Magyar nyelvű műszer-méréstechnikai könyvek jegyzéke

Megjegyzések a könyvjegyzék használatához

Amikor megkezdtük a magyar nyelven megjelent műszer/méréstechnikai szakkönyvek jegyzékének összeállítását tudtuk, hogy igen nagy feladatra vállalkozunk. Tudtuk azonban azt is, hogy ezekben a szakkönyvekben hatalmas szellemi érték rejtőzik, amely megéri az összeállítással járó nehézségeket. Jelen jegyzéket bővítendő gyűjteménynek tekintjük. Bíztatjuk, sőt kérjük a Kedves Olvasót segítsen a kiegészítésben vagy javításban és a szerkesztőségünknek email-ben küldjék el esetleges megjegyzéseiket!

Keresés a Jegyzékben

Az Internet böngészö keresője kiválóan alkalmas a könyvjegyzékben való keresésre. Ha a könyvjegyzék látható a főablakban, válasszuk a Szerkesztés menüpont Keresés (ezen a lapon...) lehetőségét és írjuk be a keresendő szót, majd indítsuk a keresést. Ezzel a módszerrel a keresett szó valamennyi előfordulási helye megtalálható.

Témakörök

A könyvjegyzékben szereplő kiadványok több könyvtárban is megtalálhatók, javasoljuk a keresést kezdjék a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár -ban

Akusztika

A városi közlekedés zajártalmainak elhárítása / Somogyi-Tóth Anna
Budapest: KÖTUKI, 1974. - 76 p.

Akusztikai tanulmányok / Széchey Béla
Budapest: 1982. - 378 p.

A munkahelyeken keletkező zajok vizsgálata / Kvojka Ferenc
Budapest: MTESZ, 1984. - 60 p.

Hangnyomás, hangosság, zajosság / Tarnóczy Tamás
Budapest: Akad. K., 1984. - 269 p.

5. Zajcsökkentési szeminárium és kiállítás: Szeged, 1986. jún. 3-6.: Előadások
Budapest: Opakfi, 1986. - 235 p.

Villamos gépek zaja és rezgése / Dr. Timár Peregrin László - Fazekas Albert - Kiss József - S.J. Yang
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 302 p.

Gépek zajteljesítményszintjének meghatározása / Augusztinovicz Fülöp
Budapest: Opakfi, 1989. - 114 p.

6. Zajcsökkentési szeminárium és kiállítás: Pécs, 1989. jún. 7-10.: Előadások
Budapest: Opakfi, 1989. - 1. - 235 p., 2. - 558 p.

Akusztikus emissziós anyag- és szerkezetvizsgálatok / Pellionisz Péter
Budapest: GTE, 1992. - 207 p.

Általános méréstechnika

A műszerek alkalmazása / Bókay Árpád
Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1953. - 88 p.

A mérési hibák és jelentőségük / Karsa Béla
Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954. - 49 p.

Hibaelmélet és méretellenőrző műszerek jellemzői / Bors Károly
Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954. - 112 p.

A vállalati kutató laboratóriumokban alkalmazható ismert és újabb eszközök, műszerek, berendezések / Almásy Andor
Budapest: Felsőokt. Jegyzetellátó, 1963. - 37 p.

Méréstechnikai kézikönyv / Lukács Gyula
Budapest: Műszaki Kvk., 1963. - 383 p.

Méréstechnika / Villányi Ottó
Budapest: Közdok, 1963. - 332 p.

Mérőműszerek és szabályozók osztályozási rendszere / Böhm István - 2. kiad.
Budapest: MTA, 1965. - 278 p.

Mértékegységek nemzetközi rendszere / G. D. Burdun, N. V. Kalasnyikov, L. R.  Sztockij
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 227 p.

Mérési eredmények kiértékelésének elmélete és gyakorlata / Jánossy Lajos
Budapest: Akad. K., 1968. - 527 p.

A magyar műszeripari 25 éve / Helm László
Budapest: MATE, 197X. - 213 p.

Mértékegység kislexikon / Dr. Fodor György
Budapest: Műszaki Kvk., 1971. - 336 p.

Intézeti mérőközpontok kialakítása: fejlesztési cél / Nagy István, Dura Lajos
Budapest: ÉTI, 1975. - 86 p.

Méréstechnikai kislexikon / Helm László
Budapest: Műszaki Kvk., 1976. - 688 p.

Mérésadatok kiértékelése / Ambrózy András, Jávor András
Budapest: Műszaki Kvk., 1976. - 157 p.

Mérésadatok kiértékelése. (Programozás és elektronika) / Dr. Ambrózy András-Jávor András
Budapest: Műszaki Kvk., 1976. - 130 p.

Az SI mértékegységekről / Moldoványi Gyula
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 120 p.

Hazai kutatóintézetekben kifejlesztett új fizikai mérési módszerek és mérőeszközök / Groma Géza
Budapest: ELFT, 1980. - 186 p.

Mérési eredmények értékelése matematikai statisztikai módszerekkel / Kemény Sándor.
Budapest: BME., 1980. - 176 p.

Az SI-mértékegységek és használatuk / Moldoványi Gyula - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1980. - 86 p.

4. Méréstechnikai szeminárium: Miskolc-Egyetemváros, 1980. aug. 27-28.
Miskolc: GTE, 1980. - 153 p.

SI-mértékegységek, előírások: A mértékegységhasználatot szabályozó előírások / Gyarmati Béla
Budapest: Szabvk., 1981. - 168 p.

Mennyiségek. Mértékegységek. Számok. - SI / Csengeri Pintér Péter
Budapest: Műszaki Kvk. , 1981. - 384 p.

Jelanalízis / Dr. Osváth Péter, Sztipanovits János
Budapest: BME., 1981. - 163 p.

Mérésértékelés / Boros Andor
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 253 p.

Mérési eredmények kiértékelése / Nagy Ferenc
Budapest: ELTE TTK, 1982. - 51 p.

Mérési eredmények kiértékelése / Vajda Sándor
Budapest: ELTE, 1982. - 74 p.

Korrelációs technika / szerk. Wolfgang Wehrmann
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 168 p.

Méréselmélet: Finommechanikai szakmérnökképzés 2. éves hallgatói részére / Kaposvári Zoltán. - 4. utánny.
Budapest: Tankvk., 1983. - 94 p.

Kísérletek tervezése és értékelése / Dr. Kemény Sándor
Budapest: BME., 1983. - 171 p.

Digitális szűrők. A digitális jelfeldolgozás alapjai / Dr. Kovács K. Pál
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 563 p.

Jelek és rendszerek méréstechnikája / Schnell László
Budapest: Műszaki Kvk., 1985. - 1112 p.

6. Műszer és méréstechnika konferencia és kiállítás előadásaiból: Szeged, 1987. jún. 4-6.
Budapest: MATE, 1987. - 126 p.

Régi magyar mértékek / Bogdán István
Budapest: Gondolat, 1987. - 127 p.

Útmutató az SI egységek alkalmazásához / Poós László - 2. átd. kiad.
Budapest: Szabvk., 1987. - 52 p.

Az alapvető fizikai állandók 1986. évi illesztése: A CODATA "Alapvető fizikai állandók" feladatcsoport jelentése / E. Richard Cohen, Barry N. Taylor
Budapest: CODATA M. Nemz. Biz., 1987. - 72 p.

Mennyiségek, mértékegységek / Csengeri Pintér Péter - 2. átd., bőv. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 700 p.

Mérési és számítási módszertani útmutató: Oktatási segédlet / Dombi Sándor
Budapest: OMKTI., 1987. - 212 p.

Bevezetés az általános metrológiába / Bölöni Péter és Pataki György
Budapest: OMH., 1988. - 582 p.

Termékek matematikai, statisztikai ellenőrzése / Dr. Dukáti Ferenc
Budapest: BME., 1988. - 159 p.

Vállalati mérésügyi szolgálat: a GTE és az Ipari Minőségügyi Klub kiadványa / Süveg Antal
Budapest: GTE., 1990. - 177 p.

Mértékegység - lexikon / Dr. Fodor György
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 320 p.

Mérések tervezése és eredményeik értékelése / Kemény Sándor, Deák András. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 365 p.

Méréselmélet és számítógép orientált méréstechnika / Sztraka Lajos
Budapest: BME. Vegyészmérnöki Kar, 1995. - 147 p.

Méréstechnikai alapismeretek: műszaki szakközépiskola, mechanikai, villamos, vegyészeti, építési és geológiai-földmérési-vízügyi szakcsoport I. osztály: tankönyvpótló jegyzet . - 8. kiad. / Tatár József
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 38 p.

További fejezetek a magyar mérésügy történetéből, 1945-1995 / Kovács Gábor, Petik Ferenc
Budapest: OMH., 1996. - 342 p.

Méréstechnika: egyetemi tankönyv / Zoltán István
Budapest: Műegyetemi K., 1997. - 206 p.

Nemzetközi metrológiai értelmező szótár, angol-magyar
Budapest: OMH-MTA-MMSZ, 1998. - 49 p.

Mérési gyakorlatok: tankönyv / Zalotay Péter
Budapest: KIT Képzőműv. K, 1999. - 107 p.

