BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék akkreditált Anyagvizsgáló Laboratóriuma

(Akkr. Szám: NAT-1-1258/2015)

 

A BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék akkreditált Anyagvizsgáló Laboratóriumának vizsgálati köre

 

I. Betonalkotók, frissbeton keverékek és megszilárdult betonok vizsgálata
 

Az adalékanyag szitavizsgálata.

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata.

A vegyi szennyeződés vizsgálata.

A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata.

Cement kötésidő és a térfogatállandóság meghatározása.

A cementek szulfátállóságának meghatározása.

A megszilárdult beton testsűrűségének meghatározása.

A megszilárdult beton nyomószilárdságának vizsgálata

Hidrotechnikai tulajdonságok.

A víz nyomás alatti behatolási mélysége.

Frissbeton vizsgálatok.

Roncsolásmentes betonvizsgálatok Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal.

Felületre merőleges tapadószilárdság (helyszíni) mérése.

 

II. Acélok szilárdsági vizsgálata

 

III. Égetett agyag falazóelemek vizsgálata
 

A nyomószilárdság meghatározása.

Égetett agyag falazóelemek aktív oldható sótartalmának meghatározása.

Égetett agyag falazóelemek vízfelvételének meghatározása.

A falazóelemek nettó és bruttó száraz testsűrűségének meghatározása.

Égetett agyag burkolóelemek vizsgálata.

 

IV. Létesítmény kőzetkörnyezetében végzett vizsgálatok
 

Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból.

Kőzettani vizsgálat.

Sűrűségi jellemzők vizsgálata.

Az anyagsűrűség, a testsűrűség, a nyílt porozitás és az összes porozitás meghatározása.

Víztartalmi jellemzők vizsgálata.

Ultrahanghullám terjedési sebesség vizsgálata.

 

V. Kőzetek szilárdsági tulajdonságainak vizsgálata
 

Egyirányú nyomóvizsgálat.

Közvetett húzóvizsgálat.

A hajlítószilárdság meghatározása koncentrált terhelés alatt.

 

VI. Zúzottkövek vizsgálata
 

Szemmegoszlás vizsgálata szitálással.

Szemalak vizsgálata.

Los Angeles vizsgálat.

Deval vizsgálat.

Mikro - Deval vizsgálat.

A fagyállóság meghatározása.

Szulfátos kristályosítás.

 

A fenti laboratóriumi mérési eredmények alapján nemcsak vizsgálati jegyzőkönyvet és értékelést készítünk, hanem szakértői tevékenységet is folytatunk, szaktanácsadással is foglalkozunk.

 

Referencia munkáinkból néhányat kiemelve:

-        Betontechnológia, helyszíni minőségbiztosítás, minőségellenőrzés (Paks KKÁT, Lurdy-Ház, Genelar Electric Veresegyház, Duna-Plaza, MOM Park).

-        Építmények diagnosztikája, korróziós állapotfelvétele (Margithíd, Petőfi-híd, Tiszaugi Tisza-híd, Délpesti Szennyvíztisztító, Nyíregyháza Szennyvíztisztító, távvezetéktartó oszlop alapok, stb.).

-        Téglafalak só- és nedvességtartalmának vizsgálata, tetőszerkezetek vizsgálata (Royal Coitina Szálló, Wienerberger Rt., Biogál Gyógyszergyár).

-        Szerkezetek megerősítése, javítása (Petőfí-híd szénszálas megerősítése, M7, M5, M1 autópálya körúti hídjai, vasúti hidak).

-        Környezetállapot felmérés, környezetvédelmi munkák (Mosonmagyaróvár Timföldgyár, Nitrokémia, ÉPTEK).

-        Műemléki kőanyagok, épületek vizsgálata (Sándor Palota, New York Palota, Deák téri templom, Nádasladányi Kastély, Gresham Palota).

-        Hulladéklerakók és térségük vizsgálata, radioaktív hulladékok elhelyezése (Pusztazámor, Vác, Bicske, Püspökszilágyi, Ófalu).

-        Vasút- és útnyomvonalak mérnökgeológiai vizsgálata (magyar-szlovén vasútvonal, Abaligeti alagút, Bükkösd.

-        Lejtő, részű, sziklaállékonyság, pince és üregvizsgálat (Nagymaros, Zebegény, Bp. Tündészikla, Visegrádi Vár, Budai Vár, Budafok, Szekszárd, Eger).

-        Mérnökgeológiai térképezés (Balaton kibővített üdülőközpont, Eger, Dunakanyar, Paks, Szekszárd, Ostoros).

-        Völgyzárógátak (Markaz, Domoszló, Nagymaros).

 

Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokhoz kapcsolódóan a kutatás-fejlesztési munkákat is végzünk, ipari megbízások keretében.

 

  

Dr. Balázs L. György

egyetemi tanár

laborvezető

 

BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék akkreditált Anyagvizsgáló Laboratóriuma

Akkreditációs szám: NAT-1-1258/2015

 

Cím: 1111 Bp, Műegyetem rkp. 3.

Tel: 463-4068, Fax: 463-3450, e-mail: titkars@eik.bme.hu