Szöveges keresés
Adatbázisok
Nyitólap - Hírek Szakirodalom
Bemutatkozás

Friss Akciók!

Műszerkatalógus

Rendezvények

Tudásbázis

Műszer piac

Hírlevél

Hirdetési árak Szerkesztőség Rólunk írták Portáltérkép

Méréstechnikai cikkek, jegyzetek

Adatgyűjtés Akusztika Akusztika, zaj- és rezgés
Anyagtudomány Anyagvizsgálat Automatizálás
Biofizika Biológia Csillagászat
Elektromágneses összeférhetőség - EMC Elektronika Élelmiszeripar
Energetika Építőipari vizsgálat Erősáramú mérések
Filozófia - életmód - gondolkodás Fizika Geodézia
Geofizika Gépészet Hangosítás, hangtechnika
Hőtan Ipari méréstechnika Kémia
Környezetvédelem Méréselmélet Meteorológia
Mezőgazdaság Mikroszkópia, képelemzés Minőségbiztosítás
Ökológia Optika Radiológia
Számítástechnika Távközlés Technika történet
Virtuális műszer
Adatgyűjtés
   Általános célú intelligens adatgyűjtő és alkalmazásai / Gingl Zoltán - Kántor Zoltán - Mingesz Róbert
I2C-busz specifikációja és használata (nagy méretű, lassan nyílik)
Vezérlő és adatgyűjtő rendszer növényházakban / Várallyai László - Kovács György - Tóth Árpád - Szikszai Bertalan
Akusztika
   Akusztikus visszacsatolás kompenzálása hangosító rendszerekben / Czene Gábor - Szilágyi László
Harang hangjának digitális szintézise / Ranz Lajos
Hegedőhang szintézise fizikai modellezés segítségével / Papp Sándor Róbert
Orgonasípok hangjának digitális szintézise jelmodell / Márkus János
Akusztika, zaj- és rezgés
   A hang érzékelése és mérése / Granát János
A megtört csend I. rész / Muntag Andras (OPAKFI)
A megtört csend II. rész / Muntag Andras (OPAKFI)
A térbeli hallás / Wersényi György
Akusztikus emisszió, mint jelenség és mint anyagvizsgálati módszer / Szűcs Pál
Rezgéscsökkentés lehetőségei forgórészek helyszíni kiegyensúlyozásával / Szabó József Zoltán
Rezgésdiagnosztika / -
Rezgésmérések és rezgésvizsgálatok / Kováts Attila
Anyagtudomány
   A mágneses magrezonancia-spektroszkópia / Dr. Sohár Pál
A szilárd testek szerkezete / Gröller György
Anyagtechnológiai alapismeretek / -
Az alkalmazott anyagtudomány új elemei / Dr. Bicsak Jenő
Az anyagismeret kémiai/szerkezeti alapjai / Gröller György
Felületelemzési módszerek a fémiparban / Richard Payling - Pallósi József (Magyar Kémikusok Lapja 2002 Különszám)
Anyagvizsgálat
   A digitális videótechnika alkalmazása a méréstechnikában / Németh András
A fémdetektálás alapjai / Marton Jenő
A műanyag-feldolgozást segítő reométerek / Huszár Zoltán
A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban / Dr. Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia (ISD DUNAFERR Zrt.)
A repedésmegállás és vizsgálata / Lenkeyné Bíró Gyöngyvér - Thomas Varga
A röntgendiffrakciós spektrum mint a mikroszerkezet ujjlenyomata / Groma István, Lendvai János, Ungár Tamás
A törésmechanika és az anyagvizsgálat története / Tóth László - Peter Rossmanith (nagy fájl, lassan nyílik)
Az R6 módszer és gyakorlati alkalmazása / Lenkeyné Biró Gyöngyvér - J.G. Blauel - L. Hodulak
Beton szilárdsági vizsgálatok / -
Dinamikus törésmechanikai jellemzők meghatározása műszerezett ütővizsgálattal Lenkeyné Bíró Gyöngyvér
Egy radiográfiai körvizsgálat eredményei és tapasztalatai / Fücsök Ferenc
Fáradásos repedésterjedési vizsgálatok / Lukács János - Thomas Varga
Felületi repedésvizsgálat DIFFU-THERM eljárással -
Felületi rétege vastagságának méréséről / Posgay György
Felületi vizsgálatok érzékenységi kérdései / Szűcs Pál
Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése / ÉMI-TÜV Bayern Kft. · TÜV SÜD Csoport
Folyadékbehatolásos ( penetrációs ) vizsgálat / forrás www.sasovits.hu
Hegesztési varratok vizsgálata és minősítése / dr. Németh György
Hegesztett poliamid állapotvizsgálata és törési tulajdonságai / Németh András - Dr. Czigány Tibor
Hőálló textiliák vizsgálata / Tóth László
Hullámpapírlemezekből készült dobozok roppantási szilárdsága / Kubicza Márta - Kovács Katalin - Károlyiné Szabó Piroska
Keménységmérés / Varga Ferenc - Tóth László - Guy Pluvinage (nagy méretű, lassan nyílik!)
