Fontosabb fizikai állandók

 pi

 3,141592653589793238462643383279

 e

 2,7182818284

 c (fénysebesség vákuumban)

 299 792 458 m/s

 G (gravitációs együttható)

 6,67259·10-11 Nm2/kg2

 g (gravitációs gyorsulás Zürich-ben, 45°-on)

 9,80665 m/s2

 me (elektron tömege)

 9,1093897·10-31 kg

 mp (proton tömege)

 1,6726231·10-27 kg

 mn (neutron tömege)

 1,6749286·10-27 kg

 e (elektron töltése)

 1,60217733·10-19 C

 h (Planck állandó)

 6,6260755·10-34 Js

 k (Boltzmann állandó)

 1,380658·10-23 J/K

 eo (vákuum dielektromos állandója)

 1/(4·p·9·109) = 8,854187817·10-12 F/m

 mo (vákuum permeabilitása)

 4·p·10-7 = 1,256637061·10-6 Vs/Am

 s (Stefan-Boltzmann állandó)

 5,67051·10-8 W/m2K4

 NA (Avogadro állandó)

 6,0221367·1023 1/mol

 Vm (Standard állapotú ideális gáz moláris térfogata)

 0,0224141 m3/mol

 R (univerzális gázállandó)

 8,31451 J/molK

 F (Faraday állandó)

 96485,309 C/mol