Általános jelölésrendszer a geometriai optikában

Állandók

Név

Jelölés

Abbe-szám

n

Apertúra rekesz

P

Belépő pupilla

EP

Ideális tárgysík

G

Kilépő pupilla

AP, XP

Nagyítás

m, M

Numerikus apertúra

NA

Relatív nyílás

f/NO

Törésmutató

n

Faktorok, koefficiensek

Név

Jelölés

Mértékegység

Alakfaktor

s

 

Apertúra faktor

a

 

Asztigmatizmus

YAST

mm

Centrális koma

YCOMAC

mm

Helyzet faktor

p

 

Koma

YCOMA

mm

Koma koefficiens

C

Meridionális képmezőhajlás

YMER

mm

Nyíláshiba

YSPH

mm

Nyíláshiba koefficiens

S

 

Szagittális képmezőhajlás

YSAG

mm

Szagittális koma

YCOMAS

mm

Torzítás

YDIST

%

Törőerő

j

mm-1

Tükörfaktor

r

 

Indexek

Név

Jelölés

Apertúra

a

Elméleti

Ekvivalens

E

Ferde fősugár

c

Képtér

Kitüntetett hullámhosszak:

i - lI = 365 nm

h - lh = 404,7 nm

g - lg = 435,8 nm

F’ - lF’ = 480 nm

F - lF = 486,1 nm

e - le = 546,1 nm

d - ld = 587,6 nm

D - lD = 589,3 nm

C’ - lC’ = 643,8 nm

C - lC = 656,3 nm

r - lr = 706,5 nm

S - lS = 852,1 nm

t - lt = 1014 nm

Marginális

m

Maximális

max

Meridionális

mer, m

Minimális

min

Optimális

opt

Ragasztott

C

Szagittális

sag, s

Tárgytér

nincs külön index

Zonális

z

Képalkotási hibák

Név

Jelölés

Mértékegység

Asztigmatizmus

DA’

mm

Képhiba (általános)

DX’

 

Képmezőhajlás

Dt’

mm

Koma hiba

DK’

mm

Longitudinális színhiba

Ds’lmin-lmax

mm

Nyíláshiba

DS’

mm

Petzval-képmezőhajlás

DP’

mm

Petzval-összeg

P

mm-1

Szinuszfeltétel

OSC’

 

Színnagyítás-feltétel

CDM’

 

Torzítás

DT’

%

Transzverzális színhiba

DH’lmin-lmax

mm

Lineáris mennyiségek

Név

Jelölés

Mértékegység

Elemi vonalszakasz az optikai tengely mentén

dd

mm

Fél rekeszátmérő

p

mm

Fénysugarak magassága

- ferde fősugár esetén

- apertúrasugár esetén

y

h

mm

mm

Fókusztávolság

f

mm

Főpont

S

 

Főpontok távolsága:

- egymástól

- felülettől

q

z

mm

mm

Hullámhossz

l

nm/mm/mm

Képalkotási hiba tűrése

T

mm

Képtávolság/szerkezeti hossz

k

mm

Légköz (opt.teng.mentén)

e, t

mm

Leképzés hossza

w

mm

Lencsefelület görbülete

c

 

Lencse görbületi sugara

r

mm

Lencse vastagsága (opt.teng.mentén)

d

mm

Metszéki távolság

s

mm

Petzval-görbület sugara

R

mm

Szerkezeti hossz

l

mm

Tárgymagasság

H

mm

Fénysugár és opt.teng. által bezárt szög

b

°

Fénysugár ésbeesési merőleges által bezárt szög

e

°