Keménységmérési eljárások / forrás http://www.sasovits.hu/anyag/anyagvizsg.htm
Kenőanyagok vizsgálata / Dr. Bárkai János
Kisciklusú fárasztás / Nagy Gyula
Meghibásodások kivizsgálásának szerepe a műszaki biztonság szolgálatában / Gyarmati István
MFI mérés - Hőre lágyuló műanyagok folyóképességének vizsgálata
Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata / Dudás Zoltán
Roncsolásmentes anyagvizsgálat (Hibakereső vizsgálatok / Dr. Palotás Béla – Dr. Éva András (nagy fájl, lassan nyilik)
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek alkalmazásának tapasztalatai / Dr. Békési László - Kavas László - Vonnák Iván Péter
Roncsolásmentesvizsgálatok, azok megbízhatósága és következményei / Tóth László - Serge Crutzen
Szakítóvizsgálat / forrás http://www.sasovits.hu/anyag/anyagvizsg.htm
Automatizálás
   Buszos rendszerek kombinált használata / Fejes Ferenc - Kucsera György
Digitális szabályozás / Dr. Szecső Gusztáv
Folyamatműszerezés elemei / Dr. Szecső Gusztáv
PIC Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája / Dr. Kónya László
PIC tanfolyam / Dr. Kónya László (További ismeretek PIC témakörben a szerző honlapján találhatók: http://www.obuda.kando.hu/~konya/pic/index.htm)
Terepi busz alkalmazása / forrás Control Technika Hungary
Biofizika
   A lakótéri radonszint eloszlásáról / Tóth Eszter - Hámori Krisztián
A szem optikája
Az ionizáló sugárzás kis dózisainak hatásairól / Köteles György - Tóth Eszter
Femtoszekundumos lézerimpulzusok a biofizikában / Groma Géza, Ormos Pál
Integrált optikai hullámvezető szenzor alkalmazása a bioanyag kutatásban / Vörös János
Protonvezetés fehérjékben / Maróti Péter, Gerencsér László
Ultrahang vizsgálatok / -
Biológia
   A May-Grünwald-Giemsa festés forrás: DOTE
Sejttenyésztési alapismeretek forrás: DOTE
Csillagászat
   Nagyfelbontású, több képből összeállított színes fénykép létrehozása film felhasználásával / Raiv Gupta
Elektromágneses összeférhetőség - EMC
   Az EMC tudományának kialakulása / Dr. Kovács Tibor
Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére / forrás Control Technika Hungary
EMC orientált villámvédelem / Fehér Zoltán
Harmonikusok villamos hálózatokon /forrás: http://www.lpqi.org
Járműipari EMC mérések / Szűcs László
Elektronika
   A digitális multiméterek / Dr. Hegedűs János
A fényvezetõ szálak tulajdonságai és mérési technológiái / Dr. Temesvári Zsolt
Amit a decibel-ről tudni kell / Kovács Lóránt
Analóg oszcilloszkóp működése / Dr. Hegedűs János
Az akkumulátor vizsgálat módszerei és eszközei / forrás Forex
Be- és kimeneti osztók ( Dr. Hegedűs János
Bevezetés az elektrotechnikába 1. Egyenáramú hálózatok / Torda Béla
Bevezetés az elektrotechnikába 2. Váltakozóáramú hálózatok / Torda Béla
Billenő áramkörök / Berta Miklós
Digitális hálózatok és rendszerek / Dr. Keresztes Péter
Digitális tárolós oszcilloszkópok / Dr. Hegedűs János
Digitális-foszfor oszcilloszkóp (DPO) - a digitális berendezések hibakeresésének ideális eszköze / forrás Tektronix-Folder Trade
Elektronikai alapok a méréstechnikában / Pajkossy Tamás
IEEE488 műszervezérlő busz (GP-IB) / Dr. Hegedűs János
Impedancia mérés / Dr. Hegedűs János
Jelgenerátorok / Dr. Hegedűs János
Kapcsolóüzemű tápegységek / ELTE jegyzet
Kétállapotú, elektronikus közelítéskapcsolók / Dr. Hegedűs János
