A BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

 

A története egészen a Műegyetem alapításáig nyúlik vissza. Már 1782-ben az Institutum Geometricumban - amely később a József Ipartanodával egyesült - Horváth Ignác majd Dr. Petzval Ottó tanított erőgéptant és erőműtant, amelyek tartalmazták a gőzgépek akkoriban ismeretes tárgykörét. 1857-ben József Polytechnikummmá, majd az 1871/72-es tanévben József Műegyetemmé alakult. A Gépészmérnöki Szakosztály első dékánja a tanszék egyik jogelődjének, az I. sz. Gépszerkezettani Tanszéknek vezető tanára Bielek Miksa volt. 1904-ben Schimanek Emil vette át, és közel 30 éven keresztül folytatta a kalorikus gépek oktatását. Schimanek Bánki Donáttal együtt szorgalmazta a géplaboratóriumi oktatás megindítását. 1946-tól az I. sz. Gépszerkezettani Tanszék a Gőzgépek és Hűtőgépek Tanszék nevet kapta, és Dr. Komondy Zoltán lett a vezetője. Neki köszönhető , hogy már 1946-ban kísérleti munkák indulhattak meg a géplaboratóriumban. 1949/50-ben a tanszék keretein belül adta elő Dr. Heller László az Energiagazdálkodás, és Dr. Lévai András a Hőerőművek tárgyat is. Továbbá a Láng Gépgyár főkonstruktőrét, Száday Rezsőt kérte fel a Szabályzáselmélet tárgy kidolgozására és a Gőzturbinák tárgy előadására.  Az 1959/60-as tanévben jött létre jelenlegi formájában a Kalorikus Gépek Tanszék, amikor a Gőzgépek és Hűtőgépek Tanszék valamint a Gázturbinák Tanszék egyesült. A Gázturbinák Tanszék 1951-től 1957-ig működött Hadmérnöki Kar Repülőgéphajtóművek Tanszékéből, valamint a Repülésüzemtan Tanszék egy részéből alakult és olvadt bele 1957-ben a Gépészmérnöki Karba. A Kalorikus Gépek Tanszék vezetője az egyesítés után Dr. Brodszky Dezső egyetemi tanár lett. 1964-ben a tanszék az akkor épült új D épületbe költözött, 1966-ban pedig az addig különálló két laboratórium egyesült, és elfoglalta helyét a D épület laboratóriumi szárnyában. 1972 és 1989 között Dr. Bassa Gábor egyetemi tanár vezette a tanszéket. Őt 1989-ben Dr. Penninger Antal váltotta fel, aki azóta is a tanszék vezetője. A tanszék oktatási profilja - amely megegyezik a kutatási profiljával is - a gőz- és gázturbinák, gőzkazánok, tüzelőberendezések, belsőégésű motorok, hűtőgépek tématerületeket foglalja magában. A Tanszék munkájában egyre jelentősebb szerepet játszanak a nemzetközi kapcsolatok, amelyeknek folyamatos bővítésére törekszik.

A Kalorikus Gépek Tanszék egyesülve az Energetika Tanszékkel ENERGETIKAI GÉPEK és RENDSZEREK TANSZÉK néven működik tovább 2002 július 1-től.

 

Munkatársak:

Ismertető: http://www.energia.bme.hu/kezdolap_mtars.html

 

A tanszék fő kutatási területei:

Ismertető: http://www.energia.bme.hu/tanszekteruletei.pdf

 

-     Energetika, energiapolitika (Büki Gergely, Jászay Tamás, Bihari Péter): Az energiaellátás társadalmi és gazdasági kapcsolatai.

-     Hagyományos erőművek (Büki Gergely, Reményi Károly, Gács Iván): Közvetlen és kapcsolt energiafejlesztés energetikai, gazdasági és műszaki kérdései.

-     Erőművi irányítástechnika (Czinder Jenő): Erőművi főberendezések szabályozás-dinamikai modelljei és szimulációja; szabályozási rendszerek szimulációs vizsgálata.

-     Környezetvédelem (Gács Iván, Bihari Péter): Energetikai eredetű kémiai és radioaktív levegőszennyező anyagok keletkezése, leválasztási eljárások, szennyezőanyagok légköri terjedése, levegőkörnyezeti hatásvizsgálatok.

-     Szoláris rendszerek, termikus komfort (Imre László, Bitai András): Szoláris aktív és hibrid rendszerek analízise, szintézise és fejlesztése. Szárítási folyamatok. Humán termikus diszkomfort objektív kritériumainak kutatása.

-      Biomassza energetikai felhasználása (Penninger Antal, Ősz János): Kommunális és mezőgazdasági eredetű biomassza felhasználása a kapcsolt energiafejlesztésben.

-     Erőművi vízüzem-vízkémia (Ősz János): Gőzerőművi berendezések meghibásodása. Vízüzemi szakértő rendszer kutatása és fejlesztése.

-     Atomenergetika (Bede Gábor): Kutató és energetikai reaktorok termohidraulikai kérdései; a villamosenergia- és hőtermeléssel kapcsolatos társadalmi kockázatok elemzése.

