Mértékegység átváltások

 
gyorsulás
terület
sûrûség
diffúzitás
energia, teljesítmény
 
hõvezetési tényezõ
hossz
tömeg
nyomás, erõ
fûtõérték
sebesség
felületi feszültség
hõmérséklet
hõvezetés
hõellenállás
viszkozitás
térfogat
egyetemes állandók
alapvetõ összefüggések
gyorsulás

1 ft/s2 = 0,3048 m/s2

1 m/s2 = 3,2808 ft/s2

terület

1 in2 = 6,4516 cm2

1 in2 = 6,4516 x 104 m2

1 ft2 = 929 cm2

1 ft2 = 0,0929 m2

1 m2 = 10,764 ft2

sûrûség

1 lb/in3 = 27,680 g/cm3

1 lb/in3 = 27,680 x 103 kg/m3

1 lb/ft3 = 16,019 kg/m3

1 kg/m3 = 0,06243 lb/ft3

1 slug/ft3 = 515,38 kg/m3

1 lb mol/ft3 = 16,019 kg mol/m3

1 kg mol/m3 = 0,06243 lb mol/ft3

diffúzitás

1 ft2/s = 0,0920 m2/s

1 ft2/h = 0,2581 cm2/s

1 ft2/h = 0,2581 x 104 m2/h

1 m2/s = 10,7639 ft2/s

1 cm2/s = 3,8745 ft2/h

energia, teljesítmény

1 J = 1 W , s = 1 N , m

1 J = 107 erg

1 Btu = 1055,04 J

1 Btu = 252 cal

1 Btu = 778,161 ft , lbf

1 Btu/h = 0,2931 W

1 Btu/h = 3,93 x 104 hp

1 cal = 4,1868 J

1 cal = 3,968 x 103 Btu

1 hp = 550 ft , lbf/s

1 hp = 745,7 W

1 Wh = 3,413 Btu

hõvezetési tényezõ

1 Btu/h , ft2 , oF = 5,677 W/m2 , oC

1 Btu/h , ft2 , oF = 5,677 x 104 W/cm2 , oC

1 W/m2 , oC = 0,1761 Btu/h , ft2 , oF

1 Btu/h , ft2 , oF = 4,882 kcal/h , m2 , oC

hossz

1 Å = 10-10 m

1 in = 2,54 cm

1 in = 2,54 x 10-2 m

1 ft = 0,3048 m

1 m = 3,2808 ft

1 mile = 1609,34 m

1 mile = 5280 ft

1 light year = 9,46 x 1015 m

tömeg

1 oz = 28,35 g

1 lb = 16 oz

1 lb = 453,6 g

1 kg = 2,2046 lb

1 g = 15,432 grains

1 slug = 32,1739 lb

1 ton (metric) = 1000 kg

1 ton (metric) = 2205 lb

1 ton (short) = 2000 lb

1 ton (long) = 2240 lb

nyomás, erõ

1 N = 1 kg , m/s2

1 N = 0,22481 lb

1 N = 7,2333 poundals

1 N = 105 dyne

1 lbf = 32,174 ft , lb/s2

1 lbf = 4,4482 N

1 lbf / in2 = (1 psi) = 6,894,76 N/m

1 lbf/ ft2 = 47,880 N/m2

1 bar = 105 N/m2

1 atm = 14,696 lbf / in2

1 atm = 2116,2 lbf / ft2

1 atm = 1,0132 bar

fûtõérték

1 Btu/lb , oF = 1 kcal/kg , oC = 1 cal/g , oC

1 Btu/lb , oF = 4186,69 J/kg , oC

1 Btu/lb , oF = 4,18669 J/g , oK

1 J/kg , oC = 0,23885 Btu/lb , oF

sebesség

1 ft/s = 0,3048 m/s

1 m/s = 3,2808 ft/s

1 mile/h = 1,4667 ft/s

1 mile/h = 0,44704 m/s

felületi feszültség

1 lbf/ft = 14,5937 N/m

1 N/m = 0,068529 lbf/ft

hõmérséklet

1 K = 1,8 oR

T (oF) = 1,8 (K-273) + 32

T (oC) = 1/1,8 (oR-492)