Kétcsatornás FFT analizátor alkalmazása akusztikai rendszerek átviteli jellemzőinek mérésére / Dr. Koller István
Lágymágneses vasanyagok mérése, minősítése / -
Logikai analizátorok / Dr. Hegedűs János
Mûveleti erõsítõk alapkapcsolásai, A Miller - effektus / Berta Miklós
Mintavételező (Sampling) oszcilloszkóp / Dr. Hegedűs János
Rádióamatőr vizsgakérdések -
Rádióamatőr vizsgára felkészítő tananyag / dr. Tolnai János HA5LQ
RS485 soros adatátviteli rendszer / Dr. Hegedűs János
Schmitt-trigger / Dr. Sükösd Csaba, Berta Miklós
Spektrumanalizátorok / Dr. Hegedűs János
Spektrumbecslés nem egyenletesen mintavételezett adatokból DSP-n / Szilvási Sándor
Szélessávú transzformátor vizsgálata / dr. Granát János, dr. Pfliegel Péter, dr. Koller István
Tektronix TDS digitális oszcilloszkópok használata / Dr. Kármán Péter
Transzformátorok / Horváth Tibor
Valósidejű spektrumanalízis / Földváry Botond
Villamos szigeteléstechnika -
Élelmiszeripar
   A gyors viszkóanalizátoros technika (Rapid Visco Analyser, RVA) / Juhász Réka - Salgó András
Állati eredetű élelmiszer-előállítás, élelmiszerbiztonság, életminőség / Kovács Ferenc
Az élelmiszerbiztonság és -minőség kihívásai az élelmiszeranalitikában / Váradi Mária
Az EU élelmiszer szabályozása / Dr. Medgyes Ágnes
Az őszi búza minőségének jellemzése az SDS szedimentációs index-el Szilágyi Szilárd – Győri Zoltán
Élelmiszerbiztonsági rendszerek / -
Élelmiszerek D-aminosav tartalmának vizsgálata / Csapó János - Csapóné Kiss Zsuzsanna - Kametler László - Pohn Gabriella - Vargáné Visi Éva
Gabonák nyersanyag minősítése: közeli infravörös spektroszkópia / Gergely Szilveszter
Őszi búza Fusarium fertőzöttségének és Mikotoxin szennyezettségének vizsgálata / Veres Edina
Szemkeménység vizsgáló módszerek összehasonlítása őszi búzák esetében / Véha Antal – Gyimes Ernő
Energetika
   Atomenergia a 21. században / Dr. Aszódi Attila
Épületek energetikai tanúsítása / Szikra Csaba
Gázellátás / -
Kondenzátorok torzított hálózaton / Stefan Fassbinder (forrás: Magyar Rézpiaci Központ)
Építőipari vizsgálat
   Az aszfaltkeverékek mechanikai, és fizikai tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálatai / Dr. Nemesdi Ervin - Dr. Ambrus Kálmán - Dr. Pallós Imre - Dr. Török kálmán
Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata / Csicsely Ágnes
Erősáramú mérések
   Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata / Löcher János
Az instabus EIB rendszer ismertetése / Darvas István
Épületautomatizálás és az EIB installációs rendszer / Dr. Józsa Lajos
Érintésvédelem / BME Mérési útmutató
Földelés és EMC/ Földelő rendszerek - számítási és tervezési alapok /forrás: http://www.lpqi.org
Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata / BME Mérési útmutató
Távolsági védelmek vizsgálata korszerű módszerekkel / Danyek Miklós - Gazdag Ferenc - Handl Péter
Távvezetéki oszlopok egyedi és eredő földelési ellenállásának mérése / Ladányi József - Béla Viktor Dénes
Transzformátor rezgés mérés / BME Villamos Energetika TSZ
Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata korszerű módszerekkel / Danyek Miklós - Gazdag Ferenc - Handl Péter
Transzformátorok vizsgálata / BME Mérési útmutató
Túlfeszültség keletkezése, túlfeszültség védelem / Dr. Szandtner Károly
Villamos hálózati zavarok / dr. Tarnik István
Filozófia - életmód - gondolkodás
   A jó könyvek - Dr. Lukács Gyula
A teljesség felé / Weöres Sándor
