Hőelemek reakcióideje


A burkolatlan és a burkolt hőelemek időállandója az átmérő függvényében - levegőben.

A földeletlen, földelt és kivezetett hőelemek időállandója az átmérő függvényében - vízben.