Murphy törvénykönyve

A Murphy törvény

  Ami el tud romlani, az el is romlik.

Folyományok:
 1. Semmi sem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
 2. Minden több időt vesz igénybe, mint gondolnád.
 3. Ha többféle dolog is elromolhat, biztos, hogy az romlik el közülük,
    amelyik a legnagyobb kárt okozza.
 4. Ha rájöttél, hogy egy művelet négyféle módon mondhat csődött, s mindegyiket
    kivéded, menten fellép az ötödik.
 5. Külső hatások híján a dolgok rosszabbodnak.
 6. Ha végre nekilátsz valaminek, előbb még valami mást kell csinálnod.
 7. Minden megoldás új problémákat kölykezik.
 8. Semmit sem lehet a kétbalkezesek ellen bebiztosítani, mert a kétbalkezesek rendkívül
     találékonyak.
 9. A természet mindig a rejtett hibák pártján áll.

Megnyilatkozási törvény
 A rejtett hibák sohasem maradnak rejtve.

A Murphy-féle filozófia
 Mosolyogj! A holnap rosszabb lesz a mánál.

A Murphy-féle állandó
 Az anyag károsodása egyenesen arányos értékességével.

A Murphy-törvény mennyiségi felülvizsgálata
 1. Ha sokat veszítesz valaminek az elromlásával, légy résen.
 2. Ha nem veszítesz semmit a változással, ne tégy semmit.
 3. Ha sokat nyerhetsz a változással, ne tégy semmit.
 4. Ha mindegy, akkor mindegy.

Lofta panasza
 Nem lehet menő egy összejövetelen, aki egyedül távozik.

A Murphy-törvény O'Toole-féle kommentárja
 Murphy optimista volt.

Goldberg kommentárja
 Még O'Toole is optimista volt.

Zymurgy hetedik ellentétele a Murphy-törvényhez
 Ha esik, akkor zuhog.

Boling posztulátuma
 Ha jól érzed magad, ne aggódj. El fog múlni.

Chris kommentárja
 A kívánatos dolgokat csak úgy lehet elérni, ha lemondasz valami kívánatos
 dologról.

White megállapítása
 Nem szabad sajnálni a szívet semmiből.
A megállapítás Owen-féle kommentárja
 Mert lehet, hogy ki akarják operálni.
Az Owen-féle kommentár Byrd-féle kiegészítése
 És nem akarnak sokáig keresgélni.

Iles törvénye
 Mindent lehet egyszerűbben is csinálni.

Folyományok:
 1. Ha orrod előtt van - kivált hosszú időn át - az egyszerübb megoldás,
    akkor nem fogod észrevenni.
 2. Iles sem fogja észrevenni.

Heyman törvénye
 A középszerűség ragadós.

Chisholm első törvénye
 Ha jól mennek a dolgok, akkor valami el fog romlani.

Folyományok:
 1. Ha valamit olyan érthetően magyarázol el, hogy senki sem értheti
     félre, valaki biztosan félreérti.
 2. Ha olyasmit teszel, amiről biztosan tudod, hogy mindenki helyesli,
     valaki biztosan ellenezni fogja.
 3. Az az  eljárás, amely egy cél elérésére szolgál, a cél közelében csődöt fog mondani.

A hazudozás törvénye
 Akárhányszor lepleződik le egy hazugság, mindig lesznek akik elhiszik.

Scott első törvénye
 Akármi megy tönkre, valószínűleg épnek fog látszani.

Scott második törvénye
 Ha számolás közben fölfedezel egy hibát, és kijavítod, rá fogsz jönni,
 hogy szó sem volt hibáról.

Folyománya:
 Hiába jöttél rá, hogy a javítás tévedésen alapult, az eredeti szám
 még így is ki fog lógni az egyenletből.

Gumperson törvénye
 Egy esemény előfordulásának valószínűsége fordítottan arányos bekövetkezésének kívánatosságával.

