Skip to content
Új lap - 1

Keresés a cégadatbázisokban

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Szakirodalom

Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények cikkeinek jegyzéke
Magyar műszaki lapokban megjelent műszer-méréstechnikai cikkek jegyzéke
Magyar nyelvű műszer-méréstechnikai könyvek jegyzéke

Méréstechnikai cikkek, jegyzetek

Témakörök: Adatgyűjtés, számítástechnika, Akusztika, zaj- és rezgés, Anyagtudomány, Anyagvizsgálat, Automatizálás, Biofizika, Csillagászat, Elektromágneses összeférhetőség - EMC, Elektronika, Építőipari vizsgálat, Erősáramú mérések, Fizika, Geodézia, Geofizika, Gépészet, Hőtan, Kémia, Környezetvédelem, Méréselmélet, Mikroszkópia-képelemzés, Minőségbiztosítás, Optika, Radiológia, Távközlés, Technika történet, Virtuális műszer

  Adatgyűjtés

Vezérlő és adatgyűjtő rendszer növényházakban / Várallyai László - Kovács György - Tóth Árpád - Szikszai Bertalan
Általános célú intelligens adatgyűjtő és alkalmazásai / Gingl Zoltán - Kántor Zoltán - Mingesz Róbert
I2C-busz specifikációja és használata (nagy méretű, lassan nyílik)

  Akusztika

Harang hangjának digitális szintézise / Ranz Lajos
Hegedűhang szintézise fizikai modellezés segítségével / Papp Sándor Róbert
Orgonasípok hangjának digitális szintézise jelmodell / Márkus János
Akusztikus visszacsatolás kompenzálása hangosító rendszerekben / Czene Gábor - Szilágyi László

  Akusztika, zaj- és rezgés

Rezgésdiagnosztika / -
A megtört csend I. rész / Muntag Andras (OPAKFI)
A megtört csend II. rész / Muntag Andras (OPAKFI)
Akusztikus emisszió, mint jelenség és mint anyagvizsgálati módszer / Szűcs Pál
Rezgéscsökkentés lehetőségei forgórészek helyszíni kiegyensúlyozásával / Szabó József Zoltán
Szakcikkek rezgésmérés és -diagnosztika témakörben / Rahne Eric (PIM Kft.)
A hang érzékelése és mérése (2) / Granát János
A térbeli hallás (2) / Wersényi György
Rezgésmérések és rezgésvizsgálatok / Kováts Attila

  Anyagtudomány

Az alkalmazott anyagtudomány új elemei / Dr. Bicsak Jenő
Anyagtechnológiai alapismeretek / -
A mágneses magrezonancia-spektroszkópia / Dr. Sohár Pál
Az anyagismeret kémiai/szerkezeti alapjai / Gröller György
A szilárd testek szerkezete / Gröller György
Felületelemzési módszerek a fémiparban / Richard Payling - Pallósi József (Magyar Kémikusok Lapja 2002 Különszám)