Automatizálás, számítógépes mérések

Földgáztüzelésű ipari kemencék mérő és szabályozó berendezései
Miskolc: TÜKI., 1965. - 583 p.

Ipari elektronikus mérés és szabályozás: Szimpózium: Balatonszéplak, 1965. szept. 6-8.
Budapest: MATE., 1965. - 411 p.

Mérés, vezérlés, szabályozás / Telkes Zoltán
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 111 p.

Mérő-szabályozó berendezések szerelése és üzembe helyezése / Németh József
Budapest: Műszaki Kvk., 1971. - 456 p.

Mérő- és szabályozó műszerek érzékelőinek illesztése / Hargittay Emil
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 144 p.

Tranzisztoros egyenfeszültség-erősítők a méréstechnikában és az automatikában / Dr. Telkes Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 308 p.

Mérő- és szabályozó műszerek érzékelőinek illesztése / Hargittay Emil
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 144 p.

Mérés-és írányítástechnikai táblázatok és képletek / Th. Krist
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 323 p.

Automatikus mérőműszerek / P. P. Ornatskij - 2. átd. és bőv. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1974. - 531 p.

Számítógép-irányítású mérőrendszerek / Sebestyén Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1976. - 291 p.

Irányítástechnikai műszerész / Cserfalvi György
Budapest: Műszaki Kvk., 1976. - 287 p.

Irányítástechnikai műszerek / Heppes Aladárné
Budapest: Szabvk., 1977. - 624 p.

Automatikus mérőműszerek és mérőrendszerek / Radnai Rudolf
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 250 p.

A számjegyes vezérlés kivitelezésének eszközei: Mérőberendezések és hajtások / Czéh Mihály
Budapest: SPE., 1983. - 79 p. : Az IEC-BUSZ és alkalmazása Bartha Tamás
Budapest: LSI., 1985

A hidrosztatikus hajtások ellenőrző mérése / Fekete Gyula
Budapest: Mezőgazd. Kvk., 1986. - 87 p.

Basic a mérés-, a vezérlés- és a szabályozástechnikában / Wolfgang Link.
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 150 p.

A mikrohullámú technika alkalmazása a mérés- és szabályozástechnikai feladatok megoldásában / Mojzes Imre, Kazi Károly - 2. kiad.
Budapest: MTA., 1987. - 95 p.

Számítógéppel vezérelt mérések / Borbola István, Sikala János
Budapest: OPI., 1988. - 84 p.

Mérés- és irányítástechnika: gépészeti technikusi szak, erőműgépész ágazat, vegyipari gépész ágazat V. évfolyam tanulói számára: műszaki tankönyv / Galló György
Budapest: IM., 1989. - 255 p.

Irányítástechnikai műszerész szakmai ismeret 2 / Németh Béla, Ónodi György. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 298 p.

Repülőgépek automatikai berendezései 2: a műszaki szakközépiskolák repülővillamossági technikusi szakának V. osztálya számára / Sipos István
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 203 p.

Műszerismeret, automatika / Szabó László. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 120 p.

Épületgépészeti és hőtechnikai rendszerek műszerezése és automatizálása a Ganz Műszer Művek által gyártott termékek felhasználásával: tervezési segédlet
Budapest: GMM., 1991. - 101 p.

Mérésadatgyűjtő rendszerek: szakmai fórum: oktatási segédanyag
Budapest: Co-Nex, 1991. - 16, 13 p.

Irányítástechnikai műszerész szakmai ismeret 1 / Madocsay Péter, Ónodi György. - 7. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 259 p.

Automatika mérnököknek: [egyetemi tankönyv] / Bánhidi László és Oláh Miklós - 2. kiad.
Budapest: Nemzeti Tankvk., 1994. - 582 p.

Mérési adatok feldolgozása: az élelmiszer-analitikai szakközépiskolák tankönyve / Hibbey Csabáné és Szilágyi József. - 4. kiad.
Budapest: Cser, 1995. - 105 p.

Automatika, mérés- és műszertechnika konferencia, Siófok, 1996. május 21-22.
Szeged: A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., 1996. - 90 p.

Méréstechnika és automatizálás az élelmiszeriparban / Fekete András, Lénárd Sándorné, Felföldi József
Budapest: Mezőgazd. Szaktudás, 1996. - 265 p.

Automatika, mérés- és műszertechnika konferencia, Siófok, 1997. május 13-14.
Szeged: A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., 1997. - 84 p.

Műszaki mérések: finommechanikai és automatizálási szak V. évfolyam tanulói számára / Gavallér László. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 211 p.

Műszaki mérések: gépészeti technikusi szak erőműgépész és vegyipari gépész ágazatok IV. évfolyam tanulói számára / Galló György, Szabó Lászlóné. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 195 p.

Műszaki mérések: finommechanikai és automatizálási technikusi szak IV. évfolyam tanulói számára / Gregor Béla. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 178 p.

Villamos szabályozók vizsgálata / Vajda Aurél. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 47 p.

III. Automatika, mérés- és műszertechnika konferencia és szakkiállítás, Siófok, 1998. május 12-13.
Szeged: A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., 1998. - 78 p.

Hidraulikus berendezések műszeres vizsgálata / Lehotai Péter. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1998. - 97 p.

Automatika jegyzet: méréstechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika ESZI erőműgépész szak / Holló Zoltán
Paks: PAV., 1999. - 77 p.

HUNGELEKTRO-HUNGAMAT '99: 4. Nemzetközi elektronikai és automatizálási szimpózium közleményei: 1999. március 29-31., Budapest / Lambert Miklós
Budapest: Nyák-Expressz, 1999. - 172 p.

Elektronika

Nagyfrekvenciás mérések / Bognár Géza
Budapest: Egyetemi Ny., 1945. - 28 p.

Villamos mérések és mérőműszerek a híradástechnikában / Magyari Béla
Budapest: Nehézip. K., 1951. - 160 p.

Elektronikus mérőkészülékek a híradástechnikában / Magyari Béla
Budapest: Nehézip. K., 1953. - 408 p.

Villamos mérőműszerek a híradástechnikában / Magyari Béla - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1958. - 256 p.

Elektroncsöves kapcsolások fizikai vizsgálatokhoz / A. M. Boncs-Brujevics
Budapest: Műszaki Kvk., 1962. - 496 p.

Kapacitásmérő / Csát József
Budapest: VEKI, 1962. - IV, 26 p.

Fizikai mérések - Elektronikus áramkörök / Kurucz István
Budapest: [s. n.], 1963. - 191 p.

A TV-vevőkészülék műszerei és mérései / Bencze Tibor László
Budapest: Műszaki Kvk., 1964. - 259 p.

Oszcilloszkópia. Híradástechnikai mérések / Magyari Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1964. - 320 p.

Mikrohullámú tápvonalelemek és üregrezonátorok szerkesztése / Almássy György
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 247 p.

Korszerű oszcilloszkópok / Csepregi-Horváth Kázmér
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 250 p.

Mérések távbeszélő központokban / Gál István
Budapest: Tankvk., 1968. - 124 p.

TV-vevőkészülékek műszerei és mérései / Bencze Tibor László. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 253 p.

Korszerű oszcilloszkópok / Csepregi-Horváth Kázmér
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 221 p.

Távírótechnikai mérések és mérőberendezések / Feczko Iván, Gál Mihály
Budapest: KÖZDOK, 1969. - 327 p.

2. Országos elektronikus műszer- és méréstechnikai konferencia: 1969. jún. 3-5.
Budapest: MATE, 1969. - 355 p.

Mérések és műszerek / Mertz J. - Pápay Zs.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1969. - 159 p.

Digitális mérőműszerek (szakmérnöki) / Pápay Zs.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1970. - 106 p.

Analóg-digitál átalakító vizsgálata / Pápay Zs.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1971. - 79 p.

Digitális mérőműszerek / Pápay Zsolt
Budapest: Tankvk., 1971. - 106 p.

3. Országos elektronikus műszer- és méréstechnikai konferencia: 1972. márc. 13-16.
Budapest: MTESZ, 1972. - 131 p.

Digitális méréstechnika alapjai: kézirat / Theisz Péter
Budapest: Tankvk., 1972. - 140 p.

Oszcilloszkóp kapcsolások / Csepregi- Horváth Kázmér
Budapest: Műszaki Kvk., 1972. - 168 p.

Elektronikus feszültségmérő kapcsolások / Vécsey István
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 190 p.

Méréstechnika távközlő műszerek és velük való mérési lehetőségek: jegyzet, 1-2. r. / Szórád István, Tándor János
Budapest: KÖZDOK, 1973. - 380 p.

Elektronikus számláló vizsgálata / Pápay Zs.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1973. - 52 p.

Az Országos híradástechnikai, villamos és műszeripari gazdasági konferencia előadásának kivonatai: Esztergom, 1973. jún. 11-14.
Budapest: MTESZ, 1973. - 54 p.

Digitális méréstechnika  / Pápay Zs.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1974. - 288 p.

Bevezetés a digitális méréstechnikába / L. Borucki, J. Dittmann
Budapest: Műszaki Kvk., 1975. - 260 p.

12. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1975. szept. 8-10.
Budapest: MATE, 1975. - 226 p.

A 4. országos elektronikus műszer- és méréstechnikai konferencia: 1976. márc. 9-12.: előadás
Budapest: MTESZ, 1976. - 100 p.

13. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1976. szept. 1-3.
Budapest: MATE, 1976. - 174 p.

Oszcilloszkóp-méréstechnika / Csepregi-Horváth Kázmér
Budapest : Műszaki Kvk. , 1976. - 310 p.

Járulékos elektronikus zajok modelljei és méréstechnikája / Ambrózy András
Budapest: 1977. - 135 p.

14. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1977. szept. 1-3.
Budapest: MATE, 1977. - 250 p.

Elektronikus mérőműszerek / Svéd István
Budapest: Szabvk., 1977. - 712 p.

Távközlési méréstechnika: a távközlési és biztosítóberendezési szak (távközlési tagozata) részére / Szórád István
Budapest: KÖZDOK, 1978. -1. - 431 p., 2. - 402 p.

Kapcsolóüzemi tápegységek / Ferenczi Ödön
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 256 p.

15. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1978. szept. 7-9.
Budapest: MATE, 1978. - 224 p.

Félvezetőeszközök vizsgálata / Csornai László
Budapest: Tungsram, 1979. - 115 p.

Távbeszélőtechnikai mérések / Buzás Ottó
Budapest: KÖZDOK, 1979. - 311 p.

Digitális jelek korszerű vizsgálata és műszerei / Radnai Rudolf
Budapest: Műszaki Kvk., 1979. - 202 p.

16. ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1979. szept. 3-5.
Budapest: MATE, 1979. - 197 p.

Elektronikai méréstechnika / Csepregi-Horváth Kázmér
Budapest: Műszaki  Kvk., 1979. - 541 p.

TV-áramkörök mérése és beállítása / Gyurkovics Attila
Budapest: Műszaki Kvk., 1980. - 184 p.

17. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1980. szept. 4-6.
Budapest: MATE, 1980. - 200 p.

Rádiótechnikai mérések / Muhari István - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1980. - 118 p.

5. Országos elektronikus műszer- és méréstechnikai konferencia: 1980. márc. 18-20. előadás
Budapest: MTESZ, 1980. - 346 p.

Tároló oszcilloszkópok / Radnai Rudolf
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 133 p.

18. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1981. szept. 2-4.
Budapest: MATE, 1981. - 237 p.

Automatikus mérőműszerek és mérőrendszerek / Radnai Rudolf
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 249 p.

Tirisztor-mérések / Lóska Péter
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 159 p.

19. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1982. szept. 14-16.
Budapest: MTESZ, 1982. - 218 p.

Félvezető eszközök, hibrid integrált áramkörök, elektronikus mérőberendezések, célgépek
Budapest: Interpr., 1982. - 144 p.

A frekvencia függvényében változó jellemzők mérése / Csepregi-Horváth Kázmér
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 84 p.

Gyakorlati mérések a távközlő- és biztosítóberendezések területén / Fazekas Zoltán, Gombás Lajos, Gelányi Gyula
Budapest: KDV., 1982. - 420 p.

Félvezető eszközök, hibrid integrált áramkörök, elektronikus mérőberendezések, célgépek
Budapest: Interpress, 1982. - 156 p.

Mikrohullámú mérés és műszertechnika / Almássy György
Budapest: BME MTI, 1982. - 118 p.

Helyi távbeszélő hálózati kábelek mérése és szerelése / Dérszegi Miklós
Budapest: Közdok., 1982. - 191 p.

Egyszerű mérőkészülékek amatőröknek / Boriszov, Frolov - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 162 p.

Analóg spektrumanalizátorok / Csepregi-Horváth Kázmér
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 147 p.

20. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1983. szept. 6-8.
Budapest: MTESZ, 1983. - 220 p.

A frekvencia függvényében változó jellemzők mérése (Elektronika) / Csepregi Horváth Kázmér
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 150 p.

Tároló oszcilloszkópok (Elektronika) / Radnai Rudolf
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 80 p.

6. Országos elektronikus műszer és méréstechnikai konferencia előadásaiból: Kecskemét, 1984. jún. 4-6.
Budapest: MTESZ, 1984. - 270 p.

Elektronikus Műszerek / Dr. Kiss Ernő
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 246 p.

Automatikus gyártmányellenőrzés az elektronikában / Radnai Rudolf
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 252 p.

21. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1984. szept. 4-6.
Budapest: MTESZ, 1984. - 195 p.

Televízió-vevőkészülék vizsgálata méréssel / Klatsmányi Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 178 p.

22. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1983. szept. 10-12.
Budapest: MTESZ, 1985. - 189 p.

Oszcilloszkópos mérések / Radnai Rudolf
Budapest: Műszaki Kvk., 1985. - 164 p.

Amatőr mérőkészülékek építése / Rózsa Sándor. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1985. - 315 p.

Mikroprocesszoros berendezések vizsgálata / Radnai Rudolf
Budapest : Műszaki Kvk. , 1986. - 259 p.

Logikai analizátor, a mikroprocesszoros rendszerek hibakeresésének eszköze / Török Imre
Budapest: BME., 1986. - 32 p.

23. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1986. szept. 4-6.
Budapest: MATE, 1986. - 240 p.

Digitális műszerek és mérések / A. J. Bouwens
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 256 p

24. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1987. szept. 3-5. Előadások és poszterelőadások
Budapest: MATE., 1987. - 240 p.

25. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: Balatonszéplak, 1988. szept. 1-3. Előadások és poszterelőadások
Budapest: MATE., 1988. - 253 p.

Demodulátorok vizsgálata / Klatsmányi Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1988. - 17 p.

Szabadvezetékek és kábelhálózatok mérése / Pozdena István
Budapest: Műszaki Kvk., 1988. - 103 p.

7. Országos elektronikus műszer-és méréstechnika konferencia előadásai: Győr,1988. jún.2-4.
Budapest: MTESZ, 1988. - 334 p.

Távbeszélő központok átviteli tulajdonságainak mérése / Székely János
Budapest: Műszaki Kvk., 1988. - 31 p.

Távközléstechnikai mérőműszerek 2 / Székely János
Budapest: Műszaki Kvk., 1988. - 84 p.

Elektronikus áramkörök és számítógépek: elektronikai technikusi szak, információ- és számítástechnikai ágazat IV. évfolyam tanulói számára: műszaki szakközépiskolai ideiglenes tankönyv / Zombori Béla
Budapest: IM., 1989. - 282 p.

8. Országos elektronikus műszer- és méréstechnika konferencia előadásai: Kaposvár, 1990. jún. 7-9.
Budapest: MATE., 1990. - 284 p.

Összetett digitális egységek mérése / Harmath József. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 77 p.

Hálózattechnika: a műszaki szakközépiskolák távközlési technikusi szakavezetékes távközlési ágazatának V. osztálya számára / Smigura László
Budapest: Műszaki Kvk., 1991. - 298 p.

Légvezetékek, kábelek és mérésük / Temesvári Zsolt. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1992. - 70 p.

Magnetofon és lemezjátszó mérése: Elektroakusztikai mérések / Pintér István. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1992. - 105 p.

Hibahelymérések távközlési hálózatokon / Rabi László
Budapest: Távközlési Kvk., 1993. - 445 p.

Távbeszélőtechnikai mérések: a műszaki szakközépiskolák távközlési technikusi szak, vezetékes ágazatának IV-V. osztálya számára / Érdi Péter. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 195 p.

Híradásipari transzformátorok mérése / Sovány István. - 8. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 15 p.

Analóg elektrotechnikai mérések / Hajdu János, Vella Péter, Jánosi Imre
Budapest: ELTE., 1993. - 200 p.

29. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: előadások és poszter-előadások: Balatonszéplak, 1993. szept. 2-3.
Budapest: MATE., 1993. - 203 p.

30. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium: előadások: Balatonszéplak, 1994. szept. 1-2.
Budapest: MTESZ., 1994. - 203 p.

Elektronikus műszerek kezelése / Jankó Géza. - 12. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 127 p.

Távírótechnikai és adatátviteli mérések: a műszaki szakközépiskolák távközlési technikusi szak, vezetékes ágazatának IV-V. osztálya számára / Farkas István. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 116 p.

Távírótechnikai mérések / Bejnóczi György. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 58 p.

Összetett analóg integrált áramkörök mérése / Lakatos Imre. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 63 p.

Televízió-vevőkészülékek vizsgálata méréssel 1: [szakközépiskolai tankönyv] / Klatsmányi Béla. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 177 p.

DDS jelgenerátor: Oktatási segédlet / Pápay Zsolt
Budapest: BME., 1996. - 47 p.

Frekvencia és időtartam digitális mérése: Oktatási segédlet / Pápay Zsolt
Budapest: BME., 1996. - 31 p.

Digitális mérőműszerek / Téglás Imréné. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 28 p.

Erősítők mérése / Sovány István. - 9. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 73 p.

Műszaki mérések: elektronikai technikusi szak, híradásipari ágazat IV. évfolyam tanulói számára / Borbély István. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 108 p.

Elektronikus műszerek egységeinek mérése / Andrusik Lajosné, Mike Gyula,
Rózsavölgyi János. - 8. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 171 p.

Elektronikus alkatrészek jellemzőinek mérése / Váradi Antal. - 11. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 79 p.

