DEBRECENI EGYETEM TTK BIOKÉMIA TANSZÉK

 

  

A Biokémiai Tanszéken szénhidrátbontó enzimek, ß-glikozidázok (ß-glükozidáz, ß -mannozidáz, ß-galaktozidáz, ß-xilozidáz, ß-hexózaminidáz)  és alfa-amilázok működési mechanizmusának vizsgálatával, az enzimek molekuláris biológiai módszerekkel történő módosításával (aminosavcsere az aktív centrumban), transzferáz aktivitás kialakításával foglalkozunk.

 

Az Enzimológiai laboratóriumunkban az enzimek tisztítását, kinetikai és inhibíciós kinetikai vizsgálatát, specifikus kémiai módosítás, valamint „active site directed” inaktivátorokkal történő módosítását és pontmutációval  megvalósított aminosav cseréjét végezzük. Ehhez rendelkezésünkre áll egy Pharmacie kromatográfiás fehérje tisztítási rendszer, mellyel gélkromatográfiás, ioncserés kromatográfiás, affinitás kromatográfiás és kromatofókuszálási tisztítási eljárások valósíthatók meg. A tisztított enzimek, illetve módosított enzimek ily módon izolálhatók és tisztíthatók a további vizsgálatokhoz. Ezen enzimekkel különböző inhibítorok, inaktivátorok tesztelése és szkrínelése valósítható meg.

 

 Analitikai laboratóriumunkban különböző biopolimerek vizsgálatára van lehetőség. Ez magában foglalja a biopolimer tisztaságvizsgálatát, molekulatömeg eloszlás meghatározását, valamint poliszacharid bontó enzimek aktivitásának meghatározását. Ezen túlmenően biológiai aktivitással rendelkező kis molekulák (metabolitok) vizsgálatát is lehetővé teszi. Ehhez rendelkezésünkre áll gázkromatográf, folyadékkromatográf (mindkettő Hewlett-Packard készülék), elektroforézis, UV-vis és fluoreszcens spektrofotométer. Ez lehetővé teszi természetes anyagokban hatóanyagok vizsgálatát és szkrínelését.

 

Cím: DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1. Sz.

TANSZÉKVEZETŐ: Dr. KISS LÁSZLÓ egyetemi tanár

Tel.: 06-(52)-512-900/62734

E-mail: lkiss@puma.unideb.hu