Issawi fejlődés törvényei
A fejlődés iránya:
   A legtöbb dolog egyenletesen romlik.

A fejlődés útja:
   Két pont között a leghosszabb út az egyenes.

A fejlődés dialektikája:
   Közvetlen akciók közvetlen reakciókat eredményeznek.

A fejlődés üteme:
 A társadalom nem autó, hanem öszvér. Ha túlságosan nógatják, rúgni fog, és
 leveti magáról utasát.

Pech első törvénye
 Ha valaki nekilát feladatának, erőfeszítéseit meg fogja hiúsítani egy másik
 (élő v. élettelen) létező öntudatlan közbeavatkozása. Bizonyos feladatokat
 azért lehet mégis nyélbe ütni, mert a közbeavatkozó maga is feladatot teljesít,
 ami természetesen maga is ki  van téve a közbeavatkozásnak.
 
Pech második törvénye
 Előbb-utóbb biztosan föllép a körülmények lehető legrosszabb elrendeződése.
 

Folyománya:
 Bármeny rendszert úgy kell megtervezni, hogy a körülmények legrosszabb
 elrendeződését is kibírja.

Simon törvénye
 Amit ember összerakott, előbb-utóbb szétesik.

George törvénye
 Minden plusznak van egy mínusza.

Arisztotelész kinyilatkoztatása
 Jobb a valószínű lehetetlen, mint a valószínűtlen lehetséges.

Rudin törvénye
 Válsághelyzetekben, amikor egyenértékű stratégák közül kell választani,
 legtöbben a lehető legrosszabbat választják.

Ginsberg teorémája
 1. Nem nyerhetsz.
 2. Nem érhetsz el döntetlent.
 3. Még a játékból sem szállhatsz ki.

Ginsberg-teoréma Freeman-féle kommentárja
Mindazok a jelentősebb filozófiák, amelyek megpróbálják értelmesnek feltüntetni az életet, a Ginsberg-teoréma valamelyik részletének a tagadásán alapulnak.
  1. A kapitalizmus arra a feltételezésre épül, hogy nyerni is lehet.
  2. A szocializmus arra a feltételezésre épül, hogy döntetlent is el lehet érni.
  3. A miszticizmus arra a feltételezésre épül, hogy ki lehet szállni a játékból.

Ehrman kommentárja
  1. A dolgok előbb romlanak, és csak azután javulnak.
  2. Ki állította, hogy javulhatnak a dolgok ?

A termodinamika törvénye Everitt szerint
A rendezetlenség állandóan növekszik a társadalomban. Ezt a rendezetlenséget
- egy-egy korlátozott tartományban - csak igen kemény munkával lehet a rend állapotába kényszeríteni. Az   erőfeszítés azonban végül csak növelni fogja a teljes társadalmi rendezetlenség mértékét.

Bobby vélekedése
 A zűrzavar sohasem szemerkél: dézsából ömlik.

Murphy termodinamikai törvénye
 Nyomás alatt a dolgok tovább rosszabbodnak.

Lunsford tudomány-módszertani szabálya
 A bonyolult levezetéseknek mindig egyszerű a magyarázatuk.

Rudnicki Nobel-díjas alapelve
 Csak aki tökéletesen ért valamit, tud róla mások számára érthetetlenül beszélni.

Commoner ökológiai törvénye
 Semmi sem múlik el.

Pudder törvénye
Ami jól kezdődik, rosszul fog végződni.
Ami rosszul kezdődik, még annál is rosszabbul fog végződni.

Stockmayer teorémája
 Ha valami könnyűnek látszik, akkor fogós.
 Ha valami fogósnak látszik, akkor gyakorlatilag lehetetlen.

Wynne törvénye
 A nem kívánt holtjáték mennyisége egyenletesen növekszik.

Tylczak valószínűségi posztulátuma
 A véletlenszerű események többnyire sorozatban fordulnak elő.

