A MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RENDSZERE* (2003.11.)

TÖRVÉNYI SZINT

 

Alkotmány (1949:XX. tv. 66. § (3), 70/D. §.)
1993:XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.)

 

      (az Mvt. letöltése )

 

Ha nem rendelkezik Adobe Reader programmal, kattintson a logóra!

2000:XXV. tv. kémiai bizt., 20/2001.(III.30.)OGY h. M.O.P.

 

KORMÁNY-
RENDELETI SZINT

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
(102/1996.(VII.12.) és a 98/2001. (VI. 15.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről)

 

MINISZTERI
RENDELETI SZINT

Munkaügyi
miniszteri rendeletek

Népjóléti / Eü-i
miniszteri rendeletek

Ágazati miniszteri
rendeletek

 

Törvényi végrehajtás
5/1993. (XII.26.) MüM r. az Mvt. egyes rendelkezéseiről

5/2002. (XI.12.) FMM r. a mv. jellegű bírságok pályázati+inf.  felhasználásáról
2/1995. (I. 6.) MüM rendelet az eve min.biz. kiadásáról
2/1998. (I.16.) MüM r. A munkahelyi bizt. és egészségvéd. jelzésekről

8/1998.(III.31.) MüM r. A munkaeszközök biztonsági és eü. köv-ei min. szintjéről

27/1995. (VII. 25.) NM r. a fogl. eü. szolgált.
27/1996. (VIII.28.) NM r. a fogl. betegségek és f. exp.bejelentéséről és kivizsgálásáról
33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri, szakmai, ill., alkalmasság orvosi vizsg. és vélemény
8/1982. (VII. 13.) EüM r. a külföldön munkát vállalók egészségi alk. vizsgálatáról
25/1998. (XII.27.) EüM r. kézi tehermozg.
2/1983. (II. 14.) EüM r. a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról
12/2001.(V.4.) KöM-EüM e.r. vegyi a. kock.becs

Az Mvt. 9. § (3) bek. szerinti eltérő rend.
(pl. 1996: XLIII. tv., 6/1996.(VII. 12.) IM .r.,

Biztonsági Szabályzatok (Mvt.11.§)
Anyagmozgatás [2/1972. (I. 25.) KpM r. (IV. fej.)]

Acetiléngázfejl. kész. {4/1975. (X. 11.) NIM r.}

Kazánbizt. {8/1978. (XI. 29.) NIM r.}

Nyomástartó Edények {4/1979. (III. 7.) NIM r.}

Nyomást.ber. és rendsz. bizt.köv. {9/2001.(IV.5.) GM r.}

Robbanóanyagip. {2/1987. (II. 17.) IpM r.}

Erdészeti [15/1989. (X.8.) MÉM rendelet]
Vasútüzemi munkák, Vasútépítési és Fenntartási Munkavégzés, Gépjárműjavítás, Hajózási Munkák [17/1993. (VII. 1.) KHVM r.]
Hegesztés [31/1994. (XI. 10.) IKM r.]
Építőipari Kivitelezés [32/1994. (XI. 10.) IKM r.]

Keresk.-i és Vendéglátóipar [30/1995. (VII. 25.) IKM r.]

 

7/1999. (XI.3.) SZCSM r. az eve. vizsg. kijelöléséről

2/2002.(II.7.)SZCSM r. eve.köv.+tan. **

3/2002.(II.8.)SZCSM-EüM e.r. m.helyek **

4/2002.(II.20.)SZCSM-EüM e.r. építési m.helyek min.mv-i köv.-ei **

 

25/1996. (VIII.28.) NM r. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmé-nyek ált. eü. követelményeiről
65/1999. (XII.22.) EüM r. az egyéni védőeszköz használatról
18/2001.(IV.28.) EüM r. zajexp. elleni véd.

18/2002.(IV.10.)EüMr.m.h.sugárvéd.

21/2000. (VIII.18.)
HM.r.,

18/2003. (V. 7.) HM r.,

2/1999. (I.11.) IM. r.,

Ipari Alpintechnika [1/1995. (I. 6.) MüM r.]***
Vas- és Fémipari Szerelés [31/1995. (VII. 25.) IKM r.]
Vízügyi [19/1995.(XII.7.) KHVM r.]
Színházművészeti [35/1997. (XII.5.) MKM r.]

Gázpalack {14/1998. (XI. 27.) GM r.}

Emelőgép [47/1999. (VIII. 4) GM. r.]

Felvonók {108/2001.(XII.23.)FVM-GM e.r.}

 

Mv. képesítés
7/1993. (XII. 30.) MüM r. az OKJ-ről
6/1994. (VIII. 31.) MüM r. kf. mv. technikus szakképesítésről
6/1995. (XII.15.) MüM r. ff mv. menedzser, (-ff mv. szaktechnikus szakképesítésről - ebben a részben hatályon kívül helyezte az OKJ:12/1996.(XII.29) MüM r.)
10/1997. (V.13.) MüM r. az O.Mv. Képző és Továbbképző Kft. alapításáról
5/2000. (V.16.) SZCSM r. szakmai vizsg.szerv.
9/1995. (II.3.) Korm. r. hatósági képesítés

26/1996. (VIII.28.) NM r. az egyes egészségká-rosító kockázatok között fogl. munkavállalók (napi, heti) exp. idejének korl.
44/2000. (XII.27.) EüM r. vesz. any. és kész. kapcs. egyes elj., ill. tev. részl. szabályairól
50/1999. (XI.3.) EüM r. a képernyő előtti munka-végzés min. követelményeiről
61/1999. (XII.1.) EüM r. A biol. tény. hatásának kitett munkavállalók védelméről
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM e.r. a mh-i kémiai biztonságról
26/2000. (IX.30.) EüM rákkeltők elleni véd.

41/2000.(XII.20.)EüM-KöM vesz. a. tev. korl.

15/2000. (V.26.) BM. r.)

8/2003. (VIII. 14.) MeHVM r.

 

Televízió és Mozgófilm Felv. és Közv. [12/2000. (VI.15.) NKÖM r.]
Mezőgazdaság [16/2001. (III. 3.) FVM r.]
Bányaüzemek [4/2001. (II. 23.) GM r.]

F.A.M. [72/2003. (X. 29.) GKM r.]
Tengeri halászhajókon való munkavégzés [4/2001. (IX. 26.) SZCSM-EüM e. r.]

Pot.robb.v.körny.m.helyi min. mv. köv. {3/2003.(III.11.)FMM-ESZCSM e..r.}**

*** 2004.01.01-től: 11/2003.(IX.12.) FMM r.

 

Mértékadó nemzeti szabványok (2002. jan. 1-jétől)

 

 

[1995:XXVIII.tv. 6.§.]

 

 

 

MUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁSI SZINT (eve szab., mentési terv, mvsz., techn.ut.)

 

*bányatev., tűzvéd., környezetvéd., atomenergia, munkajog, ipari minőség, kémiai biztonság végrehajtásáról, fogyasztóvédelem (pl. 21/1998. (IV.17.) IKIM r.) stb. kérdéséről külön jogszabályok.  ** az EU-hoz

csatlakozáskor lépnek hatályba.