Méréstechnikai alapismeretek / Gergely István. - 12. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 35 p.

Műszaki mérések: elektronikai szak, információ- és számítástechnikai ágazat V. évfolyam tanulói számára / Madarász László, Pintér István. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 252 p.

Elektromos mérések / Panyi József. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 229 p.

Rádió-vevőkészülékek mérése: [szakközépiskolai tankönyv] / Klatsmányi Béla. - 7. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 95 p.

Szűrőkapcsolások vizsgálata: Oszcillátorok mérése / Kreil Vilmos. - 9. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1998. - 32 p.

Műszaki mérések: elektronikai technikusi szak, híradásipari ágazat, információ- és számítástechnikai ágazat, ipari elektronikai ágazat III. évfolyam tanulói számára / Tatár József. Budapest: Műszaki Kvk., 1999. - 136 p.

Méréstechnika / Horváth Elek
Budapest: SzIF-Universitas, 1999. - 170 p.

Elektronikus áramkörök és ipari elektronika: elektronikai technikusi szak, ipari elektronikai ágazat IV. évfolyam tanulói számára 7. kiad. / Tatár József
Budapest: Műszaki Kvk., 1999. - 338 p.

Elektronikus műszerek / Gergely István
Budapest: Műszaki Kvk., 1999. - 152 p.

Mikrohullámú mérések II.: Főiskolai jegyzet / Kolos Tibor
Győr: SZIF-Universitas, 1999. - 125 p.

Elektronikus mérések: analóg áramkörök / Gyetván Károly
Budapest: Nemzeti Tankvk: Tankönyvmester, 2000. - 212 p.

Műszaki mérések: információ és számítástechnikai és ipari elektronikai ágazatok IV. évfolyam tanulói számára - 7. kiad. / Tatár József
Budapest: Műszaki Kvk., 2000. - 197 p.

Elektronika, mérés, mérnöki pontosság / Takátsy Tibor
Budapest: Mezőgazd. Szaktudás, 2000. - 154 p.

Elektronikai mérések: tankönyv / Tatár József
Budapest: Műszaki Kvk, 2000. - 113 p.

Impulzustechnikai és logikai áramkörök mérése / Sovány István. - 10. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 2000. - 61 p.

Ipari elektronikai mérések: tankönyv / Tatár József, Venekei Attila
Budapest: Műszaki Kvk, 2001. - 134 p.

Analóg és digitális mérőműszerek / Vágó Tibor. - 7. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 2001. - 62 p.

Elektronikus mérések. Analóg áramkörök / Gyetván Károly
Budapest: Tankönyvmester., 2002. - 212 p.

Építőipar, talajtan

Szilikátipari méréstechnika / Monostori Endre
Budapest: SZTE., 1968. - 164 p.

Talajok dinamikus ágyazási együtthatóinak meghatározása / Hunyadi Ferenc
Budapest: Felsőokt. Jegyzetellátó, 1969. - 52 p.

SI mértékrendszer az épületgépészetben / Homonnay Györgyné, Menyhárt József
Budapest: TTI., 1971. - 71 p.

Talajmechanikai laboratóriumok műszerezettsége / Borus Sándor, Konkoly Tihamér, Varga László
Budapest: BME MTI., 1973. - 129 p.

Irányelvek a lézersugaras mérés és irányítástechnikai építőipari alkalmazásához / Budai Ferenc
Budapest: ÉTK., 1977. - 43 p.

Korszerű építésmódok méréstechnológiája / Bereczki Sándor, Karsay Ferenc
Budapest: ÉTK, 1978. - 327 p.

Roncsolásmentes betonvizsgálatok / Borján József
Budapest : Műszaki Kvk. , 1981. - 204 p.

A hordalékmozgás jellemzőinek mérése / Rákóczi László
Budapest: Vízdok., 1982. - 138 p.

Mérés és szabályozás: az épületgépészeti szakközépiskolák 4. osztálya számára: [szakközépiskolai tankönyv] / Ujhelyi Jánosné, Haszmann Iván. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1989. - 203 p.

Laboratóriumi gyakorlatok 1: a műszaki szakközépiskolák építőanyag-ipari szakának III. osztálya számára / Träger Tamás
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 161 p.

Épületdiagnosztika: tankönyv / Ágostháziné Eördögh Éva [et al.]. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 2000. - 207 p.

Épületgépészeti mérések /Frey György
Budapest: Műszaki Kvk., 2002. - 140 p.

Geodézia, földmérés

Szemelvények a lézer méréstechnikai alkalmazásából / Fiam István
Budapest: KGM MTTI., 1965. - 96 p.

Mérési munkák a vájár gyakorlatában  / Zoltán Tamás
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 180 p.

Bányamérés / Hoványi Lehel
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 640 p.

A tihanyi Földmágneses Obszervatórium megfigyelése, 1965-66, Magyarország / Müller Pál
Budapest: Műszaki Kvk, 1971. - 159 p.

Hidrometria: kézikönyv: hidrológiai mérések / Starosolszky Ödön, Haszpra Ottó
Budapest: VITUKI., 1972. - 145 p.

Korszerű geodéziai eszközök és alkalmazásuk / Joó István
Budapest: Tankvk., 1972. - 262 p.

A szénhidrogén-bányászat alapvető mérési és térképezési munkái: biztonságtechnikai továbbképző tanf. anyaga / Kolozsvári Gábor
Budapest: OKGT., 1973. - 46 p.

A kőolaj- és földgázipar geodéziai és bányamérési irányelvei / Horányi Lehel, Kolozsvári Gábor
Budapest: Olajterv., 1973. - 145 p.

Hidrológiai mérések: kézirat / Starosolszky Ödön
Budapest: Tankvk., 1976. - 141 p.

A látótávolság változásának hatása a geodéziai mérésekre.
Budapest: BME., 1978. - 57 p.

Geodéziai műszerek / Fialovszky Lajos
Budapest: Műszaki Kvk., 1979. - 489 p.

50 méter körüli átmérőjű körcsarnokok geodéziai mérései / Kovács Éva
Budapest: TTI., 1980. - 21 p.

Geodéziai mérések matematikai feldolgozása / Detrekői Ákos
Budapest: Tankvk., 1981. - 272 p.

Műtárgyak tervezéséhez szükséges geodéziai adatszolgáltatás: segédlet / Szirmay Gábor
Budapest: Uvaterv., 1981. - 39 p.

Föld- és bányaméréstan 1: [Bányaipari aknászképző technikumi tankönyv] / Conrád Aurél. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 146 p.

Föld- és bányaméréstan 3: [Bányaipari aknászképző technikumi tankönyv] / Konrád Ödön. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 201 p.

Geodéziai és térképészeti munkák automatizálása: Nagyméretarányú térképkészítés / Lukács Tibor, Staudinger Jánosné, Gross Miklós
Budapest: Akad. K., 1986. - 401 p.

Modern mérési eljárások a geodéziában: Sopron, 1986. máj. 22-23.
Sopron: MTA GGKI., 1986. - 156 p.

Műszaki ismeretek: A földmérési és térképészeti szakközépiskolák tankönyve / Szabó Tivadar. - 2. kiad.
Budapest: Mezőgazd. Kvk., 1987. - 181 p.

Földméréstan munkafüzet III: a műszaki szakközépiskolák út-, hídépítési és fenntartási technikusi szakának V. osztálya számára / Móczár Ferenc
Budapest: Műszaki Kvk., 1989. - 304 p.

Földméréstan, vasúti mérések, kitűzések 3 / Treerné Tihanyi Ildikó
Budapest: Műszaki Kvk., 1989. - 245 p.

Föld- és bányaméréstan II: a bányaipari aknászképző technikum III. osztálya számára / Fiegly Béla. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1991. - 398 p.

Földméréstan munkafüzet II: a műszaki szakközépiskolák út-, híd-, vasútépítési és fenntartási technikusi szakának IV. osztálya számára / Móczár Ferenc, Varga Imre. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 266 p.

Földméréstan és kitűzés: / Bereczki Sándor. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 373 p.

Földméréstan I.: földmérési és térképészeti szakközépiskolák tankönyve / Bölönyi György, Ráksi Miklós
Budapest: ASZI., 1997. - 146 p.

Földméréstan II: a földmérő- és a térképésztechnikus-képzés tankönyve / Háncs László
Budapest: ASZI., 1997. - 163 p.

Földméréstan és kitűzés munkafüzet: a műszaki szakközépiskolák magas- és mélyépítési technikusi szakának III. osztálya számára / Varga Imre. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 222 p.

Földméréstan III: a műszaki szakközépiskolák út-, hídépítési és fenntartási technikusi szakának V. osztálya számára / Móczár Ferenc. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1998. - 326 p.

Földméréstan és kitűzés: az építőipari szakközépiskolák II. osztálya számára / Novotny Iván.  6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1998. - 188 p.

Földméréstan 2: tankönyv / Ratkay Zoltán, Treerné Tihanyi Ildikó
Budapest: Műszaki Kvk., 1999. - 92 p.

Földméréstan III: földmérő és térképész technikus szakképesítés tankönyve / Busics György
Budapest: ASZI., 1999. - 163 p.

Földmértan II: a vízügyi szakközépiskolák IV. osztálya számára / Balázs László és Zelcsényi Géza munkája alapján átd. Móczár Ferenc. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1999. - 204 p.

