Az oszcilloszkóp használata

 

 

Az oszcilloszkóp  kezelőszervei:

 

(1) POWER Hálózati kapcsoló

(2) Bekapcsolást jelző led

(3) INTEN Fényerő szabályozás

(4) FOCUS Fókusz szabályozás

(5) ROTATION Vízszintes beállítás

(6) ILLUM Skála kivilágítás fényerő beállítása

(7) ( Hátlapon ) Hálózati feszültségválasztás

(8) ( Hátlapon ) Hálózati kábel csatlakozója

(9) CH2 IN 1. csatorna bemenetének csatlakozója ( Y1 ), vagy X bemenet

(10) CH2 IN 2. csatorna bemenetének csatlakozója ( Y2 ), vagy Y bemenet

(11) 1. csatorna AC/DC kapcsolója

(12) 2. csatorna AC/DC kapcsolója

(13) VOLTS/DIV 1. csatorna bemeneti osztó

(14) VOLTS/DIV 2. csatorna bemeneti osztó

(15) VARIABLE 1. csatorna amplitúdó finombeállítás ( jobb szélső állás kalibrált állapotot jelent), kihúzva ötszörös függőleges nyújtás

(16) VARIABLE 2. csatorna amplitúdó finombeállítás ( jobb szélső állás kalibrált állapotot jelent), kihúzva ötszörös függőleges nyújtás

(17) (18) UNCAL Függőleges kalibrálatlan állapotot jelző ledek ( csatornánként )

(19) POSITION 1. csatorna függőleges helyzet beállítása, kihúzva a két csatorna összegzése

(20) POSITION 2. csatorna függőleges helyzet beállítása, kihúzva a 2. csatorna fázisfordítása

(21) V MODE A csatornák működési módjának kiválasztása

(22) ( Hátlapon ) CH1 OUTPUT 1. csatorna kimenete

(23) TIME/DIV A belső vízszintes eltérítés időalap kiválasztása

(24) TIME VARIABLE Időalap finombeállítás ( jobb szélső állás kalibrált állapotot jelent), kihúzva tízszeres vízszintes nyújtás

(25) UNCAL Vízszintes kalibrálatlan állapotot jelző led

(26) POSITION Vízszintes helyzet beállítása

(27) HOLD OFF Triggerkésleltetés beállítása ( célszerű beállítás: Norm )

(28) MODE A szinkronizálás módjának kiválasztása ( célszerű beállítás: Auto )

(29) COUPLING A szinkronizálás frekvencia karakterisztikájának kiválasztása
       ( célszerű beállítás: AC )

(30) SOURCE A szinkronozás forrásának kiválasztása

(31) EXT TRIG IN külső szinkronjel bemenet

(32) LEVEL A szinkronozás feszültség pillanatértékének beállítása

(33) TRIG'D Szinkronizált állapotit jelző led

(34) ( Hátlapon ) EXT BLANKING OUT Külső kioltójel bemeneti csatlakozója

(35) CAL Belső hitelesítő jel kimenetének csatlakozója

(36) A készülék földpontjának csatlakozója
 
 

Az oszcilloszkópokról általában

Az oszcilloszkópok ernyőjén egy fénypont halad periodikusan végig meghatározott sebességgel, amit többnyire folyamatos vonalként látunk. A mérendő mennyiség a feszültségének pillanatértékeitől függő mértékben függőleges irányban kitérítik a fénypontot. Így az ernyőn a vizsgált jel feszültségének időfüggvénye válik láthatóvá.

Az oszcilloszkóp felhasználható feszültség- és időkülönbségek számszerű meghatározására, valamint minden olyan jellemző mérésére, ami ezekre visszavezethető.

 

Az oszcilloszkóp használatának összefoglalása

 

Üzembehelyezés

A készülék a hálózati feszültségre csatlakoztatás után a (1) hálózati kapcsolóval hozható működésbe, amit a felette lévő led fénye jelez. A bekapcsolás után egy percen belül a készülék üzemkész állapotban van. Állítsuk a MODE (28) kapcsolót AUTO állásba, a COUPLING (29) kapcsolót AC állásba és a HOLD OFF (27) gombot NORM állásba! A POSITION (26)(15)(16) gombok használatával felcsavart fényerő mellett keressük meg és állítsuk középre az ernyőn a fénycsíkot! Állítsuk be ezután a fényerő (3) és a fókusz (4) kezelőszervekkel az ábrát optimálisra!

 

A mérendő jel csatlakoztatása, az ábra beállítása

A vizsgálni kívánt jelet a megfelelő mérőkábel felhasználásval a kiválasztott csatorna bemenetére (9)(10) kell kapcsolni. Válasszuk ki a (21) kapcsolóval használni kívánt csatornát! Kétcsatornás mérésnél az ALT, vagy CHOP állást válasszuk! A csatornák bementi osztójának kapcsolóival (13)(14), valamint az időalap helyes megválasztásával állítsuk be az ernyőn látható ábrát úgy, hogy azt a legjobban kiértékelhessük ( elegendően nagy amplitúdó és 1 - 3 periódus )! Szükség esetén szinkronizáljuk az oszcilloszkópot a (30) kapcsoló ás (32) szabályozó segítségével, úgy, hogy álló ábrát kapjunk! Ebben segít a szinkron meglétét jelző led (33).
 

Mérések az oszcilloszkóppal

A készülékkel, ahogy azt már említettük feszültség- időkülönbségeket és ezekkel összefüggő mennyiségeket lehet megmérni maximálisan 5 - 10 % pontossággal. A leolvasott mennyiségeket csak akkor tekinthetjük hitelesnek, ha a méréskor az osztók és az időalap fokozatkapcsolói kalibrált helyzetben vannak. Ezt a VARIABLE forgatógombok (15)(16) (24) jobbra ütközésig való beállításával ( az UNCAL ledek nem világítanak), és a nyújtások kikapcsolásával, azaz ezeknek a gomboknak a benyomott állásával érhetjük el.

Az oszcilloszkóp ernyője lényegében egy koordináta rendszer, aminek a vízszintes tengelye az időt, a függőleges pedig a feszültséget jelenti a leolvasást az 1 cm-es osztású raszter háló segíti. Szükség esetén a függőleges és vízszintes helyzet módosításával könnyíthetjük a leolvasást:

 

- Feszültségek közötti különbséget az osztások függőleges irányú különbségének meghatározásával végezhetjük. A számszerű érték meghatározásához nézzük meg az aktuális csatorna osztójának állását, amit szorozzunk össze a leolvasott osztások számával! A jel 0 V-os értékét láthatjuk, ha (11), vagy (12) kapcsolók közül az adott csatornához tartozót rövid ideig GND állásba kapcsoljuk.

 

- Időkülönbség mérésénél hasonló módon kell eljárnunk, csak most az eltéréseket vízszintes irányban olvassuk le. Az így kapott osztások számát kell megszoroznunk az időalap fokozatkapcsolójának (23) állásával.