási segély

H
h - hekto, száz
hely. - helyettes
HÉV - helyiérdekű vasút
HIV - human immunodeficiency virus
HBO - Home Box Office
HP - Hewlett-Packard
HSCSD - high speed circuit switched data, nagysebességű áramkörökkel kapcsolt adatok
htb. - háztartásbeli
HTML - Hypertext Markup Language
HTTP - Hypertext Transfer Protocol
HVG - Heti Világgazdaság
Hz - hertz

I, Í
IAEA - International Atomic Energy Agency, Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
IATA - International Air Transport Association, Nemzetközi Légiforgalmi Társulás
IBM - International Business Machines
IBUSZ - Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt.
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Bejegyzett Nevek és Számok Internetes Korporációja
ICAO - International Civil Aviatic Organization, Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICJ - International Covent of Justice, Nemzetközi Bíróság
ICQ - I Seek You
IDC - International Data Corporation
IDG - International Data Group
i. e. - időszámításunk előtt
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
ig. - igazgató
IHS - Iesus Hominum Salvator, Jézus, az emberek megváltója
IKV - Ingatlankezelő Vállalat
ILO - International Labour Organization, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
IM - Igazságügyminisztérium; Ifjúsági Magazin
IMF - International Monetary Fund, Nemzetközi Valutaalap
IMHO - in my humble opinion, szerény véleményem szerint
INRI - Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum, Názáreti Jézus, a zsidók királya
IOC - International Olympic Committee, Nemzetközi Olimpiai Bizottság (l. NOB)
IP - Internet Protocol, internetprotokoll
IPO - initial public offering (tőzsdei bevezetéssel egybekötött részvénykibocsátás)
IQ - intellligence quotient, intelligenciahányados
IR - infra red, infravörös
IRA - Irish Republican Army, Ír Köztársasági Hadsereg
IRC - Internet Relay Chat
IRO - International Refugee Organization, Nemzetközi Menekültügyi Szervezet
ISBN - International Standard Book Number, nemzetközi könyvszámozási szabvány
ISDN - integrated system of digital networks, integrated services digital network, digitális hálózatok integrált rendszere
isk. - iskola(i)
ISO - International Standard Organization, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
ISP - internet service provider, internetszolgáltató
ISSN - International Standard Serial Number, nemzetközi folyóirat-számozási szabvány
it - igazgatótanács
IT - information technology, információtechnológia(i)
ITAR-TASZSZ - Informacionnoje Tyelegrafnoje Agensztvo Rosszii (orosz hírügynökség)
ITJ - ipari termékjegyzék
ITT - International Telephone and Telegraph
ITU - International Telecommunications Union, Nemzetközi Távközlési Unió
i. u. - időszámításunk után

J
J - joule
JA - Jewish Agency, Zsidó Ügynökség
JAL - Japan Airlines
JPEG, JPG - joint photographic expert group (grafikus állományformátum, illetve az ezt kifejlesztő csoport)
jr. - junior
JT - Játékvezetői Testület

K
k - kilo, ezer
K - Kelvin
kA - kiloamper
KAL - Korean Airlines
kb. - körülbelül
KB - kilobyte, 1024 byte (a kilo rövidítése itt az 1000 helyett 1024-es szorzó miatt nagybetű); Központi Bizottság
kcal - kilokalória
KEK - Közép-európai Kupa
ker. - kerület(i); kereskedelem(i)
Kermi - Kereskedelmi Minőség-ellenőrző Intézet
KFKI - Központi Fizikai Kutatóintézet
kft. - korlátolt felelősségű társaság
KGB - Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi, a Szovjetunió államvédelmi bizottsága
K&H - Kereskedelmi és Hitelbank
kht. - közhasznú társaság
kHz - kilohertz, ezer hertz
kkt. - közkereseti társaság
KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatshappij, Holland Királyi Légiforgalmi Társaság
km - kilométer
K. O. - knock out, kiütés
kodek - kóder + dekóder
kolhoz - kollektyivnoje hozjajsztvo, kollektív gazdaság
Komszomol - Vszeszojuznij Lenyinszkij Kommunyisztyicseszkij Szojuz Mologyozsi, Ifjúság Össz-szövetségi Lenini Kommunista Szövetsége
Köjál - Közegészségügyi-Járványügyi Állomás
kp - kilopond
Kr. e. - Krisztus (születése) előtt
KRESZ - közlekedésrendészeti szabályok
Kr. u. - Krisztus (születése) után
KSH - Központi Statisztikai Hivatal
ktsz - kisipari termelőszövetkezet
k. und k. - kaiserlich und königlich, császári és királyi
kW - kilowatt
kWh - kilowattóra
KZ - Konzentrationslager, koncentrációs tábor