  Anyagvizsgálat

Beton szilárdsági vizsgálatok / -
A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban / Dr. Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia (ISD DUNAFERR Zrt.)
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek alkalmazásának tapasztalatai / Dr. Békési László - Kavas László - Vonnák Iván Péter
Folyadékbehatolásos ( penetrációs ) vizsgálat / forrás www.sasovits.hu
Keménységmérési eljárások / forrás http://www.sasovits.hu/anyag/anyagvizsg.htm
Szakítóvizsgálat / forrás http://www.sasovits.hu/anyag/anyagvizsg.htm
Egy radiográfiai körvizsgálat eredményei és tapasztalatai / Fücsök Ferenc
Meghibásodások kivizsgálásának szerepe a műszaki biztonság szolgálatában / Gyarmati István
Felületi vizsgálatok érzékenységi kérdései / Szűcs Pál
Felületi rétege vastagságának méréséről / Posgay György
Hullámpapírlemezekből készült dobozok roppantási szilárdsága / Kubicza Márta - Kovács Katalin - Károlyiné Szabó Piroska
MFI mérés – Hőre lágyuló műanyagok folyóképességének vizsgálata
Felületi repedésvizsgálat DIFFU-THERM eljárással -
Kenőanyagok vizsgálata / Dr. Bárkai János
A műanyag-feldolgozást segítő reométerek / Huszár Zoltán
Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata / Dudás Zoltán
Roncsolásmentes anyagvizsgálat (Hibakereső vizsgálatok / Dr. Palotás Béla – Dr. Éva András (nagy fájl, lassan nyilik)
A röntgendiffrakciós spektrum mint a mikroszerkezet ujjlenyomata / Groma István, Lendvai János, Ungár Tamás
Az R6 módszer és gyakorlati alkalmazása / Lenkeyné Biró Gyöngyvér - J.G. Blauel - L. Hodulak
Kisciklusú fárasztás / Nagy Gyula
Hőálló textiliák vizsgálata / Tóth László
A törésmechanika és az anyagvizsgálat története / Tóth László - Peter Rossmanith (nagy fájl, lassan nyílik)
Dinamikus törésmechanikai jellemzők meghatározása műszerezett ütővizsgálattal Lenkeyné Bíró Gyöngyvér
A digitális videótechnika alkalmazása a méréstechnikában / Németh András
Hegesztett poliamid állapotvizsgálata és törési tulajdonságai / Németh András - Dr. Czigány Tibor
Hegesztési varratok vizsgálata és minősítése / dr. Németh György
Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése / ÉMI-TÜV Bayern Kft. · TÜV SÜD Csoport
A fémdetektálás alapjai / Marton Jenő
A repedésmegállás és vizsgálata / Lenkeyné Bíró Gyöngyvér - Thomas Varga
Fáradásos repedésterjedési vizsgálatok / Lukács János - Thomas Varga
Roncsolásmentesvizsgálatok, azok megbízhatósága és következményei / Tóth László - Serge Crutzen
Keménységmérés / Varga Ferenc - Tóth László - Guy Pluvinage (nagy méretű, lassan nyílik!)

  Automatizálás

Digitális szabályozás / Dr. Szecső Gusztáv
Folyamatműszerezés elemei / Dr. Szecső Gusztáv
PIC Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája / Dr. Kónya László
PIC tanfolyam / Dr. Kónya László (További ismeretek PIC témakörben a szerző honlapján találhatók: http://www.obuda.kando.hu/~konya/pic/index.htm)
Terepi busz alkalmazása / forrás Control Technika Hungary
Buszos rendszerek kombinált használata / Fejes Ferenc - Kucsera György

  Biofizika

Ultrahang vizsgálatok / -
Femtoszekundumos lézerimpulzusok a biofizikában / Groma Géza, Ormos Pál
Protonvezetés fehérjékben / Maróti Péter, Gerencsér László
Integrált optikai hullámvezető szenzor alkalmazása a bioanyag kutatásban / Vörös János
A szem optikája
Az ionizáló sugárzás kis dózisainak hatásairól / Köteles György - Tóth Eszter
A lakótéri radonszint eloszlásáról / Tóth Eszter - Hámori Krisztián

  Biológia

Sejttenyésztési alapismeretek forrás: DOTE
A May-Grünwald-Giemsa festés forrás: DOTE

  Csillagászat

Nagyfelbontású, több képből összeállított színes fénykép létrehozása film felhasználásával / Raiv Gupta

  Elektromágneses összeférhetőség - EMC

Járműipari EMC mérések / Szűcs László
Az EMC tudományának kialakulása / Dr. Kovács Tibor
EMC orientált villámvédelem / Fehér Zoltán
Harmonikusok villamos hálózatokon /forrás: http://www.lpqi.org
Elektromágneses összeférhetõség – útmutató erõsáramú mérnökök részére / forrás Control Technika Hungary