Földméréstan és kitűzés: tankönyv / Káli István
Budapest: Műszaki Kvk., 1999. - 94 p.

Földméréstan / Birkó Sándor 2. kiad.
Budapest: KGI., 2000. - 171 p.

Földméréstan I.: földmérő és térképész technikus szakképesítés tankönyve / Csepregi Szabolcs
Budapest: ASZI., 2000. - 167 p.

Gépipari, mechanikai mérések

Bevezetés a gépészmérnöki méréstechnikába / Thamm István
Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954. - 106 p.

Megmunkálás közben végzett és aktív mérések a gépiparban / Boda Béla
Budapest: KGM MTPI., 1962. - 213 p.

A Csepeli Fémmű Anyagvizsgálóban kidolgozott, illetve összeállított mérő-készülékek és berendezések a mágnesesen lágy anyagok vizsgálatára / Sváb Ferenc
Budapest: FNyV., 1965. - 37 p.

Műszerezés a gépgyártásban / Palesch Antal, Ferenczy Jenő
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 183 p.

Fémek roncsolásmentes vizsgálata / Réti Pál
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 252 p.

Gépészeti méréstechnika: 2. éves anyagmozgatás gépei szakmérnöki hallgatóknak / Pálfalvi István
Budapest: Tankvk., 1968. - 183 p.

Gépipari mérőeszközök és mérések / Szilágyi László. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1969. - 371 p.

Acélok és fémötvözetek spektroszkópos elemzése / Kéthelyi-Szakács-Török-Zimmer
Budapest: Műszaki Kvk., 1971. - 292 p.

Gépipari mérések: Műszaki méréstechnikai ismeretek 2: tananyag a külszíni bányászatban foglalkoztatott technikusok továbbk. tanf. számára / Sasváry Zoltán
Esztergom: NIM., 1975. - 66 p.

Villamos mérések a gépészetben / Dr. Boros Andor
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 256 p.

Gépelemek felületeinek mikrogeometriai kiértékelése pneumatikus módszerrel / Szombathy Emil, Borbás Lajos
Budapest: BME., 1979. - 15 p.

Gépek rezgésvizsgálata és a karbantartás / Lipovszky György, Sólyomvári Károly, Varga Gábor
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 271 p.

Laboratóriumi mérések 1: A finommechanikai és műszeripari szakközépiskolák 3. osztálya számára: Szakközépiskolai tankönyv / Riskó József, Seres Zoltán. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 191 p.

Fémforgácsoló szerszámgépek pontosságának elméleti vizsgálatai: A geometriai és megmunkáló pontosság / Lipka István
Budapest: Akad. K., 1982. - 285 p.

Gépipari hosszmérések / Szilágyi László
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 391 p.

Rezgéscsökkentés '85: Szeminárium: Pécs, 1985. jún. 3-6.: Előadáskivonatok
Budapest: MTESZ., 1985. - 82 p.

VI. Gépipari méréstechnikai tanácskozás előadásainak kiadványa
Budapest: GTE., 1986. - 287 p.

Az anyagvizsgálat diffrakciós módszerei / J.M. Schultz
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 348 p.

Műszaki mérések: gépészeti technikusi szak, bányagépész ágazat IV. évfolyam tanulói számára: műszaki szakközépiskolai ideiglenes tankönyv / Fülöp Tamás
Budapest: IM., 1988. - 182 p.

Az integrálódó gépipari mérés- és ellenőrzéstechnikája / Sebestyén Béla
Budapest: OMIKK., 1989. - 228 p.

Műszaki alapozó ismeretek: Géprajzi ismeretek, anyagismeret, méréstechnika és anyagvizsgálat / Sepsey József
Budapest: GTE., 1989. - 280 p.

Pneumatikus méréstechnika alkalmazása szilárd illeszkedésű sajtoló kötések elkészítésénél / Do Thanh Hien
Budapest: BME., 1989. - 10 p.

Műszaki mérések: gépészeti technikusi szak, erőműgépész ágazat 5. évfolyam tanulói számára: műszaki szakközépiskolai ideiglenes tankönyv / Fülöp Tamás, Szabó Lászlóné, Tatár József
Budapest: IM., 1989. - 287 p.

Műszaki mérések: gépészeti technikusi szak, bányagépészeti ágazat 5. évfolyam tanulói számára: műszaki szakközépiskolai ideiglenes tankönyv / Fülöp Tamás, Sasváry Zoltán, Szabó Lászlóné
Budapest: IM., 1989. - 171 p.

Pneumatikus mérőkészülékek és mérések / Kis László. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1992. - 163 p.

Akusztikus emissziós anyag- és szerkezetvizsgálatok / Pellionisz Péter
Budapest: GTE., 1992. - IV, 207 p.

Rezgésmérés és analizálás: tanfolyami jegyzet / Magács Dezső, Szűcs Pál
Budapest: GTE., 1993. - 396 p.

Műszaki mérések 1 / Fábián Tibor. - 10. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 185 p.

Műszaki mérések II / Fábián Tibor. - 11. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 208 p.

Műszaki mérések: gépészeti technikusi szak, gépszerelő és karbantartó ágazat V. évfolyam tanulói számára: ideiglenes tankönyv / Csík József, Kőrös Csaba. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 201 p.

Műszaki mérések: gépészeti technikusi szak, gépszerelő és karbantartó ágazat IV. évfolyam tanulói számára: ideiglenes tankönyv / Kőrös Csaba, Csík József. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 190 p.

Műszaki mérések: gépgyártástechnológiai technikusi szak, gépgyártástechnológiai, gép- és készülékszerkesztő ágazat IV. évfolyam tanulói számára: ideiglenes tankönyv / Czinege Imréné, Kőrös Csaba, Vlasits Kálmán. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 194 p.

Műszaki mérések / Kőrös Csaba, Csík József. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 190 p.

Finommechanikai elemek és készülékek: finommechanikai és automatizálási technikusi szak IV. évfolyam tanulói számára / Kuti István. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1998. - 288 p.

Műszaki mérések I. a gépészeti szakközépiskolák III. osztálya számára / Fábián Tibor, Tarcai László. - 8. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 2000. - 140 p.

Műszaki mérések: gépgyártás-technológia technikusi szak, gép- és készülék-szerkesztő és gépgyártás-technológiai ágazat V. évfolyam tanulói számára / Kőrös Csaba, Csík József. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 2001. - 204 p.

Ipari mérések

A szénfeldolgozó ipar vizsgálati módszerei / Rozmanith Antal
Budapest: Nehézip. K., 1953. - 280 p.

Nagysebességű mozgások törvényszerűségeinek meghatározása a szövőgépen fototechnikai mérési módszer segítségével / Szeder Ottó
Budapest: TKI., 1958. - 106 p.

Az öntözővíz mérése / Károlyi Zoltán, Starosolszky Ödön
Budapest: VITUKI., 1958 - 12 p.

Műszeripari célgépek / Tokodi Pál, Havas László
Budapest: KGM MTPI., 1963. - 148 p.

Nagy csarnokok közepes világossági tényezőjének megállapítása / Csordás László
Budapest: Iparterv., 1964. - 20 p.

Ipari folyamatok műszerezése / Helm László
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 1385 p.

A hőszolgáltatás műszerei / Bíró István
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 244 p.

Radioaktivitás alkalmazása a textiliparban / Molnár István
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 208 p.

Anyagjellemzők ipari mérőműszerei / O. Sz. Arutjunov
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 104 p.

Az izótopok ipari alkalmazása / Dr. Földiák Gábor
Budapest: Műszaki Kvk., 1972. - 568 p.

Mozitechnikai műszerek és mérőeszközök: mozitechnikusi levelező szaktanfolyam jegyzete / Lengyel Miklós
Budapest: MTESZ., 1976. - 67 p.

Kőolajipari vizsgálatok / Dr. Vajta Lászlóné - Dr. Kerényi Ervin
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 640 p.

Szervezéstechnikai eszközök és műszeres munkamérések / Koblencz József
Budapest: ÉTK., 1979. - 70 p.

Nukleáris mérések az iparban / Rózsa Sándor
Budapest: Műszaki Kvk., 1979. - 234 p.

Az ipari méréstechnika / Dietrich Hofmann
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 520 p.

Ipari mérések / Hajdú Bálint, Sasváry Zoltán
Esztergom: NIM TK., 1982. - 91 p.

Olaj- és gázégők üzemi mérései és javításuk / Bálint István
Budapest: Műszaki Kvk., 1985. - 217 p.

Ipari kazánok hőtechnikai műszerezése 2.kiadás / Kovács Miklós
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 451 p.

A hővesztesség mérése és számítása az ipari energetikában / Dr. Garbai László
Budapest: Műszaki Kvk., 1988. - 296 p.

Speciális textil- és ruházati ipari műszerek / Balogh Tiborné
Budapest: Műszaki Kvk., 1988. - 29 p.

Pneumatikus méréstechnika alkalmazása szilárd illeszkedésű sajtoló kötések elkészítésénél / Do Thanh Hien
Budapest: BME., 1989. - 10 p.

Technológiai vizsgálatok és mérések / Tatár József. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 47 p.

