Új lap - 1

MSA - mérőrendszer elemzés (MSA - measurement systems analysis)

Mi értünk mérőrendszer alatt?

Ahhoz, hogy valamilyen termék, folyamatparamétert

  • értékelni,
  • összehasonlítani

tudjunk pl.: elvárt értékkel, referenciával vagy múltbeli értékkel szükséges annak megmérése.

Méréshez mérőeszközöket használunk, amelyeket általában

  • ellenőrzöttségi állapot (hitelesített, kalibrált)
  • méréstartomány,
  • a mérendő paraméter specifikációja,
  • felbontás

alapján választunk ki, figyelembe véve például azt az „ököl” szabályt, hogy a felbontás legalább tizede legyen a tűrésmezőnek. Legtöbbször ezzel el is intézzük a mérés megfelelőségének ellenőrzését.

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy maga a mérés is egy folyamat, annak kimenete számos bemenet (mérőeszköz, ember, alkatrész, módszer, stb.) függvénye, vagyis ezek mind befolyásolják a mérési eredményt.

Ezért nem elégséges csak magával a mérőeszköz megfelel őségével foglalkozni, hanem a mérési eredményt befolyásoló egyéb tényezőkkel is, mint mérőrendszert szükséges vizsgálnunk….. TOVÁBB

Balázs Árpád www.poligont.hu