Változnak az ISO 9000 szabványsorozatok

 


A TC 176 bizottság az ISO 9001 szabvány kiegészítése, míg az ISO 9004 átdolgozása mellett döntött.

AZ ISO 9001 újabb változatának tervezett megjelenési dátuma: 2008 október 31.

 

A nemzetközi szabványügyi hivatal (ISO, International Organisation for Standardisation) az először 1987-ben kiadott ISO 9000 szabványsorozatot 7 évenként felülvizsgálja. Ennek során a minőségmenedzsment és minőségbiztosítás/irányítás szabványosításáért felelős TC 176 nevű Műszaki Bizottsága (Technical Commitee) azt értékeli, hogy a szabványok mennyire felelnek meg az eredetileg kitűzött céloknak.

 

Az első ilyen felülvizsgálat eredményeként 1994-ben életbe lépett a szabványcsalád második változata, melynek magyar változata 1996-ban készült el, MSZ EN ISO 9000 jelzéssel.

A nemzetközi szabványügyi hivatal a 2000. év végén kiadta a szabványcsalád újabb, harmadik átdolgozott változatát, amely jelentős változásokat hozott. Több szabványt összevontak (pl. ISO 9001:1996+ISO 9002:1996+ISO 9003:1996=ISO 9001:2000), a rendszer egyszerűsödött, ugyanakkor fontos módosítások történtek a Teljeskörű Minőségirányítás (TQM) szemlélet irányába.

 

A szabványcsalád fejlesztése folyamatos, közeledik az újabb felülvizsgálat.

 

AZ ISO 9001 újabb változatának tervezett megjelenési dátuma: 2008 október 31.

 

A szabványcsalád felülvizsgálatához felhasznált információk a szabvány alkalmazóitól, tanácsadó és tanúsító szervezetektől érkeztek.

Az információk feldolgozása és értékelése után a TC 176 az ISO 9001 szabvány kiegészítése, míg az ISO 9004 átdolgozása mellett döntött.

 

ISO 9001

 

A fejlesztés elsődleges célja a követelmények pontosabb meghatározás, valamint az ágazati szabványokkal és az ISO 14001:2004-gyel szorosabb kompatibilitás megvalósítása.

Összességében tehát a szabvány kiegészítései a felhasználók számára nagy előnnyel és kis hatással járnak.

A Műszaki Bizottság okulva a 2000. évi jelentős változást hozó felülvizsgálatnak a felhasználókra sokkoló hatást keltő eredményére, a nagy hatással járó változtatásokat egy későbbi időre halasztja.

 

A várható módosítások alapját 169 javaslat alkotja, melyből néhány bemutatásával érzékelhető az ISO 9001 várható kiegészítésének mibenléte.

 

1. Nagyobb hangsúlyt kap a szabvány értelmezése alá kerülő "beszerzett termék". Ezzel szigorítva a szabvány 7.4 pontjában szereplő kritériumoknak való megfelelést.

 

"A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszerzett termékek megfeleljenek az előírt beszerzési követelményeknek. A (be)szállítóra és a beszerzett termékre alkalmazandó szabályozás típusának és mértékének attól kell függenie, hogy a beszerzett termék milyen hatással van a további termék-előállítási folyamatokra vagy a végső termékre. " id. ISO 9001:2000

 

2. Erősödik a szabványnak való megfelelésben a jogszabályoknak való megfelelés. Ez az ISO 9001 szabvány 1.1 pontjában foglaltak kerülnek kikerülhetetlenül felszínre.

 

"Ez a nemzetközi szabvány arra az esetre határozza meg a minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy szervezetnek bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan a vevő és az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelő terméket szolgáltatni, " id. ISO 9001:2000

 

3. Az alvállalkozói folyamatok szabályozása a jelenleginél lényegesen nagyobb szerepet kap. A felülvizsgálat ezzel a szabvány 7.5 pontját terjeszti ki a szervezeten kívüli folyamatokra, ami többet jelent az azonosítás jelenlegi lehetőségénél.

 

²Ahol célszerű, a szervezetnek azonosítania kell a terméket, megfelelő eszközökkel, a termék összes előállítási művelete során.² id. ISO 9001:2000

 

4. A szabvány 6.3 pontjában szabályozott infrastruktúra elemei között szerepelni fog a hatékony vállalatirányítás ma már elválaszthatatlan részeként jelentkező információs rendszer is.

 

"A szervezetnek olyan infrastruktúrát kell meghatároznia, megvalósítania és fenntartania, amely annak eléréséhez szükséges, hogy a termékek megfeleljenek a követelményeknek. Az infrastruktúra tartalmazza értelemszerűen

-az épületeket, a munkahelyet és a hozzá tartozó feltételeket,

-a folyamatok eszközeit (hardvert és szoftvert), valamint

-az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. szállítást vagy kommunikációt)."  id. ISO 9001:2000

 

5. Ugyancsak bővül, illetve meghatározásra kerülnek a szabvány 6.4 pontjában a munkakörnyezet figyelembeveendő elemei. Az új ISO 9001 szabvány ezzel is erősíti az egyéb szabványokkal való harmonizálást.

 

"A szervezetnek olyan munkakörnyezetet kell meghatároznia és megvalósítania, amely a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőség eléréséhez szükséges." id. ISO 9001:2000

 

6. A dokumentálás több ponton is érintve lesz. Ezek között az eljárások elkészítése magyarázatot, a külső dokumentumok pontosabb meghatározást kap. Emellett, a szabvány 8.2.4 pontjában szereplő, a termék figyelemmel kísérésével és mérésével kapcsolatos feljegyzések követelményei pontosításra kerülnek.

 

"Az elfogadás kritériumainak való megfelelőség bizonyítékait meg kell őrizni. A feljegyzéseknek meg kell jelölniük, hogy kik azok a személyek, akik a termék továbbítását engedélyezik" id. ISO 9001:2000