Zymurgy rendszerdinamikai törvénye
 Ha felnyitsz egy gilisztakonzervet, csakis egy számmal nagyobb konzerv-
 dobozba tudod a gilisztákat visszagyömöszölni.

Kaiser észrevétele Zymurgy törvényéhez
 Soha ne nyiss fel gilisztakonzervet, kivéve, ha horgászni indulsz.

Sturgeon törvénye
 Bármely anyag összetételének 90%-a pakura.

A kilátások fel nem cserélhetőségének törvényei
 Negatív kilátások negatív eredménnyel járnak.
 Pozitív kilátások negatív eredménnyel járnak.

A csökkenő teljesítmény törvénye
 Ami tavaly történt, jobb volt.

Az elkiabálás törvénye
 Végy valamit a szádra :
   - ha jó, akkor elkerül,
   - ha rossz, akkor rád talál.
 

 

KÖZLEKEDÉS MURPHOLÓGIA

Oliver helyzet-meghatározása
 Akármerre tartasz, ott állsz megfürödve.

Az utazás első törvénye
 Mindig tovább tart odaérni, mint vissza.

Repülőgéptörvény
Ha a géped késik, az a gép, amelyre át kell szállnod, pontosan indul.

A kampánykörutak törvénye
 Az idő eltolólódás okozta fáradság egyenes vonalban, a maximális leblokkolás
 irányában terjed.

Stitzer nyaralási alapelve
 Ha nyaralni indulsz, feleannyi ruhát és kétszer annyi pénzt vigyél magaddal.

Sinder törvénye
 Egy úttal semmit sem lehet elintézni.

A kerékpározás első törvénye
 Akármerre kerekezel, mindig hegyre fel, és széllel szemben kell hajtanod.

Humphires kerékpártörvénye
 A legrövidebb útvonal van tele a legmeredekebb kaptatókkal.

Kelly navigációs törvénye
 Bármely térkép legfontosabb infórációja a hátoldalon található.

Charnock nagypapa törvénye
 Akkor tanulsz meg igazán káromkodni, amikor autót vezetni tanulsz.

Vile közlekedési törvénye
 A te kocsid mindenki másénál több benzint és olajat fogyaszt.

Grelb emlékeztetője
 Az emberek nyolcvan százaléka átlagon felüli autóvezetőnek tartja magát.

Philips törvénye
 A négykerék meghajtás haszna csak az, hogy elhagyatottabb helyeken akad
 el az ember.

Az élet országútjának a törvénye
 Ha minden a kezedre játszik, akkor rossz sávban haladsz.

Relativitás gyermekek számára
 Gyorsan mozgó járművekben az idő lassan telik.

Az úti udvariasság Athena-féle szabályai
 Ha beengedsz valakit magad elé,
   a.) az illető épp átcsúszik előtted, s neked kell kivárnod a végtelen,
        cammogó szerelvényt, vagy pedig
   b.) úti célotok megegyezik, és épp ő fogja el az orrod elől az utolsó
        parkolóhelyet.

Lemat parolási posztolátuma
 Miután hat háztömbbel arrább leraktad a kocsidat, két frissen felszabadult
 parkolóhely is akadna közvetlenül az épület bejáratánál.

Karinthy definíciója
 Az autóbusz olyan jármű, mely az úttest túloldalán ellenkező irányban
 közlekedik.

Mckee törvénye
 Ha nem sietsz, a forgalmi lámpa abban a pillanatban vált zöldre amikor az
 autód teljesen leállt.

Gray busztörvénye
 Csak akkor jön a busz, ha már gyalog olyan közel értél az úti célodhoz, hogy
 nem érdemes buszra szállnod.

Quigley törvénye
 Egymással ellentétes irányban haladó személygépkocsik és teherautók
 elhagyatott utakon is épp a keskeny hídon találkoznak össze.

