Skip to content
Új lap - 1

Keresés a cégadatbázisokban

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM RÁDIÓFREKVENCIÁS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A Széchenyi István Egyetem Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2001 szabvány szerint felkészült, rádió berendezések alapvető frekvenciagazdálkodási követelményeinek vizsgálatára létesült, a Nemzeti Akkreditáló Testület  (NAT) által 10 harmonizált európai szabvány szerint akkreditált, és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) Minisztere által kijelölt független vizsgáló laboratórium.

Az akkreditált körbe eső vizsgálatok elsősorban rövid hatótávolságú rádiós eszközök (SRD), valamint egyéb analóg és digitális rádiófrekvenciás eszközök megfelelőség- vizsgálatára vonatkoznak.

Az akkreditálási okirat száma: NAT-1-1410/2005.

  A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium vizsgálati tevékenysége

–  Akkreditált körbe eső vizsgálatok végzése külső megrendelők számára, a „Vizsgálati szolgáltatások jegyzéke” felsorolása szerint.

–  Nem akkreditált körbe eső vizsgálatok végzése külső megrendelők igényei szerint.

–  Az akkreditált és nem akkreditált körbe eső vizsgálatok végzése belső megrendelés alapján, a Távközlési Tanszék által végzett fejlesztési munka támogatására.
 

A Laboratórium a vizsgálati jegyzőkönyvben a vizsgálat eredményét közli, elemzés nélkül. Ezt a megrendelő felhasználhatja kereskedelmi célokra, vagy saját fejlesztésének támogatására, vagy a jegyzőkönyv birtokában valamely tanúsító szervezettel a vizsgált eszköz megfelelőségét tanúsíttathatja.

Együttműködő partnereink:

–  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken működő Távközlési Vizsgáló Laboratórium (távközlő eszközök akkreditált vizsgáló laboratóriuma)

–  MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft. (tanúsító szervezet)

 

 Elérhetőségeink:

Széchenyi István Egyetem- Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium

9026 Győr, Egyetem tér 1.

Telefon:  06/96/613-693  Fax: 06/96/613-694

e-mail: rf@sze.hu ; web: http://rf.sze.hu


A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium a Széchenyi Egyetem Műszaki Tudományi Kar szervezeti egysége, közvetlenül a Kar dékánjának irányítása alatt áll.

A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
 

–  Reflexiómentesített mérőhelyiség (Full Anechoic Chamber) sugárzott jelek mérésére a 30 MHz …40 GHz frekvenciatartományban, részben hibrid abszorberrel borítva, 3m-es mérőtávolsággal. Szabad belmérete az abszorber piramisok csúcsainak figyelembevételével 10×4,8×3,5 m.

–  Programvezérelt, nagy teherbírású forgóasztal a mérőhelyiségben, valamint audio- és video kapcsolat a mérésvezérlő helyiséggel.

–  Referencia antenna készlet a 26 MHz…40 GHz-frekvenciasávra.

–  Spektrumanalizátor és generátor 3 kHz…40 GHz frekvenciasávra.

–  Teljesítménymérő különféle mérőfejekkel 40 GHz mérőfrekvenciáig.

–  Szabadtéri mérőhely a 9 kHz…30 MHz frekvenciatartományra, 10m (vagy 3 m ) mérőtávolsággal.

–  Kalibrált mérőantenna a 9 kHz…30 MHz frekvenciatartományra.

–  Hordozható spektrumanalizátor a 3 kHz…13 GHz frekvenciasávra.

–  Szignálgenerátorok analóg és digitális modulációs lehetőséggel.

–  Alacsonyfrekvenciás kiegészítő műszerek (függvénygenerátorok, frekvenciamérő, oszcilloszkóp, stb.) az akkreditálás alapjául szolgáló szabványok kívánalmai szerint.

–  Klímakamra a szélsőséges hőmérsékleti feltételek melletti vizsgálatokhoz.

–  Kalibráló munkahely a laboratórium mérőképességének folyamatos biztosításához.

A reflexiómentesített mérőhelyiség

 A laboratórium műszereinek többsége Agilent gyártmányú, a mérőeszközök az ISO/IEC 17025: 2001 szabvány követelményeinek megfelelően nemzeti etalonra visszavezethetően kalibráltak.

A reflexiómentesített mérőhelyiséget a Frankonia GmbH szállította, a validálást az ARC Seibersdorf Research GmbH végezte.

A laboratórium legfontosabb része a reflexiómentes mérőhelyiség, mely a későbbiekben (kiegészítő beruházások után) különféle EMC vizsgálatokra is lehetőséget ad.

A rádiófrekvenciás mérőműszerek jelenleg elsősorban általános célú eszközök (RF generátorok, spektrumanalizátorok, stb.). A jövőbeni fejlesztések a piac által igényelt méréseknek megfelelő célműszerek beszerzését teszik szükségessé.

A laboratórium része az elkülönített hallgatói mérő- és mérésvezérlő helyiség. Így biztosítható, hogy (az akkreditált státusz követelményeinek eleget téve) a laboratórium kalibrált mérőparkját csak az erre feljogosított laboratóriumi személyzet kezelhesse, ugyanakkor a reflexiómentes mérőhelyiség mérési lehetőségeit a hallgatói helyiségből az oktatásban és továbbképzésben is kihasználhassuk. 

A mellékelt ábrán a laboratórium mérésvezérlő helyisége látható, ahonnan a laboratórium személyzete a mérőasztal forgatását és a műszerek számítógépes vezérlését végezheti, miközben a reflexiómentes helyiség belsejét két videokamerával figyelheti meg.

A műszerpark egy része

 A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumot a NAT az alábbi megfelelőség vizsgálatokra akkreditálta, és az IHM kijelölte (kivonat a „Vizsgálati szolgáltatások jegyzéke”-ből):

1) MSZ EN 300 086-2:2001                                 
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt , külső vagy belső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész

2.) MSZ EN 300 135-2:2001                                
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Szögmodulált, CB rádióberendezések (CEPT PR 27 rádióberendezések) 2. rész

3.) MSZ EN 300 220-3:2001                                
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD) A 25 MHz – 1000 MHz frekvenciasávban használatos, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. 3. rész

4.) MSZ EN 300 296-2:2001                                
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennákat használó rádióberendezések, elsődlegesen analóg beszéd céljára. 2. rész

5.) MSZ EN 300 328:2003                                   
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM sávban működő, szórt spektrumú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések.

6.) MSZ EN 300 330-2:2001                                
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök. A 9 kHz – 25 MHz-es sáv rádióberendezései és a 9 kHz – 30 MHz-es  sáv induktív hurkos rendszerei. 2. rész

7.) MSZ EN 300 422-2:2001                                  
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Vezeték nélküli mikrofonok a 25 MHz – 3 GHz frekvenciasávban. 2. rész

8.) MSZ EN 300 440-2:2002                                
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz – 40 GHz közötti frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész

9.) MSZ EN 301 783-2:2001                                
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Kereskedelmi forgalomban kapható amatőr rádióberendezések 2.rész.

10.) MSZ EN 301 893:2003 2                              
Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5 GHz-es, különleges minőségű RLAN