Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
Bánkuti László
Fekete Jenő
Dr.Lukács Gyula
Radnai Rudolf
Reményi Tibor
Ritz Ferenc

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Terjeszti:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Zára Zsolt

Nyomdai munkák:
Innovaprint Kft.

Felelős vezető:
ifj. Komornik Ferenc

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

39. évfolyam, 71. szám, 2003

TARTALOM [CONTENTS]

Hirdetőink:

Macasoft Bt.

 

TARTALOM
 
Fedezzük fel a múltat

 

MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY

Bánkuti László:
A hibatörvényektől a mérési bizonytalanságig 1. rész
A cikksorozat szándéka, hogy bemutassa a metrológiai gondolkodás fejlődését a hibatörvényektől a mérési bizonytalanság fogalmának kialakulásáig. A cikksorozat három részből áll. Az I. rész a hibatörvények kialakulásával és ismertetésével foglalkozik a XVIII. század közepétől a Gauss-eloszlás felfedezésének időpontjáig. A tervezett II. rész a Gauss-eloszlás kritikáját, az újabb tudományos eredményeket és Bayes valószínűség-felfogását ismerteti. Végül a III. részben bemutatjuk a mérési bizonytalanság koncepciójának kialakulását és fejlődését napjainkig.

 

ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Radnai Rudolf:
A Műszeroldal fejlesztési szempontjai
2002.februárjában kezdte meg működését a Műszeroldal műszer/méréstechnikai szakportál a www.muszeroldal.hu címen. Azóta mintegy 10 hónap telt el, a cikk megkisérli összegezni a portál használatával kapcsolatos tapasztalatokat, és körvonalazni a jövőbeli fejlesztés szempontjait.

Fekete Jenő:
Olajmeghatározási módszerek 1.rész
A cikk az olajmeghatározással kapcsolatos mintaelőkészítési és mérési módszerek összefoglaló értékelése. Mint minden analitikai módszernél, az olaj-meghatározási módszereknél is alapkérdés, hogy mennyire ad megbízható eredményt. Az, hogy az olajmeghatározásra sok módszer létezik egymás mellett, jelzi, hogy nincs ú.n. döntő módszer. Az olaj és olajtermékek ugyanis nagyon összetett termékek, amelyekben 1 000-10 000 közötti eltérő vegyületet találunk.

Reményi Tibor:
Ipari áramlásmérés
Mielőtt megtervezünk bármilyen anyagáramlást (mennyiséget) mérő rendszert, és kiválasztjuk a hozzá szükséges mérőeszközöket, tisztában kell lennünk azzal a feladattal és azokkal az igényekkel, amelyeknek kielégítésére a mennyiségmérő rendszer hivatott. Az igény meghatározásának nagyon sokféle szempontja lehet, a mérés pontossága és megbízhatósága a legfontosabb jellemzők, amelyek alapján csoportosítani lehet az áramlásmérési igényeket. Az cikkben bemutatott csoportosítás egyúttal a mérés megvalósításához szükséges költségszinteket is elég jól meghatározza.

Ritz Ferenc:
Analitikai mérések eredményeinek számítógépes nyilvántartása
Sokszor és sokat mérünk egy-egy jellemző sort (paraméter sort) egy termék előállítása során, de az összehasonlítással keveset törődünk. Az adatokat meg is kell őrizni, időnként visszakeresni, jelentéseket, statisztikákat készíteni belőlük. Erre a célra jól működő, általánosan alkalmazható dokumentációs rendszert mutat be a cikkben a szerző.

 

KÜLFÖLDI MŰSZERÚJDONSÁGOK
Külföldi műszerújdonságok:
Összeállította: Dr. Lukács Gyula
Hozzászólás
Kigyomláltuk

 

KÖNYVISMERTETÉSEK

Könyvismertetések:
Összeállította: Radnai Rudolf

 

A laprendszer készítője: UFE