Épületek helyiségeiben és munkahelyeken megengedett zajszintek
az MSZ 18151-1:1982. és az MSZ 18151-2:1983. számú nemzeti szabványok alapján
továbbá a szabványos használati zajszintek
az MSZ-04-6013:1988. számú nemzeti szabvány alapján

Épület rendeltetése, helyiségek megnevezése

Használati zajszintek dBA

Megengedett zajszintek LAeq [dB]

 

nappal

éjjel

 

 Lakóépületben 
  • lakószobák

80

40

30

  • étkező konyhák

-

45

35*

  • közlekedő helyiségek

80

-

-

 

Oktatási intézményben
  • tanterem, előadóterem, foglalkoztató, tanári szoba

80

40

40

  • ének-zeneterem

90

40

40

  • ülés- és tárgyalótermek, könyvtári olvasótermek

-

40

40

 

Nyilvános forgalmú étterem, eszpresszó

90

55

55

Lakószobák szállodákban, munkásszállókban, diákotthonokban

80

45

35

1-2 személyes iroda

70

50

-

3-5 személyes iroda

75

60

-

Kevésbé igényes iroda, művezető-helyiség, zajvédő fülke munkahelyei

80

65

-

 
 
 

Munkahelyeken - a maradandó hallásveszteség megelőzése érdekében - a dolgozót érő zaj:
- egyenértékű A-hangnyomásszintje ne haladja meg az L'Aeq=85 dB értéket, továbbá
- legnagyobb A-hangnyomásszintje egyetlen alkalommal se haladja meg az L'Ai=125 dB értéket.
*a helyiségekbe behatoló közlekedési zajra nem vonatkozik.