  Elektronika

Rádióamatőr vizsgára felkészítő tananyag / dr. Tolnai János HA5LQ
Kétállapotú, elektronikus közelítéskapcsolók / Dr. Hegedűs János
Jelgenerátorok / Dr. Hegedűs János
A digitális multiméterek / Dr. Hegedűs János
Impedancia mérés / Dr. Hegedűs János
Logikai analizátorok / Dr. Hegedűs János
IEEE488 műszervezérlő busz (GP-IB) / Dr. Hegedűs János
RS485 soros adatátviteli rendszer / Dr. Hegedűs János
Be- és kimeneti osztók ( Dr. Hegedűs János
Spektrumanalizátorok / Dr. Hegedűs János
Analóg oszcilloszkóp működése / Dr. Hegedűs János
Digitális tárolós oszcilloszkópok / Dr. Hegedűs János
Mintavételező (Sampling) oszcilloszkóp / Dr. Hegedűs János
Spektrumbecslés nem egyenletesen mintavételezett adatokból DSP-n / Szilvási Sándor
Transzformátorok / Horváth Tibor
Lágymágneses vasanyagok mérése, minősítése / -
Szélessávú transzformátor vizsgálata / dr. Granát János, dr. Pfliegel Péter, dr. Koller István
Kétcsatornás FFT analizátor alkalmazása akusztikai rendszerek átviteli jellemzőinek mérésére / Dr. Koller István
Villamos szigeteléstechnika -
Tektronix TDS digitális oszcilloszkópok használata / Dr. Kármán Péter
Rádióamatőr vizsgakérdések -
A fényvezetõ szálak tulajdonságai és mérési technológiái / Dr. Temesvári Zsolt
Mûveleti erõsítõk alapkapcsolásai, A Miller – effektus / Berta Miklós
Schmitt-trigger / Dr. Sükösd Csaba, Berta Miklós
Billenő áramkörök / Berta Miklós
Valósidejű spektrumanalízis / Földváry Botond
Digitális hálózatok és rendszerek / Dr. Keresztes Péter
Bevezetés az elektrotechnikába 1. Egyenáramú hálózatok / Torda Béla
Bevezetés az elektrotechnikába 2. Váltakozóáramú hálózatok / Torda Béla
Kapcsolóüzemű tápegységek / ELTE jegyzet
Amit a decibel-ről tudni kell (2) / Kovács Lóránt
Digitális-foszfor oszcilloszkóp (DPO) – a digitális berendezések hibakeresésének ideális eszköze / forrás Tektronix-Folder Trade
Elektronikai alapok a méréstechnikában / Pajkossy Tamás
Az akkumulátor vizsgálat módszerei és eszközei / forrás Forex

  Élelmiszeripar

Az EU élelmiszer szabályozása / Dr. Medgyes Ágnes
Élelmiszerbiztonsági rendszerek / -
Az élelmiszerbiztonság és -minőség kihívásai az élelmiszeranalitikában / Váradi Mária
A gyors viszkóanalizátoros technika (Rapid Visco Analyser, RVA) / Juhász Réka - Salgó András
Állati eredetű élelmiszer-előállítás, élelmiszerbiztonság, életminőség / Kovács Ferenc
Élelmiszerek D-aminosav tartalmának vizsgálata / Csapó János - Csapóné Kiss Zsuzsanna - Kametler László - Pohn Gabriella - Vargáné Visi Éva
Az őszi búza minőségének jellemzése az SDS szedimentációs index-el Szilágyi Szilárd – Győri Zoltán
Szemkeménység vizsgáló módszerek összehasonlítása őszi búzák esetében / Véha Antal – Gyimes Ernő
Őszi búza Fusarium fertőzöttségének és Mikotoxin szennyezettségének vizsgálata / Veres Edina

  Energetika

Gázellátás / -
Kondenzátorok torzított hálózaton / Stefan Fassbinder (forrás: Magyar Rézpiaci Központ)
Épületek energetikai tanúsítása / Szikra Csaba
Atomenergia a 21. században / Dr. Aszódi Attila

  Építőipari vizsgálat

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata / Csicsely Ágnes
Az aszfaltkeverékek mechanikai, és fizikai tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálatai / Dr. Nemesdi Ervin - Dr. Ambrus Kálmán - Dr. Pallós Imre - Dr. Török kálmán

  Erősáramú mérések

Távvezetéki oszlopok egyedi és eredő földelési ellenállásának mérése / Ladányi József - Béla Viktor Dénes
Transzformátor rezgés mérés / BME Villamos Energetika TSZ
Épületautomatizálás és az EIB installációs rendszer / Dr. Józsa Lajos
Az instabus EIB rendszer ismertetése / Darvas István
Transzformátorok vizsgálata / BME Mérési útmutató
Érintésvédelem / BME Mérési útmutató
Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata / BME Mérési útmutató
Túlfeszültség keletkezése, túlfeszültség védelem / Dr. Szandtner Károly
Villamos hálózati zavarok / dr. Tarnik István
Földelés és EMC/ Földelő rendszerek – számítási és tervezési alapok /forrás: http://www.lpqi.org
Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata / Löcher János
Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata korszerű módszerekkel / Danyek Miklós - Gazdag Ferenc - Handl Péter
Távolsági védelmek vizsgálata korszerű módszerekkel / Danyek Miklós - Gazdag Ferenc - Handl Péter

