Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar Rezgési Spektroszkópiai Laboratórium

 

Kutatási tevékenység:

 

  • Szennyvizek elektrokémiai úton történő lebontására alkalmas elektrokatalizátor filmek, szol-gél eljárással kialakított vegyesoxid bevonatok, mérettartó anódok (DSA) képződési mechanizmusának vizsgálata és felületkémiai jellemzése diffúz-reflexiós (DRIFT) és emissziós infravörös (IRES) spektroszkópiai módszerekkel.

  • Hordozós katalizátorok vizsgálata programozható hőmérsékletű diffúz-reflexiós cellában.

  • Agyagásvány nanokomplexek szerkezetvizsgálata, mechanokémiai úton előállított környezetbarát adszorbensek adszorpciós és felületi tulajdonságainak tanulmányozása.

  • Gyógyszer-polimorfizmus tanulmányozása Raman mikrospektroszkópiai módszerekkel.

  • Elektronikai komponensek öregedésvizsgálata, híradástechnikai és autóalkatrészeken alkalmazott bevonatok tanulmányozása.

  • Transzport folyamatok tanulmányozása biológiai membránokon, felületerősítés analitikai alkalmazási lehetőségeinek kutatása Raman mikroszkóp alkalmazásával.

 

A rendelkezésre álló eszközök:

 

  • Bruker RFS 100/S FT-Raman spektrométer/mikroszkóp műszeregyüttes, 1064 nm és 784 nm hullámhosszú gerjesztőlézerekkel.

  • Bruker Equinox 55 FT-IR spektrométer DTGS és MCT detektorokkal, vákuumozható, 600 °C-ig fűthető DRIFT cellával, IRES adapterrel (400°C fűthető) és gyémánt cella kiegészítéssel.

 

 

 Elérhetőség:

 

Dr. Kristóf János egyetemi tanár és Dr. Horváth Erzsébet egyetemi adjunktus

Telefon: 06/88/624-194 vagy 06/88/624-658

E-mail: kristof@almos.vein.hu vagy elizabet@almos.vein.hu

Postacím: Veszprémi Egyetem Veszprém, 8201 Pf. 158.