A járműforgalom első törvénye
 A sáv, amelyben elakadtál, rögtön haladni kezd, mihelyt kievickéltél
 belőle.

A járműforgalom második törvénye
 Az egyórás rátartást másfél óra forgalmi dugó emészti fel.

Reece törvénye
A veled szembejövő jármű sebessége egyenesen arányos annak az útszakasznak
a hosszával, amelyen belül az előzés meg van engedve.

Miller biztosítási törvénye
 A biztosítás mindenre kiterjed, csak arra nem, ami megtörténik.

Milstead autóvezetési törvénye
 Ha meg szeretnél állni, hogy kirúzsozd magad, minden forgalmi lámpa zöldre
 kapcsol.

Lovka autóvezetési törvénye
 Egészen addig gyér a forgalom, amíg nem kell balra kanyarodnod.

Drew törvénye az országutak biológiájáról
 Lemosott szélvédőn az első bogár épp a szemed előtt kenődik szét.

Az útépítések törvénye
 Minél forgalmasabb egy útvonal, annál többször építik át.

Winfield megállapítása az útbaigazításról
 Annál valószínűbb, hogy nem találsz oda, minél többször bizonyítja
 útbaigazítód, hogy nem tévesztheted el.

Jean törvénye a gépjárművekről
 A tartalék kocsi rögtön lerobban, ha az autó, minek pótlására használják
 felmondja a szolgálatot.

Campbell autószerelési törvényei
1. Ha eljutsz a hibás alkatrészig, nincs szerszámod a kiszereléséhez.
2. Ha ki tudod szerelni, az alkatrész üzletben nem kapható.
3. Ha kapható, akkor ki se kellett volna cserélni.

Bromberg autószerelési törvényei
1. Amikor szükség van valamire, bármely szerszám vagy tárgy a közeledben
    kalapáccsá változik.
2. Akármilyen apró-cseprő szerelésről van szó, végül mindig könyékig zsíros
    és olajos leszel.
3. Ha a szükség úgy hozza, nyugodtan használhatsz metrikus kulcsot a collos csavarfejhez, és megfordítva.

Femo motorszerelési törvénye
Ha leejtesz valamit, sohasem ér földet.

 


MURPHY TÖRVÉNYEI A MAGYAR GAZDASÁGRÓL


ELSŐ AVAGY ALAPTÖRVÉNY: Ha valami nem működik, akkor az a magyar gazdaság.

Első avagy Antall-féle folyománya: Ha valami nem működik, akkor az privatizálva sem működik.

A folyomány Bod-féle következménye: A tehetségtelen vállalati igazgató privatizálva sem lesz tehetséges.

A szabályszegés megállapításához szükséges törvény-kiegészítés: Nem létező piac szabad sem lehet.

Az alaptörvény értelmezéséhez szükséges axióma: Olyan gazdaság nincs, amelyet nem lehet helyrehozni.

Az axióma alóli kivételek: 1. Ha nem akarják, 2. ha nem tudják, 3. a magyar gazdaság.

I. KERESLET ÉS KÍNÁLAT:
   - Ha egy árucikk iránt növekszik a kereslet, akkor alig lehet hozzájutni, és felmegy az ára. 
   - Ha egy árucikk iránt csökken a kereslet, Magyarországon akkor is alig lehet hozzájutni,
     és felmegy az ára.

II. A TECHNIKAI FEJLESZTÉS KÖVETKEZMÉNYEI:
    - Minél korszerűbb technológiával készül valami - itthon -, annál magasabb az ára.
    - Minden új termék drágább, mint az ugyanolyan minőségű régi.

   Kiegészítés: Ha nincs új termék, akkor a régi lesz ugyanolyan drága, mint az új lenne.

III. KÉSZTERMÉK ÉS NYERSANYAG:
    - Minél olcsóbb a nyersanyag, annál drágább a késztermék.
    - Drága nyersanyagból legalább annyira drága készterméket lehet előállítani, mintha olcsó lenne.