  Filozófia - életmód - gondolkodás

Az önismeret szerepe életünkben / Radnai Rudolf
Élet konfliktusok nélkül / Radnai Rudolf
A teljesség felé / Weöres Sándor
Az élet keletkezése / Szathmáry Eörs
Mikor egészséges egy család? / Radnai Rudolf
Szemelvények egy fontos könyvből - Radnai Rudolf
A jó könyvek - Dr. Lukács Gyula
Az értelmiségi élet útjai és tévútjai - Dr. Lukács Gyula
Az estve - Csokonai Vitéz Mihály legszebb bölcseleti költeménye

  Fizika

Radioaktív sugárzások mérése / -
Tüzelőanyag vizsgálatok / ELTE Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék
Elektron spin rezonancia (ESR) / Szegedi Tudományegyetem Biofizikai Tanszék
A gázok cseppfolyósítása
Lézer interferometria / SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM FIZIKA ÉS KÉMIA TANSZÉK
RAMAN mikroszkópia / Kamarás Katalin - Borondics Ferenc
Színmérés / Halászné Dr. Fekete Mária (SZTE Mérnöki Kar)
Röntgensugárzás / -
Bevezetés az atomfizikába / Tóth A.
Bevezetés az atomfizikába 2. rész / Tóth A.
Hullámtani összefoglaló / -
A magyarországi NMR-kutatások kezdetei / Tompa Kálmán
Félvezetők vezetési tulajdonságainak vizsgálata / Gubicza Jenő
A plazma fogalma, keletkezése és tulajdonságai / -
Ultrarövid és koherens ultraibolya és röntgenimpulzusok keltése és alkalmazása / Kuhlevszkij Szergej
Mézerek és lézerek / Berta Miklós
Harmatpont mérése -
Határréteg mérése lézer-doppler anemométerrel / Csécs Ákos és Lohász Máté, Balczó Márton
Nagyfelbontású lézer-interferometrikus felületvizsgáló berendezés a nanotechnológia szolgálatában / Czitrovszky Aladár - Hámori András - Kiss Árpád - Pogány Lajos
Fizikai alapismeretek / Farkas Henrik - Wittmann Marian
Vektorszámítás - Farkas Henrik
Mechanika (kiegészítő jegyzet) - Farkas Henrik
Transzportfolyamatok (jegyzet) / Farkas Henrik
Közegáram mérése ADAM 4000-es mérőrendszerrel / Dr. Szecső Gusztáv
Az elektromos vezetők / Dr. Báder Imre

  Geodézia

Geodéziai képalkotás / Stenzel Sándor
Új európai műholdas helymeghatározó és kommunikációs rendszerek / Baracskai Melinda - Horváth Richard - Dr. Oláh Ferenc
Kartometria, Térképértékelés-térképinterpretáció / Zentai László
A háromdimenziós geodézia és perspektívái / Borza Tibor - Busics György
A műholdas helymeghatározás elve, és gyakorlati alkalmazása / Bartha Csaba
Geodéziai ismeretek gyűjteménye

  Geofizika

Az MRZB dinamikus mintavevő szondázó berendezés környezetvédelmi-geotechnikai alkalmazási lehetősége / Kucsora Sándor - Wiltsek Gábor - Kovács Balázs
Geofizika / Dr. Völgyesi Lajos

  Gépészet

Siklócsapágyak vizsgálata / Sasovits Sándor
Koordináta mérőgép / -
Rezgésdiagnosztika az iparban / Varga Zoltán
Rezgésmérés / Dr. Hegedűs János
Gépipari technológiák (forgácsnélküli alakítás) / Dr. Halbritter Ernő
Vasúti jármű – méréstechnika / Dr. Benedek Teofil
Rezgésvizsgálat / Dr. Pécely György
Ipari endoszkópia a roncsolásmentes diagnosztikában
Reverse Engineering módszerrel előállított felületek minősége / Dr. Kodácsy János - Nagyné Pintér Zsuzsa - Pokriva Péter
Acélcsövek szilárdsági számítása / Bokros István