L
l. - lásd
L. A. - Los Angeles
LAN - local area network, helyi hálózat
laser - light amplification by stimulated emission of radiation, lézer
lat. - latin
LCD - liquid crystal display, folyadékkristályos képernyő
LE - lóerő
LED - light emitting diode, fénykibocsátó dióda
LGT - Locomotiv GT
LOT - Polskie Linie Lotnicze, Lengyel Légiforgalmi Vállalat
LSD - lysergic acid diethyl-amide, lizergsav-dietil-amid
Ltd. - limited, angol kft.
LW - long wave, hosszúhullám

M
M - monsieur; millió
Mabeosz - Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
MADI - Mouvement/Abstraction/Dimension/Intention
Mafilm - Magyar Filmgyártó Vállalat
MÁFKI - Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet
Mahart - Magyar Hajózási Rt.
Malév - Magyar Légiforgalmi Vállalat
MAN - metropolitan area network, városi hálózat
MaNcs - Magyar Narancs
mat. - matematika(i)
MÁV - Magyar Államvasutak
Mávaut - Magyar Államvasutak Autóbusz Társaság
mb. - megbízott
MB - megabyte, 1024 kilobyte, 1048576 byte
MDF - Magyar Demokrata Fórum
MEH - Miniszterelnöki Hivatal
MÉH - Melléktermék- és Hulladékhasznosítási Tröszt
MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár
mfszt. - magasföldszint
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer
MH - Magyar Hírlap; Magyar Honvédség; Mensa HungarIQa
MHz - megahertz, egymillió hertz
MI - Mensa International
MIÉP - Magyar Igazság és Élet Pártja
MiG - Mikojan--Gurjevics
milli - ezred
MIME - multipurpose internet mail extension
min - minutum, perc
Mlle - mademoiselle, kisasszony
MLSZ - Magyar Labdarúgó-szövetség
Mme - madame, asszony
MN - Magyar Nemzet
MNB - Magyar Nemzeti Bank
Mo. - Magyarország
MOB - Magyar Olimpiai Bizottság
Mohosz - Magyar Országos Horgászszövetség
Mol - Magyar Olajipari (Rt.)
MOL - Magyar Országos Levéltár
MOSZ - magyar országos szabvány
MP - Military Police, Katonai Rendőrség
MPEG - motion pictures expert group (mozgóképtároló állományformátum, illetve az ezt kifejlesztő csoport)
MR - Magyar Rádió
Mrd - milliárd
MS - Microsoft; manuscript, kézirat
MSZ - magyar szabvány
MSZP - Magyar Szocialista Párt
Mt. - a Munka törvénykönyve
MTA - Magyar Tudományos Akadémia
MTI - Magyar Távirati Iroda
MTK - Magyar Testgyakorlók Köre
MTV - Magyar Televízió
MÚOSZ - Magyar Újságírók Országos Szövetsége
m. v. - mint vendég

N, NY
NABI - North American Bus Industries
NAFTA - North American Free Trade Association, Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társaság
Nasdaq - National Association of Securities...
NASA - National Aeronautics and Space Administration, Nemzeti Repülési és ůrkutatási Hatóság
NATO - North Atlantic Treaty Organization, Észak-atlanti Szerződés Szervezete
NB - nota bene
NBC - National Broadcasting Corporation
NC - numerical control, számjegyes vezérlés; no charge, költségmentes
ném. - német
NIIF - Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
NJSZT - Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
NKVD - Narodnij Komisszariat Vnutrennyih Gyel, Belügyi Népbiztosság
N. N. - nomen nescio, nevét nem tudom
NOB - Nemzetközi Olimpiai Bizottság
Nr. - numero, szám
NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Nemzetiszocialista Német Munkáspárt
NSZK - Német Szövetségi Köztársaság
N. Y. - New York

