Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
Bánkuti László
Boros Gézáné
Dr.Lukács Gyula
Mincsovics Emil
Dr.Molnár Péter
Molnár Sándor
Posgay György
Radnai Rudolf
Reményi Tibor
Tomka Péter
Török Attila
Vass Zoltán

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Terjeszti:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Kiss József

Nyomdai munkák:
Innovaprint Kft.

Felelős vezető:
ifj. Komornik Ferenc

 

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

36. évfolyam, 66. szám, 2000

TARTALOM [CONTENTS]

Hirdetőink

MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY

Bánkuti László:
  Az SI-egységek többszöröseinek és törtrészeinek képzéséhez használt prefixumok
 

Az SI-prefixumok 10-es alapú, egész kitevőjű hatványok, amelyekkel az SI-egységek többszörösei és törtrészei képezhetők. Az SI-prefixumokkal kapcsolatos ismeretek áttekintése azért időszerű, mert újabban ezen a területen is vannak bizonyos újítási törekvések, amelyeket a hazai metrológiai gyakorlatnak követnie kell.

Tomka Péter:
  A mérések szerepe a frekvenciagazdálkodásban  II rész
 

A Közlemények 65. számában megjelent cikk folytatása a frekvenciagazdálkodáshoz kapcsolódó mérések folyamatát, majd azokat a jellemzőket veszi sorra, amelyeknek a mérésére a mérőszolgálati rendszer működtetése során kerül sor.

ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Posgay György- Dr. Molnár Péter:
  Anyag- és feszültségvizsgálat mágneses Barkhausen-zaj mérésével
 

A roncsolásmentes vizsgálati eljárások közül az elmúlt évtizedben a figyelem előterébe került a mágneses Barkhausen-zaj mérésén alapuló eljárás. Ezen mérési eljáráson alapuló vizsgálatok és műszerek fejlesztésére alakult meg 1991-ben a METALELEKTRO Kft. A cikk az elmúlt évek során végzett vizsgálatok eredményein keresztül mutatja be a mérési eljárás alkalmazásának területeit.

Radnai Rudolf:
  Az Internet egy mérnök szemével I. rész
 

Ma már nyilvánvaló, hogy senki sem tudja magát kivonni az Internet hatása alól. A világháló számtalan új lehetőséget kínál a legkülönfélébb szakmák képviselőinek. Vannak viszont árnyoldalai is az Internet-nek, és erről sem szabad megfeledkeznünk. Jó tudnunk mi van a háttérben, ha bosszankodunk a lassú, vagy sikertelen keresés miatt, vagy ha olyan e-levelet kapunk, amelyre a legkevésbé sem vágyunk. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a cikk.

Török Attila:
  A gázveszély-jelző műszerekben alkalmazott mérési módszerek áttekintése
 

A személyi védelemre vagy telepített rendszerként használt gázveszély-jelző műszerek, a veszélyes gázok elleni védelmet szolgálják, riasztják a felhasználót a mérgező- vagy robbanásveszélyes gázok jelenlétekor, illetve oxigénhiány esetén. A cikk áttekintést ad a gázérzékelők mérési elvéről, használatuk előnyeiről és esetleges hátrányaikról. A cikk végén a szerző táblázatos formában is összehasonlítja a különböző érzékelő típusokat.

HAZAI MŰSZERÚJDONSÁGOK

Mincsovics Emil:
  Túlnyomásos rétegkromatográfia
 

A túlnyomásos rétegkromatográfiát a hetvenes évek közepén magyar kutatók fejlesztették ki. A módszer egyesíti a hagyományos rétegkromatográfia és a nagy-hatékonyságú oszlop-rendszerű folyadék kromatográfia előnyeit. A cikk a túlnyomásos rétegkromatográfia működési elvét és néhány jellemző alkalmazási területét tekinti át.

Molnár Sándor:
  Ipari modem alkalmazása mérésadatgyűjtő berendezések távleolvasására
 

A cikk két magyar fejlesztésű és gyártású eszközt mutat be, amelyekkel távbeszélő hálózaton, bérelt vonalon, illetve rádiófrekvenciás összeköttetésen keresztül lehet távolról leolvasni adatgyűjtő berendezések adatait.

Vass Zoltán:
  Irányítástechnika, villamos energiaellátás, kalibrálás
 

Az 1992-ben alakult S+V Engineering Kft. tevékenysége folyamatosan bővül. Ellátják a SAAB TANK CONTROL magyarországi képviseletét. Ezen kívül saját fejlesztésű gyártmányaik vannak az ipari irányítástechnika és a túlfeszültség védelem területén. A közelmúltban komoly beruházással létrehozták az ország egyik legjobban felszerelt hosszúság - és szögmérő kalibráló laboratóriumát. A cikk tevékenységüket és gyártmányaikat mutatja be.

 
A KÖLCSÖNMŰSZERPARK SZAPORULATA


  A kölcsönműszerpark szaporulata
  Összeállította: Boros Gézáné

 
MŰSZAKI HORIZONT

Kiss József, Menyhárdt Alfréd
  Mondjuk magyarull
 

A magyar szakmai nyelv védelme a műszaki értelmiség egyik alapvető feladata. Támogatnunk kell a közérthető, világos és szabatos kifejezésmód alkalmazását és a szakmai nyelv megtisztítását az idegen szavaktól. Ezt a célt fogalmazza meg a lapunkban közölt Felhívás.

KÖNYVISMERTETÉSEK

  Könyvismertetések
  Összeállította: Radnai RudolfA laprendszer készítője: UFE Bt.