D T (oC) = 1,8 D T (oF)

hõvezetés

1 Btu h , ft , oF = 1,7303 W/m , oC

1 Btu h , ft , oF = 0,4132 cal/s , m2 , oC

1 W/m , oC = 0,5779 Btu/h, ft , oF

hõellenállás

1 h , oF Btu = 1,896 oC/W

1 oC/W = 0,528 h , oF Btu

viszkozitás

1 poise = 1 g/cm , s

1 poise = 241,9 lb/f , h

1 lb/ft , s = 1,4882 kg/m , s

1 lb/ft , s = 14,882 poises

1 lb/ft , h = 0,4134 x 10-3 kg/m , s

1 lb/ft , h = 0,4134 x 10-2 poise

térfogat

1 in3 = 16,387 cm3

1 cm3 = 0,06102 in3

1 liter = 1 x 10-3 m3

1 oz (U,S, fluid) = 29,573 cm3

1 ft3 = 28,3168 liters

1 ft3 = 7,4805 gal (U,S,)

1 m3 = 35,315 ft3

1 gal (U,S,) = 3,7854 liters
 
 

egyetemes állandók

gravitációs gyorsulás

gc = 32,1739 ft , lb/ lbf , s2

    = 4,1697 x 108 ft , lb/ lbf , h2

    = 1 g , cm/dyn , s2

    = 1 kg , m/N , s2

    = 1 lb , ft/poundal , s2

    = 1 slug , ft/ lbf , s

egyetems gázállandó

R = 1544 ft , lbf /lb mol , oR

   = 0,730 ft3 , atm/lb mol , oR

    = 0,08205 m3 , atm/kg mol , K

    = 8,314 J/g mol , K

    = 8,314 N , m/g mol , K

    = 1,987 cal/ g mol , K

Stefan-Boltzman állandó

d = 0,1714 x 10-8 Btu/h , ft2 , oR4

   = 0,56697 x 10-8 W/m2 , K4
 
 

dinamikus mérések

szinuszos jel

effektív érték (rms) = 0,707 x csúcsérték

effektív érték (rms) = 1,11 x átlagérték

csúcsérték = 1,414 x effektív érték

csúcstényezõ  = 1,414 (csúcsérték/effektív)
 

harmónikus rezgõmozgás

d = do sin 2p ft

v = do 2p ft cos 2p ft

a = -do (2p ft ) 2 sin 2p ft

G = gyorsulás/g

vo = 6,28 f do =3,14 f D

vo = 61,42 (G/f) in/s pk

     = 1,560 (G/f) m/s pk (=csúcs)

do =  0,2484 (G/f2) meters pk

ahol:

do = elmozdulás csúcsértéke

D = csúcstól csúcsig elmozdulás

G = gyorsulás g többszöröseként megadva

f = frekvencia (Hz)

T = periodusidõ

g = 9,80665 m/ s2

  = 32,174 ft/ s2

  = 386,09 in/ s2

G = 2,013 f2 D   

T = 1/f seconds

Ohm-törvénye

I = U/Z = P/(U cos q )

U = IZ = P/(I cos q )

Z = U/I = P/(I2 cos q ) = (U2 cos q )/P

P = I2Z cos q = UI cos q = (E2 cos q )/Z

ahol:

cos q = R/Z = P/UI = teljesítmény tényezõ

q = feszültésg és áram szöge

Ellenállások és kondenzátorok soros kapcsolása

Rt = R1 + R2 + R3 + ,,,

1/Ct = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ,,,

Ellenállások kondenzátorok párhuzamosan

1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ,,,

Ct = C1 + C2 + C3 + ,,,

(Hullámhosszhoz képest) hosszú kábel alapegyenlete

Uo = Im /  Ö [(1/RL2) + ([2p fpl] 2)/1012]

Uo = Maximális kimenõ feszültség (V)

Im = maximális kimenõ áram (mA)

RL = lezáró ellenállás (kOhm)

f = maximális frekvencia (kHz)

p = hosszegységre esõ kapacitás (pF)

l = kábelhossz