Piaci folyomány: Ugyanannak a készterméknek az ára a "lengyel piacon" jóval alacsonyabb, és mégis megéri az eladóknak (aki nem lengyel ).

Második piaci folyomány: Olcsó készterméket csak kiárusításkor vagy közvetlenül a gyártótól lehet beszerezni.

A feleségem közbeszólása: Az nem olcsó, csak elfogadhatóbb, a többit nem idézem, az a kiskereskedelem minősítése.

EXPORTTÖRVÉNYEK:
Alapvetés: Mennél többet exportálunk Nyugatra (azért, hogy minél több dollár jöjjön be, mert csak így tudjuk törleszteni nyugati adósságainkat), annál jobban romlik a forint (a dollárkitermelés és paritás miatt ).

Első következmény: Egyre több dollárt kell felvennünk Nyugatról.

Következtetés:
  1. Minél jobban működik a magyar gazdaság (ami az exportnövekedésben mérhető ),
      annál jobban elszegényedünk és eladósodunk.
  2. Célszerűbb lenne a felvett kölcsönt azonnal visszautalni, és kihagyni belőle a magyar gazdaságot.
  3. Addig jó, amíg a magyar gazdaság nem működik (mert így kevesebbet tudunk exportálni
      Nyugatra, és nem szegényedünk el annyira ).

Az exporttörvénynek adó-, és árindexre vonatkozó folyományai:
  1. A magas adó-, és árindex visszaszorítja a belső fogyasztást, és így többet tudunk exportálni
      Nyugatra.
  2. Ha többet akarunk exportálni, egyre magasabb adó-, és árindexet kell bevezetni.

Következmények: Minél többet exportálunk Nyugatra, annál magasabb adó-, és árindexet kell bevezetni, hogy még többet exportálhassunk, és még magasabb adó-, és árindexet tudjunk bevezetni.

Első következtetés: Nyugati adósságállományunk az export növekedésével egyenes arányban növekszik.

A következtetés folyománya: Előbb-utóbb adósságunk visszafizethetetlenné válik.

A folyomány pénzpiaci következménye: A visszafizethetetlen adósságot úgy kell kezelni, mintha nem is lenne.

A következmény következménye: Ha adósságunkat meg akarjuk szüntetni, egyre nagyobb kölcsönöket kell fölvennünk, hogy teljességgel visszafizethetetlenné váljon.

A törvény elvi párhuzama: Ha a magyar gazdaság működésképtelenségét meg akarjuk őrizni, egyre nagyobb adó-, és árindexet kell alkalmazni, hogy a belső fogyasztást a nullára lehessen redukálni.

Az elvi párhuzam folyománya: A belső piac megszűnik, így nem lesz szükség lakossági adó-, és árindexre.

A folyomány következménye: A magyar gazdaság megint működni fog.

Megszorítások:
  1. Átmenetileg az életszínvonal nullára csökken.
  2. Átmeneti nyomor és éhínség.

A bizonytalansági tényező: Az éhínség és nyomor időtartama

 

 

MURPHY SZÁMÍTÓGÉPES TÖRVÉNYEIA megbízhatóság törvénye:
 Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valami csak számítógéppel lehet.

Greer törvénye:
 A számítógépprogram nem kívánságaid, hanem utasításaid szerint működik.

Sutin törvénye:
 A leghaszontalanabb funkciókkal a legnagyobb élvezet dolgozni.

McCristy számítógépes axiómái:
 1. A back-up memóriába táplált anyag sohasem teljes.
 2. A szoftvervírusokat csak akkor lehet kiirtani, amikor az illető szoftver már végképp elavult.

Leo Beiser első számítógép-axómája:
 Amikor elraktározol valamit a gép memóriájában, raktározd el saját memóriádban, hogy hova tetted.