Járműipar, közlekedés

Átviteltechnikai mérések a közlekedésben / Régeni László, Sárközy Sándor
Budapest: Tankvk., 1968-1969. - 1. - 122 p., 2.  - 162 p.

Rugalmas tengelykapcsolók főbb jellemzőinek mérése / Agg Géza
Budapest: BME., 1979. - 25 p.

Gépjármű vizsgálatok: Járműgenerátorok és szabályozóik próbapadi vizsgálata / Hodvogner László
Budapest: BME., 1979. - 39 p.

Repülőgépek műszer- és elektromos berendezései / Melegh Mihály. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1980. - 214 p.

Gépjármű villamos berendezések: laboratóriumi mérési segédlet / Endrődy József, Nagy Kálmán
Győr: KTMF., 1980. - 153 p.

Repülőgép villamosságtan és műszerismeret / Tátos Ferenc. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1980. - 351 p.

Mérőműszerek az autóban / Buna Béla. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 221 p.

Vasúti járművek minősítő mérései / Göbicz Sándor, Sasi István, Vadászy Pál
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 456 p.

Műszer és automatika ismeretek: Tankönyv a közforgalmi repülőgépvezetők elméleti alapképzése számára / Nemes István
Budapest: LRI., 1985. - 211 p.

Fedélzeti műszerek, mérőrendszerek 2: a műszaki szakközépiskolák repülővillamos-sági technikusi szakának V. osztályos tanulói számára / Nemes István
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 251 p.

Méréstechnika: Tankönyv az Autóelektronikai műszerész szakma tanulói számára / Major László
Budapest: Műszaki Kvk., 1992. - 253 p.

Vasúti járművek al- és forgóvázának kimérése / Farkas Attila. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1993. - 95. p.

Gépjárművillamossági mérések / Hevesi György. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 37 p.

Szakmai gyakorlatok: villamos méréstechnika / Major László
Budapest: KIT Képzőműv. K., 1999. - 124 p.

Méréstechnika / Major László - 5. kiad.
Budapest: Skandi-Wald Kvk., 2001. - 253 p.

Kémia

Hőtechnikai és vegyipari műszerek / Beczkóy József
Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1953. - 160 p.

Vegyipari folyamatok összetétel- és koncentrációmérő műszerei / Dubsky Mária
Budapest: OMKDK., 1963. - 150 p.

Oszcillometria és konduktometria / Pungor Ernő
Budapest: Akad. K., 1963. - 175 p.

Vegyipari mérések elektronikus kompenzográffal / Berend Richárd
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 202 p.

Elektronikus elektrokémiai mérőkészülékek / Dobos Dezső
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 347 p.

pH-mérés és -szabályozás / Lengyel István - Solti Mihály
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 307 p.

3. dunántúli analitikai konferencia előadásainak összefoglalója: Szombathely, 1967 / Veszprémi Vegyipari Egyetem.
Veszprém: VVE., 1967. - 68 p.

pH-mérés és -szabályozás / Lengyel István, Solti Mihály
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 307 p.

Laserek és alkalmazásaik / Náray Zsolt
Budapest: Mérnöki Továbbképző Int., 1967. - 293 p.

Fizikai módszerek a szerves kémiában / J. C. P. Schwarz.
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 297 p.

Vegyipari műszerezés / Nagy Iván
Budapest: Felsőokt. Jegyzetellátó, 1968. - 204 p.

5. Dunántúli analitikai konferencia: előadások Veszprém, 1969. aug. 7-9.
Veszprém: VVE., 1969. - 78 p.

Dielektrometria / B. Nagy Sándor
Budapest: Műszaki Kvk., 1970. - 191 p.

Analitikai kézikönyv. Módszertani alapok / Dr. Erdey László - Dr. Mázor László
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 944 p.

Aktivációs analízis (Kémiai analitika) / Dr. Szabó Elek - Simonits András
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 368 p.

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása / Kissné Dr. Erőss Klára
Budapest: Műszaki Kvk., 1974. - 392 p.

Gélkromatográfia / Dr. Kremmer Tibor - Dr. Boross László
Budapest: Műszaki Kvk., 1974. - 420 p.

Műszeres analízis: egyetemi tankönyv / Csányi László, Farsang György, Szakács Ottó
2. kiad.
Budapest: Tankvk., 1974. - 428 p.

Analitikai Kézikönyv / Dr. Erdey László, Dr. Mázor László
Budapest: Műszaki Kvk., 1974. - 942 p.

Műszeres analitikai gyakorlatok 2 / Pólos László
Budapest: Tankvk., 1975. - 206 p.

Gyakorlati tömegspektroszkópia / Dr. Cordines István
Budapest: Műszaki Kvk., 1975. - 316 p.

Mágneses magrezonancia- spektroszkópia Vol. 1-2. /Sohár Pál
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976. - 575, 170 p.

Gáztechnikai példatár / Dr. Meszléry Celesztin
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 270 p.

Analitikai kémiai kislexikon / Dr. Pungor Ernő
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 480 p.

A rétegkromatográfia zsebkönyve /Tyihák Ernő
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 500 p.

A laborperiféria és programozása / Máthé János, Dobrowieczki Tadeusz, Papp Zoltán
Budapest: BME., 1978. - 118 p.

Gázok műszeres elemzése / Hargittay Emil
Budapest: Műszaki Kvk., 1978 - 222 p.

Feszültségkorróziós vizsgálati módszerek / Dr. Dévay József
Budapest: NIM. Műszaki Dok. és Fordító Ir., 1978. - 29 p.

A protonmágneses magrezonancia-spektrumok értékelése / E.J. Haws, R.R. Hill, D.J. Mowthorpe
Budapest: Műszaki Kvk., 1979. - 216 p.

Ipari lézerek és alkalmazásuk / John E. Harry
Budapest: Műszaki Kvk., 1979. - 226 p.

Bevezetés a vegyipari műszerezésbe / Nagy Iván
Budapest: Műszaki Kvk., 1980. - 415 p.

Fémek korróziósebességének meghatározása a polarizációs ellenállás mérése alapján / Dévay József
Budapest: Akad. K., 1980. - 174 p.

SI táblázatok vegyipari műveletekhez / W. Fratzscher, H. P. Picht
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 189 p.

Röntgen és elektronsugaras analízis / Dr. Gál Sándor, Dr. Buzágh Aladárné, Pólos László
Budapest: BME., 1982. - 166 p.

Acélok és fémötvözetek spektroszkópos elemzése / Kéthelyi-Szakács-Török-Zimmer
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 210 p.

Műszeres analitikai gyakorlatok
Budapest: Tankvk., 1983. - 186 p.

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata / Dr. Szepesy László
Budapest: BME., 1983. - 122 p.

pH-mérés, pH-mérők, gázelemzés, gázelemző készülékek / Szendy Csabáné
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 47 p.

Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással / szerk. Csanády Andrásné
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 450 p.

Folyamatos és Automatikus Analízis / Dr. Inczédy János
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 403 p.

Acélok és fémötvözetek spektroszkópos elemzése / Kéthely - Szakács - Török - Zimmer
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 352 p.

A kémiai mérések matematikai és rendszertechnikai jellemzése / Veress Gábor
Veszprém: MTA VEAB., 1984. - 158 p.

Dozimetria szilárdtest detektorokkal / Makra Zsigmond
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 242 p.

Modern in vivo elektrokémiai érzékelők / Vitán Gábor
Budapest: Medicina, 1985. - 142 p.

Műszer és automatika ismeretek: Tankönyv a közforgalmi repülőgép-vezetők elméleti alapképzése számára / Nemes István
Budapest: LRI., 1985. - 211 p.

Fotoelektronspektroszkópia / Dr. Varsányi György, Dr. Veszprémi Tamás, Dr. Bertóti Imre
Budapest: BME., 1985. - 156 p.

Atomabszorpciós praktikum / Dr. Tomcsányi László
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 170 p.

Analitikusok kézikönyve / Dr. Pungor Ernő
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 399 p.

A kapilláris-gázkromatográfia legújabb eredményei / W. Bertsch, W.G. Jennings, R.A. Kaiser
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 343 p.

Kémiai számítások képletgyűjteménye / Sík Júlia
Budapest: Műszaki Kvk., 1988. - 320 p.

Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe: egyetemi segédkönyv / Kaposi Olivér
Budapest: Tankvk., 1988. 1. köt. - 523 p., 2. köt. - 560 p.

A fermentációs folyamatok méréstechnikája / Pécs Miklós, Nyeste László, Szigeti László
Budapest: OMIKK., 1988. - 36 p.

Bevezetés az ionkromatográfiába / Hajós Péter
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 140 p.

Környezetvédelem

Portechnikai mérések és azok eredményének kiértékelési módszerei / Koncz István
Budapest: Hőtechnikai Kut. Int., 1962. - 78 p.

Radioaktív izotópok a hidraulikai és vízgazdálkodási kutatásban / Rákóczi László
Budapest: VITUKI., 1965. - 143 p.

Félvezető detektorok magsugárzás mérése / Deme Sándor
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 192 p.

Víz- és szennyvíztisztítási mérési adatok feldolgozása / Horváth Imre
Budapest: Vízdok., 1971. - 150 p.

