Elektromágneses zavarforrások

 

Napjainkban a mindennapi életet sűrűn behálózzák a különböző elektromos eszközök. Ezek legtöbbje működés közben elektromágneses hullámokat bocsát ki. Ezen hullámok frekvenciája azonban meglehetősen tág határok között változhat (néhány 10 Hz-től egészen GHz-es tartományokig) készüléktől függően.

Vannak olyan eszközök, melyek esetében az elektromágneses sugárzás működési alapkövetelmény, ilyen például a rádiótelefon, wlan hálózati adapter. Másoknál az elektromágneses tér kialakulása ugyan szükséges a készülék működéséhez, de annak nem feltétlenül kell azon kívül is jelentkeznie. Ez a helyzet például egy porszívó esetében, aminek motorja jelentős mágneses teret kelt a készülék környezetében.

A környezetünkben lévő elektromágneses tereknek alapvetően két fő hatása lehet:
 

· Zavarhatják az elektromos eszközök működését

· Hatással lehetnek az emberi szervezetre

 

Az első hatás közismert (rádió, vagy TV mellé tett mobil telefon zavarja a hangot/képet hívás közben)

 

Az emberi szervezetre gyakorolt hatással kapcsolatban viszont nincs teljes egyetértés, a kutatási eredmények nem teljesen egyértelműek. Éppen a sugárzás széles spektruma miatt nehéz általánosan bármit is állítani, ezért fogalmaznak óvatosan a terület kutatói. Ennek ellenére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alacsony frekvenciás elektromágneses sugárzásokat a lehetséges emberi rákkeltő kategóriába sorolta (ez a három kategória közül a leggyengébb). Erről bővebben a Sugárbiológiai Intézet oldalain olvashatunk.

 

Másik fontos kérdés, a sugárzás időtartama. Míg például technikai eszközök esetében rövid időtartamú sugárzás is károsodással járhat, emberek esetében általában csak hosszú idő alatt alakulnak ki elváltozások. Persze az is a megválaszolandó kérdések közé tartozik, hogy az elektromágneses sugárzások dózis jellegűek-e, magyarán ugyanarra az eredményre vezet-e, ha valakit 100 napon keresztül naponta 10 percig ér sugárzás, vagy egyetlen nap alatt 1000 percig (kb. 16,7 óra). A természetben előforduló légköri és egyéb folyamato kis keltenek elektromágneses tereket, ezek azonban elosztott terhelésként jelentkeznek.

 

Az emberi szervezetre veszélyesnek (vagy legalábbis valószínűsithetően veszélyes) tekinthetjük a 0,3 – 0,4 µT -nál erősebb mágneses tereket, ahol  T – Tesla a mágneses indukció mértékegysége.

 

Tekintsük át, mi az ami létrehozhatja a teret, és a létrehozott térnek milyen hatásai lehetnek:

1.   Nagyfeszültségű távvezetékek

2.   Kisfeszültségű, de nagy áramú tápkábelek

3.   Transzformátorházak

4.   Rádióadók

a. Hagyományos rádióadók

b. Rádiótelefon bázisállomások

5.   Elektromágneses sugárzást alkalmazó készülékek (pl. Radioterápiás gépek)

 


Nagyfeszültségű távvezetékek

 

Minden vezeték körül mágneses és elektromos tér is kialakul, ezek közül a mágneses tér a domináns. Mivel a tér a távolság négyzetével csökken, ezért emberre potenciális veszélyt csak a közvetlen közelében jelenthet, hosszú idő alatt. Ha házat akarunk venni és a telek mellett van egy távvezeték oszlop, lehet, hogy célszerű megmérni a környező tér intenzitását. Elektromos eszközök működését csak nagyon ritkán zavarhatják.

Kisfeszültségű, de nagy áramú tápkábelek

Üzemi frekvencia: 50 Hz

Árammal átjárt vezető körül mágneses tér alakul ki. Minél nagyobb áram folyik a vezetékben, annál nagyobb a kialakult mágneses tér. Egyes esetekben ez a tér meglehetősen nagy is lehet (néhány 10 mT). Ez már elég arra, hogy bizonyos készülékek működését megzavarja. Ilyen tér jelenlétére utalhat például a monitor/TV színeinek elváltozása, esetleg a kép elgörbülése, ugyanis ezek az eszközök rendkívül érzékenyek a mágneses hatásokra. Jellemzően irodaházak tápellátásánál, nagyobb teljesítményű légkondícionálóknál, gépi autómosóknál találkozhatunk ilyenekkel.