Az élet keletkezése / Szathmáry Eörs
Az értelmiségi élet útjai és tévútjai - Dr. Lukács Gyula
Az estve - Csokonai Vitéz Mihály legszebb bölcseleti költeménye
Az önismeret szerepe életünkben / Radnai Rudolf
Élet konfliktusok nélkül / Radnai Rudolf
Mikor egészséges egy család? / Radnai Rudolf
Szemelvények egy fontos könyvből - Radnai Rudolf
Fizika
   A gázok cseppfolyósítása
A magyarországi NMR-kutatások kezdetei / Tompa Kálmán
A plazma fogalma, keletkezése és tulajdonságai / -
Az elektromos vezetők / Dr. Báder Imre
Bevezetés az atomfizikába / Tóth A.
Bevezetés az atomfizikába 2. rész / Tóth A.
Elektron spin rezonancia (ESR) / Szegedi Tudományegyetem Biofizikai Tanszék
Félvezetők vezetési tulajdonságainak vizsgálata / Gubicza Jenő
Fizikai alapismeretek / Farkas Henrik - Wittmann Marian
Harmatpont mérése -
Határréteg mérése lézer-doppler anemométerrel / Csécs Ákos és Lohász Máté, Balczó Márton
Hullámtani összefoglaló / -
Közegáram mérése ADAM 4000-es mérőrendszerrel / Dr. Szecső Gusztáv
Lézer interferometria / SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM FIZIKA ÉS KÉMIA TANSZÉK
Mechanika (kiegészítő jegyzet) - Farkas Henrik
Mézerek és lézerek / Berta Miklós
Nagyfelbontású lézer-interferometrikus felületvizsgáló berendezés a nanotechnológia szolgálatában / Czitrovszky Aladár - Hámori András - Kiss Árpád - Pogány Lajos
Radioaktív sugárzások mérése / -
RAMAN mikroszkópia / Kamarás Katalin - Borondics Ferenc
Röntgensugárzás / -
Színmérés / Halászné Dr. Fekete Mária (SZTE Mérnöki Kar)
Transzportfolyamatok (jegyzet) / Farkas Henrik
Tüzelőanyag vizsgálatok / ELTE Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék
Ultrarövid és koherens ultraibolya és röntgenimpulzusok keltése és alkalmazása / Kuhlevszkij Szergej
Vektorszámítás - Farkas Henrik
Geodézia
   A háromdimenziós geodézia és perspektívái / Borza Tibor - Busics György
A műholdas helymeghatározás elve, és gyakorlati alkalmazása / Bartha Csaba
Geodéziai ismeretek gyűjteménye
Geodéziai képalkotás / Stenzel Sándor
Kartometria, Térképértékelés-térképinterpretáció / Zentai László
Új európai műholdas helymeghatározó és kommunikációs rendszerek / Baracskai Melinda - Horváth Richard - Dr. Oláh Ferenc
Geofizika
   Az MRZB dinamikus mintavevő szondázó berendezés környezetvédelmi-geotechnikai alkalmazási lehetősége / Kucsora Sándor - Wiltsek Gábor - Kovács Balázs
Geofizika / Dr. Völgyesi Lajos
Gépészet
   Acélcsövek szilárdsági számítása / Bokros István
Gépipari technológiák (forgácsnélküli alakítás) / Dr. Halbritter Ernő
Ipari endoszkópia a roncsolásmentes diagnosztikában
Koordináta mérőgép / -
Reverse Engineering módszerrel előállított felületek minősége / Dr. Kodácsy János - Nagyné Pintér Zsuzsa - Pokriva Péter
Rezgésdiagnosztika az iparban / Varga Zoltán
Rezgésmérés / Dr. Hegedűs János
Rezgésvizsgálat / Dr. Pécely György
Siklócsapágyak vizsgálata / Sasovits Sándor
Vasúti jármű - méréstechnika / Dr. Benedek Teofil
Hangosítás, hangtechnika
   Erősítők, hangfalak / Papp Zoltán
Hang (hangjel) feldolgozás
Hangosítás alapok / Papp Zoltán
Mikrofonok / Papp Zoltán
Hőtan
   A hőmérsékleti sugárzás / Dr. Paripás Béla előadása
A termográfia elmélete és gyakorlata
Az infravörös hőmérsékletmérés alapjai / Raytek - Global-Focus
Digitális pszichrométer alkalmazása gyümölcsök tartósításakor / Gulyás László – Tóth János