A nitrogén szerepe és jelentősége a vízi ekoszisztémában / Dobolyi Elemér
Budapest: Vízdok., 1976. - 359 p.

Műszeres módszerek és analitikai műszerek a víz mikroszennyezőinek azonosítására és mérésére / Pinkola László
Budapest: Vízdok., 1976. - 122 p.

A személyi dozimetria fontosabb mérési módszerei / Virágh Elemér
Kecskemét: [S. n.], 1979. - 47 p.

A levegőminőség vizsgálata / Várkonyi Tibor, Cziczó Tibor
Budapest: Műszaki Kvk., 1980. - 229 p.

Dozimetria szilárdtest detektorokkal / Dr. Makra Zsigmond
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 242 p.

Sugárvédelmi mérések Pakson és környékén a Csernobili Atomerőmű balesete után, 1986. ápr. 28-tól / Germán Endre
Paks: Paksi Atomerőmű Váll., 1986. - 49 p.

A csernobili Atomerőmű balesetével kapcsolatos légköri radioaktivitás- és meteorológiai mérések előzetes eredményei / Simon Antal
Budapest: OMSZ., 1986. - 160 p.

Levegőtisztaság-védelmi mérő és ellenőrző rendszerek kialakítása és üzemeltetése / Schönviszkyné Gáldi Anna
Budapest: OMIKK., 1991. - 26 p.

Nagyvárosok levegőminőségét ellenőrző monitorhálózatok / Schönviszkyné Gáldi Anna
Budapest: OMIKK. 1991. - 28 p.

A környezetvédelem méréstechnikája: szakmai fórum: oktatási segédanyag
Budapest: Co-Nex, 1991. - 41 p.

Atomtechnika és környezetvédelem / Virágh Elemér, Pálmai György
Budapest: BME MTI., 1992. - 161 p.

A dioxinok előfordulása, emissziójának csökkentése és méréstechnikája / Dobolyi Elemér
Budapest: OMIKK., 1998. - 48 p.

Műszertervezés, gyártás

Villamos mérőműszerek számítása és szerkesztése / V. O. Arutjunov
Budapest: Műszaki Kvk.,1956. - 555 p.

Elektroncsöves kapcsolások fizikai vizsgálatokhoz / A. M. Boncs-Brujevics
Budapest: Műszaki Kvk., 1962. - 496 p.

Műszerelemek gyártástechnológiája / Ligeti György
Budapest: Műszaki Kvk., 1965. - 367 p.

Elektronikus mérőműszerek tervezése / A. Jellonek, Z. Karkowski
Budapest: Műszaki Kvk., 1965. - 431 p.

Villamos és elektromos műszerek gyártása / Kassay Artur
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 235 p.

Üvegműszerek gyártása / Gurmai Mihály
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 330 p.

Kötések a műszeriparban / Tóth István
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 183 p.

Műszertechnikai kézikönyv: ipari folyamatok mérőműszerei / Ligeti György
Budapest: Táncsics, 1967. - 450 p.

Műszertechnika, finommechanika: cikkgyűjtemény / Ligeti György
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 223 p.

Az üzemi műszerezés tervezése / Kovács Ferenc
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 116 p.

Műszeripari technológia / Folgens A. Zoltán
Budapest: Műszaki Kvk., 1974. - 280 p.

Befogó- és beállítókészülékek a műszeriparban / E. G. Kopanyevics, Fordította Császár András, Vraukó László
Budapest: Műszaki Kvk., 1976. - 283 p.

MSZ 16581-77 Egyetemes Tizedes Osztályozás: FID Publ. No. 390.: 681 Finommechanika, műszeripar
Budapest: Szabvk., 1977. - 65 p.

MSZ 16581-77 Egyetemes Tizedes Osztályozás: FID Publ. No. 390.: 681 Finommechanika, műszeripar: betűrendes mutató / Mártyán Gyula
Budapest: Szabvk., 1980. - 57 p.

Műszerkapcsolások amatőröknek / Harro Kühne
Budapest : Műszaki Kvk. ,1990. - 207 p.

Műszergyártó és -karbantartó szakmai ismeretek 1: szakközépiskolai tankönyv / Király Ottó.  6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1992. - 165 p.

Mérések biztonságtechnikája / Markovich Iván - 9. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 33 p.

Elektromechanikus mérőműszerek / Maróti Zoltán. - 12. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 101 p.

Gép- és műszerismeret: az élelmiszeripari szakképzés tankönyve / Fecske László
Budapest: ASZI., 1998. - 233 p.

Nem-villamos jellemzők mérése

Mágneses anyagok és alkalmazásuk: Mágneses mérések, a mágnesség fizikája / Istvánffy Edvin
Budapest: Nehézip. K., 1950. - 144 p.

Nyúlásmérő ellenállás és méréstechnikája / Heeringer József
Budapest: Felsőokt. Jegyzetellátó, 1954. - 48 p.

Nem villamos mennyiségek villamos mérése / A. M. Turicsin - Átd. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1956. - 252 p.

Nem villamos mennyiségek villamos mérőműszerei / Zelenka László
Budapest: Műszaki Kvk., 1961. - 263 p.

Röntgentechnika / Bajza Kálmán - Henter László - Holbok Sándor
Budapest: Műszaki Kvk., 1966. - 303 p.

Méréstechnikai gyakorlat: Hőmérséklet-, nyomás-, áramlás-, nedvesség-, viszkozitásmérés / Hargittay Emil
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 259 p.

Nemvillamos mennyiségek villamos mérése / Hans Ferdinand Grave
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 423 p.

Elektronikus mérlegek / Kemény Tamás
Budapest: Műszaki Kvk., 1968. - 224 p.

Méréstechnikai gyakorlat: mechanikai mérések, összetétel mérése, hibaszámítás / Hargittay Emil
Budapest: Műszaki Kvk., 1970. - 239 p.

Nukleáris műszerek az ipari automatizálásban / Rózsa Sándor
Budapest: Műszaki Kvk., 1972. - 128 p.

Mágnestechnika - röviden és tömören / Eugen Schaefer
Budapest: Műszaki Kvk., 1972. - 246 p.

Áramlástechnikai gépek mérése: kézirat / Tánczos László, Marik Miklós
Budapest: BME., 1974. - 108 p.

Hőmennyiségmérés (Automatizálás) / Molnár Ferenc
Budapest: Műszaki Kvk., 1976. - 116 p.

Gőznedvességtartalom-mérési módszerek kidolgozása: kutatási jelentés / Csiszár Antal, Farkas Péter
Budapest: VEIKI., 1977. - 130 p.

Sugárzásdetektorok és mérőberendezések / Dr. Kiss László, Dr. Tóth Lajos
Budapest: BME., 1977. - 107 p.

Megvilágításmérés, szenzitometria / Hefelle József, Gloetzer László
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 278 p.

Ipari kazánok hőtechnikai műszerezése / Kovács Miklós
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 340 p.

Nyomásmérő műszerek és mérések / Tatár József
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 35 p.

Mérlegtechnikai kézikönyv / Dr. Kemény Tamás
Budapest: Műszaki Kvk., 1981. - 682 p.

Színmérés / Dr. Lukács Gyula
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 342 p.

Optikai műszerész / Heinz Pforte
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 372 p.

Az infratelevízió és alkalmazásai / Grzegorz Rudowski
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 226 p.

Akusztikai anyagok komplex Young-modulusának mérése / Pritz Tamás
Budapest: SZIKKTI., 1984. - 125 p.

Hőszálas áramlásmérés / A. E. Perry
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 193 p.

Áramló közgek mennyiségének mérése és mérésének műszerei / Kis László
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 84 p.

Elektromechanikus mérőműszerek / Maróti Zoltán
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 102 p.

Sűrűség- és színtmérés műszerei és mérései / Kis László
Budapest: Műszaki Kvk., 1986. - 59 p.

Nukleáris ipari és laboratóriumi méréstechnika készülékismeret / Rózsa Sándor
Budapest: ISZTI., 1987. - 128 p.

Méréstechnika és anyagvizsgálat / Kristóf János, Kovács József
Budapest: SZTÁV., 1989. - 149 p.

"Ipari folyamatok méréstechnikája": nyomásmérés
Budapest: Co-Nex, 1991. - 344 p.

Viszkozitás, nedvességtartalom, mérőműszerek vizsgálata / Kis László. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 59 p.

Sűrűség- és szintmérés műszerei és mérései / Kis László. - 5. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 57 p.

Világítástechnikai mérések / Borsányi János. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 26 p.

Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton / Tatár József. - 11. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 115 p.

Intelligens ipari áramlásmérők tervezési módszerei / Csubák Tibor
Budapest: BME., 1998. - 114 p.

Orvosi mérések

Orvosi műszerek ismertetése és javításuk: tanf. Jegyzet / Henter László
Budapest: MATE., 1966. - 320 p.

Orvosi laboratóriumok műszerei és alkalmazásuk / Láng Edit, Radó Felicia
Budapest: Medicina, 1966. - 147 p.

Orvosi műszerek és készülékek / Henter László, Holbok Sándor
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 317 p.

Elektronikai műszerész szakmai ismeret 2: Orvosi elektronika: Kiegészítő jegyzet: / Katona Zoltán. - 7. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1984. - 273 p.