-      Műszaki hőtan (Gróf Gyula, Környey Tamás, Horváth Csaba): Az energetikai rendszerek és folyamatok elemzéséhez szükséges termofizikai, termodinamikai és hőátviteli tudományterület kutatása.

-      Vezetékes energiaellátás (Ősz János): Kőolaj, földgáz, víz és gőz hőhordozók csővezetéki szállítása. Távhőrendszerek. Villamos energia szállítása és elosztása.

-      Tüzeléstechnika. Gőzkazánok és tüzelőberendezések (Dr. Penninger Antal, Könczöl Sándor, Lezsovits Ferenc);

-      Belsőégésű motorok (Dr. Meggyes Attila, Bereczky Ákos);

-      Gőz és gázturbinák (Dr. Czinkóczky Botond, Sztankó Krisztián);

-      Hűtéstechnika- hűtő és hőszivattyú berendezések (Dr. Maiyaleh Tarek, Dr.Láng Lajos);

-      Hőerőgépek környezetvédelme és diagnosztikája (Dr. Penninger Antal, Dr. Meggyes Attila, Bereczky Ákos, Könczöl Sándor, Lezsovits Ferenc, Kárpáti László);

-       Hőtechnikai mérések (Fazekas Miklós, Kárpáti László);

-      Energiahatékonysági technikák kutatása (Dr. Zsebik Albin)

 

A legfontosabb kutatási eredmények összefoglalása

Ismertető: http://www.energia.bme.hu/kutatasiosszefoglalas.pdf

 

Jelenleg folyó kutatási munkák:

 

NKFP Biomasszára alapozott, komplex kapcsolt hő- és villamos energia előállítási technológia. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/biomasszara.html

 NKFP Környezetbarát villamosenergia-termelés megújuló és kihasználatlan forrásokra alapozva. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/kornyvillamos.html

EON-DKC DKC bővítés által okozott levegő környezet terhelés meghatározása.

PART Paksi Atomerőmű Rt. Üzemidő hosszabbítás előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése a vízüzemű és korróziós szakértői területén.

OTKA Magas inert tartalmú és biogázok tüzelési tulajdonságainak vizsgálata. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/bereczkykut1.html

OTKA Megújuló energiaforrások tüzeléstechnikai vizsgálata. Ismertető:

 http://www.energia.bme.hu/bereczkykut2.html

GVOP Solar-Forth magas hatásfokú napenergia hasznosító rendszer kapcsolt villamos és hőenergia termelésre. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/solar.html

OTKA Az energia megtakarítás egységes energetikai és környezetvédelmi értékelése. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/gacskut1.html

EON-Rt. ÉDÁSZ Gázmotorok és kombinált ciklusú erőmű vizsgálata. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/gazmotorokes.html

TITÁSZ Rt. Távfűtő rendszer kiadott forró vízével működtetett abszorpciós vízhűtő-berendezés gazdaságos alkalmazása.

ART VVER-440/213 blokkok vízüzemű követelménye

EU 5 Biogáz vizsgálata.

EU 5 Nagy lakóépületek és hőszolgáltató rendszerek napenergia alapú integrált környezet-hatékony felújítása. Ismertető: http://www.solanova.energia.bme.hu/

 

Mérőrendszerek:

 

A BME Kalorikus Gépek és Energetika Tanszéke évekkel ezelőtt felismerte, hogy a hazai hő- és villamosenergia-termelés az elkövetkező tíz évben – a fosszilis tüzelőanyagok szűkössége és a környezetszennyezés mérséklése miatt – az ún. „megújuló” tüzelőanyagok felé fordul. Az egyesült két tanszék jogutódja, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék – a különböző nemzetközi és hazai projektjei beruházási költségén – megteremtette azt a kísérleti laboratóriumi hátteret, amellyel a hazai „megújuló” tüzelőanyagok alkalmazott kutatásai elvégezhetők:

 

- gázmotor (szakképzési hozzájárulás és 3/018/2003 NKFP projekt). Ismertető:

    http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/Gazmotorosegyseg.pdf

- gázturbina (BIOHPRENK5-CT-2000-00311 EU-5 K+F projekt). Ismertető: http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/mikrogazturbina.pdf

- gázkeverő rendszer (BIOHPRENK5-CT-2000-00311 EU-5 K+F projekt). Ismertető: http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/Gazkeverorendszer.pdf

- kísérleti fluidizációs tüzelés (2 db OTKA). Ismertető:

http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/cirkulaciosfluid.pdf

- mérőkocsi, méréstechnika, a különböző gázkeverékek (szennyezőkkel együtt) előállítási lehetősége (3/018/2003 NKFP projekt). Ismertető:

http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/Gazelemzorendszer.pdf

- cetánszámmérő motor (CFR). Ismertető: http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/Cetanszammeromotor.pdf

- lángoptikai mérőrendszer (2 db OTKA). Ismertető: http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/langoptikai.pdf

- indikáló rendszer. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/Gazmotorvizsgalatirendszerek.pdf

- AUDI fékpadi konténer. Ismertető: http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/AUDI.pdf

 

- további rendszerek. Ismertető:

    http://www.energia.bme.hu/docs/notes/labor/kutatasiinfrastruktura.pdf