Skip to content
Új lap - 1

Keresés a cégadatbázisokban

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Jogi feltételek

  A Műszeroldal használatának ténye azt jelenti, hogy a felhasználó tudomásul vette jogi feltételeinket! Az Műszeroldal Kft. (1119 Budapest, Etele út. 59-61, Tel: 481-1111) a jelen webhelyen („Műszeroldal”) megjelenő dokumentumok (pl. szöveges anyagok) felhasználását csak abban az esetben engedélyezi, ha
  1. minden példányon megjelenik az: „Műszeroldal Kft.” szerzői jogi védettséget jelző copyright-megjegyzés, továbbá
  2. ha a jelen webhelyről felhasznált dokumentumok kizárólag az ismeretszerzés, és nem kereskedelmi vagy személyes használat célját szolgálják és azokat semmilyen hálózati számítógépre nem továbbítják, nem közvetítik semmilyen médiában, és
  3. egyik dokumentumot sem módosítják.
Minden, az előbbiektől eltérő engedély nélküli használatot a törvény tilt, és az szerzői- és büntetőjogi következményekkel járhat. A fentiekben meghatározott dokumentumok közé nem értendő a jelen webhely külső megjelenése és elrendezése. Jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, és sem egészben, sem részben nem másolhatóak. A jelen webhely semmilyen grafikája, fotója, dokumentuma vagy hangja nem másolható és nem továbbítható az Műszeroldal Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. A weblapokon található adatok, információk, ábrák stb. között, igyekezetünk ellenére előfordulhatnak hibák, pontatlanságok. Az Műszeroldal Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Műszeroldalon megjelentetett információk, grafikák, képek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A használatukból származó minden kockázat a felhasználót terheli. Az Műszeroldal Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről. Harmadik felek webhelyei A jelen Webhelyről kapcsolt helyek nem tartoznak az Műszeroldal Kft. ellenőrzése alá, és ezért az Műszeroldal Kft. semmilyen értelemben nem felelős a kapcsolt helyen található tartalomért. Az Műszeroldal Kft. a kapcsolatokat kizárólag kényelmi célból biztosítja, és egyetlen kapcsolat sem jelenti az Műszeroldal Kft. egyetértését vagy felelősségvállalását. Alkalmazandó jog A jelen jogi feltételek a magyar jog alkalmazását feltételezik. Ha a jelen feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.