O, Ó, Ö, Ô
o. - oldal
OA - Olympic Airways
ob - országos bajnokság
OCR - optical character reader/optical character recognition, optikai karakterolvasó/optikai karakterfelismerés
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OEM - Original Equipment Manufacturers
Ofotért - Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat
O. K. - oké, rendben
okl. - okleveles
ol. - olasz
OLE - object linking and embedding (kapcsolási technika, objektumok fűzhetők eltérő típusú állományokhoz)
OMSZ - Országos Mentőszolgálat
OOP - object oriented programming, objektumorientált programozás
Op. - opus, (zene)mű
OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries, Kőolaj-exportáló Országok Szervezete
or. - orosz
ORFK - Országos Rendőr-főkapitányság
ORI - Országos Rendező Iroda
OS - Országos Sajtószolgálat
O. S. B. - Ordo Sancti Benedicti, Szent Benedek rendje
O. S. F. - Ordo Sancti Francisci, Szent Ferenc rendje
OSI - open systems interconnection
OSP - online service provider
OSZK - Országos Széchényi Könyvtár
OTP - Országos Takarékpénztár
özv. - özvegy

P
Pa - Pascal
PAL - Phase Alternation Line (színestévé-kódolási rendszer)
PB - Politikai Bizottság
PC - personal computer, személyi számítógép; politically correct, politikailag korrekt
p. C., p. Chr. (n.) - post Christum (natum), Krisztus születése után
PCI - peripheral component interconnect, perifériás alkatrészeket összekötő (sín)
PCMCIA - personal computer memory card international association (memóriakártyákra vonatkozó szabvány)
PDA - personal digital assistant, kéziszámítógép
PDF - portable document format
PeCsa - Petőfi Csarnok
PEN - Poets-Essayists-Novellist, költők, tanulmányírók, regényírók
PFSZ - Palesztin Felszabadítási Szervezet
PGP - pretty good privacy
PHARE - Polish-Hungary Assistance in Restructuring the Economics
PhD - philologiae doctor
pH - pondus Hydrogenii, hidrogénkitevő
P. H. - pecsét helye
PIN - personal identification number - személyi azonosítószám
p. m. - post meridiem, dél után
PM - Pénzügyminisztérium; Pesti Műsor
Po - Polikarpov
pol. - politika(i)
POP - post office protocol
PPP - point to point protocol
prof. - professzor
P. S. - postscriptum, utóirat
Ptk. - Polgári törvénykönyv
PVC - polivinilklorid
PwC - PricewaterhouseCoopers
pzs - papír zsebkendő

Q
Q. E. D. - quod erat demonstrandum, ahogy megmutattuk

R
R - Réaumur; rádiusz, sugár
radar - radio detection and ranging, rádiófelderítés és távolságmérés
RAF - Royal Air Force, Királyi Légi Haderő; Rote Armee Fraktion, Vörös Hadsereg Frakció
RAI - Radiotelevisione Italiana
RAM - random access memory, véletlenelérésű memória
RFC - request for comments, az internetes szabványok sorszámozott leírásai
RFQ - request for quotation, ajánlatkérés
Rh - Rhesus-faktor
RNS - ribonukleinsav
ROM - read only memory, csak olvasható memória
RSK - Roma Sajtóközpont
RSVP - répondre s'il vous plait, válaszoljon, legyen szíves
rt. - részvénytársaság
RTF - rich text format

S, SZ
s - secundum, másodperc
SA - Sturmabteilung (náci rohamosztag)
SABENA - Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne, Belga Légiforgalmi Részvénytársaság
SALT - Strategic Arms Limitation Talks, tárgyalások a stratégiai fegyverek korlátozásáról
SAN - storage area network, tárolóhálózat
SAS - Scandinavian Airlines System, Skandináv Légiforgalmi Társaság
SCADA - supervisory control and data acquisition, adatgyűjtő és -felügyelő rendszer
sci-fi - science-fiction, tudományos-fantasztikus
SCM - supply chain management
SCSI - small computer system interface
SEATO - South-East Asia Treaty Organization, Délkelet-ázsiai Szövetség
SECAM - séquentiel a mémoire (színestévé-kódolási rendszer)
SET - secure electronic transaction
SETI - Search for Extra-Terrestrial Intelligence, földönkívüli intelligencia kutatása
S. F. - San Francisco
SGML - Standard Generalized Markup Language
SI - Systeme International d'Unités, nemzetközi mértékegységrendszer
SIA - Singapore Airlines
SIG - special interest group (azonos érdeklődésű emberek csoportja)
SLD - sub level domain, alsóbb szintű domainnév
SMS - short message service
SMTP - simple mail transfer protocol
S. O. S. - save our souls, mentsétek meg lelkünket
SQL - system query language, lekérdezőnyelv-rendszer; structured query language, strukturált lekérdezőnyelv
sp. - spanyol
SPÖ - Sozialistische Partei Österreichs, Osztrák Szociáldemokrata Párt
S. P. Q. R. - senatus populusque Romanus, a római tanács és a római nép
SQL - structured query language
SS - Schutzstaffel (náci rohamosztag)
SSL - secure socket layer
St. - saint, szent
START - Strategic Arms Reduction Talks, stratégiai fegyverzetkorlátozási tárgyalások
stb. - s a többi
Strucc - structured coding, strukturált programozás
SUN - Stanford University Network
SW - short wave, rövidhullám
SZDSZ - Szabad Demokraták Szövetsége
szem. ig. - személyi igazolvány
SZER - Szabad Európa Rádió
szerk. - szerkesztőség(i)
Szfv. - Székesfehérvár
szja - személyi jövedelemadó
szla. - számla
szmsz - szervezeti és működési szabályzat
szonár - sound navigation ranging, ultrahangos észlelőberendezés
szovhoz - szovjetszkaja hozjajsztvo, szovjet állami gazdaság
SZTAKI - Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