Orvosi elektronika / Katona Zoltán. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1991. - 247 p.

Villamosipar

Villamos fogyasztásmérők és mérőváltók / Karsa Béla
Budapest: Egyetemi Ny., 1944. - 44 p.

Villamos fogyasztásmérők elmélete, számítása és szerkesztése / P. N. Gorjunov, Sz. M. Pigin, N. N. Sumilovszkij
Budapest: Nehézip. K., 1952. - 509 p.

Anyagok, vezetékek, szigetelők anyag- és technológiai ellenőrzése / Karsa Béla
Budapest: Nehézip. K., 1952. - 295 p.

Transzformátorok zérussorrendű impedanciája és mérése / Kiss László
Budapest: BME MTI., 1954. - 33 p.

Villamos műszerek, mérések, automatika / Turán György
Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954. - 120 p.

Elektromos mérőműszerek, fogyasztásmérők, transzformátorok / Márkus Ferenc
Budapest: Épügyi K., 1954. - 30 p.

Villamos mérések elmélete / Karsa Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1956. - 180 p.

Villamos mérőműszerek számítása és szerkesztése / V. O. Arutjunov - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1956. - 555 p.

Villamos gépek mérése: Egyetemi tankönyv / Istvánfy Gyula
Budapest:  Tankvk., 1960. - 476 p.

Villamos mérőműszerek és mérések / Karsa Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1962. - 684 p.

A szigetelések romlása és romlásuk vizsgálata, az erősáramú elektrotechnikában / Vajda György
Budapest: Akad. K., 1964. - 531 p.

Villamos mérések zsebkönyve
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 336 p.

Villamos és hőtechnikai mérések / ford. Pentsy Jenő
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 241 p.

Villamos mérőműszerek / Botond-Bolics György
Budapest: Műszaki Kvk., 1967. - 267 p.

Villamos fogyasztói berendezések felülvizsgálata az 1/1963. BM sz. rendelet és az MSZ 1600 sz. szabvány alapján: tanfolyami jegyzet / Kovács Pál László
Budapest: MEE., 1968. - 195 p.

Villamos mérőműszerek / Schnell László - 4. utánny.
Budapest: Kohó- és Gépip. Min., 1969. - 102 p.

A méréstechnika alapjai: Villamos mérések / Ludwig Merz
Budapest: Műszaki Kvk., 1969. - 151 p.

Villamos gépek tranziens folyamatai / Dr. Kovács K. Pál
Budapest: Műszaki Kvk., 1970. - 386 p.

Mérőtranszformátorok / Csizy Tibor - Luspay Ödön - Török Béla
Budapest: Műszaki Kvk., 1971. - 436 p.

Transzformátorok vizsgálata / M. Jablonski
Budapest: Műszaki Kvk., 1973. - 367 p.

2. Villamos műszer és méréstechnikai konferencia: Eger, 1974. jún. 3-6.
Budapest: MTESZ., 1974. - 267 p.

3. Villamos műszer és méréstechnikai konferencia: Debrecen, 1977. jún. 1-3.
Budapest: MTESZ., 1977. - 77 p.

Villamos műszerek / Nagy István
Budapest: Szabvk., 1977. - 536 p.

Erősáramú mérések / Magyari István, Uray Vilmos
Budapest: Műszaki Kvk., 1977. - 399 p.

Villamos mérések a gépészetben / Boros Andor
Budapest: Műszaki Kvk., 1978. - 255 p.

Villamos szigetelések vizsgálata / Horváth Tibor
Budapest: Műszaki Kvk., 1979. - 415 p.

4. Villamos műszer és méréstechnikai konferencia: Pécs, 1980. jún. 9-11.
Budapest: MTESZ., 1980. - 91 p.

Csillag-, háromszög-, zegzugkapcsolás, fáziskeresés / E. A. Kaminskij, A. A.  Filatov
Budapest: Műszaki Kvk., 1982. - 136 p.

5. Villamos műszer és méréstechnikai tudományos tanácskozás előadásai: Miskolctapolca, 1983. jún. 1-3.
Budapest: MATE., 1983. - 181 p.

Érintésvédelem ellenőrzése az MSZ 172, illetve MSZ 4851 szabványsorozat alapján: / szerk. Jánki József - 11. átd. kiad.
Budapest: MEE., 1983. - 105 p.

Villamos műszerek és mérések / Téglás Imréné - 7. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1983. - 270 p.

Erősáramú átalakítók mérése: Egyetemi tankönyv / Istvánfy Gyula
Budapest: Tankvk., 1984. - 375 p.

Villamos műszerek és mérések 2 / Borbély István, Kő Klára. - 8. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 258 p.

Villamos hibák keresése: Műszerek és eszközök / Byff Miklós, Sipos Miklós
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 194 p.

A villamos energia fogyasztás mérése / Honti Jánosné
Budapest: Műszaki Kvk., 1987. - 228 p.

Villamosgépek 2: ipari szakközépiskolai tankönyv / Danku András, Farkas András. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1989. - 263 p.

Villamos műszerek és mérések 2 / Kő Klára, Szépe Dezső. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1989. - 358 p.

Villamos gépek védelmi berendezéseinek mérése / Pozdena István. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1989. - 38 p.

Villamos forgógépek próbatermi mérései / Téglás Imre
Budapest: Műszaki Kvk., 1989. - 125 p.

Villamos és mágneses tér mérése / Téglás Imréné. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 29 p.

Villamos műszerek és mérések 2 / Kuti László, Ivanics László. - 9. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 221 p.

Épületvillamossági mérések / Pozdena István. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1990. - 67 p.

Műszaki mérések: villamosenergia-ipari technikusi szak IV. évfolyam tanulói számára: ideiglenes tankönyv / Máthé Béla, Pánczél Béla. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1991. - 232 p.

Műszaki mérések 3: a műszaki szakközépiskolák épületvillamossági technikusi szakának 5. osztálya számára / Máté Jenő
Budapest: Műszaki Kvk., 1991. - 104 p.

Elektronikai mérések: ESZI műszerész szak / Szente András, Jech Attila
Budapest: SZTÁV., 1992. - 206 p.

Erősáramú berendezések felülvizsgálata: A 4/1980. BM. számú rendelet, az MSZ 1600 szabványsorozat és az MSZ 10900 szabvány alapján / szerk. Jánki József - 13. módosított kiad.
Budapest: MEE., 1993. - 621 p.

Mérés egyen- és váltakozóáramú kompenzátorokkal / Téglás Imréné. - 2. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 23 p.

Akkumulátorok vizsgálata / Téglás Imréné. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 29 p.

Középfeszültségű készülékek villamos szilárdsága / Balotay Kálmán
Budapest: Műszaki Kvk., 1994. - 273 p.

Műszaki mérések: villamosenergia-ipari technikusi szak V. évfolyam tanulói számára ideiglenes tankönyv / Máthé Béla, Pánczél Béla. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1995. - 168 p.

Háztartási gépek üzemi jellemzőinek mérése / Gemeter Jenő. - 3. kiad.
Budapest: Skandi-Wald, 1996. - 272 p.

Aszinkron gépekkel kapcsolatos mérések / Farkas András. - 8. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 119 p.

Műszaki mérések: villamos gép és berendezési technikusi szak, IV. évfolyam tanulói számára / Gregor Béla, Máthé Béla, Tatár József. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 227 p.

Egyenáramú alapmérések / Szenes György. - 11. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 83 p.

Váltakozóáramú alapmérések 1 / Szenes György. - 11. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 73 p.

Váltakozóáramú alapmérések 2 / Szenes György. - 13. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 62 p.

Műszaki mérések: villamosenergia-ipari és villamosgép- és berendezési technikusi szakok III. évfolyam hallgatói számára / Gregor Béla, Máthé Béla, Pánczél Béla]. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1996. - 257 p.

Transzformátorok vizsgálata / Karle Sándor. - 6. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 71 p.

Műszaki mérések I.: a műszaki szakközépiskolák épületvillamossági technikusi szakának III. osztálya számára / Máté Jenő. - 3. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 141 p.

Villamos készülékek jellemzőinek mérése / Pozdena István. - 4. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1997. - 44 p.

Szinkron gépekkel kapcsolatos mérések / Nagy Lóránt. - 7. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 1998. - 76 p.

Villamos mérések I.: tankönyv / Kemény József, Szekér Károly
Budapest: KIT Képzőműv. K., 1999. - 109 p.

Villamos gépek mérése I.: villamos szak / Boa András
Paks: PAV., 1999. - 131 p.

Villamos mérési feladatok / Gyetván Károly, Futterer László
Budapest: Nemzeti Tankvk., 1999. - 91 p.

Villamos mérések I.: tankönyv  / Kemény József, Szekér Károly
Budapest: KIT Képzőműv. K., 1999. - 109 p.

Közép- és nagyfeszültségű hálózati berendezések diagnoszikai vizsgálata / Luspay Ödön
Budapest: Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, 2000. - 352 p.

Egyenáramú gépek mérése / Kapolyi Zoltán. - 9. kiad.
Budapest: Műszaki Kvk., 2000. - 61 p.

A villamos mérések alapjai / Gyetván Károly. - 3., jav. kiad.
Budapest: Nemzeti Tankvk.,  2001. - 132 p.