Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
Fekete Jenő
Dr.Lukács Gyula
Madarász László
Dr. Molnár János Albert
Radnai Rudolf
Reményi Tibor
Ritz Ferenc

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Terjeszti:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Zára Zsolt

Nyomdai munkák:
Innovaprint Kft.

Felelős vezető:
ifj. Komornik Ferenc

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

38. évfolyam, 70. szám, 2002

TARTALOM [CONTENTS]

Hirdetőink:

Rohde

 

ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN
 
Radnai Rudolf:
A Műszeroldal újdonságai
2002. február.1 óta működik a Műszeroldal szakmai portál a www.muszeroldal.hu címen. Műszerforgalmazó, javító, kalibráló, fejlesztő, vizsgáló cégek címei, ingyenes Műszerpiac, hasznos adatok sokasága található az oldalon. Az oldal jelentős forgalma azt jelzi, hogy nagy igény van a portál szolgáltatásaira. A visszajelzésekből kiderül, hogy a felhasználók értékelik a portál egyszerű használatát, gyors működését és a szakmai oldalak folyamatos bővítését. A cikkben azt mutatjuk be, hogy milyen irányban fejlesztettük eddig a Műszeroldalt és mit kívánunk tenni a közeli jövőben!

Fekete Jenő - Ritz Ferenc:
Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai alkalmazása
A gázkromatográfiás elemzéseknél a mintaelőkészítés a legidőigényesebb és egyben a legnagyobb hibával járó lépés. A gőztéranalizátor on-line kapcsolása a gázkromatográffal az elemzés időigényét jelentősen csökkenti, a megbízhatóságot nagymértékben növeli. Alkalmazási területe a gázok, gőzök mérésétől a nehéz kőolajpárlatokig terjed. A cikk a gőztéranalizátor használatának elméleti és gyakorlati hátterérét mutatja be.

dr. Hargitai Róbert:
A GPS és néhány alkalmazása
A globális műholdas helymeghatározó rendszerek (Global Positioning System - GPS) kifejlesztése forradalmi változást eredményezett a helymeghatározási eljárásokban. A rendszer a katonai alkalmazások mellett megjelent a gazdaság, a tudomány és az élet számos más területén is. A cikk betekintést nyújt a GPS néhány olyan alkalmazásába is, melyekről kevés szó esik.

MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY

Reményi Tibor:
Kerekasztal a metrológiáról 2.rész
Az akkreditált kalibrálólaboratóriumban dolgozó mérnökök és technikusok felkészítése során gyakran kerül sor olyan értelmező megbeszélésekre, amelyek témája sokak számára érdekes lehet. A cikksorozat ezeknek a beszélgetéseknek a tapasztalataiból merít. A párbeszédek két szereplője: a Mérnök, aki kérdez és a Metrológus, aki válaszol.

Dr. Molnár János Albert:
Kerekasztal a metrológiáról - Fejtegetések
A cikk szerzője a Kerekasztal a metrológiáról cikksorozat eddigi folytatásairól írja le véleményét. Hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy milyen fontos a fogalmak azonos értelmezése és használata a szakmai viták és beszélgetések során.

 

 

KÜLFÖLDI MŰSZERÚJDONSÁGOK

Külföldi műszerújdonságok:
Összeállította: Dr. Lukács Gyula
 

 

MŰSZAKI HORIZONT

Madarász László:
Korszerű tartalom, hagyományos forma az elektronika fejlődése során

Dr. Lukács Gyula:
A jó könyvek
 

 

KÖNYVISMERTETÉSEK

Könyvismertetések:
Összeállította: Radnai Rudolf

 

 

A laprendszer készítője: UFE