VESZPRÉMI EGYETEM RADIOKÉMIA TANSZÉK

 

A Veszprémi Egyetem Radiokémia Tanszéke a következő kutatási kapacitásokkal rendelkezik:

 • Radioaktív kontaminációs és korróziós folyamatok átfogó tanulmányozása. Acél felületek korróziós állapotának (a védő oxidréteg passzivitása, morfológiája, vastagsága, kémiai összetétele és szerkezete) felmérése. Radioizotópos nyomjelzéses, elektrokémiai és felületanalitikai vizsgálatok (β- és γ-spektrometria, voltammetria, SEM–EDX, XRD, CEMS, ICP–OES, XPS).

 • Kémiai dekontaminációs technológiák hatásvizsgálata, fejlesztése.

 • Adszorpciós és transzport folyamatok vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel.

 • Korróziós szempontból fontos anionok - klorid, szulfát, foszfát, kromát stb. - ionok felületi megkötődésének in situ mérése.

 • Alfa spektrometria: alfa sugárzó radionuklidok koncentrációjának meghatározása elsősorban környezeti mintákban.

 • U, Th, Ra, Po izotópok meghatározása félvezető detektoros alfa spektrométerrel és más eljárásokkal.

 • U/Th és Ra/Pb egyensúlyi koncentráció meghatározása (kőzetek és szedimentumok kormeghatározása).

 • Összes alfa-béta aktivitás mérés: koncentráció meghatározása környezeti mintákban NDI detektorral és alacsony hátterű gázátáramlásos készülékkel.

 • Pb-210 izotóp mérése alacsonyhátterű gázátáramlásos berendezéssel.

 • Nyomdetektoros radon felmérés lakóépületekben. CR–39 (TASTRAK) nyomdetektor segítségével.

 • Radon és leányelemeinek mérése kültereken és beltereken különböző készülékekkel (AlphaGuard, Radim, RGM3, Pylon AB).

 • Radonkoncentráció mérése vizekben, építési anyagokban, talajban (emanáció, exhaláció mérés).

 • Gamma spektrometria: környezeti minták gamma spektrometriai elemzése.

 • Dózisteljesítmény mérése, sugárterhelés meghatározása: Környezeti gamma-dózisteljesítmény mérése terepen, meddőhányókon, épületekben, dózisteljesítmény meghatározása radioizotópok környezetében, izotópok zártságvizsgálata, sugárterhelés számítások, becslések.

 • Radionuklidok környezeti mozgásának modellezése, számítógépes szimulációja, lakossági sugárterhelés becslése, prognosztizálása, speciális szoftverek (MODELMAKER, MicroShield stb.) használata.

 • Optimálási eljárások a sugárvédelemben (költség-haszon elemzés, ALARA elv alkalmazása, épületek radon-koncentrációját csökkentő beavatkozások kidolgozása stb.).

Elérhetőségek:

Dr. Varga Kálmán

tanszékvezető egyetemi tanár

Veszprémi Egyetem Radiokémia Tanszék

Veszprém, Egyetem u. 10.

Tel/Fax: 06/88/427-681

E-mail: vargakl@almos.vein.hu