  Hangosítás, hangtechnika

Hang (hangjel) feldolgozás
Mikrofonok / Papp Zoltán
Hangosítás alapok / Papp Zoltán
Erősítők, hangfalak / Papp Zoltán

  Hőtan

Mit jelent a HÕPROFIL- MÉRÉS? / Szentistváni Ferenc
Vákuum rendszerek tervezése, építése / Csonka István - Frigyes Dávid
Termovizó – alapok, alkalmazások
Termográfia (CTI) az orvosi diagnosztikában
Az infravörös hőmérsékletmérés alapjai / Raytek - Global-Focus
Tüzelőanyag vizsgálatok (2) -
Fosszilis energiahordozók vizsgálata / -
Hőcserélők alapegyenlete / Dr. Ortutay Miklós
Hasonlósági kritériumok hőátviteli feladatoknál / Dr. Ortutay Miklós
Termovízió – a test infravörös térképe / Dr. Tamasi József
Digitális pszichrométer alkalmazása gyümölcsök tartósításakor / Gulyás László – Tóth János
A hőmérsékleti sugárzás / Dr. Paripás Béla előadása
Hővezetés / Dr. Ortutay Miklós
Hőátadás / Dr. Ortutay Miklós

  Ipari méréstechnika

Ipari méréstechnika / Kiss László

  Kémia

Növényvédőszer-maradékok kimutatásának új módszere az ELISA technika / Székács András
Az ivóvíz mikroszkópos vizsgálatának módszertana és jelentősége / Dr. Török Tamásné, Plutzer Judit, Rábai Erzsébet
Korszerű Salmonella kimutatási módszerek tapasztalatai az élelmiszerellenőrzésben /Tabajdiné dr. Pintés Vera
Atomspektroszkópiai módszerek
Analitikai kémiai módszerek
Termoanalitikai módszerek DTA, DSC, DDC
Műszeres analitikai kémiai gyakorlatok / Galbács Gábor – Galbács Zoltán – Sipos Pál
Potenciometria
KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA AZ IONCSERE-KROMATOGRÁFIÁBAN / Horváth Krisztián
Az inert gázok veszélyei / EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION) dokumentum (IGC Doc 44/00)
Elektroforézis, kapilláris elektroforézis / Dienes Dóra
Ivóvíz mikroszkópos vizsgálata / GALSI TAMÁS - DR. BANCSINÉ DR. TÓTH MÁRIA
Oldott oxigén mérés módszerei és eszközei / -
Lángfotometriás mérések / Szegedi Egyetem gyakorlat anyag
Kémiai reakciók szerepe az analitikai kémiában / Görög Sándor
Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása / -
Biokatalizis / Horváth István Tamás
Spektrokémiai alapfogalmak / geothink.freeweb
Gyógyszerhatóanyag kioldódás vizsgálata / -
Gázolajok kéntartalmának meghatározása röntgen-fluoreszcenciás analitikai módszer alkalmazásával / BME mérési jegyzet
A DERIVATOGRÁF- EGY FEJEZET A TERMIKUS ANALÍZIS TÖRTÉNETÉBŐL / Pokol György
Általános és szervetlen kémia / Jókainé Szatura Zsuzsanna egyetemi előadásanyag
Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) / Hallgatói jegyzet (BME)
Környezetanalitika I / Dr. Fekete Jenő
Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel / Kende Anikó
Robbanóanyagok meghatározása talajból kromatográffal / Kende Anikó
Alkoholos vérvizsgálat
Kromatográfia alapjai - geothink.freeweb
Gázkromatográfia -
Membrán szeparációs technológiák / Weiser László
A víz speciális tulajdonságai / Dr. Lakatos Gyula - Dr. Hannu Mölsä - Dr. Szilágyi Ferenc
Centrifugálás alapjai / Szepesi Gábor - Venczel Gábor - Völgyes Lajos
Analitikai módszerek a geokémiában / Harangi et al.
Analitikai adatok megadása, átszamítások / Harangi Szabolcs
Analitikai mérések és a laboratóriumi munka adminisztrációja számítógépen (LIMS) / Ritz Ferenc - Kovács Zoltán
Spektrofotometriai mérések / Gröller György
Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai alkalmazása / Fekete Jenő, Ritz Ferenc
Röntgenlfuoreszcenciás elemzés a környezetvédelemben / Dr. Pallósi József (a cikk a LABINFO 2002/2 számában jelent meg)
pH mérés indikátorokkal / Nagy László
A vezetőképesség-mérés gyakorlata / Széles Gábor
Hogyan rendezzünk reakcióegyenleteket? / Tóth Zoltán
Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései / Czékmány György
Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel / Ritz Ferenc
Elválasztási módszerek validálása / Gáspár Attila
Elektroferogramok/kromatogramok kiértékelése / Gáspár Attila
Kapilláris elektroforézis – egyetemi jegyzet / Gáspár Attila
Lángspektrometria / Gáspár Attila
Útmutató a Villám-titráláshoz / Erdélyi János (Lambda-Med Kft. Elektroanalitikai Csoport)
Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai - Dr. Mink János (3,5 Mbyte)
A kémiai és az elektrokémiai potenciál / Dr. Báder Imre
Galváncellák / Dr. Báder Imre