Transzformátorházak / transzformátorszobák

Üzemi frekvencia: 50 Hz

A transzformátorok működésében alapvető szerepet játszik a mágneses indukció. Egy átlagos transzformátorban a tekercsek által létrehozott mágneses térnek kb. 0,2%-át teszi ki az a tér, ami nem a vasmagban záródik, hanem kilép abból. Ez kevésnek tűnhet, de egy kisebb üzemet, vagy irodaházat ellátó transzformátornál, amelynek szekunder oldalán akár kiloamperes áramok is folyhatnak, már nem elhanyagolható. Ezt a problémát lehet, hogy figyelembe veszik a tervezésnél, de egy későbbi átszervezés miatt megváltozhatnak egyes helyiségek használati céljai. Például a transzformátor melletti raktárakat irodákká alakítják át, vagy új transzformátort helyeznek üzembe a megnövekedett igények miatt. Megfelelő védelem hiányában ezek a szórt terek ártalmasak lehetnek.

Rádiótelefon bázisállomások

Talán az egyik legvitatottabb terület, már ami az esetleges hatásokat illeti. Ez arra vezethető vissza, hogy viszonylag új technikáról és rendkívüli pénzt mozgató iparágról van szó. Nagy bajban lennének a hálózatok üzemeltetői, ha pl. kiderülne, hogy a sűrűn elhelyezett bázisállomások (GSM adók) veszélyt jelentenek a környezetre. Mivel ezek az eszközök elég magas frekvencián üzemelnek, a jel a legtöbb anyagon - így az emberi testen is - kis veszteséggel halad át. Egy GSM adó csatornánként 10 Wattal sugároz, egy adó 128 csatornát szolgál ki. Mivel nincsen mindenkinek otthon GSM adója, vegyük példának a telefont. Ez azt jelenti, hogy az amúgy sem nagy teljesítményű telefonok (max. 2 W / 900 MHz, max. 1 W / 1800 MHz) sugárzásának csak kis részét nyelik el a szövetek. Emberihez hasonló szöveteken végzett kutatások azt mutatták ki, hogy maximális teljesítményű adás esetén a fejhez tartott telefon max. 0,5 oC-al emeli meg a környező szövetek hőmérsékletér. Csak zárójelben: az emberek átlagos testhőmérséklete 36,6 oC, 37,0 oC már hőemelkedés. A magas frekvenciás sugárzást főleg a sejtekben lévő víz nyeli el, ugyanúgy, mint ahogy a mikrohullámú sütőben fölmelegszik a tea, de a bögre füle nem. Ezek mellett jelentkezik még a nagy áramú kábelek problémája, hiszen az antenna által kisugárzott teljesítményt valahonnan be kell táplálni.

Elektromágneses sugárzást alkalmazó készülékek (pl. Radioterápiás gépek)

Az elektromágneses terek nem minden esetben károsak az egészségre. Megfelelően szabályozva gyógyító hatásúak. Ezt ki is használják az orvostudomány különböző területei (pl. fizikoterápia). Különböző diagnosztikai eljárások is elektromágneses tereken alapulnak. Az ilyen műszerekkel felszerelt helyiségeket két okból is kívánatos elszigetelni a külvilágtól. Egyfelől a környezetben jelen lévő sugárzások zavarhatják a működést, meghamisítva ezzel a mérési eredményeket, másfelől a kezelő személyzetre veszélyes lehet a sugárzás, hiszen ők huzamosabb ideig tartózkodnak a berendezés közelében.

Információbiztonság

Eddig az elektromágneses terek emberekre és gépekre vonatkozó befolyásoló hatásaival foglalkoztunk. Napjainkban, az érzékeny információkat tároló adatbázisok bővülésével legalább ilyen fontossá válik ezen adatok biztonságos tárolása és kezelése. Ezen célok elérését sok titkosítási és egyéb eljárás segíti, mégis vannak olyan adatok, melyek még titkosított formában sem kerülhetnek illetéktelen kezekbe.

 

Minden elektromos eszköz, melyben szabadon lévő vezetékek vannak, sugároz. A jelenlegi technika fejlettségi szintje lehetővé teszi, hogy az ezen eszközök által kibocsátott igen gyenge elektromos impulzusokat érzékeljék. Ezáltal lehetséges telefonok, számítógépközpontok lehallgatása. Egy ilyen akciónál nem feltétlenül a teljes információ megszerzése a cél, sokkal inkább a zárakat nyitó kulcsok, a jelszavak, vagy a titkosítási kódok elfogása.

 

forrás: Bau-Bio Kft.