Természetvédelmi szakkifejezések
 

Nemzeti park: az országnak jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott olyan nagyobb tája, ahol a növény- és állatfajok jelenléte, a földfelszíni formák és ezek együttese a tudomány, a közmûvelődés és a természetjárás szempontjából különleges jelentőségű.

Tájvédelmi körzet: természeti értékek, valamint kedvező természeti tulajdonságok megőrzésére és fenntartására szolgáló nagyobb terület vagy tájrész.

Természeti emlék: a természet különleges, egyedi képződménye (pl.: egyes fa, facsoport, szikla, forrás, földtani szelvény).

Természeti érték: az emberi környezet védelme érdekében különleges oltalmat igénylő természeti tájak, területek, vizek, földtani és felszínalaktani képződmények, vadon élő növény- és állatfajok, egyes fák, facsoportok, kultúrtörténeti emlékek.

Természetvédelmi terület: védett természeti érték megóvására szolgáló terület, valamint a barlang és a védetté nyilvánított felszíni területe.

Védett természeti terület: olyan, jogszabályban védetté nyilvánított természeti érték, mely a megvalósuló természetvédelmi céloknak megfelelően lehet:

- nemzeti park
- tájvédelmi körzet
- természetvédelmi terület
- természeti emlék

Megjegyzés: A védett természeti területek között lehetnek nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó, és fokozottan védett területek is (pl: bioszféra rezervátum).

Fokozottan védetté nyilvánítás: A természetvédelmi területek és értékek különleges oltalmának jogszabályban történő biztosítása.