Fosszilis energiahordozók vizsgálata / -
Hasonlósági kritériumok hőátviteli feladatoknál / Dr. Ortutay Miklós
Hőátadás / Dr. Ortutay Miklós
Hőcserélők alapegyenlete / Dr. Ortutay Miklós
Hővezetés / Dr. Ortutay Miklós
Mit jelent a HÕPROFIL- MÉRÉS? / Szentistváni Ferenc
Termográfia (CTI) az orvosi diagnosztikában
Termovízió – a test infravörös térképe / Dr. Tamasi József
Termovizó - alapok, alkalmazások
Tüzelőanyag vizsgálatok -
Vákuum rendszerek tervezése, építése / Csonka István - Frigyes Dávid
Ipari méréstechnika
   Ipari méréstechnika / Kiss László
Kémia
   A DERIVATOGRÁF- EGY FEJEZET A TERMIKUS ANALÍZIS TÖRTÉNETÉBŐL / Pokol György
A kémiai és az elektrokémiai potenciál / Dr. Báder Imre
A vezetőképesség-mérés gyakorlata / Széles Gábor
A víz speciális tulajdonságai / Dr. Lakatos Gyula - Dr. Hannu Mölsä - Dr. Szilágyi Ferenc
Alkoholos vérvizsgálat
Általános és szervetlen kémia / Jókainé Szatura Zsuzsanna egyetemi előadásanyag
Analitikai adatok megadása, átszamítások / Harangi Szabolcs
Analitikai kémiai módszerek
Analitikai mérések és a laboratóriumi munka adminisztrációja számítógépen (LIMS) / Ritz Ferenc - Kovács Zoltán
Analitikai módszerek a geokémiában / Harangi et al.
Atomspektroszkópiai módszerek
Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai alkalmazása / Fekete Jenő, Ritz Ferenc
Az inert gázok veszélyei / EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION) dokumentum (IGC Doc 44/00)
Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai - Dr. Mink János (3,5 Mbyte)
Az ivóvíz mikroszkópos vizsgálatának módszertana és jelentősége / Dr. Török Tamásné, Plutzer Judit, Rábai Erzsébet
Biokatalizis / Horváth István Tamás
Centrifugálás alapjai / Szepesi Gábor - Venczel Gábor - Völgyes Lajos
Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel / Kende Anikó
Elektroferogramok/kromatogramok kiértékelése / Gáspár Attila
Elektroforézis, kapilláris elektroforézis / Dienes Dóra
Elválasztási módszerek validálása / Gáspár Attila
Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) / Hallgatói jegyzet (BME)
Galváncellák / Dr. Báder Imre
Gázkromatográfia -
Gázolajok kéntartalmának meghatározása röntgen-fluoreszcenciás analitikai módszer alkalmazásával / BME mérési jegyzet
Gyógyszerhatóanyag kioldódás vizsgálata / -
Hogyan rendezzünk reakcióegyenleteket? / Tóth Zoltán
Ivóvíz mikroszkópos vizsgálata / GALSI TAMÁS - DR. BANCSINÉ DR. TÓTH MÁRIA
Kapilláris elektroforézis - egyetemi jegyzet / Gáspár Attila
KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA AZ IONCSERE-KROMATOGRÁFIÁBAN / Horváth Krisztián
Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása / -
Kémiai reakciók szerepe az analitikai kémiában / Görög Sándor
Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései / Czékmány György
Környezetanalitika I / Dr. Fekete Jenő
Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel / Ritz Ferenc
Korszerű Salmonella kimutatási módszerek tapasztalatai az élelmiszerellenőrzésben /Tabajdiné dr. Pintés Vera
Kromatográfia alapjai - geothink.freeweb
Lángfotometriás mérések / Szegedi Egyetem gyakorlat anyag
Lángspektrometria / Gáspár Attila
Membrán szeparációs technológiák / Weiser László
Műszeres analitikai kémiai gyakorlatok / Galbács Gábor – Galbács Zoltán – Sipos Pál
Növényvédőszer-maradékok kimutatásának új módszere az ELISA technika / Székács András