  Környezetvédelem

Zajvédelem az iparban / -
Szén-, hidrogén és nitrogén-tartalom meghatározása talajmintákban / dr. Bozsai Gábor
Zaj-diagnosztika / Szuhay Péter
Környezetvédelmi analitika
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja / Ilisz István
Tudnivalók a vízről (2) / -
A szén-dioxid és alkalmazásának környezeti hatásai / EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION) dokumentum (IGC DOC 101/03)
Vízminőség, vízminősítés és vízminőségi osztályok, víz szennyezettségének csökkentése / -
A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre / -
Veszélyes Környezetszennyező anyagok koncentrációja Magyarország különböző településein - Kozák Imre Olivér - Farkas Orsolya - Kozák Melinda
Széndioxid-kereskedelmi meggondolások a kibocsátás csökkentés megvalósításához / Dr. Emhő László
Felszíni vizek lebegőanyag-tartalmának eltávolítása koagulálással – flokkulálással / Dr. Barkács Katalin (laborgyakorlat)
Környezeti minták szén- és nitrogéntartalmának vizsgálatai MULTI N/C 2100 S TOC/TN mérő készülékkel / Dr. Barkács Katalin - Jurecska Laura
Molekuláris biológiai vizsgálati módszerek alkalmazhatósága a viziközművek HACCP rendszerében / Kovács Gábor (ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete)
Fluoreszcens és UV-abszorpciós módszerek alkalmazása vizek minőségének folyamatos ellenőrzésre / Dr. Tóth József Aqua-Terra Lab Kft.
Felszíni és felszín alatti vizeink állapota / Csegény József
Vízminőség, vízminősítés, vízminőségi osztályok
A környezeti levegőszennyezettség merésének gyakorlata / Szerk.: Dr. Várkonyi Tibor
Szénhidrogének migrációja talajokban / Lauer János - Dr. Halász László - Dr. Vincze Árpád
A Zemplén földszennyezettségének vizsgálata / Danielovic, Igor - Hecl, Ja - Tóth Stefan
Dózisteljesítménymérő kalibrálása / Zagyvai Péter
A levegő radonkoncentrációjának meghatározása / Zagyvai Péter
Vízminta radioaktivitásának meghatározása / Zagyvai Péter
Eleveniszap-respiráció mérése és hasznosítása / Kárpáti Árpád
Levegőtisztaságvédelmi mérések / Vass István - Erdős József
A hazai környezetvédelem történetéről / Borsos József
Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben / Dr. Bubonyi Mária
A kerti tavak kémiája
Szennyezõanyag-terjedési számítások környezetvédelmi alkalmazásai / Kovács Balázs (2,4 Mbyte)
Meteorológiai alapismeretek / Merza Ágnes - Szinell Csaba
Talajvíz minőség mérése
Az elektroszmog környezeti szennyezés és annak mérése

