Egy folytonos x(t) jelet  fs Hz mintavételi frekvenciával mintavételezünk, legyen a mintavett jel xs(t)xs(t)-t impulzussorozattal modellezzük; az n-dik területe x(nTs). Ideális aluláteresztõt használunk interpoláló szûrõként (sinc interpoláció)  fc törésponti frekvenciával. A visszaállított jelet jelölje xr(t).

Tegyük fel hogy x(t) spektrumában  f a legnagyobb frekvencia. Tehát a mintavételi tétel értelmében  fs > 2fm szabályt kell betartani, hogy a rekonstrukció lehetséges legyen. Tehát ebben az esetben ha  fc -re teljesül, hogy fm <fc <fs - fm , akkor xr(t) = x(t). Ellenkezõ esetben xr(t) nem lesz egyenlõ x(t)-vel.

Az alábbi alkalmazás a mintavételi tétel alkalmazását (vagy ennek szándékolt figyelmenkívül hagyását: alulmintavételezést, keverést, stb.) demonstrálja. Válasszunk egy vizsgálni kívánt jelet, aminek a következõ ablakban rövidesen megjelenik a spektruma ( |X(f)|). Utána válasszuk meg a mintavételi frekvenciát, és adjuk ki a mintavételezés parancsot. Megintcsak meg fog jelenni a mintavéterlezett jel és annak spektruma. Végül állítsuk be a rekonstrukciós szûrõ vágási frekvenciáját (fc )

Az eredmények nyomtatása