Oldott oxigén mérés módszerei és eszközei / -
pH mérés indikátorokkal / Nagy László
Potenciometria
Robbanóanyagok meghatározása talajból kromatográffal / Kende Anikó
Röntgenlfuoreszcenciás elemzés a környezetvédelemben / Dr. Pallósi József (a cikk a LABINFO 2002/2 számában jelent meg)
Spektrofotometriai mérések / Gröller György
Spektrokémiai alapfogalmak / geothink.freeweb
Termoanalitikai módszerek DTA, DSC, DDC
Útmutató a Villám-titráláshoz / Erdélyi János (Lambda-Med Kft. Elektroanalitikai Csoport)
Környezetvédelem
   A hazai környezetvédelem történetéről / Borsos József
A kerti tavak kémiája
A környezeti levegőszennyezettség merésének gyakorlata / Szerk.: Dr. Várkonyi Tibor
A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre / -
A levegő radonkoncentrációjának meghatározása / Zagyvai Péter
A szén-dioxid és alkalmazásának környezeti hatásai / EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION) dokumentum (IGC DOC 101/03)
A Zemplén földszennyezettségének vizsgálata / Danielovic, Igor - Hecl, Ja - Tóth Stefan
Az elektroszmog környezeti szennyezés és annak mérése
Dózisteljesítménymérő kalibrálása / Zagyvai Péter
Eleveniszap-respiráció mérése és hasznosítása / Kárpáti Árpád
Felszíni és felszín alatti vizeink állapota / Csegény József
Felszíni vizek lebegőanyag-tartalmának eltávolítása koagulálással – flokkulálással / Dr. Barkács Katalin (laborgyakorlat)
Fluoreszcens és UV-abszorpciós módszerek alkalmazása vizek minőségének folyamatos ellenőrzésre / Dr. Tóth József Aqua-Terra Lab Kft.
Környezeti minták szén- és nitrogéntartalmának vizsgálatai MULTI N/C 2100 S TOC/TN mérő készülékkel / Dr. Barkács Katalin - Jurecska Laura
Környezetvédelmi analitika
Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben / Dr. Bubonyi Mária
Levegőtisztaságvédelmi mérések / Vass István - Erdős József
Meteorológiai alapismeretek / Merza Ágnes - Szinell Csaba
Molekuláris biológiai vizsgálati módszerek alkalmazhatósága a viziközművek HACCP rendszerében / Kovács Gábor (ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete)
Szén-, hidrogén és nitrogén-tartalom meghatározása talajmintákban / dr. Bozsai Gábor
Széndioxid-kereskedelmi meggondolások a kibocsátás csökkentés megvalósításához / Dr. Emhő László
Szénhidrogének migrációja talajokban / Lauer János - Dr. Halász László - Dr. Vincze Árpád
Szennyezõanyag-terjedési számítások környezetvédelmi alkalmazásai / Kovács Balázs (2,4 Mbyte)
Talajvíz minőség mérése
Tudnivalók a vízről / -
Veszélyes Környezetszennyező anyagok koncentrációja Magyarország különböző településein - Kozák Imre Olivér - Farkas Orsolya - Kozák Melinda
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja / Ilisz István
Vízminőség, vízminősítés és vízminőségi osztályok, víz szennyezettségének csökkentése / -
Vízminőség, vízminősítés, vízminőségi osztályok
Vízminta radioaktivitásának meghatározása / Zagyvai Péter
Zaj-diagnosztika / Szuhay Péter
Zajvédelem az iparban / -
Méréselmélet
   A digitális mérés alpelve / PTE Fizikai Intézet segédlete
A Gibbs-effektus / Kovács Lóránt
A Lock-in elv / Berta Miklós
A maximum likelihood becslésről
A mérési pontosság határai az ipari folyamatműszerezésben / Reményi Tibor
Alapvető mérési információk feldolgozása MATLAB segítségével / Dr. Szecső Gusztáv
Ipari áramlásmérés / Reményi Tibor (Flow-Cont Kft.)