  Méréselmélet

Zavarjelek a mérőkörben / Dr. Hegedűs János
Műszerek és mérések (alapfogalmak)
Metrológia a vasúti jármű-méréstechnikában / Dr. Benedek Teofil
A digitális mérés alpelve / PTE Fizikai Intézet segédlete
Kisérlettervezés és értékelés a mikrobiológiai gyakorlatban / Dr. Reichart Olivér
A Lock-in elv / Berta Miklós
Alapvető mérési információk feldolgozása MATLAB segítségével / Dr. Szecső Gusztáv
A Gibbs-effektus / Kovács Lóránt
A maximum likelihood becslésről (2)
Ipari áramlásmérés / Reményi Tibor (Flow-Cont Kft.)
Mintavételezési frekvencia és felbontás hatása az effektív érték pontosságára / Gazdag Ferenc
A mérési pontosság határai az ipari folyamatműszerezésben / Reményi Tibor

  Meteorológia

Meteorológiai műszerek / Bíróné Kircsi Andrea

  Mezőgazdaság

Agrogazda.hu
Bárki számára elérhető modern biztonságtechnika, távoli megfigyelés (Agrogazda.hu)
Bárhova felállítható napelemes kamerarendszer (Agrogazda.hu)
Miért vásárolnak manapság GPS-es sorvezetőt a gazdák? (Agrogazda.hu)
Mi alapján választanak robotpilóta rendszert (Agrogazda.hu)
Tavaszi talajelemzés, talajvizsgálat! (Agrogazda.hu)
Gabona hő-, és nedvesség problémák megoldása (Agrogazda.hu)
Talajtani ismeretek és vizsgálatok / -
Szemestermények nedvességtartalmának meghatározása az érés, a szárítás és a tárolás során / Dr. Kovács Attila József

  Mikroszkópia, képelemzés

Miből áll egy modern, hatékony mérlegház? (Agrogazda.hu)
Traszmissziós elektronmikroszkópia / -
Elektronmikroszkóp müködése (Hitachi S4700) / Tóth Zsolt
Minta előkészítés fény- és elektronmikroszkópos morfológiai vizsgálatokhoz
Konfokális mikroszkópia – elméleti bevezető / PTE ÁOK Biofizikai Intézet
Képalkotás és spektroszkópia THz-es sugárzással: a csillagászattól az orvosi alkalmazásokig / Hebling János, Almási Gábor
3D képalkotó diagnosztikai eljárások az élelmiszerminőség szolgálatában / Repa Imre - Romvári Róbert - Bajzik Gábor - Bogner Péter - Petrási Zsol
Fémek mikroszkópos vizsgálata / Gröller György
A konfokális lézer scanning mikroszkópia / Dr. Tímár József, Dr. Paku Sándor
Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata / Egyetemi jegyzet

  Minőségbiztosítás

Minőségirányítás az Európai Unióban (ISO 9000:2000)

  Ökológia

ETS- aktivitás értékek az EU Víz Keretirányelvek (VKI) ökológiai minősítési rendszerében / Szabó Marianne - Krausz Erzsébet - Lakatos Gyula

  Optika

A színmérés alapfogalmai / -
A Carl Zeiss gyár története / -
Megbízhatóság és hiba meghatározása színmérésnél / dr. Zana János
Az Abbé-elv kísérleti igazolása

  Radiológia

A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai / Engard Ferenc
Nukleáris műszerek cikksorozat / Simoncsics László
Nukleáris Medicína Tankönyv (DOTE)
Radiológiai technikák / Dr. Sükösd Csaba
Magsugárzások / Dr. Blaskó Katalin

  Számítástechnika

e-book készítés MS Reader-el / forrás: JOS
Számítógép hálózatok / Kónya László
A programozás alapjai és programozási nyelvek / Matijevics István
Mikroszámítógépek / Matijevics István
Az IBM PC hardver elemei / Csákány Antal

  Távközlés

GSM rendszer – Mérések rádiós csatornákon / Dr. Temesvári Zsolt
Optikaiszálvezetők és méréseik / Dr. Temesvári Zsolt

  Technika történet

Nagy magyar kémikusok / -
A magyar műszeripar története / Radnai Rudolf (Magyarország a XX. században könyvsorozat IV. kötetének részlete)
Mértékegységek és névadóik