Steinbach rendszerprogramozási útmutatása:
 Sohase tárj fel olyan hibát, amellyel ne tudsz mit kezdeni!

Manubay törvényei programozók számára:
 1. Ha egy meglévő program módosítása beválik, akkor valószínűleg nem erre a módosításra volt szükség.
 2. A programok felhasználói nem tudják pontosan, mi kell nekik, de pontosan tudják, mi nem kell nekik.

A számítógépes programozás törvényei:
 1. Bármely program, ha egyszer gépre kerül, elavult.
 2. Bármely program elkészítése többe kerül és tovább tart.
 3. Ha a program beválik, akkor változtatni kell rajta.
 4. Ha a program nem válik be, akkor dokumentációt kell készíteni róla.
 5. Bármely program a rendelkezésre álló memória végső határáig duzzad.
 6. A program értéke egyenesen arányos a megtermelt táblázatok súlyával.
 7. Bármely program bonyolultsága addig fokozódik, amíg túl nem no programozója képességein.

Troutman programozási posztulátumai:
 1. Ha a kísérleti rendszer tökéletesen működik, az összes további rendszer rakoncátlankodni fog.
 2. A program legkártékonyabb hibájára csak akkor derül fény, ha a programot már legalább hat
     hónapig használták.
 3. Azokat a kontrollkártyákat, amelyeket semmiképpen nem szabad helytelen sorrendben tárolni,
     helytelen sorrendben tárolják.
 4. A tetszőleges sorrendben tárolható lyukszalagokat nem tárolják helytelen sorrendben.
 5. Ha az inputellenörzést úgy tervezték meg, hogy kiszűrje a téves inputokat, akkor egy leleményes
     idióta biztosan kidolgozza azt a módszert, melynek segítségével a téves inputok megkerülik
     az ellenőrzést.
 6. A programozók legjobban a káromkodás nyelvét ismerik.

Gilb megbízhatatlansági törvényei:
 1. A számítógép megbízhatatlan, de az ember még inkább.
 2. Az emberi megbízhatóságra alapozott rendszerek megbízhatatlanok.
 3. A felderíthetetlen hibák végtelenül változatosak, szemben a felderíthető hibákkal, amelyeknek
     száma a dolog természetéből következően: korlátozott.
 4. A megbízhatóság fokozására eszközölt befektetések addig fokozódnak, amíg túl nem haladják
     a hibák valószínű költségét, illetve amíg valaki el nem éri, hogy hasznos munka is folyjék.

Brook törvénye:
 Egy elhúzódó software-munka késése emberi előmunka hozzáadásával csak fokozódik.

A számítógépek világának törvényei Golub szerint:
 1. A homályos célkitűzések azt szolgálják, hogy senkit ne feszélyezzen a költségek előzetes
     bemérhetősége.
 2. A hanyagul megtervezett munka a vártnál háromszorta több időt vesz igénybe, míg a gondosan
     megtervezett munka csak kétszerte többet.
 3. A folyamatmódosításhoz szükséges erőfeszítés az idő előrehaladtával mértani haladványban
     növekszik.
 4. A munkacsoportok azért rühellik a heti teljesítmény-beszámolókat, mert ezek ékesen bizonyítják,
     hogy teljesítményről szó sincs.

A számítógép-javítás Smith-féle szabálya:
 A forrasztónyílások egy mérettel szűkebbek a kelleténél.

Folyománya:
 A megfelelő méretű forrasztónyílások viszont rossz helyen vannak.

Jaruk törvénye:
 Ha olcsóbb volna új berendezést vásárolni, a vállalat csak azért is a régit fogja javíttatni.

Folyománya:
 Ha a régi berendezés javítása volna olcsóbb, a vállalat csak azért is vadonatújat fog vásárolni.

Weinberg első törvénye:
 Ha az építőipar úgy építene, ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály   lerombolhatná az egész emberi civilizációt.