Megjelent!

 

A CompLex Kiadó gondozásában 2008. decemberének első hetében megjelent

 

Walz Géza: Zaj- és rezgésvédelem

 

című könyve. A könyv elsődlegesen azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a Szent István Egyetem gödöllői karain oktatott „Zaj- és rezgésvédelem” című tantárgy ismeretanyagának elsajátításához. Ezért tartalma alapján a könyv a szerző szakmai szemlélete szerint rendezett és feldolgozott témakörök olyan összessége, amelyben az alapelvek, a fontosabb elvi összefüggések, illetve szempontok kaptak hangsúlyt. További cél volt a már a gyakorlatban dolgozó szakembereknek szakirodalmi hátteret biztosítani olyan témakörökben, amelyek az utóbbi időszakban nagyobb jelentőséget kaptak, de a hazai szakirodalom eddig nem, vagy csak érintőlegesen tárgyalja azokat (pl. zárt téri munkahelyek zajszámítása, munkahelyi zajkockázat előrejelzése, hallásvédő eszköz kiválasztása). A tárgyalt ismeretek gyakorlati alkalmazását nagyszámú kidolgozott mintapélda segíti.

 

Mivel ebben a témában legutóbb mintegy két évtizede jelent meg szakkönyv, ajánljuk a könyvet mindazok figyelmébe, akik a zaj- és rezgésvédelmi kérdésekkel hivatásszerűen foglalkoznak (munka- és környezetvédelmi szakemberek, géptervezők és/vagy gépvizsgálók, kormányzati szervek tisztségviselői stb.).

 

A könyv ára 3990,- Ft, és megrendelhető az (1) 464-5657 számra faxként elküldött levélben.