T, TY
T - tera, billió
TASZSZ - Tyelegrafnoje Agensztvo Szovjetszkovo Szojuza, a Szovjetunió Távirati Irodája (l. ITAR-TASZSZ)
tb - társadalombiztosítás(i)
tb. - tiszteletbeli
tbc - tuberkulózis
tc. - törvénycikk
TCP - Transmission Control Protocol
TDMA - time domain multiple access, időosztásos digitális kódolású műholdas távközlési rendszer
teflon - politetrafluoretilén
TGM - Tamás Gáspár Miklós
ti. - tudniillik
TIFF - tag image file format (grafikus állományformátum)
Tiköfe - Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
TIR - Transport International Routier, nemzetközi országúti szállítás
Titász - Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat
tkp. - tulajdonképpen
TLD - top level domain, legfelsőbb szintű domain
TNT - trinitro-toluol
TQM - total quality management
tRNS - transzfer RNS, hírvivő ribonukleinsav
tsz - termelőszövetkezet
Tu - Tupoljev
TVK - Tiszai Vegyi Kombinát
TWA - Trans World Airlines

U, Ú, Ü, ů
u. - utca
UEFA - Union Européenne de Football-Associations
UFO - unidentified flying object, ismeretlen repülő tárgy
UHF - ultra high frequency
ui. - ugyanis
Ui. - utóirat
UK - United Kingdom, Egyesült Királyság
UMTS - universal mobile telephone service, univerzális mobiltelefon-szolgáltatás
ún. - úgynevezett
UNESCO - United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Művelődésügyi Szervezete
UNICEF - United Nations Children's Emergency Fund, ENSZ Gyermeksegélyezési Alap
UNO - United Nations Organization, Egyesült Nemzetek Szervezete
UPC - Pan-Europe Communication
UPI - United Press International (amerikai hírügynökség)
UPS - uninterruptable power supply, szünetmentes tápegység; United Parcel Service
URH - ultrarövidhullám
URL - uniform resource locator, egységes forrásazonosító
USA - United States of America, Amerikai Egyesült Államok
USB - universal serial bus, univerzális soros sín
USD - amerikai dollár
uv. - utóvizsga
UV - ultraviola, ibolyántúli

V
VA - voltamper
VAN - value added network, értéknövelt hálózat
vb - világbajnokság
VCR - videorekorder
VG - Világgazdaság
VGA - videographics array (megjelenítési rendszer)
vh. - világháború
VHF - very high frequency, ultrarövid hullám frekvenciatartománya
VHS - video home system
VIP - very important person, különösen fontos személyiség
VOD - video on demand
vö. - vesd össze
VR - virtual reality, virtuális valóság
VRML - virtual reality modeling language
VSC - vehicle stability control, menetstabilizáló
VTR - video tape recorder, képmagnó

W
W - watt; volfrám; west
W3C - World Wide Web Consortium
WAIS - wide area information system (hálózati információs rendszer dokumentum-adatbázisos kutakodásokra)
WAN - wide area network - nagytávolságú számítógép-hálózatok
WAP - wireless application protocol, drótnélküli alkalmazási protokoll
WC - water closet, vízöblítéses vécé
WEU - Western European Union, Nyugat-európai Unió
Wh - wattóra
WHO - World Health Organization, Egészségügyi Világszervezet
WIPO - World Intellectual Property Organization, a szellemi tulajdon világszervezete
WYSIWYG - what you see is what you get, azt látod, amit majd kapsz
WWF - World Wide Fund for Nature, Természetvédelmi Világalap
WWW, W3 - world wide web; World Weather Watch, világméretű időjárás-megfigyelés

X
XML - eXtensible Markup Language
X. Y. - ismeretlen név jelzése