HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság
H-3519 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A
Tel/fax: 46-563277, mobil. +36305426366, +36305920772,
terepi: +36304640193
E-mail: bucsil@t-online.hu és ildiko@haromko.t-online.hu
Honlap: www.haromko.hu

A HÁROMKŐ BT. 1993-ban alakult saját erőből. Cégjegyzék száma: Cg. 05-06-010987.

A Háromkő BT. az alkalmazott geofizika, földtan-vízföldtan és geotechnika tárgykörébe tartozó terepi és irodai mérnöki kutatásokat végzi. Tevékenysége kiterjed a fémes és nemfémes ásványi nyersanyagok előkutatására, ivó- és termálvíztároló földtani szerkezetek vizsgálatára.

Felszín-közeli mérnökgeológiai munkák végzése során utak, földművek, alapok állékonyságával, üregesedésével, vizesedésével kapcsolatos méréseket végez. Hasonlóképpen karsztos üregek, pincék, szerkezeti rendellenességek és meddőhányók vagy kultúrtörténeti maradványok, ősleletek feltárásában tevékenykedik. Munkája kiterjed szennyezett területek, -tárolók, hulladéklerakók vizsgálatára, a szennyezés mértéke becslésére.

Vállal továbbá vízkutatást, víz-kutak optimális helyének meghatározását, illetve nyersanyag-kutatási céllal mélyítendő fúrások gazdaságos telepítésének javaslatát.

Tevékenysége során vertikális elektromos szondázást (VESZ mérés), sokelektródás horizontális szelvényezést, természetes (SP)- és gerjesztett potenciál (GP)-, földmágneses valamint földradar (GPR) méréseket végez. Kiegészítésképpen alkalmaz sekély penetrációs szondázást, valamint talajmechanikai mintát vesz. A mérések helyének azonosítása műholdas GPS berendezéssel történik.  
Társaságunk a felsorolt mérések egy részét vizes környezetben, folyón és tavon is elvégzi, az iszaposodás, feltöltődés, szennyezettség ellenőrzése céljából.

Felhasználunk mélyfúrási geofizikai (karotázs) szelvényeket, szükség szerint azokat újból, új szempontok szerint értelmezzük. 
Cégünk rendelkezik a megfelelő műszerezettséggel, szakember-gárdával és Mérnök Kamarai szakértői, tervezői engedélyekkel