Kisérlettervezés és értékelés a mikrobiológiai gyakorlatban / Dr. Reichart Olivér
Metrológia a vasúti jármű-méréstechnikában / Dr. Benedek Teofil
Mintavételezési frekvencia és felbontás hatása az effektív érték pontosságára / Gazdag Ferenc
Műszerek és mérések (alapfogalmak)
Zavarjelek a mérőkörben / Dr. Hegedűs János
Meteorológia
   Meteorológiai műszerek / Bíróné Kircsi Andrea
Mezőgazdaság
   Szemestermények nedvességtartalmának meghatározása az érés, a szárítás és a tárolás során / Dr. Kovács Attila József
Talajtani ismeretek és vizsgálatok / -
Mikroszkópia, képelemzés
   3D képalkotó diagnosztikai eljárások az élelmiszerminőség szolgálatában / Repa Imre - Romvári Róbert - Bajzik Gábor - Bogner Péter - Petrási Zsol
A konfokális lézer scanning mikroszkópia / Dr. Tímár József, Dr. Paku Sándor
Elektronmikroszkóp müködése (Hitachi S4700) / Tóth Zsolt
Fémek mikroszkópos vizsgálata / Gröller György
Képalkotás és spektroszkópia THz-es sugárzással: a csillagászattól az orvosi alkalmazásokig / Hebling János, Almási Gábor
Konfokális mikroszkópia - elméleti bevezető / PTE ÁOK Biofizikai Intézet
Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata / Egyetemi jegyzet
Minta előkészítés fény- és elektronmikroszkópos morfológiai vizsgálatokhoz
Traszmissziós elektronmikroszkópia / -
Minőségbiztosítás
   Karbantartás elmélet / Dr. Pokorádi László
Minőségirányítás az Európai Unióban (ISO 9000:2000)
Ökológia
   ETS- aktivitás értékek az EU Víz Keretirányelvek (VKI) ökológiai minősítési rendszerében / Szabó Marianne - Krausz Erzsébet - Lakatos Gyula
Optika
   A Carl Zeiss gyár története / -
A színmérés alapfogalmai / -
Az Abbé-elv kísérleti igazolása
Megbízhatóság és hiba meghatározása színmérésnél / dr. Zana János
Radiológia
   A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai / Engard Ferenc
Magsugárzások / Dr. Blaskó Katalin
Nukleáris Medicína Tankönyv (DOTE)
Nukleáris műszerek cikksorozat / Simoncsics László
Radiológiai technikák / Dr. Sükösd Csaba
Számítástechnika
   A programozás alapjai és programozási nyelvek / Matijevics István
Az IBM PC hardver elemei / Csákány Antal
e-book készítés MS Reader-el / forrás: JOS
Mikroszámítógépek / Matijevics István
Számítógép hálózatok / Kónya László
Távközlés
   GSM rendszer - Mérések rádiós csatornákon / Dr. Temesvári Zsolt
Optikaiszálvezetők és méréseik / Dr. Temesvári Zsolt
Technika történet
   A magyar műszeripar története / Radnai Rudolf (Magyarország a XX. században könyvsorozat IV. kötetének részlete)
Mértékegységek és névadóik
Nagy magyar kémikusok / -
Virtuális műszer
   Bevezetés a virtuális műszerek világába / Kovács Lóránt
Valódi mérések virtuális mérőmüszerekkel /Dr. Kántor Zoltán - Dr. Gingl Zoltán
Virtuális műszerek és a LABVIEW / Disznós Imre
A linkeket rendszeresen ellenőrizzük. Ha mégis nem működő honlapot, hivatkozást talál, kérjük, jelezze itt !
 GlobalFocus
 Eurocircuit

Copyright Műszeroldal Kft.