  Textilipar

Az OEKO-TEX® legújabb innovációja – Kalkulátor a környezeti hatások kimutatására / Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia
A „zöld állítások” kora, avagy mely fenntarthatóságot hirdető textil tanúsítási rendszernek hihetünk? / Albert Adrienn - Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia
A mikroműanyagok és polimerek lebonthatóságának vizsgálati lehetőségei a HOHENSTEIN Intézetben / Albert Adrienn - Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia
Az újrahasznosítás tanúsítása a textiltermékekben / Krain Tamás - Albert Adrienn

  Virtuális műszer

Virtuális műszerek és a LABVIEW / Disznós Imre
Bevezetés a virtuális műszerek világába / Kovács Lóránt
Valódi mérések virtuális mérőmüszerekkel /Dr. Kántor Zoltán - Dr. Gingl Zoltán

Szakmai folyóiratok honlapjai

Az alábbiakban felsorolt online folyóiratok csak egy része nyújt ingyenes hozzáférést (free subscription). Más részük az egyes cikkek rövid összefoglalójába (abstract) enged betekintést, de a teljes cikket csak pénzátutalás ellenében lehet lekérni. Vannak olyan folyóiratok is, ahol már a honlapra lépéskor megjelenik a kitöltendő űrlap, és a teljes honlap megtekintése csak fizetett regisztráció esetén lehetséges. A nyomtatott formában is megjelenő folyóiratok egy részének csak a tartalomjegyzéke kerül fel az Internetre, mások például a Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények teljes terjedelemben olvashatók. A fontosabb szakmai folyóiratok Impakt Faktorai ITT (XLS, 271Kbyte) láthatók.

  Adatgyűjtés, számítástechnika

HWSW Online Informatikai Hírmagazin
Computer Graphics World
InformationWeek Magazine
Linux Journal
PC Magazine
PC World
Dr Dobbs Journal
JAVAWORLD – Solutions For Java Developers

  Akusztika

Building Acoustics
Journal of Low Frequency Noise and Vibration
Noise and Vibration in Industry
Soundstage! High-End audio magazin
Journal of the Audio Engineering Society
Journal of the Acoustical Society of America

  Anyagvizsgálat

The e-Journal of Nondestructive Testing
DGZfP Zfp Zeitung
Metallurgical and Materials Transactions
MRS Bulletin
Anyagvizsgálók Lapja

  Biztonságtechnika

Hírsugár / ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport Közleményei

  Elektronika

Journal of Circuits, Systems, and Computers (JCSC)
In Compliance Magazine
EDN
Electronics Component News (ECN)
Electronics Cooling
EEdesign
FABTECH – Online information source for semiconductor professionals
Microwave Journal
Power Electronics
Printed Circuit Design & Fab
ROBOT Science and Technology Magazine
Test & Measurement World
Elektor Electronics
Electronics Today International (ETI)

  Felületvizsgálat, mikroszkópia

Applied Surface Science
Surface Science Reports
Microscopy & Analysis

  Fizika

Fizikai Szemle

  Hőmérséklet, energia

ISA – InTech Online
Control Engineering
Sensors Online
Magyar Épületgépészet
World Energy News
Renewable Energy News

  Kémia - Idegen nyelvű folyóiratok

Analusis
The Analyst
Analytical Biochemistry
A kémiai folyóiratok gyűjteménye
ANALYTIC NEWS – Online Magazine for Analytical Laboratories
ANALYTIK NEWS – Tagesaktuelle News und Infos für Analytiker

  Kémia - Magyar nyelvű folyóiratok

Kémiai Panoráma magazin
Középiskolai Kémiai Lapok (KŐKÉL)
Magyar Kémiai Folyóirat
Magyar Tudomány
Magyar Radiológia

  Környezetvédelem

Cédrus
Lélegzet
Ökotudat Magazin

  Metrológia

Cal Lab The International Journal of Metrology
Metrology World
Metrologia – a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal (BIPM) folyóirata

  Optika

Industrial Laser Solutions
Laser Focus World
Optical Networks Magazine
Optics infobase – on-line folyóiratok
Opto & Laser Europe
Photonics Spectra
The Online Photonics Resource
Vision Systems Design